├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
DECRET Nr. 420 din 5 decembrie 1979 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975
                  
EMITENT:      CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMâNIA
PUBLICAT  îN: BULETINUL OFICIAL  NR. 98 din 10 decembrie 1979

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteaz─â:

    ART. 1
    Republica Socialist─â România ader─â la Conven┼úia vamal─â relativ─â la transportul interna┼úional al m─ârfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Conven┼úia T.I.R.), întocmit─â la Geneva la 14 noiembrie 1975, cu urm─âtoarea rezerv─â:
    "Republica Socialist─â România face cunoscut, în baza prevederilor paragrafului 1 din articolul 58 al Conven┼úiei vamale relative la transportul interna┼úional al m─ârfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Conven┼úia T.I.R.), întocmit─â la Geneva la 14 noiembrie 1975, c─â nu se consider─â legat─â de prevederile paragrafelor 2 - 6 din articolul 57 al acestei conven┼úii.
    Republica Socialist─â România consider─â c─â diferendele între dou─â sau mai multe p─âr┼úi contractante privind interpretarea sau aplicarea conven┼úiei, care nu vor fi fost reglementate pe cale de negocieri sau în orice alt mod, vor putea fi supuse arbitrajului numai cu consim┼ú─âmîntul tuturor p─âr┼úilor în litigiu, pentru fiecare caz în parte."
    ART. 2
    La depunerea instrumentului de aderare la conven┼úie se va face urm─âtoarea declara┼úie:
    "Republica Socialist─â România consider─â c─â prevederile articolului 52 paragraful 1 din conven┼úie nu sînt în concordan┼ú─â cu principiul conform c─âruia tratatele interna┼úionale multilaterale al c─âror obiect ┼či scop intereseaz─â comunitatea interna┼úional─â în ansamblul s─âu trebuie s─â fie deschise particip─ârii universale."

                            NICOLAE CEAU┼×ESCU
                               Pre┼čedintele
                      Republicii Socialiste România

    Conven┼úia vamal─â relativ─â la transportul interna┼úional al m─ârfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Conven┼úia T.I.R.)*)

    *) Traducere.

    P─âr┼úile contractante,
    în dorin┼úa de a facilita transporturile interna┼úionale de m─ârfuri cu vehicule rutiere,
    considerînd c─â îmbun─ât─â┼úirea condi┼úiilor de transport constituie un factor esen┼úial pentru dezvoltarea cooper─ârii între ele,
    declarînd c─â se pronun┼ú─â în favoarea unei simplific─âri ┼či a unei armoniz─âri a formalit─â┼úilor administrative în domeniul transporturilor interna┼úionale, în special la frontiere,
    au convenit cele ce urmeaz─â:

    CAP. 1
    Dispozi┼úii generale

    a) Defini┼úii
    ART. 1
    în sensul prezentei conven┼úii, se în┼úelege:
    a) prin opera┼úiune T.I.R., transportul m─ârfurilor de la un birou vamal de plecare la un birou vamal de destina┼úie, sub regimul denumit regim T.I.R., stabilit prin prezenta conven┼úie;
    b) prin drepturi ┼či taxe de import sau de export, drepturile vamale ┼či orice alte drepturi, taxe, redeven┼úe ┼či impozite diverse care sînt percepute la import sau la export, sau cu ocazia importului sau exportului de m─ârfuri, cu excep┼úia redeven┼úelor ┼či impozitelor al c─âror nivel este limitat la costul aproximativ al serviciilor prestate;
    c) prin vehicul rutier, nu numai un vehicul rutier cu motor, ci ┼či orice remorc─â sau semiremorc─â conceput─â pentru a fi ata┼čat─â acestuia;
    d) prin ansamblu de vehicule, vehicule cuplate care particip─â la circula┼úia rutier─â ca o unitate;
    e) prin container, un mijloc de transport (cadru, cistern─â amovibil─â sau alt mijloc analog):
    i) constituind un compartiment, în întregime sau par┼úial închis, destinat s─â con┼úin─â m─ârfuri;
    ii) avînd un caracter permanent ┼či fiind astfel suficient de rezistent pentru a permite folosirea sa repetat─â;
    iii) special conceput pentru a facilita transportul m─ârfurilor, f─âr─â desc─ârcare ┼či reînc─ârcare, prin unul sau mai multe moduri de transport;
    iv) conceput astfel încît s─â poat─â fi u┼čor de manipulat, îndeosebi în timpul transbord─ârii sale dintr-un mijloc de transport în altul;
    v) conceput astfel încît s─â fie u┼čor de înc─ârcat ┼či de desc─ârcat;
    vi) cu un volum interior de cel pu┼úin un metru cub. Caroseriile amovibile sînt asimilate containerelor;
    f) prin birou vamal de plecare, orice birou vamal al unei p─âr┼úi contractante unde începe, pentru toat─â înc─ârc─âtura sau o parte a ei, transportul interna┼úional sub regimul prev─âzut prin prezenta conven┼úie;
    g) prin birou vamal de destina┼úie, orice birou vamal al unei p─âr┼úi contractante unde se încheie, pentru toat─â înc─ârc─âtura sau o parte a ei, transportul interna┼úional sub regimul prev─âzut prin prezenta conven┼úie;
    h) prin birou vamal de trecere, orice birou vamal al unei p─âr┼úi contractante prin care un vehicul rutier, un ansamblu de vehicule sau un container este importat sau exportat în cursul unei opera┼úii efectuate sub regimul T.I.R.;
    j) prin persoane, atît persoanele fizice, cît ┼či persoanele juridice;
    k) prin m─ârfuri grele sau voluminoase, orice produse grele sau voluminoase care, datorit─â greut─â┼úii, dimensiunilor sau naturii lor, nu sînt în general transportate nici într-un vehicul rutier închis, nici într-un container închis;
    l) prin asocia┼úie garant─â, o asocia┼úie agreat─â de autorit─â┼úile vamale ale unei p─âr┼úi contractante s─â garanteze pentru persoanele care utilizeaz─â regimul T.I.R.

    b) Domeniu de aplicare
    ART. 2
    Prezenta conven┼úie prive┼čte transportul m─ârfurilor efectuat f─âr─â desc─ârcare ┼či reînc─ârcare, peste una sau mai multe frontiere, de la un birou vamal de plecare al unei p─âr┼úi contractante pîn─â la un birou vamal de destina┼úie al unei alte p─âr┼úi contractante, sau al aceleia┼či p─âr┼úi contractante, în vehicule rutiere, ansamble de vehicule sau în containere, cu condi┼úia ca o parte din traseu între începutul opera┼úiunii T.I.R. ┼či terminarea ei s─â fie un traseu rutier.
    ART. 3
    Pentru a beneficia de dispozi┼úiile prezentei conven┼úii:
    a) transporturile trebuie s─â fie efectuate:
    i) cu vehicule rutiere, ansamble de vehicule sau containere în prealabil agreate în condi┼úiile enun┼úate la cap. III a) sau
    ii) cu alte vehicule rutiere, alte ansamble de vehicule sau alte containere, dac─â sînt executate conform condi┼úiilor enun┼úate la cap. III c);
    b) transporturile trebuie s─â aib─â loc sub garan┼úia asocia┼úiilor agreate conform dispozi┼úiilor art. 6 ┼či trebuie s─â fie efectuate sub acoperirea unui carnet T.I.R., conform modelului reprodus în anexa nr. 1 la prezenta conven┼úie.

    c) Principii
    ART. 4
    M─ârfurile transportate sub regim T.I.R nu vor fi supuse la plata sau la consemnarea drepturilor ┼či taxelor de import sau de export la birourile vamale de trecere.
    ART. 5
    1. M─ârfurile transportate sub regim T.I.R. în vehicule rutiere, în ansamble de vehicule sau în containere sigilate nu vor fi, de regul─â, supuse controlului vamal la birourile de trecere.
    2. Totu┼či, în vederea evit─ârii abuzurilor, autorit─â┼úile vamale vor putea s─â procedeze în mod excep┼úional ┼či, în special, în cazul unor suspiciuni, la controlul m─ârfurilor la aceste birouri.

    CAP. 2
    Eliberarea carnetelor T.I.R.
    Responsabilitatea asocia┼úiilor garante

    ART. 6
    1. în condi┼úiile ┼či cu garan┼úiile pe care le va determina, fiecare parte contractant─â va putea împuternici anumite asocia┼úii s─â elibereze carnete T.I.R., fie direct, fie prin intermediul unor asocia┼úii corespondente, ┼či s─â se constituie garante.
    2. O asocia┼úie nu va putea fi agreat─â într-o ┼úar─â decît dac─â garan┼úia sa se extinde în acela┼či timp ┼či asupra responsabilit─â┼úilor la care se expune în aceast─â ┼úar─â, cu ocazia efectu─ârii de opera┼úiuni sub acoperirea carnetului T.I.R. eliberat de c─âtre asocia┼úii str─âine afiliate la organiza┼úia interna┼úional─â la care ea îns─â┼či este afiliat─â.
    ART. 7
    Vor fi admise cu scutire de drepturi ┼či taxe de import sau de export ┼či nu vor fi supuse la nici o prohibi┼úie sau restric┼úie de import sau de export formularele carnetelor T.I.R. expediate asocia┼úiilor garante de c─âtre asocia┼úiile str─âine corespondente sau de c─âtre organiza┼úiile interna┼úionale.
    ART. 8
    1. Asocia┼úia garant─â se va angaja s─â achite drepturile ┼či taxele de import sau de export exigibile, majorate, dac─â este cazul, cu dobînzile de întîrziere, care trebuie s─â fie achitate potrivit legilor ┼či reglement─ârilor vamale ale ┼ú─ârii în care o abatere legat─â de opera┼úiunea T.I.R. este constatat─â. Asocia┼úia va fi obligat─â, împreun─â ┼či în solidar cu persoanele care datoreaz─â sumele men┼úionate mai sus, la plata acestor sume.
    2. Atunci cînd legile ┼či reglement─ârile unei p─âr┼úi contractante nu prev─âd plata drepturilor ┼či taxelor de import sau de export în cazul prev─âzut la paragraful 1 de mai sus, asocia┼úia garant─â se va angaja s─â achite, în acelea┼či condi┼úii, o sum─â egal─â cu cuantumul drepturilor ┼či taxelor de import sau de export, majorate, dac─â este cazul, cu dobînzile de întîrziere.
    3. Fiecare parte contractant─â va determina cuantumul maxim, pe fiecare carnet T.I.R., al sumelor care pot fi pretinse asocia┼úiei garante, potrivit dispozi┼úiilor paragrafelor 1 ┼či 2 de mai sus.
    4. Asocia┼úia garant─â va deveni r─âspunz─âtoare fa┼ú─â de autorit─â┼úile ┼ú─ârii unde este situat biroul vamal de plecare din momentul în care carnetul T.I.R. va fi fost luat în eviden┼ú─â de biroul vamal. în ┼ú─ârile urm─âtoare, traversate în cursul unei opera┼úiuni de transport de m─ârfuri sub regimul T.I.R., aceast─â responsabilitate va începe atunci cînd m─ârfurile vor fi importate sau, în cazul suspend─ârii opera┼úiunii T.I.R., conform dispozi┼úiilor paragrafelor 1 ┼či 2 ale art. 26, atunci cînd carnetul T.I.R. va fi luat în eviden┼ú─â de biroul vamal la care opera┼úiunea T.I.R. este reluat─â.
    5. Responsabilitatea asocia┼úiei garante va acoperi nu numai m─ârfurile enumerate pe carnetul T.I.R., ci ┼či m─ârfurile care, de┼či neenumerate pe acest carnet, s-ar g─âsi în partea sigilat─â a vehiculului rutier sau în containerul sigilat; ea nu va acoperi nici o alt─â marf─â.
    6. Pentru a determina drepturile ┼či taxele men┼úionate la paragrafele 1 ┼či 2 ale prezentului articol, datele relative la m─ârfurile înscrise în carnetul T.I.R. sînt valabile pîn─â la proba contrarie.
    7. Atunci cînd sumele men┼úionate la paragrafele 1 ┼či 2 ale prezentului articol devin exigibile, autorit─â┼úile competente trebuie, dac─â este posibil, s─â pretind─â plata acestora direct de la persoana sau persoanele care datoreaz─â aceste sume, înainte de a introduce o reclama┼úie pe lîng─â asocia┼úia garant─â.
    ART. 9
    1. Asocia┼úia garant─â stabile┼čte perioada de valabilitate a carnetului T.I.R., specificînd o ultim─â zi de valabilitate dup─â care carnetul nu poate fi prezentat la biroul vamal de plecare pentru luarea în eviden┼ú─â.
    2. Carnetul va r─âmîne valabil pîn─â la terminarea opera┼úiunii T.I.R. la biroul de destina┼úie, cu condi┼úia ca el s─â fi fost luat în eviden┼ú─â la biroul vamal de plecare în ultima zi de valabilitate sau înaintea acestei date, a┼ča cum este prev─âzut la paragraful 1 al prezentului articol.
    ART. 10
    1. Carnetul T.I.R. poate fi desc─ârcat cu sau f─âr─â rezerve; dac─â au fost f─âcute rezerve, ele trebuie s─â se refere la fapte legate de opera┼úiunea T.I.R. îns─â┼či. Aceste fapte trebuie s─â fie indicate pe carnetul T.I.R.
    2. Atunci cînd autorit─â┼úile vamale ale unei ┼ú─âri vor fi desc─ârcat f─âr─â rezerve un carnet T.I.R., ele nu vor mai putea pretinde asocia┼úiei garante plata sumelor men┼úionate la paragrafele 1 ┼či 2 ale art. 8, cu excep┼úia cazului cînd certificatul de desc─ârcare a fost ob┼úinut într-un mod abuziv sau fraudulos.
    ART. 11
    1. în cazul cînd nu s-a dat desc─ârcare unui carnet T.I.R. într-o ┼úar─â sau atunci cînd s-a dat desc─ârcare cu rezerve unui carnet T.I.R., autorit─â┼úile competente nu vor avea dreptul s─â pretind─â de la asocia┼úia garant─â plata sumelor men┼úionate la paragrafele 1 ┼či 2 ale art. 8 dac─â, în termen de un an, socotit de la data lu─ârii în eviden┼ú─â a carnetului T.I.R. de c─âtre aceste autorit─â┼úi, ele nu au avizat în scris asocia┼úia despre nedesc─ârcarea sau despre desc─ârcarea cu rezerve. Aceast─â dispozi┼úie va fi aplicabil─â, de asemenea, în caz de desc─ârcare ob┼úinut─â în mod abuziv sau fraudulos, dar în acest caz termenul va fi de doi ani.
    2. Cererea de plat─â a sumelor men┼úionate la paragrafele 1 ┼či 2 ale art. 8 va fi adresat─â asocia┼úiei garante cel mai devreme în termen de trei luni, socotit de la data la care aceast─â asocia┼úie a fost avizat─â despre nedesc─ârcarea, desc─ârcarea cu rezerve sau desc─ârcarea ob┼úinut─â în mod abuziv sau fraudulos ┼či, cel mai tîrziu în termen de doi ani, socotit de la aceea┼či dat─â. Totu┼či, în ce prive┼čte cazurile care sînt deferite justi┼úiei în termenul de doi ani indicat mai sus, cererea de plat─â va fi adresat─â într-un termen de un an, socotit de la data la care hot─ârîrea judec─âtoreasc─â a devenit executorie.
    3. Pentru a achita sumele pretinse, asocia┼úia garant─â va dispune de un termen de trei luni, socotit de la data cererii de plat─â care i-a fost adresat─â Asocia┼úia va ob┼úine rambursarea sumelor v─ârsate dac─â, în doi ani de la data cererii de plat─â, s-a dovedit organelor vamale c─â nici o neregul─â n-a fost comis─â în ce prive┼čte opera┼úiunea de transport în cauz─â.

