├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONAN┼ó─é Nr. 21 din 29 august 2009 pentru modificarea ┼či completarea Ordonan┼úei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto ┼či utilizarea aparatelor de ├«nregistrare a activit─â┼úii acestora
               
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 599 din 31 august 2009

    în temeiul art. 108 din Constitu┼úia României, republicat─â, ┼či al art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan┼úe,

    Guvernul României adopt─â prezenta ordonan┼ú─â.

    ART. I
    Ordonan┼úa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto ┼či utilizarea aparatelor de înregistrare a activit─â┼úii acestora, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 371/2007, se modific─â ┼či se completeaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    1. La articolul 4, alineatul (3) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "(3) Controlul la sediile întreprinderilor ┼či operatorilor de transport rutier se efectueaz─â de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control din cadrul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. ┼či/sau de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control din cadrul Inspec┼úiei Muncii - I.M., Ministerului Muncii, Familiei ┼či Protec┼úiei Sociale, în limita de competen┼ú─â a acestora."
    2. La articolul 5, literele c) ┼či e) se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:
    "c) transmite la fiecare 2 ani Comisiei Europene raport─âri statistice cu privire la activitatea de control, conform prevederilor art. 17 din Regulamentul Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006 ┼či ale Deciziei Comisiei nr. 5.123 din data de 22 septembrie 2008 privind elaborarea formularelor standard prev─âzute la articolul 17 al Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
    ..........................................................................
    e) transmite informa┼úiile prev─âzute la art. 22 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006 ┼či, respectiv, la art. 19 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 organismelor similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene."
    3. Articolul 6 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Toate institu┼úiile implicate în activitatea de control vor înainta anual Coordonatorului na┼úional statistici detaliate cu privire la controalele desf─â┼čurate, în limita de competen┼ú─â a acestora, conform Deciziei Comisiei nr. 5.123 din data de 22 septembrie 2008.
    (2) Statisticile prev─âzute la alin. (1) se centralizeaz─â de c─âtre Coordonatorul na┼úional ┼či se transmit la fiecare 2 ani Comisiei Europene.
    (3) întreprinderile/operatorii de transport rutier au obliga┼úia de a desc─ârca ┼či stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conduc─âtorilor auto, iar datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizeaz─â, cel mai târziu la fiecare 90 de zile."
    4. Dup─â articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urm─âtorul cuprins:
    "ART. 7^1
    (1) în cazul efectu─ârii controlului în trafic privind respectarea prevederilor prezentei ordonan┼úe, personalul cu atribu┼úii de control va verifica tahografele cu care sunt echipate vehiculele, pentru a detecta montarea ┼či/sau utilizarea unei instala┼úii destinate s─â distrug─â, s─â elimine, s─â manipuleze ori s─â modifice orice date sau s─â interfereze cu orice frac┼úiune a unui schimb electronic de date între p─âr┼úile componente ale tahografului ori destinate s─â blocheze sau s─â modifice datele înainte de criptare în unul dintre modurile enumerate.
    (2) în vederea efectu─ârii controlului în trafic, personalul cu atribu┼úii de control va dispune de aparatur─â specific─â de analiz─â, cu soft adecvat, pentru a verifica ┼či confirma semn─âtura digital─â ata┼čat─â datelor, precum ┼či de soft specific de analiz─â pentru a stabili în detaliu varia┼úiile de vitez─â ale vehiculelor înainte de verificarea tahografului."
    5. Articolul 8 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Urm─âtoarele fapte reprezint─â înc─âlc─âri foarte grave ale dispozi┼úiilor Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006 ┼či ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 ┼či constituie contraven┼úii, dac─â acestea nu sunt considerate infrac┼úiuni potrivit legii penale:
    1. dep─â┼čirea perioadei zilnice de conducere, respectiv a perioadei maxime zilnice de conducere cu dou─â ore sau mai mult;
