├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
LEGE Nr. 52 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonan┼úei Guvernului nr. 21/2009 pentru modificarea ┼či completarea Ordonan┼úei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto ┼či utilizarea aparatelor de ├«nregistrare a activit─â┼úii acestora
                      LEGE   Nr. 52 din 19 martie 2010
privind aprobarea Ordonan┼úei Guvernului nr. 21/2009 pentru modificarea ┼či completarea Ordonan┼úei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto ┼či utilizarea aparatelor de înregistrare a activit─â┼úii acestora
EMITENT:      PARLAMENTUL ROMâNIEI
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 189 din 25 martie 2010

    Parlamentul României adopt─â prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aprob─â Ordonan┼úa Guvernului nr. 21 din 29 august 2009 pentru modificarea ┼či completarea Ordonan┼úei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto ┼či utilizarea aparatelor de înregistrare a activit─â┼úii acestora, adoptat─â în temeiul art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan┼úe, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 31 august 2009, cu urm─âtoarele modific─âri:
    1. La articolul I punctul 5, partea introductiv─â ┼či punctele 8, 13 - 14, 17 - 20, 22, 24 - 29, 31 ┼či 33 ale alineatului (1) al articolului 8 vor avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Urm─âtoarele fapte reprezint─â înc─âlc─âri foarte grave ale dispozi┼úiilor Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 ┼či, dup─â caz, ale Acordului AETR ┼či constituie contraven┼úii, dac─â acestea nu sunt considerate infrac┼úiuni potrivit legii penale:
    ..........................................................................
    8. nerespectarea perioadei minime de odihn─â zilnic─â, într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj, cu dou─â ore sau mai mult;
    ..........................................................................
    13. montarea/repararea unor tahografe neomologate, nesigilate, necalibrate, defecte, calibrarea incorect─â a tahografelor sau montarea, repararea, calibrarea unor tahografe de c─âtre un operator economic neautorizat;
    14. utilizarea unor tahografe neomologate, nesigilate, necalibrate, defecte sau care au termenul de valabilitate al verific─ârii/calibr─ârii periodice dep─â┼čit;
    ..........................................................................
    17. nerespectarea obliga┼úiei întreprinderii/operatorului de transport rutier de a desc─ârca ┼či stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conduc─âtorilor auto ┼či/sau nerespectarea obliga┼úiei de a desc─ârca ┼či stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 90 de zile, datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizeaz─â;
    18. de┼úinerea de c─âtre un conduc─âtor auto a mai mult de o cartel─â tahografic─â valid─â;
    19. utilizarea de c─âtre un conduc─âtor auto a unei cartele tahografice eliberate altei persoane;
    20. utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;
    ..........................................................................
    22. utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare sau deteriorate, cu datele ilizibile;
    ..........................................................................
    24. scoaterea neautorizat─â a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital înaintea termin─ârii zilei de lucru, care afecteaz─â înregistrarea datelor relevante;
    25. utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioad─â mai lung─â decât cea prev─âzut─â, care afecteaz─â înregistrarea datelor relevante;
    26. nerespectarea de c─âtre conduc─âtorul auto a obliga┼úiei privind introducerea manual─â a unor date;
    27. încredin┼úarea unui vehicul cu tahograf digital unui conduc─âtor auto care nu de┼úine cartel─â tahografic─â;
    28. nerespectarea prevederilor privind utilizarea comutatorului tahografului;
    29. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind numele ┼či/sau prenumele conduc─âtorului auto;
    ..........................................................................
    31. neprezentarea în trafic a num─ârului necesar de diagrame tahografice, a cartelei tahografice sau a list─ârilor efectuate cu imprimanta tahografului digital;
    ..........................................................................
    33. nerespectarea m─âsurii de imobilizare stabilit─â de personalul cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control;".
    2. La articolul I punctul 5, punctul 37 al alineatului (1) al articolului 8 se abrog─â.
    3. La articolul I punctul 5, partea introductiv─â ┼či punctele 1, 8, 11 ┼či 13 - 16 ale alineatului (2) al articolului 8 vor avea urm─âtorul cuprins:
    "(2) Urm─âtoarele fapte reprezint─â înc─âlc─âri grave ale dispozi┼úiilor Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 ┼či, dup─â caz, ale Acordului AETR ┼či constituie contraven┼úii, dac─â acestea nu sunt considerate infrac┼úiuni potrivit legii penale:
    1. dep─â┼čirea perioadei maxime zilnice de conducere cu mai mult de o or─â, dar mai pu┼úin de dou─â ore;
    ..........................................................................
    8. nerespectarea perioadei minime de odihn─â zilnic─â, într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul e condus de un echipaj, cu mai mult de o or─â, dar mai pu┼úin de dou─â ore;
    ..........................................................................
    11. neasigurarea unui num─âr suficient de diagrame tahografice omologate, corespunz─âtoare tipului de tahograf utilizat pentru efectuarea opera┼úiunilor de transport rutier;
    ..........................................................................
    13. nerespectarea prevederilor privind reglarea ceasului tahografului analogic;
    14. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor de începere ┼či de încheiere a cursei;
    15. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind kilometrii înregistra┼úi la plecare;
    16. nerespectarea prevederilor privind obligativitatea repar─ârii tahografului care s-a defectat în cursul c─âl─âtoriei;".
    4. La articolul I punctul 5, partea introductiv─â ┼či punctele 1, 8 ┼či 12 - 18 ale alineatului (3) al articolului 8 vor avea urm─âtorul cuprins:
    "(3) Urm─âtoarele fapte reprezint─â înc─âlc─âri minore ale dispozi┼úiilor Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 ┼či, dup─â caz, ale Acordului AETR ┼či constituie contraven┼úii:
    1. dep─â┼čirea perioadei maxime zilnice de conducere cu pân─â la o or─â;
    ..........................................................................
    8. nerespectarea perioadei minime de odihn─â zilnic─â, într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj, cu pân─â la o or─â;
    ..........................................................................
    12. utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare ori deteriorate, cu datele lizibile;
    13. scoaterea neautorizat─â a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital înaintea termin─ârii zilei de lucru, care nu afecteaz─â înregistrarea datelor relevante;
    14. utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioad─â mai lung─â decât cea prev─âzut─â, care nu afecteaz─â înregistrarea datelor relevante;
    15. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind locul de plecare ┼či de sosire;
    16. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind num─ârul de înmatriculare a vehiculului;
    17. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind kilometrii la sosire;
    18. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind ora schimb─ârii vehiculului;".
    5. La articolul I punctul 5, alineatul (4) al articolului 8 va avea urm─âtorul cuprins:
    "(4) Falsificarea datelor înregistrate pe diagramele tahograf, a celor stocate în tahograf ori pe cartela tahografic─â sau a rapoartelor imprimate de tahograf, a înregistr─ârilor manuale, precum ┼či a oric─ârui document de atestare a activit─â┼úii conduc─âtorului auto se sanc┼úioneaz─â conform legii penale."
    6. La articolul I punctul 6, alineatul (1) al articolului 9 va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Contraven┼úiile prev─âzute la art. 8 se sanc┼úioneaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    a) cu amend─â de la 8.000 lei la 16.000 lei - faptele prev─âzute la alin. (1) pct. 12, 14, 17, 21, 27, 33 ┼či 34, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    b) cu amend─â de la 8.000 lei la 12.000 lei - fapta prev─âzut─â la alin. (1) pct. 13, aplicabil─â atelierului care a montat, reparat ┼či calibrat incorect tahograful, ┼či fapta prev─âzut─â la alin. (1) pct. 35, aplicabil─â operatorului economic sau conduc─âtorului auto care a montat dispozitive ilegale;
    c) cu amend─â de la 4.000 lei la 8.000 lei - faptele prev─âzute la alin. (1) pct. 15 - 16, 18 - 20, 22 - 26, 28 - 30, 36 ┼či 38, aplicabil─â conduc─âtorului auto, ┼či faptele prev─âzute la alin. (1) pct. 1 - 11, 31 ┼či 32, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    d) cu amend─â de la 3.000 lei la 6.000 lei - faptele prev─âzute la alin. (2) pct. 1 - 11 ┼či 16, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier, ┼či faptele prev─âzute la alin. (2) pct. 12 - 15 ┼či 17, aplicabil─â conduc─âtorului auto;
    e) cu amend─â de la 1.500 lei la 3.000 lei - faptele prev─âzute la alin. (3) pct. 1 - 12, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier, ┼či faptele prev─âzute la alin. (3) pct. 13 - 19, aplicabil─â conduc─âtorului auto".

    Aceast─â lege a fost adoptat─â de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 ┼či ale art. 76 alin. (2) din Constitu┼úia României, republicat─â.

                     PRE┼×EDINTELE CAMEREI DEPUTA┼óILOR
                          ROBERTA ALMA ANASTASE

                          PRE┼×EDINTELE SENATULUI
                             MIRCEA-DAN GEOAN─é

    Bucure┼čti, 19 martie 2010.
    Nr. 52.