    CAP. 3
    Transportul m─ârfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R.

    a) Agrearea vehiculelor ┼či containerelor
    ART. 12
    Pentru a beneficia de dispozi┼úiile sec┼úiunilor a) ┼či b) ale prezentului capitol, fiecare vehicul rutier trebuie s─â îndeplineasc─â, din punct de vedere al construc┼úiei ┼či echipamentului s─âu, condi┼úiile definite de anexa nr. 2 a prezentei conven┼úii ┼či trebuie s─â fi fost agreat conform procedurii definite în anexa nr. 3 a prezentei conven┼úii. Certificatul de agreare trebuie s─â fie conform modelului de la anexa nr. 4.
    ART. 13
    1. Pentru a beneficia de dispozi┼úiile sec┼úiunilor a) ┼či b) ale prezentului capitol, containerele trebuie s─â fie construite conform condi┼úiilor definite în prima parte a anexei nr. 7 ┼či trebuie s─â fi fost agreate dup─â procedura definit─â în partea a doua a acestei anexe.
    2. Containerele agreate pentru transportul de m─ârfuri sub sigiliu vamal, în aplicarea Conven┼úiei vamale relative la containere din 1956, a acordurilor încheiate sub egida O.N.U., care au decurs din aceasta, a Conven┼úiei vamale relative la containere din 1972, sau a oric─âror acte interna┼úionale care ar înlocui sau modifica aceast─â ultim─â conven┼úie, sînt considerate ca fiind corespunz─âtoare dispozi┼úiilor paragrafului 1 de mai sus ┼či trebuie s─â fie acceptate pentru transportul sub regim T.I.R. f─âr─â o nou─â agreare.
    ART. 14
    1. Fiecare parte contractant─â î┼či rezerv─â dreptul de a refuza recunoa┼čterea valabilit─â┼úii agre─ârii vehiculelor rutiere sau containerelor care nu îndeplinesc condi┼úiile prev─âzute la art. 12 ┼či 13 de mai sus.
    Totu┼či, p─âr┼úile contractante vor evita s─â întîrzie transportul atunci cînd defectele constatate sînt de importan┼ú─â minor─â ┼či nu creeaz─â nici un risc de fraud─â.
    2. înainte de a fi reutilizat pentru transportul de m─ârfuri sub sigiliu vamal vehiculul rutier sau containerul, care nu mai corespunde condi┼úiilor care au justificat agrearea sa, va trebui s─â fie repus în starea ini┼úial─â sau s─â fac─â obiectul unei noi agre─âri.

    b) Procedura transportului sub acoperirea unui carnet T.I.R.
    ART. 15
    1. Nici un document vamal special nu va fi cerut pentru importul temporar al vehiculului rutier, al ansamblului de vehicule sau al containerului, utilizate pentru transportul m─ârfurilor sub regimul T.I.R. Nici o garan┼úie nu va fi cerut─â pentru vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau container.
    2. Dispozi┼úiile paragrafului 1 al prezentului articol nu împiedic─â o parte contractant─â s─â cear─â îndeplinirea, la biroul vamal de destina┼úie, a formalit─â┼úilor prev─âzute în reglement─ârile na┼úionale, pentru a se garanta faptul c─â, odat─â încheiat─â opera┼úiunea T.I.R., vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul vor fi reexportate.
    ART. 16
    Atunci cînd o opera┼úiune T.I.R. va fi efectuat─â de un vehicul rutier sau de un ansamblu de vehicule, o plac─â dreptunghiular─â purtînd inscrip┼úia "T.I.R." ┼či avînd caracteristicile men┼úionate în anexa nr. 5 la prezenta conven┼úie se va fixa în fa┼úa ┼či în spatele vehiculului sau a ansamblului de vehicule.
    Aceste pl─âci vor fi dispuse astfel încît s─â fie foarte vizibile ┼či vor fi deta┼čabile.
    ART. 17
    1. Se va întocmi un singur carnet T.I.R. pentru fiecare vehicul rutier sau container. Se va putea întocmi totu┼či un singur carnet T.I.R. pentru un ansamblu de vehicule sau pentru mai multe containere înc─ârcate într-un singur vehicul rutier sau într-un ansamblu de vehicule. în acest caz, manifestul m─ârfurilor din carnet va trebui s─â cuprind─â separat con┼úinutul fiec─ârui vehicul f─âcînd parte dintr-un ansamblu de vehicule sau al fiec─ârui container.
    2. Carnetul T.I.R. va fi valabil pentru o singur─â c─âl─âtorie. El va con┼úine cel pu┼úin num─ârul de volete deta┼čabile pentru luare în eviden┼ú─â ┼či desc─ârcare necesare pentru efectuarea transportului în cauz─â.
    ART. 18
    O opera┼úiune T.I.R. va putea comporta mai multe birouri vamale de plecare ┼či de destina┼úie dar, cu excep┼úia cazurilor autorizate de partea contractant─â sau de p─âr┼úile contractante interesate:
    a) birourile vamale de plecare vor trebui s─â fie situate într-o singur─â ┼úar─â;
    b) birourile vamale de destina┼úie nu vor putea fi situate în mai mult de dou─â ┼ú─âri;
    c) num─ârul total de birouri vamale de plecare ┼či de destina┼úie nu va putea dep─â┼či patru.
    ART. 19
    M─ârfurile ┼či vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul vor fi prezentate împreun─â cu carnetul T.I.R. la biroul vamal de plecare. Autorit─â┼úile vamale ale ┼ú─ârii de plecare vor lua m─âsurile necesare pentru a se asigura de exactitatea manifestului m─ârfurilor ┼či pentru aplicarea sigiliilor vamale sau pentru controlul sigiliilor vamale aplicate sub responsabilitatea acestor autorit─â┼úi vamale, de c─âtre persoane legal autorizate.
    ART. 20
    Pentru parcursul pe teritoriul ┼ú─ârilor lor, autorit─â┼úile vamale vor putea fixa un termen ┼či vor putea cere ca vehiculele rutiere, ansamblul de vehicule sau containerul s─â urmeze un itinerar determinat.
    ART. 21
    La fiecare birou vamal de trecere, ca ┼či la birourile vamale de destina┼úie, vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul vor fi prezentate autorit─â┼úilor vamale pentru control cu înc─ârc─âtura ┼či carnetul T.I.R. aferent.
    ART. 22
    1. De regul─â, ┼či în afara cazului în care ele ar proceda la controlul m─ârfurilor în aplicarea paragrafului 2 al art. 5, autorit─â┼úile vamale ale birourilor vamale de trecere ale fiec─ârei p─âr┼úi contractante vor accepta sigiliile vamale ale celorlalte p─âr┼úi contractante, cu condi┼úia ca aceste sigilii s─â fie intacte.
    Totu┼či, autorit─â┼úile vamale men┼úionate vor putea ad─âuga, dac─â necesit─â┼úile controlului o cer, propriile lor sigilii.
    2. Sigiliile vamale astfel acceptate de o parte contractant─â vor beneficia pe teritoriul s─âu de aceea┼či protec┼úie juridic─â ca ┼či sigiliile na┼úionale.
    ART. 23
    Autorit─â┼úile vamale vor putea:
    - s─â escorteze vehiculele rutiere, ansamblurile de vehicule sau containerele pe teritoriul ┼ú─ârii lor, pe cheltuiala transportatorilor;
    - s─â procedeze, pe timpul transportului, la controlul vehiculelor rutiere sau al containerelor ┼či a înc─ârc─âturii lor numai în cazuri excep┼úionale.
    ART. 24
    Dac─â, în timpul transportului sau la un birou vamal de trecere, autorit─â┼úile vamale procedeaz─â la controlul înc─ârc─âturii unui vehicul rutier, a unui ansamblu de vehicule sau a unui container, ele vor face men┼úiune pe voletele carnetului T.I.R., utilizat în ┼úara lor, pe cotoarele corespunz─âtoare ┼či pe voletele care r─âmîn în carnetul T.I.R., despre noile sigilii aplicate ca ┼či despre natura controlului efectuat.
    ART. 25
    Dac─â, în timpul transportului, un sigiliu vamal este rupt în alte cazuri decît în cele prev─âzute la art. 24 ┼či 35, sau dac─â m─ârfurile au pierit sau au suferit stric─âciuni f─âr─â ca un astfel de sigiliu s─â fie rupt, va fi aplicat─â procedura prev─âzut─â în anexa nr. 1 a prezentei conven┼úii pentru utilizarea carnetului T.I.R., f─âr─â a prejudicia aplicarea eventual─â a legisla┼úiilor na┼úionale ┼či va fi întocmit procesul-verbal de constatare cuprins în carnetul T.I.R.
    ART. 26
    1. Atunci cînd transportul efectuat sub acoperirea carnetului T.I.R. traverseaz─â, pe o por┼úiune din traseu, teritoriul unui stat care nu este parte contractant─â la prezenta conven┼úie, opera┼úiunea T.I.R. va fi suspendat─â pe timpul travers─ârii. în acest caz autorit─â┼úile vamale ale p─âr┼úii contractante al c─ârui teritoriu este în continuare traversat, vor accepta carnetul T.I.R. pentru reluarea opera┼úiunii T.I.R., sub rezerva ca sigiliile vamale ┼či/sau m─ârcile de identificare s─â fi r─âmas intacte.
    2. Se va proceda la fel ┼či pentru acea parte a traseului pe parcursul c─âreia carnetul T.I.R. nu este utilizat de titularul carnetului pe teritoriul unei p─âr┼úi contractante, fie datorit─â existen┼úei unor proceduri mai simple de tranzit vamal, fie atunci cînd utilizarea regimului de tranzit vamal nu este necesar─â.
    3. în aceste cazuri birourile vamale unde opera┼úiunea T.I.R. este întrerupt─â sau reluat─â vor fi considerate ca birouri de trecere la ie┼čire sau, respectiv, la intrare.
    ART. 27
    Sub rezerva dispozi┼úiilor prezentei conven┼úii ┼či în special a art. 18, un alt birou vamal de destina┼úie va putea fi substituit biroului vamal de destina┼úie ini┼úial desemnat.
    ART. 28
    La sosirea înc─ârc─âturii la biroul vamal de destina┼úie ┼či cu condi┼úia ca m─ârfurile s─â fie supuse, în acel moment, unui alt regim vamal sau v─âmuite pentru punerea în consum, desc─ârcarea carnetului T.I.R. va avea loc f─âr─â întîrziere.

    c) Dispozi┼úii relative la transportul m─ârfurilor grele sau voluminoase
    ART. 29
    1. Dispozi┼úiile prezentei sec┼úiuni nu vor fi aplicabile decît transporturilor de m─ârfuri grele sau voluminoase, definite la alin. i) al art. 1 al prezentei conven┼úii.
    2. Atunci cînd dispozi┼úiile prezentei sec┼úiuni sînt aplicabile, transportul m─ârfurilor grele sau voluminoase poate, dup─â cum decid autorit─â┼úile biroului vamal de plecare, s─â se efectueze cu vehicule sau containere nesigilate.
    3. Dispozi┼úiile prezentei sec┼úiuni nu vor fi aplicate decît dac─â, dup─â p─ârerea autorit─â┼úilor biroului vamal de plecare, este posibil s─â se identifice f─âr─â dificultate m─ârfurile grele sau voluminoase transportate, în baza descrierii f─âcute, precum ┼či, dac─â este cazul, accesoriile transportate în acela┼či timp, sau dac─â acestor m─ârfuri li se pot aplica sigilii vamale ┼či/sau m─ârci de identificare de natur─â s─â împiedice orice substituire sau sustragere f─âr─â s─â r─âmîn─â urme vizibile.
    ART. 30
    Toate dispozi┼úiile prezentei conven┼úii de la care nu exist─â derog─âri prin dispozi┼úiile speciale ale prezentei sec┼úiuni sînt aplicabile la transportul m─ârfurilor grele sau voluminoase sub acoperirea unui carnet T.I.R.
    ART. 31
    Responsabilitatea asocia┼úiei garante va acoperi nu numai m─ârfurile enumerate pe carnetul T.I.R., dar ┼či m─ârfurile care, de┼či nu sînt enumerate în acest carnet, s-ar g─âsi pe platforma de înc─ârcare sau printre m─ârfurile enumerate pe carnetul T.I.R.
    ART. 32
    Carnetul T.I.R. utilizat va trebui s─â poarte pe coperta sa ┼či pe toate voletele indica┼úia "m─ârfuri grele sau, voluminoase" cu litere groase, în englez─â sau în francez─â.
    ART. 33
    Autorit─â┼úile biroului vamal de plecare vor putea cere ca la carnetul T.I.R. s─â fie anexate specifica┼úia coletelor, fotografii, schi┼úe etc. care se v─âdesc necesare pentru identificarea m─ârfurilor transportate. în acest caz autorit─â┼úile vamale vor viza aceste documente, un exemplar al documentelor men┼úionate va fi ata┼čat pe verso copertei carnetului T.I.R., iar pe toate manifestele carnetului se va face men┼úiune despre aceste documente.
    ART. 34
    Autorit─â┼úile biroului vamal de trecere ale fiec─ârei p─âr┼úi contractante vor accepta sigiliile vamale ┼či/sau m─ârcile de identificare aplicate de autorit─â┼úile competente ale celorlalte p─âr┼úi contractante. Ele vor putea totu┼či s─â adauge alte sigilii ┼či/sau m─ârci de identificare ┼či vor men┼úiona pe voletele carnetului T.I.R. utilizate în ┼úara lor, pe cotoarele corespunz─âtoare ┼či pe voletele r─âmase în carnetul T.I.R., noile sigilii ┼či/sau m─ârci de identificare aplicate.
    ART. 35
    Dac─â pe traseu sau la un birou vamal de trecere autorit─â┼úile vamale, procedînd la controlul înc─ârc─âturii, vor rupe sigiliile ┼či/sau vor înl─âtura m─ârcile de identificare, ele vor men┼úiona pe voletele carnetului T.I.R. utilizate în ┼úara lor, pe cotoarele corespunz─âtoare ┼či pe voletele r─âmase în carnetul T.I.R., noile sigilii ┼či/sau m─ârci de identificare aplicate.

    CAP. 4
    Abateri

    ART. 36
    Orice abatere de la dispozi┼úiile prezentei conven┼úii va expune pe contravenient, în ┼úara în care abaterea a fost comis─â, sanc┼úiunilor prev─âzute de legisla┼úia acestei ┼ú─âri.
    ART. 37
    Atunci cînd nu este posibil s─â se determine teritoriul pe care o abatere a fost comis─â, ea este considerat─â ca fiind comis─â pe teritoriul p─âr┼úii contractante unde ea a fost constatat─â.
    ART. 38
    1. Fiecare parte contractant─â va avea dreptul s─â exclud─â, temporar sau cu titlu definitiv, de la beneficiul prezentei conven┼úii, orice persoan─â vinovat─â de abateri grave de la legile sau reglement─ârile vamale aplicabile transporturilor interna┼úionale de m─ârfuri.
    2. Aceast─â excludere va fi imediat notificat─â autorit─â┼úilor vamale ale p─âr┼úii contractante pe teritoriul c─âreia persoana în cauz─â este stabilit─â sau domiciliat─â, ca ┼či asocia┼úiei sau asocia┼úiilor garante ale ┼ú─ârii în care a fost comis─â.
    ART. 39
    Atunci cînd opera┼úiile T.I.R. sînt recunoscute ca fiind efectuate potrivit prevederilor conven┼úiei:
    1. P─âr┼úile contractante nu vor releva diferen┼úele minore privind executarea obliga┼úiilor legate de termen sau itinerariu.
    2. De asemenea, nepotrivirile între indica┼úiile de pe manifestul m─ârfurilor din carnetele T.I.R. ┼či con┼úinutul vehiculului rutier, al unui ansamblu de vehicule sau al unui container nu vor fi considerate ca abateri în sarcina titularului carnetului T.I.R., în sensul prezentei conven┼úii, atunci cînd se va dovedi autorit─â┼úilor competente c─â aceste nepotriviri nu se datoreaz─â erorilor comise în cuno┼čtin┼ú─â de cauz─â sau din neglijen┼ú─â în momentul înc─ârc─ârii sau expedierii m─ârfurilor sau în momentul întocmirii manifestului men┼úionat.
    ART. 40
    Administra┼úiile vamale ale ┼ú─ârilor de plecare ┼či de destina┼úie nu vor re┼úine în sarcina titularului carnetului T.I.R. nepotrivirile care vor fi eventual constatate în aceste ┼ú─âri, atunci cînd aceste nepotriviri vor privi regimurile vamale care au precedat sau care au urmat opera┼úiunii T.I.R. ┼či dac─â titularul carnetului nu este implicat.
    ART. 41
    Atunci cînd s-a dovedit autorit─â┼úilor vamale c─â m─ârfurile înscrise în manifestul unui carnet T.I.R. au pierit sau au fost iremediabil pierdute datorit─â unui accident sau for┼úei majore, sau c─â ele lipsesc din cauze datorate naturii lor, se va acorda dispens─â de plata drepturilor ┼či taxelor vamale exigibile.
    ART. 42
    La cererea motivat─â a unei p─âr┼úi contractante, autorit─â┼úile competente ale p─âr┼úilor contractante interesate de o opera┼úiune T.I.R. vor accepta s─â comunice acesteia toate informa┼úiile disponibile care ar fi necesare pentru aplicarea dispozi┼úiilor art. 39, 40 ┼či 41 de mai sus.