    2. dep─â┼čirea perioadei s─âpt─âmânale de conducere cu 14 ore sau mai mult;
    3. dep─â┼čirea perioadei maxime de conducere, în dou─â s─âpt─âmâni consecutive, cu 22 de ore ┼či 30 de minute sau mai mult;
    4. dep─â┼čirea perioadei maxime de conducere neîntrerupt─â cu o or─â ┼či 30 de minute sau mai mult;
    5. nerespectarea perioadei minime de odihn─â zilnic─â cu dou─â ore ┼či 30 de minute sau mai mult;
    6. nerespectarea perioadei minime de odihn─â zilnic─â redus─â cu dou─â ore sau mai mult;
    7. nerespectarea perioadei de odihn─â zilnic─â frac┼úionat─â cu dou─â ore sau mai mult;
    8. nerespectarea perioadei minime de odihn─â zilnic─â, într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj, în conformitate cu art. 8 alin. (5) din Regulamentul Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006, cu dou─â ore sau mai mult;
    9. nerespectarea perioadei minime de odihn─â s─âpt─âmânal─â redus─â cu 4 ore sau mai mult;
    10. nerespectarea perioadei minime de odihn─â s─âpt─âmânal─â normal─â cu 9 ore sau mai mult;
    11. acordarea de c─âtre întreprindere/operatorul de transport rutier a unor pl─â┼úi conduc─âtorilor auto, chiar ┼či sub form─â de bonifica┼úii sau prime, în func┼úie de distan┼úa parcurs─â ┼či/sau de cantitatea de m─ârfuri transportat─â;
    12. utilizarea unui vehicul f─âr─â tahograf conform reglement─ârilor în vigoare sau a unui vehicul înmatriculat pentru prima oar─â dup─â 1 ianuarie 2007, echipat cu tahograf analogic;
    13. nerespectarea prevederilor anexei I.B la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 prin montarea/repararea unor tahografe neomologate, nesigilate, necalibrate, defecte, calibrarea incorect─â a tahografelor sau montarea, repararea, calibrarea unor tahografe de c─âtre un operator economic neautorizat;
    14. nerespectarea prevederilor anexei I.B la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 prin utilizarea unor tahografe neomologate, nesigilate, necalibrate, defecte sau care au termenul de valabilitate al verific─ârii/calibr─ârii periodice dep─â┼čit;
    15. conducerea unui vehicul dotat cu tahograf f─âr─â a utiliza diagrame tahograf ┼či/sau cartela tahografic─â;
    16. deteriorarea voluntar─â a tahografului;
    17. nerespectarea obliga┼úiei întreprinderii/operatorului de transport rutier de a desc─ârca ┼či stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conduc─âtorilor auto ┼či/sau nerespectarea obliga┼úiei de a desc─ârca ┼či stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 90 de zile, datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizeaz─â, în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006 ┼či cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85;
    18. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind de┼úinerea de c─âtre un conduc─âtor auto a mai mult de o cartel─â tahografic─â valid─â;
    19. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind utilizarea de c─âtre un conduc─âtor auto a unei cartele tahografice eliberate altei persoane;
    20. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;
    21. nerespectarea obliga┼úiei întreprinderii/operatorului de transport rutier de a p─âstra înregistr─ârile privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto cel pu┼úin un an de la efectuarea acestora, în ordine cronologic─â ┼či separat pentru fiecare conduc─âtor auto;
    22. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare sau deteriorate, cu datele ilizibile;
    23. utilizarea incorect─â a diagramelor tahograf sau a cartelei tahografice de c─âtre conduc─âtorul auto;
    24. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind scoaterea neautorizat─â a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital înaintea termin─ârii zilei de lucru, care afecteaz─â înregistrarea datelor relevante;
    25. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioad─â mai lung─â decât cea prev─âzut─â, care afecteaz─â înregistrarea datelor relevante;
    26. nerespectarea de c─âtre conduc─âtorul auto a obliga┼úiei prev─âzute la art. 15 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind introducerea manual─â a unor date sau nerespectarea de c─âtre conduc─âtorul auto a obliga┼úiei prev─âzute la art. 16 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind introducerea manual─â a unor date în cazul defect─ârii tahografului;