    CAP. 5
    Note explicative

    ART. 43
    Notele explicative cuprinse în anexele nr. 6 ┼či 7 (partea a treia) dau interpretare unor dispozi┼úii ale prezentei conven┼úii ┼či anexelor sale. Ele con┼úin de asemenea ┼či unele practici recomandate.

    CAP. 6
    Dispozi┼úii diverse

    ART. 44
    Fiecare parte contractant─â va acorda facilit─â┼úi asocia┼úiilor garante interesate în ceea ce prive┼čte:
    a) transferul de valut─â necesar achit─ârii sumelor cerute de autorit─â┼úile p─âr┼úilor contractante în baza dispozi┼úiilor prev─âzute la art. 8 al prezentei conven┼úii;
    b) transferul de valut─â necesar pl─â┼úii formularelor de carnet T.I.R. trimise asocia┼úiilor garante de asocia┼úiile str─âine corespondente sau de organiza┼úiile interna┼úionale.
    ART. 45
    Fiecare parte contractant─â va publica lista birourilor vamale de plecare, de trecere ┼či de destina┼úie pe care ea le-a desemnat pentru transporturile sub acoperirea carnetului T.I.R. P─âr┼úile contractante ale c─âror teritorii sînt limitrofe se vor consulta pentru desemnarea de comun acord a birourilor de frontier─â corespondente ┼či a orelor de lucru ale acestora.
    ART. 46
    1. Pentru opera┼úiunile vamale men┼úionate în prezenta conven┼úie, activitatea personalului vamal nu va da loc pl─â┼úii unor redeven┼úe, excep┼úie f─âcînd cazurile în care activitatea se va desf─â┼čura în afara zilelor, orelor ┼či locurilor normal prev─âzute pentru astfel de opera┼úiuni.
    2. Ori de cîte ori este posibil, p─âr┼úile contractante vor facilita la birourile vamale opera┼úiunile vamale privind m─ârfurile perisabile.
    ART. 47
    1. Dispozi┼úiile prezentei conven┼úii nu împiedic─â aplicarea restric┼úiilor ┼či controalelor derivînd din reglement─ârile na┼úionale ┼či bazate pe considerente de moralitate public─â, securitate public─â, igien─â sau s─ân─âtate public─â sau pe considerente de ordin veterinar sau fitopatologic ┼či nici perceperea sumelor exigibile conform acestor reglement─âri.
    2. Dispozi┼úiile prezentei conven┼úii nu împiedic─â aplicarea altor dispozi┼úii na┼úionale sau interna┼úionale care reglementeaz─â transporturile.
    ART. 48
    Nici o dispozi┼úie din prezenta conven┼úie nu exclude dreptul p─âr┼úilor contractante care formeaz─â o uniune vamal─â sau economic─â de a adopta reguli speciale privind opera┼úiile de transport care încep sau se încheie pe teritoriile lor sau tranzitului prin aceste teritorii, în m─âsura în care aceste reguli nu reduc facilit─â┼úile prev─âzute prin prezenta conven┼úie.
    ART. 49
    Prezenta conven┼úie nu împiedic─â aplicarea unor facilit─â┼úi mai mari pe care p─âr┼úile contractante le acord─â sau ar dori s─â le acorde, fie prin dispozi┼úii unilaterale, fie în virtutea unor acorduri bilaterale sau multilaterale, cu rezerva ca facilit─â┼úile astfel acordate s─â nu împiedice aplicarea dispozi┼úiilor prezentei conven┼úii ┼či, în special, func┼úionarea opera┼úiunilor T.I.R.
    ART. 50
    P─âr┼úile contractante î┼či vor comunica reciproc, la cerere, informa┼úiile necesare pentru aplicarea dispozi┼úiilor prezentei conven┼úii, în special cele privind agrearea vehiculelor rutiere sau containerelor, ca ┼či cele privind caracteristicile tehnice ale construc┼úiei lor.
    ART. 51
    Anexele la prezenta conven┼úie fac parte integrant─â din conven┼úie.

    CAP. 7
    Dispozi┼úii finale

    ART. 52
    Semnare, ratificare, acceptare, aprobare ┼či aderare
    1. Toate statele membre ale Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite sau membre ale uneia din institu┼úiile sale specializate sau ale Agen┼úiei Interna┼úionale pentru Energia Atomic─â, p─âr┼úi la Statutul Cur┼úii Interna┼úionale de Justi┼úie ┼či orice alt stat invitat de Adunarea General─â a Organiza┼úiilor Na┼úiunilor Unite, pot deveni p─âr┼úi contractante la prezenta conven┼úie:
    a) semnînd-o, f─âr─â rezerva ratific─ârii, accept─ârii sau aprob─ârii;
    b) depunînd un instrument de ratificare, acceptare sau aprobare, dup─â ce a semnat-o sub rezerva ratific─ârii, accept─ârii sau aprob─ârii; sau
    c) depunînd un instrument de aderare.
    2. Prezenta conven┼úie va fi deschis─â spre semnare, de la 1 ianuarie 1976 pîn─â la 31 decembrie 1976 inclusiv, la Oficiul Na┼úiunilor Unite de la Geneva, statelor men┼úionate la paragraful 1 al prezentului articol. Dup─â aceast─â dat─â, ea va fi deschis─â acestor state pentru aderare.
    3. Uniunile vamale sau economice pot, de asemenea, conform dispozi┼úiilor paragrafelor 1 ┼či 2 ale prezentului articol, s─â devin─â p─âr┼úi contractante la prezenta conven┼úie în acela┼či moment cu toate statele care le compun sau în orice moment dup─â ce toate statele care le compun au devenit p─âr┼úi contractante la prezenta conven┼úie. Totu┼či, aceste uniuni nu vor avea drept de vot.
    4. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare vor fi depuse la secretarul general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite.
    ART. 53
    Intrare în vigoare
    1. Prezenta conven┼úie va intra în vigoare la ┼čase luni dup─â data la care cinci din statele men┼úionate la paragraful 1 al art. 52 o vor semna f─âr─â rezerva ratific─ârii, accept─ârii sau aprob─ârii, ori vor depune instrumentele lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
    2. Dup─â ce cinci dintre statele men┼úionate la paragraful 1 al art. 52 vor semna f─âr─â rezerva ratific─ârii sau aprob─ârii sau vor depune instrumentul lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, prezenta conven┼úie va intra în vigoare, pentru toate noile p─âr┼úi contractante, la ┼čase luni dup─â data depunerii instrumentului lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
    3. Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depus dup─â intrarea în vigoare a unui amendament la prezenta conven┼úie va fi considerat ca aplicîndu-se textului modificat al prezentei conven┼úii.
    4. Orice instrument de aceast─â natur─â depus dup─â acceptarea unui amendament, dar înaintea intr─ârii sale în vigoare, va fi considerat ca aplicîndu-se textului modificat al prezentei conven┼úii la data intr─ârii în vigoare a amendamentului.
    ART. 54
    Denun┼úarea
    1. Orice parte contractant─â va putea denun┼úa prezenta conven┼úie prin notificare adresat─â secretarului general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite.
    2. Denun┼úarea va produce efecte la cincisprezece luni dup─â data la care secretarul general va primi notificarea privind denun┼úarea.
    3. Valabilitatea carnetelor T.I.R., luate în eviden┼ú─â de c─âtre biroul vamal al ┼ú─ârii de plecare înaintea datei la care denun┼úarea va produce efecte, nu va fi afectat─â de aceast─â denun┼úare, iar garan┼úia asocia┼úiilor garante va r─âmîne efectiv─â conform condi┼úiilor prezentei conven┼úii.
    ART. 55
    Extinc┼úia
    Dac─â, dup─â intrarea în vigoare a prezentei conven┼úii, num─ârul statelor care sînt p─âr┼úi contractante va fi inferior celui de cinci în timpul unei perioade oarecare de dou─âsprezece luni consecutive, prezenta conven┼úie va înceta s─â-┼či produc─â efectele la sfîr┼čitul perioadei de dou─âsprezece luni.
    ART. 56
    Abrogarea Conven┼úiei T.I.R. (1959)
    1. La intrarea sa în vigoare, prezenta conven┼úie va abroga ┼či înlocui, în rela┼úiile dintre p─âr┼úile la prezenta conven┼úie, Conven┼úia T.I.R. deschis─â spre semnare la Geneva la 15 ianuarie 1959.
    2. Certificatele de agreare eliberate pentru vehicule rutiere ┼či containere, conform condi┼úiilor Conven┼úiei T.I.R. din anul 1959, vor fi acceptate în limita termenului lor de valabilitate sau sub rezerva reînnoirii la transportul de m─ârfuri sub sigiliu vamal de c─âtre p─âr┼úile contractante ale prezentei conven┼úii, cu condi┼úia ca aceste vehicule ┼či containere s─â îndeplineasc─â în continuare condi┼úiile conform c─ârora au fost agreate ini┼úial.
    ART. 57
    Reglementarea diferendelor
    1. Orice diferend între dou─â sau mai multe p─âr┼úi contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentei conven┼úii va fi, pe cît posibil, rezolvat pe calea negocierilor între p─âr┼úile în litigiu sau într-un alt mod.
    2. Orice diferend între dou─â sau mai multe p─âr┼úi contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentei conven┼úii care nu poate fi rezolvat în modul ar─âtat la paragraful 1 al prezentului articol va fi supus, la cererea uneia dintre p─âr┼úi, unui tribunal arbitral compus astfel: fiecare parte la diferend va numi un arbitru, iar cei doi arbitri desemna┼úi vor desemna un al treilea arbitru care va fi pre┼čedinte. Dac─â timp de trei luni dup─â ce a primit o cerere, una din p─âr┼úi nu a desemnat arbitrul sau dac─â arbitrii nu au putut alege un pre┼čedinte, oricare dintre p─âr┼úi va putea cere secretarului general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite s─â procedeze la numirea arbitrului sau a pre┼čedintelui tribunalului arbitral.
    3. Decizia tribunalului arbitral constituit conform dispozi┼úiilor paragrafului 2 va fi obligatorie pentru p─âr┼úile în diferend.
    4. Tribunalul arbitral va stabili propriul s─âu regulament interior.
    5. Tribunalul arbitral decide cu majoritatea voturilor membrilor s─âi.
    6. Orice controvers─â care ar putea s─â apar─â între p─âr┼úile la diferend cu privire la interpretarea ┼či executarea sentin┼úei arbitrale va putea fi adus─â de c─âtre una din p─âr┼úi în fa┼úa tribunalului arbitral care a dat sentin┼úa pentru a fi judecat─â de acesta.
    ART. 58
    Rezerve
    1. Orice stat va putea, în momentul în care va semna sau ratifica sau va adera la prezenta conven┼úie, s─â declare c─â nu se consider─â legat de paragrafele 2 - 6 ale art. 57 din prezenta conven┼úie. Celelalte p─âr┼úi contractante nu vor fi legate prin aceste paragrafe fa┼ú─â de orice parte contractant─â care va formula o asemenea rezerv─â.
    2. Orice parte contractant─â care va formula o rezerv─â conform paragrafului 1 al prezentului articol va putea în orice moment s─â ridice aceast─â rezerv─â printr-o notificare adresat─â secretarului general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite.
    3. Cu excep┼úia rezervelor prev─âzute la paragraful 1 al prezentului articol, nici o rezerv─â la prezenta conven┼úie nu va fi admis─â.
    ART. 59
    Procedura de amendare a prezentei conven┼úii
    1. Prezenta conven┼úie, inclusiv anexele sale, vor putea fi modificate la propunerea unei p─âr┼úi contractante, urmînd procedura prev─âzut─â în prezentul articol.
    2. Orice amendament propus la prezenta conven┼úie va fi examinat de un Comitet de gestiune compus din toate p─âr┼úile contractante, conform Regulamentului interior care face obiectul anexei nr. 8. Orice amendament de aceast─â natur─â examinat sau elaborat în cursul reuniunii Comitetului de gestiune ┼či adoptat de comitet cu majoritate de dou─â treimi a membrilor prezen┼úi ┼či votan┼úi va fi comunicat de c─âtre secretarul general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite p─âr┼úilor contractante, pentru acceptare.
    3. Sub rezerva dispozi┼úiilor art. 60, orice amendament propus, comunicat în aplicarea dispozi┼úiilor paragrafului precedent, va intra în vigoare pentru toate p─âr┼úile contractante la trei luni dup─â expirarea unei perioade de dou─âsprezece luni de la data la care comunicarea a fost f─âcut─â, dac─â în aceast─â perioad─â nici o obiec┼úie la amendamentul propus nu a fost notificat─â secretarului general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite, de un stat care este parte contractant─â.
    4. Dac─â o obiec┼úie la amendamentul propus a fost notificat─â conform dispozi┼úiilor paragrafului 3 al prezentului articol, amendamentul va fi considerat neacceptat ┼či nu va produce efecte.
    ART. 60
    Procedura special─â de amendare a anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ┼či 7
    1. Orice amendament propus la anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ┼či 7 examinat conform dispozi┼úiilor paragrafelor 1 ┼či 2 al art. 59, va intra în vigoare la o dat─â care va fi fixat─â de Comitetul de gestiune în momentul adopt─ârii sale, cu condi┼úia ca la o dat─â anterioar─â pe care Comitetul de gestiune o va stabili în acela┼či timp cu adoptarea amendamentului, o cincime din statele care sînt p─âr┼úi contractante sau cinci state care sînt p─âr┼úi contractante, dac─â aceast─â cifr─â este inferioar─â, s─â nu fi notificat secretarului general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite, c─â ridic─â obiec┼úii împotriva amendamentului.
    Datele men┼úionate în prezentul paragraf se stabilesc de Comitetul de gestiune, cu majoritatea de dou─â treimi din membrii prezen┼úi ┼či votan┼úi.
    2. La intrarea în vigoare a unui amendament adoptat conform procedurii prev─âzute la paragraful 1 de mai sus, acesta va înlocui, pentru toate p─âr┼úile contractante, orice dispozi┼úie precedent─â la care se refer─â.
    ART. 61
    Cereri, comunic─âri ┼či obiec┼úii
    Secretarul general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite va informa toate p─âr┼úile contractante ┼či toate statele men┼úionate la paragraful 1 al art. 52 al prezentei conven┼úii, de orice cerere, comunicare sau obiec┼úie f─âcut─â în baza art. 59 ┼či 60 de mai sus ┼či a datei intr─ârii în vigoare a amendamentului.
    ART. 62
    Conferin┼ú─â de revizuire
    1. Un stat care este parte contractant─â va putea, prin notificare adresat─â secretarului general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite, s─â cear─â convocarea unei conferin┼úe pentru revizuirea prezentei conven┼úii.
    2. O conferin┼ú─â de revizuire, la care vor fi invitate toate p─âr┼úile contractante ┼či toate statele men┼úionate la paragraful 1 al art. 52, va fi convocat─â de secretarul general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite dac─â, într-un termen de ┼čase luni de la data la care secretarul general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite a comunicat notificarea, cel pu┼úin un sfert din p─âr┼úile contractante vor face cunoscut acordul lor.
    3. O conferin┼ú─â de revizuire la care vor fi invitate toate p─âr┼úile contractante ┼či toate statele men┼úionate la paragraful 1 al art. 52, va fi de asemenea, convocat─â, de secretarul general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite imediat dup─â notificarea unei cereri în acest scop de c─âtre Comitetul de gestiune. Comitetul de gestiune va decide dac─â este cazul s─â formuleze o astfel de cerere, cu majoritatea membrilor s─âi prezen┼úi ┼či votan┼úi.
    4. Dac─â o conferin┼ú─â este convocat─â, în aplicarea dispozi┼úiilor paragrafelor 1 sau 3 ale prezentului articol, secretarul general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite va în┼čtiin┼úa despre aceasta toate p─âr┼úile contractante ┼či le va invita s─â supun─â într-un termen de trei luni propunerile care ar dori s─â fie examinate de conferin┼ú─â. Secretarul general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite va transmite tuturor p─âr┼úilor contractante ordinea de zi provizorie a conferin┼úei ┼či textele propunerilor, cu cel pu┼úin 3 luni înaintea deschiderii conferin┼úei.
    ART. 63
    Notific─âri
    în afara notific─ârilor ┼či modific─ârilor prev─âzute la art. 61 ┼či 62, secretarul general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite va notifica tuturor statelor men┼úionate la art. 52:
    a) semn─âturile, ratific─ârile, accept─ârile, aprob─ârile ┼či ader─ârile în baza art. 52;
    b) datele de intrare în vigoare a prezentei Conven┼úii conform art. 53;
    c) denun┼ú─ârile în baza art. 54;
    d) extinc┼úia prezentei conven┼úii în baza art. 55;
    e) rezervele formulate în baza art. 58.
    ART. 64
    Text autentic
    Dup─â 31 decembrie 1976, originalul prezentei conven┼úii va fi depus la secretarul general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite care va transmite copii certificate pentru conformitate fiec─âreia din p─âr┼úile contractante ┼či fiec─âruia din statele men┼úionate la paragraful 1 al art. 52 care nu sînt p─âr┼úi contractante.
    în virtutea c─âreia, subscri┼čii plenipoten┼úiari au semnat prezenta conven┼úie.
    întocmit─â la Geneva la patrusprezece noiembrie unamienou─âsute┼čaptezeci┼čicinci, într-un singur exemplar, în limbile englez─â, francez─â ┼či rus─â, cele trei texte avînd aceea┼či valabilitate.

    ANEXA 1

                          MODELUL CARNETULUI T.I.R.

    Carnetul T.I.R. este imprimat în limba francez─â, cu excep┼úia paginei 1 a coper┼úii, ale c─ârei rubrici sînt imprimate ┼či în limba englez─â; "Regulile referitoare la utilizarea carnetului T.I.R." sînt reproduse în versiunea englez─â la pagina 3 a coper┼úii amintite.

   ...........................................................................
                                                          Pagina 1 a coper┼úii
   ...........................................................................
     _______________________________________
    |  NUMELE ORGANIZA┼óIEI INTERNA┼óIONALE   |
    |_______________________________________|

                             CARNET TIR Nr.*)
 ______________________________________________________________________________
|  1. Valabil pentru luarea în eviden┼ú─â de c─âtre biroul vamal ....... inclusiv |
|     de plecare pîn─â la                                                       |
|                                                                              |
|  2. Eliberat de ............................................................ |
|  ........................................................................... |
|                        (numele asocia┼úiei emitente)                          |
|                                                                              |
|  3. Titular ................................................................ |
|  ........................................................................... |
|                           (nume, adres─â, ┼úara)                               |
|                                                                              |
|  4. Semn─âtura delegatului             5. Semn─âtura secretarului              |
|     asocia┼úiei emitente ┼či               organiza┼úiei interna┼úionale         |
|     ┼čtampila acestei asocia┼úii                                               |
|           _                                                                  |
|         /                                                                   |
|        |      |                       ...............................        |
|           _ /                                                               |
|  .............................                                               |
|______________________________________________________________________________|
|  (a se completa înaintea utiliz─ârii de c─âtre titularul carnetului)           |
|                                                                              |
|  6. ┼óara de plecare ........................................................ |
|                                                                              |
|  7. ┼óara de destina┼úie ..................................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
|  8. Num─ârul(le) de înmatriculare a(ale) vehiculului(lelor) rutier(e)*1)      |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
|  9. Certificatul(tele) de agreare al(ale) vehiculului(lelor) rutier(e)       |
|     (Nr. ┼či dat─â)*1)                                                         |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| 10. Num─ârul(le) de identificare a(ale) containerului(lelor)*1)               |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| 11. Observaţii diverse ..................................................... |
|                                                                              |
|                                       12. Semn─âtura titularului carnetului   |
|                                                                              |
| *1) A se suprima men┼úiunile inutile.    ..................................   |
|______________________________________________________________________________|

    *) A se vedea anexa nr. 1 a Conven┼úiei T.I.R., 1975, elaborat─â sub auspiciile Comisiei economice a Na┼úiunilor Unite pentru Europa.

                                REGULI
               referitoare la utilizarea carnetului T.I.R.

    A. Generalit─â┼úi

    1. Emitere: Carnetul T.I.R. va fi emis în ┼úara de plecare sau în ┼úara în care titularul este stabilit sau domiciliat.
    2. Limba: Carnetul T.I.R. este imprimat în limba francez─â, cu excep┼úia paginii 1 a coper┼úii, în care rubricile sînt imprimate ┼či în englez─â; "Regulile referitoare la utilizarea carnetului T.I.R." sînt reproduse în versiunea englez─â la pagina 3 a coper┼úii. Pe de alt─â parte, pot fi ad─âugate file suplimentare, cuprinzînd o traducere a textului imprimat.
    3. Valabilitate: Carnetul T.I.R. r─âmîne valabil pîn─â la terminarea opera┼úiunii T.I.R. la biroul vamal de destina┼úie, în m─âsura în care a fost luat în eviden┼ú─â la biroul vamal de plecare în termenul stabilit de asocia┼úia emitent─â (rubrica 1 de la pagina 1 a coper┼úii ┼či rubrica 4 a voletului).
    4. Num─âr de carnete: Se va emite un singur carnet T.I.R. pentru un ansamblu de vehicule (vehicule cuplate) sau pentru mai multe containere înc─ârcate fie pe un singur vehicul, fie pe un ansamblu de vehicule (a se vedea ┼či regula 10 d) de mai jos).
    5. Num─ârul de birouri vamale de plecare ┼či de destina┼úie: Transporturile efectuate sub acoperirea unui carnet T.I.R. pot comporta mai multe birouri vamale de plecare ┼či de destina┼úie, dar în lipsa unei autoriz─âri:
    a) birourile vamale de plecare vor fi situate în aceea┼či ┼úar─â;
    b) birourile vamale de destina┼úie nu vor putea fi situate în mai mult de dou─â ┼ú─âri;
    c) num─ârul total al birourilor vamale de plecare ┼či de destina┼úie nu va putea dep─â┼či 4 (a se vedea ┼či regula 10 e) de mai jos).
    6. Num─ârul de file: Dac─â transportul comport─â un singur birou vamal de plecare ┼či un singur birou vamal de destina┼úie, carnetul T.I.R. va trebui s─â aib─â cel pu┼úin 2 file pentru ┼úara de plecare, 3 file pentru ┼úara de destina┼úie, în plus 2 file pentru fiecare alt─â ┼úar─â al c─ârui teritoriu este str─âb─âtut. Pentru fiecare birou vamal de plecare sau de destina┼úie suplimentar, vor fi necesare 2 respectiv 3 alte file; în afar─â de aceasta va trebui s─â se adauge 2 file dac─â birourile vamale de destina┼úie sînt situate în dou─â ┼ú─âri diferite.
    7. Prezentarea la birourile vamale: Carnetul T.I.R. va fi prezentat cu vehiculul rutier, ansamblul de vehicule, containerul sau containerele la fiecare din birourile vamale de plecare, de trecere ┼či de destina┼úie. La ultimul birou vamal de plecare semn─âtura agentului ┼či ┼čtampila cu dat─â a biroului vamal trebuie s─â fie aplicate în partea de jos a manifestului tuturor voletelor care vor fi utilizate pentru continuarea transportului (rubrica 19).

    B. Modul de completare a carnetului T.I.R.

    8. ┼×ters─âturi, scriere suprapus─â: Carnetul T.I.R. nu va prezenta nici ┼čters─âturi ┼či nici scrieri suprapuse. Orice rectificare va trebui s─â fie efectuat─â prin t─âierea indica┼úiilor eronate ┼či prin ad─âugarea, dac─â este cazul, a indica┼úiilor dorite. Orice modificare va trebui s─â fie aprobat─â (de cel care o face) ┼či vizat─â de autorit─â┼úile vamale.
    9. Indica┼úie referitoare la înmatriculare: Cînd dispozi┼úiile na┼úionale nu prev─âd înmatricularea remorcilor ┼či semiremorcilor, se va indica, în locul num─ârului de înmatriculare, num─ârul de identificare sau de fabrica┼úie.
    10. Manifestul: a) Manifestul va fi completat în limba ┼ú─ârii de plecare, cu excep┼úia cazului în care autorit─â┼úile vamale ar autoriza utilizarea unei alte limbi. Autorit─â┼úile vamale ale altor ┼ú─âri str─âb─âtute î┼či rezerv─â dreptul s─â pretind─â o traducere în limba lor. în vederea evit─ârii întîrzierilor care ar putea rezulta din aceast─â exigen┼ú─â, se recomand─â transportatorului s─â posede traducerile necesare.
    b) Indica┼úiile înscrise pe manifest vor trebui s─â fie dactilografiate sau multiplicate astfel încît s─â fie u┼čor de citit pe toate filele. Filele ilizibile vor fi refuzate de autorit─â┼úile vamale.
    c) Cînd nu exist─â suficient spa┼úiu pentru a înscrie pe manifest toate m─ârfurile transportate, pot fi ata┼čate voletelor foi anex─â, de acela┼či model cu manifestul sau sub form─â de documente comerciale con┼úinînd indica┼úiile manifestului. în acest caz, toate voletele vor trebui s─â poarte indica┼úiile urm─âtoare:
    i) num─ârul foilor anexe (rubrica 10);
    ii) num─ârul ┼či natura coletelor sau obiectelor, ca ┼či greutatea brut─â total─â a m─ârfurilor enumerate pe aceste foi anexe (rubricile 11 la 13).
    d) Cînd carnetul T.I.R. acoper─â un ansamblu de vehicule sau mai multe containere, con┼úinutul fiec─ârui vehicul sau al fiec─ârui container va fi indicat separat pe manifest.
    Aceast─â indica┼úie va trebui s─â fie precedat─â de num─ârul de înmatriculare al vehiculului sau de num─ârul de identificare al containerului (rubrica 11 a manifestului).
    e) De asemenea, dac─â exist─â mai multe birouri vamale de plecare sau de destina┼úie, înscrierile referitoare la m─ârfurile luate în eviden┼ú─â sau destinate fiec─ârui birou vamal vor fi net separate unele de altele pe manifest.
    11. Liste specificative de colete, fotografii, planuri, etc.: Cînd, pentru identificarea m─ârfurilor grele sau voluminoase, autorit─â┼úile vamale pretind ca asemenea documente s─â fie anexate carnetului T.I.R., acestea vor fi vizate de autorit─â┼úile vamale ┼či ata┼čate la pagina 2 a coper┼úii carnetului. în plus, o men┼úiune despre aceste documente va fi f─âcut─â în rubrica 10 a tuturor voletelor.
    12. Semn─âtur─â: Toate voletele (rubricile 16 ┼či 17) vor fi datate ┼či semnate de titularul carnetului T.I.R. sau de reprezentantul s─âu.

    C. Incidente sau accidente

    13. Dac─â pe parcurs, dintr-o cauz─â fortuit─â, se întîmpl─â ca un sigiliu vamal s─â fie rupt sau ca m─ârfurile s─â fie distruse sau deteriorate, transportatorul se va adresa imediat autorit─â┼úilor vamale, dac─â acestea se g─âsesc în apropiere, sau, în lips─â, altor autorit─â┼úi competente ale ┼ú─ârii în care se g─âse┼čte. Acestea din urm─â vor întocmi în cel mai scurt timp procesul-verbal de constatare care figureaz─â în carnetul T.I.R.
    14. în cazul unui accident care impune transbordarea pe un alt vehicul sau într-un alt container aceast─â transbordare nu se poate efectua decît în prezen┼úa uneia dintre autorit─â┼úile desemnate la regula 13 de mai sus. Autoritatea respectiv─â va întocmi procesul-verbal de constatare. Cu excep┼úia cazului cînd pe carnet ar exista men┼úiunea: "m─ârfuri grele sau voluminoase", vehiculul sau containerul care înlocuie┼čte pe cel vechi va trebui s─â fie agreat pentru transportul de m─ârfuri sub sigiliu vamal. în plus, el va fi sigilat ┼či sigiliul vamal aplicat va fi indicat în procesul-verbal de constatare. Totu┼či, dac─â nici un vehicul sau container agreat nu este disponibil, transbordarea va putea fi efectuat─â pe un autovehicul sau într-un container neagreat, cu condi┼úia ca acesta s─â prezinte garan┼úii suficiente. în acest ultim caz, autorit─â┼úile vamale ale ┼ú─ârilor urm─âtoare vor aprecia dac─â pot ┼či ele s─â permit─â transportul cu acest vehicul sau container sub acoperirea carnetului T.I.R.
    15. în cazul în care exist─â un pericol iminent care impune desc─ârcarea imediat─â, par┼úial─â sau total─â, transportatorul poate lua, cu de la sine putere, m─âsurile necesare, f─âr─â s─â mai cear─â sau f─âr─â s─â mai a┼čtepte interven┼úia autorit─â┼úilor men┼úionate la regula 13 de mai sus. în acest caz, el va trebui s─â dovedeasc─â c─â a fost nevoit s─â ac┼úioneze astfel în interesul vehiculului, containerului sau înc─ârc─âturii transportate. Imediat dup─â luarea m─âsurilor preventive de prim─â urgen┼ú─â, transportatorul va informa una dintre autorit─â┼úile men┼úionate la regula 13 de mai sus, pentru a face constatarea faptelor, pentru a verifica înc─ârc─âtura, pentru a sigila vehiculul sau containerul ┼či pentru a întocmi procesul-verbal de constatare.
    16. Procesul-verbal de constatare va r─âmîne anexat carnetului T.I.R. pîn─â la biroul vamal de destina┼úie.
    17. Se recomand─â asocia┼úiilor s─â furnizeze transportatorilor, pe lîng─â modelul inserat, chiar în carnetul T.I.R., un anumit num─âr de formulare de procese-verbale de constatare redactate în limba sau limbile ┼ú─ârilor pe care marfa le str─âbate.

          COTORUL Nr. 1 (pagini impare, alb) AL CARNETULUI TIR Nr.
 ______________________________________________________________________________
|                                                     |                        |
|  1. Luat în eviden┼ú─â de c─âtre biroul vamal din .... | 6. Semn─âtura agentului |
|  2. Sub nr. ...............                         |    ┼či ┼čtampila cu dat─â |
|  3. Plumburi sau m─ârci de identificare ............ |    a biroului vamal    |
|     aplicate                                        |                        |
|      _                                              |           _            |
|  4. |_| Plumburi sau m─ârci de identificare g─âsite   |         /             |
|     intacte                                         |        |     |         |
|  5. Diverse (itinerar fixat, biroul la care         |         _ /          |
|     transportul trebuie prezentat - etc.)           |                        |
| ................................................... |                        |
| ................................................... | ...................... |
|_____________________________________________________|________________________|

................................................................................

| VOLETUL Nr. 1                       |1. CARNET TIR Nr.                       |
|_____________________________________|________________________________________|
|  2. Biroul(le) vamal(e) de plecare  |3. Eliberat de (numele asocia┼úiei       |
|                                     |   emitente)                            |
|    1. ........... 2. .............  |________________________________________|
|    3. ...........                   |4. Valabil pentru luarea în eviden┼ú─â de |
|                                     |   c─âtre biroul vamal de plecare pîn─â   |
|                                     |   la .......... inclusiv               |
|_____________________________________|________________________________________|
|    Pentru uz oficial                |5. Titularul carnetului (nume, adres─â,  |
|                                     |   ┼úar─â)                                |
|                                     |________________________________________|
|                                     |6. ┼óara de plecare|7. ┼óara de destina┼úie|
|_____________________________________|__________________|_____________________|
|    8. Nr.(le) de înmatriculare      |10. Documente anexate la manifest       |
|       a(ale) vehiculului(lor)       |                                        |
|       rutier(e)                     |                                        |
|    9. Certificat(te) de agreare     |                                        |
|       (Nr. ┼či data)                 |                                        |
|_____________________________________|                                        |
|    MANIFESTUL M─éRFURILOR            |                                        |
|_____________________________________|________________________________________|
|    11. a) Compartiment(te)|12. Num─ârul ┼či   |13. Greutatea |18. Plumburi sau |
|           de înc─ârcare sau|    natura       |    brut─â     |    m─ârci de     |
|           container(re)   |    coletelor sau|    în kg     |    identificare |
|        b) M─ârci ┼či numere |    obiectelor;  |              |    aplicate     |
|           ale coletelor   |    denumirea    |              |    (num─âr,      |
|           sau obiectelor  |    m─ârfurilor   |              |    identificare)|
|                           |                 |              |                 |
|___________________________|_________________|______________|                 |
|    14. Totalul coletelor     |Num─âr|15. Certific c─â     |19. Birou vamal de  |
|    figurînd pe manifest      |     |    indica┼úiile din |    plecare         |
|    Destina┼úia:               |     |    rubricile 1 - 14|    Semn─âtura       |
|______________________________|_____|    de mai sus sînt |    agentului ┼či    |
|                              |     |    exacte ┼či       |    ┼čtampila cu dat─â|
|    1. Birou vamal            |     |    complete.       |    a biroului vamal|
|______________________________|_____|16. Locul ┼či data   |                    |
|                              |     |17. Semn─âtura       |               _    |
|    2. Birou vamal            |     |    titularului sau |             /     |
|______________________________|_____|    reprezentantului|            |     | |
|                              |     |    s─âu             |             _ /  |
|    3. Birou vamal            |     | .................. | ..........         |
|______________________________|_____|____________________|____________________|
|    20. Certificat de luare în eviden┼ú─â  |                                    |
|        (birou vamal de plecare sau de   |                                    |
|        trecere la intrare)              |                                    |
|_________________________________________|                                    |
| _                         |             |                                    |
||_| 21. Plumburi sau m─ârci |22. Termen de|                                    |
|        de identificare    |    tranzit  |                                    |
|        g─âsite intacte     |             |                                    |
|___________________________|_____________|                                    |
|    23. înregistrat de biroul | Sub nr.  |                                    |
|        vamal din             |          |                                    |
|______________________________|__________|                                    |
|    24. Diverse (itinerar fixat, biroul  |                                    |
|        unde transportul trebuie s─â fie  |                                    |
|        prezentat etc.)                  |                                    |
|_________________________________________|                                    |
|    25. Semn─âtura agentului      _       |                                    |
|        ┼či ┼čtampila cu dat─â    /        |                                    |
|        a biroului vamal      |     |    |                                    |
|  .........................    _ /     |                                    |
|_________________________________________|____________________________________|