    27. nerespectarea prevederilor art. 26 pct. 4 liniu┼úa a doua lit. b) din Regulamentul Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006 privind utilizarea cartelelor tahografice atunci când vehiculul este condus de un echipaj;
    28. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind utilizarea comutatorului, omisiunea de a introduce manual în tahograful digital datele prev─âzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85;
    29. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prev─âzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind numele ┼či/sau prenumele conduc─âtorului auto;
    30. refuzul conduc─âtorului auto, în cursul controlului în trafic, de a permite verificarea, re┼úinerea sau copierea oric─ârei înregistr─âri privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale acestuia;
    31. neprezentarea în trafic a num─ârului necesar de diagrame tahografice, a cartelei tahografice sau a list─ârilor efectuate cu imprimanta tahografului digital, conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 sau Acordului AETR, dup─â caz;
    32. neprezentarea, în cursul controlului la sediul întreprinderii/operatorului de transport rutier, a înregistr─ârilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto solicitate de personalul cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control;
    33. conducerea unui vehicul imobilizat de personalul cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control;
    34. ┼čtergerea, distrugerea datelor înregistrate pe diagramele tahograf, a celor stocate în tahograf sau pe cartela tahografic─â sau a rapoartelor imprimate de tahograf;
    35. montarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului, diagramelor tahograf ┼či/sau cartelelor tahografice;
    36. utilizarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului, diagramelor tahograf ┼či/sau cartelelor tahografice;
    37. nerespectarea obliga┼úiei de a asigura posibilitatea utiliz─ârii imprimantei tahografului digital în trafic la solicitarea personalului de control, conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85;
    38. nedeclararea de c─âtre conduc─âtorul auto a pierderii sau furtului cartelei tahografice la autoritatea competent─â a statului pe teritoriul c─âruia s-a petrecut acest fapt.
    (2) Urm─âtoarele fapte reprezint─â înc─âlc─âri grave ale dispozi┼úiilor Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006 ┼či ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 ┼či constituie contraven┼úii, dac─â acestea nu sunt considerate infrac┼úiuni potrivit legii penale:
    1. dep─â┼čirea perioadei zilnice de conducere, respectiv a perioadei maxime zilnice de conducere cu mai mult de o or─â, dar mai pu┼úin de dou─â ore;
    2. dep─â┼čirea perioadei s─âpt─âmânale de conducere cu mai mult de 4 ore, dar mai pu┼úin de 14 ore;
    3. dep─â┼čirea perioadei maxime de conducere, în dou─â s─âpt─âmâni consecutive, cu mai mult de 10 ore, dar mai pu┼úin de 22 de ore ┼či 30 de minute;
    4. dep─â┼čirea perioadei maxime de conducere neîntrerupt─â cu mai mult de 30 de minute, dar mai pu┼úin de o or─â ┼či 30 de minute;
    5. nerespectarea perioadei minime de odihn─â zilnic─â cu mai mult de o or─â, dar mai pu┼úin de dou─â ore ┼či 30 de minute;
    6. nerespectarea perioadei minime de odihn─â zilnic─â redus─â, cu mai mult de o or─â, dar mai pu┼úin de dou─â ore;
    7. nerespectarea perioadei de odihn─â zilnic─â frac┼úionat─â cu mai mult de o or─â, dar mai pu┼úin de dou─â ore;
    8. nerespectarea perioadei minime de odihn─â zilnic─â, într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul e condus de un echipaj, în conformitate cu art. 8 alin. (5) din Regulamentul Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006, cu mai mult de o or─â, dar mai pu┼úin de dou─â ore;
    9. nerespectarea perioadei minime de odihn─â s─âpt─âmânal─â redus─â cu mai mult de dou─â ore, dar mai pu┼úin de 4 ore;
    10. nerespectarea perioadei minime de odihn─â s─âpt─âmânal─â normal─â cu mai mult de 3 ore, dar mai pu┼úin de 9 ore;
    11. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind asigurarea unui num─âr suficient de diagrame tahografice omologate, corespunz─âtoare tipului de tahograf utilizat pentru efectuarea opera┼úiunilor de transport rutier;
    12. nedepunerea la autoritatea competent─â, de c─âtre conduc─âtorul auto, a unei cereri de înlocuire a cartelei tahografice deteriorate, cu func┼úionare defectuoas─â, pierdut─â sau furat─â, în termen de 7 zile calendaristice de la data constat─ârii deterior─ârii, func┼úion─ârii defectuoase, pierderii sau furtului acesteia;