    COTORUL Nr. 2 (pagini pare, verde) AL CARNETULUI TIR Nr.
 ______________________________________________________________________________
|    1. Sosire constatat─â de c─âtre biroul vamal din ... |6. Semn─âtura agentului|
|        _                                              |   ┼či ┼čtampila cu dat─â|
|    2. |_| Plumburi sau m─ârci de identificare g─âsite   |   a biroului vamal   |
|       intacte                                         |                      |
|    3. Desc─ârcat .......... colete sau obiecte (cum e  |          _           |
|       precizat pe manifest)                           |        /            |
|    4. Plumburi noi aplicate ......................... |       |     |        |
|    5. Rezerve ....................................... |        _ /         |
|         ............................................. |                      |
|         ............................................. | .................... |
|_______________________________________________________|______________________|

................................................................................

| VOLETUL Nr. 2                       |1. CARNET TIR Nr.                       |
|_____________________________________|________________________________________|
|    2. Birouri(le) vamal(e) de       |3. Eliberat de (numele asocia┼úiei       |
|       plecare                       |   emitente)                            |
|      1. ........... 2. ...........  |________________________________________|
|      3. ...........                 |4. Valabil pentru luarea în eviden┼ú─â de |
|                                     |   c─âtre biroul vamal de plecare pîn─â   |
|                                     |   la .......... inclusiv               |
|_____________________________________|________________________________________|
|    Pentru uz oficial                |5. Titularul carnetului (nume, adres─â,  |
|                                     |   ┼úar─â)                                |
|                                     |________________________________________|
|                                     |6. ┼óara de plecare|7. ┼óara de destina┼úie|
|_____________________________________|__________________|_____________________|
|    8. Num─âr(e) de înmatriculare     |10. Documente anexate la manifest       |
|       a(ale) vehiculului(lelor)     |                                        |
|       rutier(re)                    |                                        |
|    9. Certificat(te) de agreare     |                                        |
|       (Nr. ┼či data)                 |                                        |
|_____________________________________|                                        |
|    MANIFESTUL M─éRFURILOR            |                                        |
|_____________________________________|________________________________________|
|    11. a) Compartiment(te)|12. Num─ârul ┼či   |13. Greutatea |18. Plumburi sau |
|        de înc─ârcare sau   |    natura       |    brut─â     |    m─ârci de     |
|        container(re)      |    coletelor sau|    în kg     |    identificare |
|        b) M─ârci ┼či numere |    obiectelor;  |              |    aplicate     |
|        ale coletelor sau  |    denumirea    |              |    (num─âr,      |
|        obiectelor         |    m─ârfurilor   |              |    identificare)|
|                           |                 |              |                 |
|                           |                 |              |                 |
|___________________________|_________________|______________|                 |
|    14. Totalul coletelor     |Num─âr|15. Certific c─â     |19. Birou vamal de  |
|    figurînd pe manifest      |     |    indica┼úiile din |    plecare         |
|    Destina┼úia:               |     |    rubricile 1 - 14|    Semn─âtura       |
|______________________________|_____|    de mai sus sînt |    agentului ┼či    |
|                              |     |    exacte ┼či       |    ┼čtampila cu dat─â|
|    1. Birou vamal            |     |    complete        |    a biroului vamal|
|______________________________|_____|16. Locul ┼či data   |                    |
|                              |     |17. Semn─âtura       |               _    |
|    2. Birou vamal            |     |    titularului sau |             /     |
|______________________________|_____|    reprezentantului|            |     | |
|                              |     |    s─âu             |             _ /  |
|    3. Birou vamal            |     | .................. | ..........         |
|______________________________|_____|____________________|____________________|
|    20. Certificat de luare în eviden┼ú─â  |    26. Certificat de scoatere din  |
|        (birou vamal de plecare sau de   |        eviden┼ú─â (biroul vamal de   |
|        trecere la intrare)              |        trecere la ie┼čire sau de    |
|                                         |        destina┼úie)                 |
|_________________________________________|____________________________________|
| _                         |             | _                                  |
||_| 21. Plumburi sau m─ârci |22. Termen de||_| 27. Plumburi sau m─ârci de       |
|        de identificare    |    tranzit  |        identificare g─âsite intacte |
|        g─âsite intacte     |             |                                    |
|___________________________|_____________|____________________________________|
|    23. înregistrat de biroul | Sub nr.  |    28. Num─ârul coletelor scoase    |
|        vamal din             |          |        din eviden┼ú─â                |
|______________________________|__________|____________________________________|
|    24. Diverse (itinerar fixat, biroul  |    29. Rezerve                     |
|        unde transportul trebuie         |                                    |
|        prezentat etc.)                  |                                    |
|_________________________________________|____________________________________|
|    25. Semn─âtura agentului      _       |    25. Semn─âtura agentului    _    |
|        ┼či ┼čtampila cu dat─â    /        |        ┼či ┼čtampila cu dat─â  /     |
|        a biroului vamal      |     |    |        a biroului vamal    |     | |
|  .........................    _ /     |  .......................    _ /  |
|_________________________________________|____________________________________|

          |              VOLET DESTINAT EXCLUSIV,              |
          |        îN CAZ DE NECESITATE, BIROULUI VAMAL        |
          v                   DE DESTINA┼óIE                    v
 ______________________________________________________________________________

| VOLETUL Nr. 2 (roz)                 |1. CARNET TIR Nr.                       |
|_____________________________________|________________________________________|
|    2. Biroul(le) vamal(e) de        |3. Eliberat de (numele asocia┼úiei       |
|       plecare                       |   emitente)                            |
|                                     |________________________________________|
|      1. ........... 2. ...........  |4. Valabil pentru a fi luat în eviden┼ú─â |
|      3. ...........                 |   de biroul vamal de plecare pîn─â      |
|                                     |   la .......... inclusiv               |
|_____________________________________|________________________________________|
|    Pentru uz oficial                |5. Titularul carnetului (nume, adres─â,  |
|                                     |   ┼úar─â)                                |
|                                     |________________________________________|
|                                     |6. ┼óara de plecare|7. ┼óara de destina┼úie|
|_____________________________________|__________________|_____________________|
|    8. Num─ârul(le) de înmatriculare  |10. Documente anexate la manifest       |
|       al(ale) vehiculului(lelor)    |                                        |
|       rutier(e)                     |                                        |
|    9. Certificat(te) de agreare     |                                        |
|       (Nr. ┼či data)                 |                                        |
|_____________________________________|                                        |
|    MANIFESTUL M─éRFURILOR            |                                        |
|_____________________________________|________________________________________|
|    11. a) Compartiment(te)|12. Num─ârul ┼či   |13. Greutatea |18. Plumburi sau |
|        de înc─ârcare sau   |    natura       |    brut─â     |    m─ârci de     |
|        container(e)       |    coletelor sau|    în kg     |    identificare |
|        b) M─ârci ┼či numere |    obiectelor;  |              |    aplicate     |
|        ale coletelor sau  |    denumirea    |              |    (num─âr,      |
|        obiectelor         |    m─ârfurilor   |              |    identificare)|
|                           |                 |              |                 |
|                           |                 |              |                 |
|___________________________|_________________|______________|                 |
|    14. Totalul coletelor care|     |15. Certific c─â      |19. Biroul vamal de|
|    figureaz─â pe manifest     |Num─âr|    indica┼úiile din  |    plecare        |
|    Destina┼úia:               |     |    rubricile 1 - 14 |    Semn─âtura      |
|______________________________|_____|    de mai sus sînt  |    agentului ┼či   |
|                              |     |    complete ┼či      |    ┼čtampila cu    |
|    1. Birou vamal            |     |    exacte           |    dat─â a biroului|
|______________________________|_____|16. Locul ┼či data    |    vamal          |
|                              |     |17. Semn─âtura        |              _    |
|    2. Birou vamal            |     |    titularului sau a|            /     |
|______________________________|_____|    reprezentantului |           |     | |
|                              |     |    s─âu              |            _ /  |
|    3. Birou vamal            |     | ..................  | .........         |
|                              |     | ..................  |                   |
|______________________________|_____|_____________________|___________________|
|    20. Certificat de luare în eviden┼ú─â  |    26. Certificat de scoatere din  |
|        (biroul vamal de plecare sau de  |        eviden┼ú─â (biroul vamal de   |
|        trecere la intrare)              |        trecere la ie┼čire sau de    |
|                                         |        destina┼úie)                 |
|_________________________________________|____________________________________|
| _                         |             | _                                  |
||_| 21. Plumburi sau m─ârci |22. Termen de||_| 27. Plumburi sau m─ârci de       |
|        de identificare    |    tranzit  |        identificare g─âsite intacte |
|        g─âsite intacte     |             |                                    |
|___________________________|_____________|____________________________________|
|    23. înregistrat de biroul | Sub nr.  |    28. Num─ârul de colete scoase    |
|        vamal din             |          |        din eviden┼ú─â                |
|______________________________|__________|____________________________________|
|    24. Diverse (itinerar fixat, biroul  |    29. Rezerve                     |
|        la care transportul trebuie s─â   |                                    |
|        fie prezentat etc.)              |                                    |
|_________________________________________|____________________________________|
|    25. Semn─âtura agentului      _       |    25. Semn─âtura agentului    _    |
|        ┼či ┼čtampila cu dat─â    /        |        ┼či ┼čtampila cu dat─â  /     |
|        a biroului vamal      |     |    |        a biroului vamal    |     | |
|  .........................    _ /     |  .......................    _ /  |
|_________________________________________|____________________________________|


                    PROCES-VERBAL DE CONSTATARE (galben)
          încheiat în aplicarea articolului 24 al Conven┼úiei TIR
(a se vedea, de asemenea, regulile de la 13 ┼či 17 privind utilizarea carnetului TIR)
 ______________________________________________________________________________
|                                    |                                         |
|1. Biroul(le) vamal(e) de plecare   |2. CARNET TIR Nr.                        |
|                                    |_________________________________________|
|                                    |3. Eliberat de                           |
|____________________________________|_________________________________________|
|4. Num─ârul(le) de înmatriculare     |5. Titularul carnetului                  |
|   al(ale) vehiculului(lelor)       |                                         |
|   rutier(e)                        |                                         |
|   Num─ârul(le) de identificare      |                                         |
|   al(ale) containerului(lor)       |                                         |
|____________________________________|_________________________________________|
|6. Plumbul(le) vamal(e) este/sînt   |8. Observa┼úii                            |
|   intact(e) neintact(e)            |                                         |
|       _              _             |                                         |
|      |_|            |_|            |                                         |
|____________________________________|                                         |
|7. Compartimentul(le) de înc─ârcare  |                                         |
|   sau containerul(le) este/sînt    |                                         |
|   intact(e) neintact(e)            |                                         |
|             _              _       |                                         |
|            |_|            |_|      |                                         |
|____________________________________|_________________________________________|
|9.  _                            _                                            |
|   |_| Nici o marf─â nu apare    |_| M─ârfurile descrise în rubricile 10 - 13   |
|       ca fiind lips─â               lipsesc (L) sau sînt distruse (D) cum se  |
|                                    indic─â în rubrica 12                      |
|______________________________________________________________________________|
|10. a) Compartiment(te)|11. Num─ârul ┼či natura|   12.   |13. Observa┼úii (a se  |
|    de înc─ârcare sau   |    coletelor sau    | L sau D |    indica în special |
|    container(re)      |    obiectelor;      |         |    cantit─â┼úile lips─â |
|    b) M─ârci ┼či numere |    denumirea        |         |    sau distruse)     |
|    ale coletelor sau  |    m─ârfurilor       |         |                      |
|    obiectelor         |                     |         |                      |
|                       |                     |         |                      |
|                       |                     |         |                      |
|                       |                     |         |                      |
|_______________________|_____________________|_________|______________________|
|14. Data, locul ┼či circumstan┼úele accidentului                                |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|15. M─âsurile luate pentru ca opera┼úiunea TIR s─â poat─â continua                |
|     _                                                                        |
|    |_| aplicare de noi plumburi: num─âr ....... caracteristici ............   |
|     _                                                                        |
|    |_| transbordarea m─ârfurilor (a se vedea rubrica 16 de mai jos)           |
|     _                                                                        |
|    |_| altele                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|16. Dac─â m─ârfurile au fost transbordate: caracteristicile vehiculului(lor)    |
|    rutier(e) sau containerul(lor) de substituire                             |
|                       Nr. de     Agreat  Nr. certificat       Num─ârul ┼či     |
|                   înmatriculare  da  nu    de agreare      caracteristicile  |
|                                  _   _                   plumburilor aplicate|
|    a) vehiculul   ............. |_| |_|  ..............  ........./......... |
|                                  _   _                                       |
|                   ............. |_| |_|  ..............  ........./......... |
|                                                                              |
|                      Nr. de                                                  |
|                   identificare                                               |
|                                  _   _                                       |
|    b) containerul ............. |_| |_|                  ........./......... |
|                                  _   _                                       |
|                   ............. |_| |_|                  ........./......... |
|______________________________________________________________________________|
|17. Autoritatea care a încheiat prezentul|18. Viza urm─âtorului birou vamal pe |
|    proces-verbal                        |    parcursul transportului TIR     |
|                                         |                            _       |
|                                         |                          /        |
|    ....................   ............. |  ...............        |     |    |
|     loc/dat─â/┼čtampil─â       Semn─âtura   |     Semn─âtura            _ /     |
|______________________________________________________________________________|

     _
    |_| A se marca cu o cruce c─âsu┼úele care convin.

                                 REGULAMENT
privind condiţiile tehnice aplicabile vehiculelor rutiere care pot fi admise la transportul internaţional sub sigiliu vamal

    ART. 1
    Principii fundamentale
    Vor putea fi agreate pentru transportul interna┼úional de m─ârfuri sub sigiliu vamal numai vehiculele al c─âror compartiment destinat înc─ârc─âturii este construit ┼či amenajat astfel ca:
    a) nici o marf─â s─â nu poat─â fi scoas─â sau introdus─â din partea sigilat─â a vehiculului f─âr─â a l─âsa urme vizibile de efrac┼úie sau f─âr─â ruperea sigiliului vamal;
    b) sigiliul vamal s─â poat─â fi aplicat într-un mod simplu ┼či eficace;
    c) s─â nu aib─â nici un spa┼úiu ascuns care s─â permit─â dosirea m─ârfurilor;
    d) toate spa┼úiile susceptibile de a con┼úine m─ârfuri s─â fie u┼čor accesibile pentru controlul vamal.
    ART. 2
    Structura compartimentului rezervat înc─ârc─âturii
    1. Pentru a corespunde prevederilor art. 1 al prezentului regulament:
    a) elementele componente ale compartimentului rezervat înc─ârc─âturii (pere┼úi, podele, u┼či, acoperi┼č, cadre, traverse etc.) vor fi asamblate cu dispozitive care nu vor putea fi scoase ┼či repuse la loc din exterior f─âr─â a l─âsa urme vizibile sau vor fi asamblate folosind metode care au ca efect s─â constituie un ansamblu care s─â nu poat─â fi modificat f─âr─â a l─âsa urme vizibile. Dac─â pere┼úii, podeaua, u┼čile ┼či acoperi┼čul sînt formate din elemente diverse, acestea vor trebui s─â r─âspund─â acelora┼či prescrip┼úii ┼či s─â fie suficient de rezistente;
    b) u┼čile ┼či orice alte sisteme de închidere (inclusiv robinetele, chepengurile etc.), vor fi prev─âzute cu un dispozitiv care va permite aplicarea unui sigiliu vamal. Acest dispozitiv trebuie s─â nu poat─â fi scos ┼či repus la loc din exterior f─âr─â a l─âsa urme vizibile ┼či nici u┼ča sau închiz─âtoarea nu vor trebui s─â poat─â fi deschise f─âr─â a rupe sigiliul vamal. Sigiliul vamal va fi protejat în mod adecvat. Acoperi┼čurile care se pot deschide vor fi admise;
    c) deschiz─âturile de ventila┼úie ┼či de scurgere vor fi prev─âzute cu un dispozitiv care s─â împiedice accesul în interiorul compartimentului rezervat înc─ârc─âturii.
    Acest dispozitiv va trebui s─â nu poat─â fi scos ┼či repus la loc din exterior f─âr─â a l─âsa urme vizibile.
    2. Indiferent de dispozi┼úiile art. 1 lit. c) al prezentului regulament, vor fi admise elementele componente ale compartimentului rezervat înc─ârc─âturii care, pentru ra┼úiuni de ordin practic, trebuie s─â comporte spa┼úii goale (de exemplu, între pl─âcile unui perete dublu). Pentru ca aceste spa┼úii s─â nu poat─â fi utilizate pentru ascunderea de m─ârfuri:
    i) dac─â îmbr─âc─âmintea interioar─â a compartimentului acoper─â peretele pe toat─â în─âl┼úimea sa de la podea pîn─â la acoperi┼č, sau, în alte cazuri, dac─â spa┼úiul existent între aceast─â îmbr─âc─âminte ┼či peretele exterior este în întregime închis, îmbr─âc─âmintea va trebui s─â fie fixat─â astfel încît s─â nu poat─â fi demontat─â ┼či repus─â la loc f─âr─â a l─âsa urme vizibile; ┼či
    ii) dac─â îmbr─âc─âmintea nu acoper─â peretele pe toat─â în─âl┼úimea sa ┼či dac─â spa┼úiile care o separ─â de peretele exterior nu sînt în întregime închise, precum ┼či în orice alte cazuri în care construc┼úia presupune spa┼úii, num─ârul spa┼úiilor va trebui s─â fie redus la minimum ┼či aceste spa┼úii vor trebui s─â fie u┼čor accesibile pentru controlul vamal.
    3. Lucarnele vor fi permise cu condi┼úia ca ele s─â fie confec┼úionate din materiale suficient de rezistente ┼či s─â nu poat─â fi scoase ┼či repuse la loc din exterior f─âr─â a l─âsa urme vizibile.
    Totu┼či, sticla va fi admis─â, dar în acest caz fereastra va fi prev─âzut─â cu un grilaj metalic fix care nu va putea fi scos din exterior; dimensiunea ochiurilor grilajului nu va dep─â┼či 10 mm.
    4. Deschiz─âturile amenajate în podea în scopuri tehnice, ca ┼či cele de ungere, între┼úinere, reumplere a l─âzii cu nisip, nu vor fi admise decît dac─â vor fi prev─âzute cu un capac care s─â fie fixat astfel încît accesul din exterior la compartimentul rezervat înc─ârc─âturii s─â nu fie posibil.
    ART. 3
    Vehicule cu prelat─â
    1. Vehiculele cu prelat─â vor satisface condi┼úiile art. 1 ┼či 2 ale prezentului regulament, în m─âsura în care acestea pot s─â le fie aplicate. în plus, vehiculele vor fi conforme condi┼úiilor prezentului articol.
    2. Prelata va fi confec┼úionat─â fie din ┼úes─âtur─â rezistent─â, fie din ┼úes─âtur─â acoperit─â cu material plastic sau cauciucat, neextensibil ┼či suficient de rezistent.
    Ea va fi într-o stare bun─â ┼či confec┼úionat─â astfel încît dispozitivul de închidere odat─â fixat s─â nu permit─â accesul la înc─ârc─âtur─â f─âr─â a l─âsa urme vizibile.
    3. Dac─â prelata este confec┼úionat─â din mai multe fî┼čii, marginile acestor fî┼čii vor fi îndoite una în alta ┼či asamblate cu ajutorul a dou─â cus─âturi la o distan┼ú─â de cel pu┼úin 15 mm. Aceste cus─âturi vor fi executate conform schi┼úei nr. 1 anexat─â la prezentul regulament. Totu┼či, cînd pentru anumite p─âr┼úi ale prelatei (cum ar fi partea rabatabil─â din spate ┼či col┼úurile înt─ârite), nu este posibil s─â se asambleze p─âr┼úile în acest mod, va fi suficient s─â se îndoaie cap─âtul p─âr┼úii superioare ┼či s─â se fac─â cus─âturile conform schi┼úelor nr. 2 ┼či nr. 2 a, anexate la prezentul regulament.
    Una dintre cus─âturi nu va fi vizibil─â decît din interior, iar culoarea firului utilizat pentru aceast─â cus─âtur─â va trebui s─â fie net diferit─â de culoarea prelatei ca ┼či de culoarea firului utilizat pentru alt─â cus─âtur─â. Toate cus─âturile vor fi trase la ma┼čin─â.
    4. Dac─â prelata este din ┼úes─âtur─â acoperit─â cu material plastic ┼či confec┼úionat─â din mai multe fî┼čii, aceste fî┼čii vor putea fi de asemenea lipite conform schi┼úei nr. 3, anexat─â la prezentul regulament.
    Marginea unei fî┼čii va acoperi marginea celeilalte fî┼čii, pe o l─â┼úime de cel pu┼úin 15 mm. Unirea fî┼čiilor va fi asigurat─â pe toat─â aceast─â l─â┼úime. Marginea exterioar─â de asamblat va fi acoperit─â de o panglic─â din material plastic, cu o l─â┼úime de cel pu┼úin 7 mm, care va fi fixat─â prin acela┼či procedeu de lipire. Se va imprima pe aceast─â panglic─â, ca ┼či pe o l─â┼úime de cel pu┼úin 3 mm de fiecare parte a acesteia, un relief uniform ┼či vizibil. Asamblarea va fi efectuat─â astfel încît fî┼čiile s─â nu poat─â fi separate ┼či apoi reasamblate f─âr─â a l─âsa urme vizibile.
    5. Repara┼úiile se vor efectua conform metodei ilustrate în schi┼úa nr. 4, anexat─â la prezentul regulament. Marginile vor fi îndoite una în alta ┼či asamblate prin dou─â cus─âturi vizibile ┼či distan┼úate cu cel pu┼úin 15 mm;
    culoarea firului vizibil din interior va fi diferit─â de cea a firului vizibil din exterior ┼či de aceea a prelatei; toate cus─âturile vor fi trase la ma┼čin─â.
    Cînd trebuie efectuate repara┼úiile unei prelate deteriorate aproape de margini, înlocuindu-se fî┼čia deteriorat─â cu alt─â fî┼čie, cus─âtura va putea fi tras─â, conform prevederilor paragrafului 3 al prezentului articol ┼či conform schi┼úei nr. 1, anexat─â la prezentul regulament.
    Repara┼úiile prelatelor din ┼úes─âtur─â acoperit─â cu material plastic vor putea fi efectuate, de asemenea, conform metodei descrise la paragraful 4 al prezentului articol, dar, în acest caz, sudura va trebui s─â fie efectuat─â pe ambele fe┼úe ale prelatei, fî┼čia fiind pus─â pe fa┼úa interioar─â.
    6. a) Prelata va fi fixat─â la vehicul astfel încît s─â r─âspund─â strict condi┼úiilor art. 1 lit. a) ┼či b) ale prezentului regulament. închiderea va fi asigurat─â prin:
    i) belciuge metalice aplicate vehiculului;
    ii) ochiuri practicate în marginea prelatei;
    iii) o leg─âtur─â de închidere care s─â treac─â prin belciuge pe deasupra prelatei ┼či s─â r─âmîn─â vizibil─â la exterior pe toat─â lungimea sa.
    Prelata va acoperi elementele solide ale vehiculului pe o distan┼ú─â de cel pu┼úin 200 mm m─âsurat─â începînd din centrul belciugelor de fixare, exceptînd cazurile în care sistemul de construc┼úie a vehiculului ar împiedica el însu┼či orice acces la compartimentul rezervat înc─ârc─âturii.
    b) Cînd marginea unei prelate trebuie s─â fie fixat─â definitiv la vehicul, asamblarea va fi continu─â ┼či realizat─â cu ajutorul unor dispozitive solide.
    7. Prelata va fi sus┼úinut─â de o suprastructur─â adecvat─â (pere┼úi, cercuri, ┼čipci etc.).
    8. Intervalul între belciuge ┼či între ochiuri nu va dep─â┼či 200 mm. Ochiurile vor fi înt─ârite.
    9. Vor fi utilizate ca mijloace de închidere:
    a) cabluri din o┼úel cu un diametru de cel pu┼úin 3 mm; sau
    b) cordon din cînep─â sau din sisal cu un diametru de cel pu┼úin 8 mm, îmbr─âcat într-un înveli┼č din material plastic transparent neextensibil.
    Cablurile sau cordoanele vor putea fi îmbr─âcate cu un înveli┼č din material plastic transparent neextensibil.
    10. Fiecare cablu sau cordon va trebui s─â fie dintr-o singur─â bucat─â ┼či prev─âzute cu un cap metalic dur la fiecare extremitate. Dispozitivul de fixare al fiec─ârui cap metalic va trebui s─â comporte un nit gol traversînd cablul sau cordonul ┼či permi┼úînd trecerea leg─âturii sigiliului vamal. Cablul sau cordonul va trebui s─â r─âmîn─â vizibil de o parte ┼či de alta a nitului gol, astfel încît s─â fie posibil s─â se constate c─â acest cablu sau cordon este într-adev─âr dintr-o singur─â bucat─â (a se vedea schi┼úa nr. 5 anexat─â la prezentul regulament).
    11. La deschiderile practicate în prelat─â folosite la înc─ârcare sau desc─ârcare, ambele margini ale prelatei se vor suprapune în suficient─â m─âsur─â. în plus, închiderea va fi asigurat─â prin:
    a) o parte rabatabil─â cusut─â sau lipit─â, conform paragrafelor 3 ┼či 4 ale prezentului articol;
    b) belciuge ┼či ochiuri care satisfac condi┼úiile paragrafului 8 al prezentului articol; ┼či
    c) o band─â confec┼úionat─â dintr-un material corespunz─âtor, dintr-o singur─â bucat─â ┼či neextensibil─â, cu o l─â┼úime ┼či o grosime de cel pu┼úin 20 mm, respectiv 3 mm, care trece prin belciuge ┼či care ┼úine împreun─â cele dou─â margini ale prelatei ca ┼či partea rabatabil─â. Aceast─â band─â va fi fixat─â de interiorul prelatei ┼či prev─âzut─â cu un ochi pentru a permite trecerea cablului sau a cordonului men┼úionat la paragraful 9 al prezentului articol.
    Nu va fi pretins─â existen┼úa unei p─âr┼úi rabatabile, atunci cînd exist─â un dispozitiv special (┼čican─â etc.), care împiedic─â accesul la înc─ârc─âtur─â, f─âr─â a l─âsa urme vizibile.

    Schi┼úa nr. 1

    PRELAT─é CONFEC┼óIONAT─é DIN MAI MULTE BUC─é┼óI ASAMBLATE PRIN CUS─éTUR─é

    Figura 1 - Prelat─â confec┼úionat─â din mai multe buc─â┼úi asamblate prin cus─âtur─â - se g─âse┼čte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 20.

    Schi┼úa nr. 2

    PRELAT─é CONFEC┼óIONAT─é DIN MAI MULTE BUC─é┼óI ASAMBLATE PRIN CUS─éTUR─é

    Figura 2 - Prelat─â confec┼úionat─â din mai multe buc─â┼úi asamblate prin cus─âtur─â (cus─âtur─â de col┼ú) - se g─âse┼čte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 21.

    Schi┼úa nr. 2 a

                PRELAT─é CONFEC┼óIONAT─é DIN MAI MULTE BUC─é┼óI
                        Asamblate prin cus─âtur─â

    Figura 3 - Prelat─â confec┼úionat─â din mai multe buc─â┼úi asamblate prin cus─âtur─â (cus─âtur─â de col┼ú) - se g─âse┼čte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 22.

    Schi┼úa nr. 3

                PRELAT─é CONFEC┼óIONAT─é DIN MAI MULTE BUC─é┼óI
                         Asamblate prin sudur─â

    Figura 4 - Prelat─â confec┼úionat─â din mai multe buc─â┼úi asamblate prin sudur─â - se g─âse┼čte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 23.

    Schi┼úa nr. 4

                           REPARAREA PRELATEI

    Figura 5 - Repararea prelatei - se g─âse┼čte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 24.

    Schi┼úa nr. 5

                           SPECIMEN DE RACORD

    Figura 6 - Specimen de racord - se g─âse┼čte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 25.

    ANEXA 3

    Procedura de agreare a vehiculelor rutiere care corespund condi┼úiilor tehnice prev─âzute în regulamentul din anexa nr. 2

    Generalit─â┼úi

    1. Vehiculele rutiere pot fi agreate dup─â una din urm─âtoarele proceduri:
    a) fie individual;
    b) fie pe tip de construc┼úie (o serie de vehicule rutiere).
    2. Dup─â agreare se va elibera un certificat de agreare conform modelului din anexa nr. 4. Acest certificat va fi imprimat în limba ┼ú─ârii unde a fost eliberat ┼či în limba francez─â sau în limba englez─â. El va fi înso┼úit, atunci cînd autoritatea care a eliberat certificatul de agreare va considera util, de fotografii sau desene autentificate de aceast─â autoritate. Num─ârul acestor documente va fi, în acest caz, trecut de aceast─â autoritate în rubrica nr. 6 a certificatului.
    3. Certificatul va trebui s─â se g─âseasc─â la bordul vehiculului rutier.
    4. Vehiculele rutiere vor fi prezentate la fiecare 2 ani, în scopul verific─ârii ┼či eventualei prelungiri a agre─ârii, autorit─â┼úilor competente din ┼úara în care vehiculul este înmatriculat sau, în cazul vehiculelor neînmatriculate, autorit─â┼úilor competente din ┼úara în care domiciliaz─â proprietarul sau utilizatorul.
    5. Dac─â un vehicul rutier nu mai satisface condi┼úiile tehnice prev─âzute pentru agrearea sa, va trebui, înainte de a putea fi utilizat din nou pentru transportul m─ârfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R., s─â fie repus în starea în care a ob┼úinut agrearea, astfel încît s─â satisfac─â din nou aceste condi┼úii tehnice.
    6. Cînd caracteristicile esen┼úiale ale unui vehicul rutier se modific─â, acest vehicul nu va mai fi considerat ca agreat ┼či va trebui s─â primeasc─â un nou certificat de agreare de la autoritatea competent─â înainte de a putea fi utilizat pentru transportul m─ârfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R.
    7. Autorit─â┼úile competente ale ┼ú─ârii în care este înmatriculat vehiculul sau, în cazul vehiculelor care nu necesit─â înmatricularea, autorit─â┼úile competente ale ┼ú─ârii în care este stabilit proprietarul sau utilizatorul pot, dac─â este cazul, s─â retrag─â sau s─â reînnoiasc─â certificatul de agreare sau s─â elibereze un nou certificat de agreare în împrejurimile enumerate la art. 14 al prezentei conven┼úii ┼či la paragrafele 4, 5 ┼či 6 ale prezentei anexe.

    Procedura de agreare individual─â

    8. Agrearea individual─â este cerut─â autorit─â┼úii competente de c─âtre proprietar, utilizator sau reprezentantul unuia sau altuia. Autoritatea competent─â procedeaz─â la controlul vehiculului rutier prezentat în aplicarea regulilor generale prev─âzute la paragrafele 1 - 7 de mai sus, se asigur─â c─â el corespunde condi┼úiilor tehnice prev─âzute la anexa nr. 2 ┼či elibereaz─â, dup─â agreare, un certificat conform modelului din anexa nr. 4.