    13. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind reglarea ceasului tahografului;
    14. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prev─âzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind data de începere ┼či data de încheiere a cursei;
    15. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prev─âzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind kilometrii înregistra┼úi la plecare;
    16. nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind obligativitatea repar─ârii tahografului care s-a defectat în cursul c─âl─âtoriei;
    17. lipsa semn─âturii conduc─âtorului auto de pe înregistr─ârile efectuate manual la defectarea tahografului sau de pe rapoartele imprimate în cazul defect─ârii, pierderii sau furtului cartelei tahografice.
    (3) Urm─âtoarele fapte reprezint─â înc─âlc─âri minore ale dispozi┼úiilor Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006 ┼či ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 ┼či constituie contraven┼úii:
    1. dep─â┼čirea perioadei zilnice de conducere, respectiv a perioadei maxime zilnice de conducere cu pân─â la o or─â;
    2. dep─â┼čirea perioadei de conducere s─âpt─âmânal─â cu pân─â la 4 ore;
    3. dep─â┼čirea perioadei de conducere în dou─â s─âpt─âmâni consecutive cu pân─â la 10 ore;
    4. dep─â┼čirea perioadei maxime de conducere neîntrerupt─â cu pân─â la 30 de minute;
    5. nerespectarea perioadei minime de odihn─â zilnic─â cu pân─â la o or─â;
    6. nerespectarea perioadei minime de odihn─â zilnic─â redus─â cu pân─â la o or─â;
    7. nerespectarea perioadei minime de odihn─â zilnic─â frac┼úionat─â cu pân─â la o or─â;
    8. nerespectarea perioadei minime de odihn─â zilnic─â, într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul e condus de un echipaj, în conformitate cu art. 8 alin. (5) din Regulamentul Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006, cu pân─â la o or─â;
    9. nerespectarea perioadei minime de odihn─â s─âpt─âmânal─â redus─â cu pân─â la dou─â ore;
    10. nerespectarea perioadei minime de odihn─â s─âpt─âmânal─â normal─â cu pân─â la 3 ore;
    11. neasigurarea hârtiei necesare pentru imprimarea rapoartelor la controlul în trafic;
    12. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare ori deteriorate, cu datele lizibile;
    13. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind scoaterea neautorizat─â a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital înaintea termin─ârii zilei de lucru, care nu afecteaz─â înregistrarea datelor relevante;
    14. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioad─â mai lung─â decât cea prev─âzut─â, care nu afecteaz─â înregistrarea datelor relevante;
    15. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prev─âzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind locul de plecare ┼či de sosire;
    16. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prev─âzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind num─ârul de înmatriculare a vehiculului;
    17. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prev─âzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind kilometrii la sosire;
    18. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prev─âzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind ora schimb─ârii vehiculului;
    19. neintroducerea simbolului ┼ú─ârii în tahograf.
    (4) Falsificarea datelor înregistrate pe diagramele tahograf, a celor stocate în tahograf ori pe cartela tahografic─â sau a rapoartelor imprimate de tahograf se sanc┼úioneaz─â conform legii penale."
    6. La articolul 9, alineatele (1) ┼či (2) se modific─â ┼či vor avea urm─âtorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Contraven┼úiile prev─âzute la art. 8 se sanc┼úioneaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    a) cele de la alin. (1) pct. 12, 14, 17, 21, 33 ┼či 34, cu amend─â de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    b) cele de la alin. (1) pct. 15, 16 ┼či 36, cu amend─â de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier sau conduc─âtorului auto, dup─â caz;
    c) cele de la alin. (1) pct. 1 - 10, cu amend─â de la 6.000 lei la 10.000 lei, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    d) cele de la alin. (1) pct. 11, 30, 31, 32 ┼či 37, cu amend─â de la 4.000 lei la 8.000 lei, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    e) cele de la alin. (1) pct. 18 - 20, 22 - 29 ┼či 38, cu amend─â de la 4.000 lei la 8.000 lei, aplicabil─â conduc─âtorului auto;