    Procedura de agreare pe tip de construc┼úie (serii de vehicule rutiere)

    9. Cînd vehiculele rutiere sînt fabricate în serie dup─â acela┼či tip de construc┼úie, constructorul va putea cere autorit─â┼úii competente din ┼úara de fabrica┼úie agrearea pe tip de construc┼úie.
    10. Constructorul va trebui s─â indice, în cererea sa, numerele sau literele de identificare pe care le atribuie tipului de vehicul rutier pentru care cere agrearea.
    11. Aceast─â cerere va trebui s─â fie înso┼úit─â de planuri ┼či de o specifica┼úie detaliat─â a construc┼úiei tipului de vehicul rutier care urmeaz─â s─â fie agreat.
    12. Constructorul trebuie s─â se angajeze în scris:
    a) s─â prezinte autorit─â┼úii competente acele vehicule din tipul în cauz─â pe care dore┼čte s─â le examineze;
    b) s─â permit─â autorit─â┼úii competente s─â examineze alte exemplare în orice moment în cursul produc┼úiei seriei tipului respectiv;
    c) s─â informeze autoritatea competent─â de orice modificare a planurilor sau specifica┼úiilor, indiferent de importan┼ú─â, înainte de a o opera;
    d) s─â aplice pe vehiculele rutiere, într-un loc vizibil, numerele sau literele de identificare a tipului de construc┼úie, precum ┼či num─ârul de ordine al fiec─ârui vehicul din seria tipului respectiv (num─âr de fabrica┼úie);
    e) s─â ┼úin─â o eviden┼ú─â a vehiculelor fabricate conform tipului agreat.
    13. Autoritatea competent─â va indica, dac─â este cazul, modific─ârile de adus tipului de construc┼úie prev─âzut pentru a putea acorda agrearea.
    14. Nici o agreare pe tip de construc┼úie nu va fi acordat─â f─âr─â ca autoritatea competent─â s─â fi constatat, prin verificarea unuia sau mai multor autovehicule fabricate conform acestui tip de construc┼úie, c─â vehiculele de acest tip satisfac condi┼úiile tehnice prev─âzute în anexa nr. 2.
    15. Autoritatea competent─â va notifica în scris constructorului decizia sa de agreare pe tip. Aceast─â decizie va purta dat─â, num─âr ┼či va desemna cu precizie autoritatea care a dat-o.
    16. Autoritatea competent─â va lua m─âsurile necesare pentru a elibera, pentru fiecare vehicul construit în conformitate cu tipul de construc┼úie agreat, un certificat de agreare, îngrijindu-se de vizarea corespunz─âtoarea a acestuia.
    17. Titularul certificatului de agreare va trebui, înainte de a utiliza autovehiculul pentru transportul m─ârfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R., s─â completeze, în m─âsura necesarului, certificatul de agreare prin:
    - indicarea num─ârului de înmatriculare atribuit vehiculului (rubrica 1), sau
    - cînd este vorba de un vehicul nesupus înmatricul─ârii, indicarea num─ârului ┼či adresei titularului (rubrica 9).
    18. Cînd un vehicul care a fost agreat pe tip de construc┼úie este exportat într-o alt─â ┼úar─â parte contractant─â la prezenta conven┼úie, ┼úara importatoare nu va cere o nou─â procedur─â de agreare ca urmare a importului.

    Procedura de adnotare a certificatului de agreare

    19. Cînd un vehicul agreat, care transport─â m─ârfuri sub acoperirea unui carnet T.I.R., prezint─â defecte de importan┼ú─â major─â, autorit─â┼úile competente ale p─âr┼úilor contractante vor putea fie s─â refuze autorizarea vehiculului de a-┼či continua drumul sub acoperirea carnetului T.I.R., fie s─â permit─â vehiculului s─â-┼či continue drumul sub acoperirea carnetului T.I.R. pe propriul lor teritoriu, luînd m─âsurile de control corespunz─âtoare.
    Vehiculul agreat va trebui s─â fie repus în stare corespunz─âtoare în timpul cel mai scurt ┼či, cel tîrziu, înainte de orice nou─â utilizare pentru transport sub acoperirea unui carnet T.I.R.
    20. în fiecare dintre cele dou─â cazuri, autorit─â┼úile vamale vor face men┼úiunea corespunz─âtoare în rubrica 10 a certificatului de agreare a vehiculului.
    Vehiculul repus în starea care s─â justifice agrearea va fi prezentat autorit─â┼úilor competente ale unei p─âr┼úi contractante care vor valida din nou certificatul, ad─âugînd în rubrica 11 o men┼úiune care anuleaz─â adnot─ârile precedente.
    Nici un vehicul al c─ârui certificat poart─â o men┼úiune în rubrica 10, în baza dispozi┼úiilor sus-men┼úionate, nu va putea fi utilizat din nou pentru transportul m─ârfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R. pîn─â cînd nu va fi repus în starea corespunz─âtoare ┼či pîn─â cînd adnot─ârile din rubrica 10 nu vor fi anulate, conform celor de mai sus.
    21. Orice men┼úiune înscris─â pe certificat va purta dat─â ┼či va fi autentificat─â de autorit─â┼úile competente.
    22. Cînd un vehicul prezint─â defecte pe care autorit─â┼úile vamale le consider─â de importan┼ú─â minor─â ┼či nu creeaz─â nici un risc de fraud─â, continuarea utiliz─ârii acestui vehicul pentru transportul m─ârfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R. va putea fi autorizat─â.
    Titularul certificatului de agreare va fi avizat despre aceast─â defec┼úiune ┼či va trebui s─â repun─â vehiculul în stare corespunz─âtoare într-un termen rezonabil.

    ANEXA 4

          MODELUL CERTIFICATULUI DE AGREARE A UNUI VEHICUL RUTIER

                          (Pagina de copert─â)


                         CERTIFICAT DE AGREARE

                 a unui vehicul rutier pentru transportul
                      m─ârfurilor sub sigiliu vamal


                       CERTIFICAT Nr. ............

                Conven┼úia T.I.R. din 14 noiembrie 1975

                 Eliberat de .........................
                             (autoritatea competent─â)


    _________________________________________________________________________
   |                                             | CERTIFICAT DE AGREARE Nr. |
   |    IDENTIFICARE                             |___________________________|
   |                                                                         |
   | 1. Num─âr de înmatriculare                                               |
   | 2. Tipul vehiculului                                                    |
   | 3. Num─ârul ┼časiului                                                     |
   | 4. Marca (sau numele constructorului)                                   |
   | 5. Alte caracteristici                                                  |
   | 6. Num─ârul de anexe                                                     |
   |_________________________________________________________________________|
   |                                                                         |
   | 7. AGREARE                                       _________________      |
   |                                                 |                 |     |
   |                7. Valabil pîn─â la               |_________________|     |
   |  _                                                                      |
   | |_| agreare individual─â                                                 |
   |  _                                                   _____________      |
   | |_| agreare prin tipul de construc┼úie               |             |     |
   |     (a se marca cu o cruce c─âsu┼úa corespunz─âtoare)  |  ┼×tampil─â   |     |
   |                                                     |             |     |
   |     Loc                                             |             |     |
   |                                                     |             |     |
   |     Dat─â                                            |_____________|     |
   |                                                                         |
   |     Semn─âtur─â                                                           |
   |_________________________________________________________________________|
   | 8. TITULAR proprietar sau utilizator [numai pentru vehiculele           |
   |    neînmatriculate]                                                     |
   |                                                                         |
   |    Nume ┼či adres─â                                                       |
   |_________________________________________________________________________|
   | 9. REîNNOIRE                                                            |
   |_________________________________________________________________________|
   | Valabil pîn─â la |                 |                  |                  |
   |_________________|_________________|__________________|__________________|
   | Loc             |                 |                  |                  |
   |_________________|_________________|__________________|__________________|
   | Dat─â            |                 |                  |                  |
   |_________________|_________________|__________________|__________________|
   | Semn─âtur─â       |                 |                  |                  |
   |_________________|_________________|__________________|__________________|
   | ┼×tampil─â        |                 |                  |                  |
   |_________________|_________________|__________________|__________________|
   | OBSERVA┼óII                                                              |
   |     (rezervat autorit─â┼úilor vamale)                                     |
   |_________________________________________________________________________|
   | 10. Defecte constatate            | 11. Remedieri                       |
   |                                   |                                     |
   |___________________________________|_____________________________________|
   |  Autoritate   |   ┼×tampil─â        |   Autoritate    |    ┼×tampil─â       |
   |_______________|                   |_________________|                   |
   |  Semn─âtur─â    |                   |   Semn─âtur─â     |                   |
   |_______________|___________________|_________________|___________________|
   | 10. Defecte constatate            | 11. Remedieri                       |
   |                                   |                                     |
   |___________________________________|_____________________________________|
   | Autoritate    |   ┼×tampil─â        | Autoritate      |    ┼×tampil─â       |
   |_______________|                   |_________________|                   |
   | Semn─âtur─â     |                   | Semn─âtur─â       |                   |
   |_______________|___________________|_________________|___________________|
   | 10. Defecte constatate            | 11. Remedieri                       |
   |                                   |                                     |
   |___________________________________|_____________________________________|
   |  Autoritate   |    ┼×tampil─â       |   Autoritate    |    ┼×tampil─â       |
   |_______________|                   |_________________|                   |
   |  Semn─âtur─â    |                   |   Semn─âtur─â     |                   |
   |_______________|___________________|_________________|___________________|


     12. Alte men┼úiuni

                              AVIZ IMPORTANT

    1. Certificatul de agreare va fi înso┼úit, dac─â autoritatea care l-a eliberat consider─â necesar, de fotografii sau desene autentificate de aceast─â autoritate. Num─ârul acestor documente va fi în acest caz înscris de aceast─â autoritate în rubrica nr. 6 a certificatului.
    2. Certificatul va trebui s─â se g─âseasc─â la bordul vehiculului rutier.
    3. Vehiculele rutiere vor fi prezentate la fiecare 2 ani, în scopul verific─ârii ┼či reînnoirii eventuale a agre─ârii, autorit─â┼úilor competente ale ┼ú─ârii unde vehiculul este înmatriculat sau, în cazul vehiculelor neînmatriculate, autorit─â┼úilor ┼ú─ârii în care este domiciliat proprietarul sau utilizatorul.
    4. Dac─â un vehicul rutier nu mai satisface condi┼úiile tehnice prescrise pentru agrearea sa, va trebui, înainte de a putea fi utilizat din nou pentru transportul m─ârfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R., s─â fie repus în starea în care a ob┼úinut agrearea, astfel încît s─â corespund─â din nou condi┼úiilor tehnice.
    5. Atunci cînd caracteristicile esen┼úiale ale unui vehicul rutier sînt modificate, acest vehicul nu va mai fi considerat agreat ┼či va trebui s─â ob┼úin─â o nou─â agreare din partea autorit─â┼úii competente înainte de a putea fi utilizat pentru transportul m─ârfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R.

    ANEXA 5

    PL─éCILE T.I.R.

    1. Pl─âcile vor avea dimensiunile: 250/400 mm.
    2. Literele T.I.R., cu caractere latine majuscule, vor avea o în─âl┼úime de 200 mm ┼či o grosime de cel pu┼úin 20 mm. Ele vor fi de culoare alb─â pe un fond albastru.

    ANEXA 6

                              NOTE EXPLICATIVE

    Introducere

    i) Conform dispozi┼úiilor art. 43 din prezenta conven┼úie, notele explicative dau interpretare anumitor dispozi┼úii din prezenta conven┼úie ┼či din anexele sale. Ele reiau, de asemenea, anumite practici recomandate.
    ii) Notele explicative nu modific─â dispozi┼úiile prezentei conven┼úii sau ale anexelor sale; ele le precizeaz─â numai con┼úinutul, în┼úelesul ┼či aria de cuprindere.
    iii) în mod deosebit, ┼úinînd seama de dispozi┼úiile art. 12 ┼či ale anexei nr. 2 din prezenta conven┼úie relative la condi┼úiile tehnice de agreare a vehiculelor rutiere pentru transportul sub sigiliu vamal, notele explicative precizeaz─â, dac─â este cazul, tehnicile de construc┼úie care trebuie s─â fie acceptate de p─âr┼úile contractante ca fiind corespunz─âtoare acestor dispozi┼úii. Ele precizeaz─â, de asemenea, dac─â este cazul, tehnicile de construc┼úie care nu corespund acestor dispozi┼úii.
    iv) Notele explicative constituie un instrument de aplicare a dispozi┼úiilor din prezenta conven┼úie ┼či din anexele sale, în func┼úie de evolu┼úia tehnicilor ┼či exigen┼úelor de ordin economic.

    0. Textul principal al conven┼úiei

    0.1. ART. 1

    0.1. b) Excep┼úiile (redeven┼úe ┼či impozite) vizate la alin. b) al art. 1 se în┼úeleg ca fiind toate sumele, altele decît drepturile ┼či taxele percepute la import sau la export de p─âr┼úile contractante sau cu ocazia importului sau exportului. Nivelurile acestor sume vor fi limitate la costul serviciilor acordate ┼či nu vor constitui un mijloc indirect de protec┼úie a produselor na┼úionale sau o tax─â cu caracter fiscal perceput─â pentru importuri sau exporturi. Aceste redeven┼úe ┼či impozite cuprind, între altele, v─ârs─âmintele aferente:
    - certificatelor de origine, dac─â acestea sînt necesare pentru tranzit;
    - analizelor efectuate de laboratoarele vamale în scopul controlului;
    - inspec┼úiilor vamale ┼či altor opera┼úiuni de v─âmuire efectuate în afara orelor de deschidere normale ┼či a localurilor oficiale ale unit─â┼úii vamale;
    - inspec┼úiilor efectuate pentru motive de ordin sanitar, veterinar sau fitopatologic.
    0.1. e) Se în┼úelege prin caroserie amovibil─â un compartiment de înc─ârcare care nu este dotat cu nici un mijloc de locomo┼úie ┼či care este conceput pentru a fi transportat pe un vehicul rutier, ┼časiul ┼či cadrul inferior al caroseriei fiind special adaptate în acest scop.
    i) Termenul par┼úial închis, care se aplic─â echipamentului men┼úionat la alin. e), i) ale art. 1, se în┼úelege ca referindu-se la o construc┼úie în general constituit─â dintr-un plan┼čeu ┼či o suprastructur─â delimitînd un spa┼úiu de înc─ârcare echivalent cu acela al unui container închis. Suprastructura este în general f─âcut─â din elemente metalice constituind carcasa unui container. Aceste tipuri de containere pot avea, de asemenea, unu sau mai mul┼úi pere┼úi laterali sau frontali. Unele dintre aceste containere au numai un acoperi┼č legat de plan┼čeu cu un cadru vertical. Containerele de acest tip sînt utilizate în special pentru transportul m─ârfurilor voluminoase (ca autoturisme, de exemplu).

    0.2. ART. 2

    0.2. - 1. Articolul 2 prevede c─â un transport sub acoperirea carnetului T.I.R. poate s─â înceap─â ┼či s─â se termine în aceea┼či ┼úar─â, cu condi┼úia ca el s─â str─âbat─â pe parcurs un teritoriu str─âin. Nimic nu se opune în acest caz ca autorit─â┼úile vamale ale ┼ú─ârii de plecare s─â pretind─â în afar─â de carnetul T.I.R. un document na┼úional destinat s─â asigure reimportul liber al m─ârfurilor. Este recomandat, totu┼či, ca autorit─â┼úile vamale s─â se str─âduiasc─â s─â nu cear─â un asemenea document ┼či s─â accepte s─â-l înlocuiasc─â printr-o adnotare special─â pe carnetul T.I.R.
    0.2 - 2. Dispozi┼úiile acestui articol permit transportul m─ârfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R. cînd numai o parte din parcurs este efectuat─â pe cale rutier─â. Ele nu precizeaz─â care parte a parcursului trebuie s─â fie efectuat─â pe cale rutier─â, ci este suficient ca aceast─â parte s─â se situeze între începutul ┼či sfîr┼čitul opera┼úiunii T.I.R. Totu┼či, contrar inten┼úiilor expeditorului la plecare, se poate întîmpla ca pentru motive neprev─âzute, cu caracter comercial sau accidental, nici o parte a parcursului s─â nu fie efectuat─â pe cale rutier─â. P─âr┼úile contractante vor accepta carnetul T.I.R. în aceste cazuri excep┼úionale ┼či responsabilitatea asocia┼úilor garante va fi angajat─â.

    0.5. ART. 5

    Textul acestui articol nu exclude dreptul de a se efectua controlul m─ârfurilor prin sondaj, dar subliniaz─â c─â aceste controale trebuie s─â fie limitate ca num─âr. Trebuie observat c─â sistemul interna┼úional al carnetului T.I.R. d─â garan┼úii suplimentare în raport cu cele prezentate de procedurile na┼úionale; pe de o parte, indica┼úiile carnetului T.I.R. referitoare la m─ârfuri trebuie s─â corespund─â men┼úiunilor f─âcute pe documentele vamale emise eventual în ┼úara de plecare; pe de alt─â parte, ┼ú─ârile de trecere ┼či de destina┼úie g─âsesc garan┼úii în controalele care s-au efectuat la plecare ┼či care au fost atestate prin ┼čtampila unit─â┼úii vamale de plecare. (A se vedea, de asemenea, mai departe nota art. 19).