    f) cea de la alin. (1) pct. 13, cu amend─â de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicabil─â atelierului autorizat sau operatorului economic care a montat sau a calibrat incorect tahograful;
    g) cea de la alin. (1) pct. 35, cu amend─â de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicabil─â operatorului economic sau conduc─âtorului auto care a montat dispozitivele ilegale;
    h) cele de la alin. (2) pct. 1 - 10, cu amend─â de la 4.000 lei la 8.000 lei, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    i) cele de la alin. (2) pct. 11 ┼či 16, cu amend─â de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    j) cele de la alin. (2) pct. 12 - 15 ┼či 17, cu amend─â de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicabil─â conduc─âtorului auto;
    k) cele de la alin. (3) pct. 1 - 10, cu amend─â de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    l) cele de la alin. (3) pct. 11 ┼či 12, cu amend─â de la 2.000 lei la 4.000 lei, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    m) cele de la alin. (3) pct. 13 - 19, cu amend─â de la 2.000 lei la 4.000 lei, aplicabil─â conduc─âtorului auto.
    (2) în m─âsura în care contraven┼úiile referitoare la respectarea timpilor de conducere, odihn─â sau pauze sunt constatate în trafic, precum ┼či în toate celelalte situa┼úii în care conduc─âtorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor ┼či/sau perioadelor minime de odihn─â prev─âzute de legisla┼úia în vigoare, suplimentar fa┼ú─â de sanc┼úiunea cu amenda prev─âzut─â la alin. (1) se va aplica ┼či sanc┼úiunea imobiliz─ârii vehiculului pân─â la îndeplinirea condi┼úiilor de legalitate pentru continuarea transportului."
    ART. II
    în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonan┼úe, Ministerul Transporturilor ┼či Infrastructurii va modifica în mod corespunz─âtor Normele metodologice privind activitatea de control al respect─ârii perioadelor de conducere, pauzelor ┼či perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor auto ┼či al utiliz─ârii aparatelor de înregistrare a activit─â┼úii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 721 din 25 octombrie 2007.
    ART. III
    Ministerul Transporturilor ┼či Infrastructurii comunic─â Comisiei Europene textele dispozi┼úiilor de drept intern, inclusiv actele administrative adoptate pentru implementarea m─âsurilor legislative luate în domeniul prevenirii ┼či detect─ârii manipul─ârii înregistr─ârilor cu tahograful, al legisla┼úiei sociale cu privire la activit─â┼úile de transport rutier ┼či al aparaturii de înregistrare în transportul rutier.
    ART. IV
    Prezenta ordonan┼ú─â intr─â în vigoare în 10 zile de la data public─ârii în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    Prezenta ordonan┼ú─â transpune prevederile Directivei 2009/4/CE a Comisiei din 23 ianuarie 2009 privind contram─âsuri de prevenire ┼či detectare a manipul─ârii înregistr─ârilor cu tahograful, de modificare a Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului privind condi┼úiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 ┼či (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legisla┼úia social─â referitoare la activit─â┼úile de transport rutier ┼či de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, publicat─â în Jurnalul Oficial nr. L 21 din 24 ianuarie 2009, p. 39 - 40, ┼či prevederile Directivei 2009/5/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2009 de modificare a Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului privind condi┼úiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 ┼či (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legisla┼úia social─â referitoare la activit─â┼úile de transport rutier, publicat─â în Jurnalul Oficial nr. L 29 din 31 ianuarie 2009, p. 45 - 50.

                  PRIM-MINISTRU
                     EMIL BOC

                       Contrasemneaz─â:
                       Ministrul transporturilor
                       ┼či infrastructurii,
                       Radu Mircea Berceanu

                       Viceprim-ministru,
                       ministrul administra┼úiei ┼či internelor,
                       Dan Nica

                       Ministrul muncii,
                       familiei ┼či protec┼úiei sociale,
                       Marian Sârbu

                       Ministrul finan┼úelor publice,
                       Gheorghe Pogea

    Bucure┼čti, 29 august 2009.
    Nr. 21.