    0.6.2. ART. 6, paragraful 2

    Conform dispozi┼úiilor acestui paragraf, autorit─â┼úile vamale ale unei ┼ú─âri pot agrea mai multe asocia┼úii, fiecare dintre ele asumîndu-┼či responsabilitatea decurgînd din opera┼úiunile efectuate sub acoperirea carnetelor pe care ea le-a emis sau pe care le-au emis asocia┼úiile a c─âror corespondent─â este.

    0.8.3. ART. 8, paragraful 3

    Se recomand─â autorit─â┼úilor vamale s─â limiteze la o sum─â echivalent─â cu 50.000 dolari S.U.A. de carnet T.I.R. nivelul maxim care se poate cere eventual asocia┼úiei garante.

    0.8.6. ART. 8, paragraful 6

    1. Cînd în carnetul T.I.R. nu exist─â indica┼úii suficient de precise care s─â permit─â taxarea m─ârfurilor, cei interesa┼úi pot face dovada naturii exacte a m─ârfurilor.
    2. Dac─â nu este f─âcut─â nici o dovad─â, drepturile ┼či taxele nu vor fi aplicate la o tax─â forfetar─â f─âr─â leg─âtur─â cu natura m─ârfurilor, ci la taxa cea mai ridicat─â aplicabil─â genului de m─ârfuri acoperite potrivit men┼úiunilor cuprinse în carnetul T.I.R.

    0.10. ART. 10

    Certificarea de desc─ârcare a carnetului T.I.R. este considerat─â c─â a fost ob┼úinut─â abuziv sau fraudulos cînd opera┼úiunea T.I.R. a fost efectuat─â folosindu-se compartimente de înc─ârcare modificate fraudulos sau atunci cînd au fost constatate fapte cum ar fi: întrebuin┼úarea de documente false sau inexacte, substituirea de m─ârfuri, manipularea sigiliilor vamale sau cînd desc─ârcarea a fost ob┼úinut─â prin alte mijloace ilicite.

    0.11. ART. 11

    0.11 - 1. Atunci cînd autorit─â┼úile vamale trebuie s─â ia decizia de a acorda sau nu liberul de vam─â pentru m─ârfuri sau vehicule, ele nu ar trebui s─â se lase influen┼úate de faptul c─â asocia┼úia garant─â r─âspunde de plata drepturilor, taxelor ┼či dobînzilor de întîrziere datorate de titularul carnetului, dac─â legisla┼úia lor le permite folosirea altor mijloace pentru asigurarea protec┼úiei intereselor pe care le ap─âr─â.
    0.11 - 2. Dac─â asocia┼úia garant─â este rugat─â, conform procedurii prev─âzute la art. 11, s─â verse sumele men┼úionate la paragrafele 1 ┼či 2 ale art. 8 ┼či nu o face în intervalul de 3 luni prev─âzut în conven┼úie, autorit─â┼úile competente ar putea cere plata sumelor în cauz─â pe baza reglement─ârilor lor na┼úionale, fiind vorba de neexecutarea unui contract de garan┼úie subscris de asocia┼úia garant─â în virtutea legisla┼úiei na┼úionale.

    0.15. ART. 15

    Scutirea de documentele vamale de import temporar poate crea anumite dificult─â┼úi cînd este vorba de vehicule nesupuse înmatricul─ârii, cum ar fi, de exemplu, în anumite ┼ú─âri, remorcile sau semiremorcile. în acest caz, dispozi┼úiile art. 15 pot fi respectate, oferind în acela┼či timp o siguran┼ú─â suficient─â autorit─â┼úilor vamale prin men┼úionarea, pe voletele nr. 1 ┼či 2 ale carnetului T.I.R. utilizat de ┼úara implicat─â ┼či pe cotoarele corespunz─âtoare, a caracteristicilor (m─ârci ┼či numere) acestor vehicule.

    0.17. ART. 17

    0.17 - 1. Dispozi┼úia referitoare la faptul c─â manifestul m─ârfurilor acoperite de carnetul T.I.R. indic─â separat con┼úinutul fiec─ârui vehicul din ansamblul de vehicule sau al fiec─ârui container are ca scop numai facilitarea controlului vamal al con┼úinutului unui singur vehicul sau al unui singur container. Aceast─â dispozi┼úie nu trebuie deci s─â fie interpretat─â limitativ, astfel încît orice diferen┼ú─â între con┼úinutul efectiv al unui vehicul sau container ┼či con┼úinutul acestui vehicul sau container indicat în manifest s─â fie considerat─â ca o înc─âlcare a dispozi┼úiilor conven┼úiei. Dac─â transportatorul poate face dovada autorit─â┼úilor competente c─â, în ciuda acestei diferen┼úe, toate m─ârfurile indicate în manifest corespund totalului m─ârfurilor înc─ârcate în ansamblul de vehicule sau în containerele acoperite de carnetul T.I.R., nu va trebui, în principiu, s─â se considere c─â a avut loc o înc─âlcare a reglement─ârilor vamale.
    0.17 - 2. în cazul transportului de mobil─â ┼či obiecte de uz gospod─âresc se va putea aplica procedura prev─âzut─â la paragraful 10.c) al regulilor relative la utilizarea carnetului T.I.R. ┼či se va limita în mod rezonabil enumerarea obiectelor transportate.

    0.18. ART. 18

    0.18 - 1. Buna func┼úionare a sistemului carnetului T.I.R. presupune ca autorit─â┼úile vamale s─â refuze ca un birou de ie┼čire s─â fie desemnat ca birou de destina┼úie pentru un transport care continu─â c─âtre ┼úara vecin─â, de asemenea, parte contractant─â la conven┼úie, mai pu┼úin în situa┼úiile în care ra┼úiuni deosebite justific─â cererea.
    0.18 - 2.1. M─ârfurile trebuie s─â fie înc─ârcate în a┼ča fel încît lotul de m─ârfuri destinat a fi desc─ârcat la primul loc de desc─ârcare s─â poat─â fi scos din vehicul sau din container f─âr─â a fi necesar s─â se descarce urm─âtorul lot sau urm─âtoarele loturi de m─ârfuri destinate a fi desc─ârcate în alte locuri de desc─ârcare.
    2. în cazul unui transport care comport─â desc─ârcare la mai multe birouri, este necesar ca, îndat─â ce o desc─ârcare par┼úial─â a avut loc, s─â se fac─â men┼úiune despre aceasta în coloana 12 pe toate manifestele r─âmase la carnetul T.I.R. ┼či s─â se men┼úioneze, în acela┼či timp, pe voletele r─âmase ┼či pe cotoarele corespunz─âtoare c─â s-au aplicat noi sigilii.

    0.19. ART. 19

    Obliga┼úia, pentru biroul vamal de plecare, de a se asigura cu privire la exactitatea manifestului m─ârfurilor implic─â necesitatea de a verifica cel pu┼úin faptul c─â men┼úiunile din manifestul m─ârfurilor corespund cu cele din documentele de export ┼či din documentele de transport sau alte documente comerciale privind m─ârfurile; biroul vamal de plecare poate astfel examina m─ârfurile, dac─â este necesar. Biroul vamal de plecare trebuie, de asemenea, înainte de aplicarea sigiliilor, s─â verifice starea vehiculului rutier sau a containerului ┼či, în cazul vehiculelor sau containerelor acoperite cu prelat─â, starea prelatei ┼či a leg─âturilor de închidere a prelatei, aceste accesorii nefiind incluse în certificatul de agreare.

    0.20. ART. 20

    Atunci cînd autorit─â┼úile vamale stabilesc un termen pentru transportul m─ârfurilor pe teritoriul lor, acestea trebuie, de asemenea, s─â ┼úin─â seama, între altele, de reglement─ârile speciale c─ârora transportatorul trebuie s─â se conformeze ┼či, îndeosebi, de reglement─ârile privind orele de lucru ┼či perioadele de repaus obligatoriu ale conduc─âtorilor de vehicule. Se recomand─â ca autorit─â┼úile vamale s─â nu foloseasc─â dreptul lor de a fixa itinerariul decît atunci cînd este absolut necesar.

    0.21. ART. 21

    0.21 - 1. Dispozi┼úiile acestui articol nu limiteaz─â cu nimic competen┼úa autorit─â┼úilor vamale de a verifica ┼či de a controla toate elementele vehiculului, altele decît compartimentele de înc─ârcare sigilate.
    0.21 - 2. Biroul vamal de intrare poate retrimite pe transportator la biroul vamal de ie┼čire din ┼úara vecin─â cînd constat─â c─â viza de ie┼čire a fost omis─â sau aplicat─â necorespunz─âtor în ┼úara respectiv─â.
    în acest caz, biroul vamal de intrare insereaz─â în carnetul T.I.R. o not─â în aten┼úia biroului vamal de ie┼čire corespondent.
    0.21 - 3. Dac─â, dup─â opera┼úiunile de control, autorit─â┼úile vamale prelev─â mostre de m─ârfuri, pe manifestul m─ârfurilor din carnetul T.I.R. organele vamale trebuie s─â fac─â o adnotare con┼úinînd toate preciz─ârile utile referitoare la m─ârfurile prelevate.

    0.28. ART. 28

    1. Articolul 28 prevede c─â desc─ârcarea carnetului T.I.R. la biroul de destina┼úie trebuie s─â aib─â loc f─âr─â întîrziere, sub rezerva ca m─ârfurile s─â fie supuse unui alt regim vamal sau v─âmuite pentru punerea în consum.
    2. Utilizarea carnetului T.I.R. trebuie s─â fie limitat─â la func┼úiile care-i sînt proprii, adic─â la tranzit. Carnetul T.I.R. nu trebuie s─â serveasc─â, de exemplu, la acoperirea sta┼úion─ârii la destina┼úie a m─ârfurilor sub control vamal. Biroul de destina┼úie trebuie s─â descarce carnetul T.I.R., dac─â nici o neregularitate nu a fost comis─â, îndat─â ce m─ârfurile înscrise în carnet au fost plasate sub un alt regim vamal sau au fost v─âmuite pentru punerea în consum. în practic─â, aceast─â desc─ârcare trebuie s─â fie efectuat─â îndat─â ce m─ârfurile au fost reexportate direct (de exemplu, în cazul îmbarc─ârii lor directe într-un port maritim) sau îndat─â ce pentru ele s-a întocmit declara┼úia vamal─â la destina┼úie sau îndat─â ce ele au fost supuse unui regim vamal de a┼čteptare (de exemplu, depozitare sub supraveghere vamal─â), dup─â regulile în vigoare în ┼úara de destina┼úie.

    0.29. ART. 29

    Nu se cere certificat de agreare pentru vehiculele rutiere sau containerele transportînd m─ârfuri grele sau voluminoase.
    Biroului vamal de plecare îi revine îns─â obliga┼úia de a verifica dac─â alte condi┼úii stabilite în acest articol sînt îndeplinite pentru un transport de acest fel. Birourile vamale ale celorlalte p─âr┼úi contractante vor accepta decizia luat─â de biroul vamal de plecare, cu excep┼úia cazurilor cînd decizia li se pare în contradic┼úie evident─â cu dispozi┼úiile art. 29.

    0.38.1. ART. 38, paragraful 1

    O întreprindere nu ar trebui s─â fie exclus─â de a beneficia de regimul T.I.R. datorit─â abaterilor comise de c─âtre unul din ┼čoferii s─âi, f─âr─â ┼čtirea persoanelor responsabile ale întreprinderii.

    0.38.2. ART. 38, paragraful 2

    Atunci cînd o parte contractant─â a fost informat─â c─â o persoan─â stabilit─â sau domiciliat─â pe teritoriul s─âu s-a f─âcut vinovat─â de o abatere pe teritoriul unei ┼ú─âri str─âine, aceasta nu este obligat─â s─â nu mai permit─â eliberarea de carnete T.I.R. persoanei în cauz─â.

    0.39. ART. 39

    Expresia erori comise prin neglijen┼ú─â vizeaz─â acte care nu sînt comise deliberat ┼či în deplin─â cuno┼čtin┼ú─â de cauz─â, ci decurg din aceea c─â nu au fost luate m─âsuri ra┼úionale ┼či necesare pentru a asigura exactitatea informa┼úiilor într-un caz anume.

    0.45. ART. 45

    Se recomand─â p─âr┼úilor contractante s─â înfiin┼úeze un num─âr cît mai mare posibil de unit─â┼úi vamale pentru opera┼úiunea T.I.R., fie unit─â┼úi de interior, fie birouri de frontier─â.

    2. ANEXA 2

    2.2. ART. 2
    2.2.1 a. Alineatul 1 a) - Asamblarea elementelor constitutive
    a) Cînd sînt utilizate dispozitive de asamblare (nituri, ┼čuruburi, buloane etc.), un num─âr suficient din aceste dispozitive vor fi plasate din exterior, vor traversa elementele asamblate ┼či vor p─âtrunde în interior unde vor fi fixate într-un mod sigur (de exemplu nituite, sudate, în┼čurubate sau nituite sau sudate pe ┼čurub). Totu┼či, niturile clasice (acelea a c─âror aplicare cere o interven┼úie de o parte ┼či de alta a elementelor asamblate), vor putea fi aplicate din interior. Indiferent de cele de mai sus, podeaua compartimentelor rezervate înc─ârc─âturii poate fi fixat─â cu ajutorul unor ┼čuruburi autofiletante, a unor nituri introduse folosind o înc─ârc─âtur─â exploziv─â sau a unor nituri autopenetrante aplicate din interior ┼či care traverseaz─â în unghi drept podeaua ┼či traversele metalice inferioare, cu condi┼úia ca, în afara ┼čuruburilor autofiletante, unele extremit─â┼úi s─â fie pierdute în partea exterioar─â a traversei sau sudate pe ea.
    b) Autoritatea competent─â determin─â num─ârul ┼či natura dispozitivelor de asamblare care trebuie s─â satisfac─â condi┼úiile alineatului a) din prezenta not─â, asigurîndu-se c─â nu este posibil ca elementele constitutive precum ┼či cele asamblate s─â fie deplasate f─âr─â a l─âsa urme vizibile.
    Alegerea ┼či aplicarea altor dispozitive de asamblare nu sînt supuse nici unei restric┼úii.
    c) Dispozitivele de asamblare care pot fi scoase ┼či înlocuite f─âr─â a l─âsa urme vizibile prin ac┼úionare pe o singur─â parte, adic─â f─âr─â s─â fie necesar s─â se intervin─â dintr-o parte ┼či din alta a elementelor de asamblare, nu vor fi admise în sensul alineatului a) al prezentei note. Este vorba, în special, de nituri cu expansiune, nituri oarbe ┼či similare.
    d) Modalit─â┼úile de asamblare descrise mai sus se aplic─â vehiculelor speciale, de exemplu vehiculelor izoterme, vehiculelor frigorifice ┼či vehiculelor cisterne, în m─âsura în care ele nu sînt incompatibile cu prescrip┼úiile tehnice pe care aceste vehicule trebuie s─â le satisfac─â pentru utilizarea lor.
    Cînd nu este posibil, din motive tehnice, s─â se fixeze elementele în modul descris la alineatul a) din aceast─â not─â, elementele constitutive vor putea fi asamblate cu ajutorul dispozitivelor men┼úionate la alineatul c) din aceast─â not─â cu condi┼úia ca dispozitivul utilizat pe fa┼úa inferioar─â a peretelui s─â nu fie accesibil din exterior.
    2.2.1.b. Alineatul 1 b) - U┼či ┼či alte sisteme de închidere
    a) Dispozitivul care permite aplicarea sigiliului vamal trebuie s─â fie:
    i) fixat prin sudur─â sau cu ajutorul a cel pu┼úin dou─â dispozitive de asamblare conform alineatului a) de la nota explicativ─â 2.2.1 a);
    sau
    ii) conceput astfel ca s─â nu poat─â fi înl─âturat, dup─â ce compartimentul rezervat înc─ârc─âturii a fost închis ┼či sigilat, f─âr─â a l─âsa urme vizibile;
    iii) prev─âzut cu g─âuri cu un diametru de 11 mm sau cu deschideri de 11 mm lungime ┼či 3 mm l─ârgime;
    iv) s─â prezinte aceea┼či siguran┼ú─â indiferent de tipul de sigiliu utilizat.
    b) Balamalele simple, balamalele îngropate ┼či alte dispozitive de prindere a u┼čilor etc., vor trebui s─â fie fixate conform prevederilor alin. a) al prezentei note. Pe lîng─â aceasta, diferitele p─âr┼úi constitutive ale dispozitivului de prindere (de exemplu axele sau tijele balamalelor) vor fi îmbinate astfel încît s─â nu poat─â fi înl─âturate sau demontate f─âr─â a l─âsa urme vizibile atunci cînd compartimentul rezervat înc─ârc─âturii este închis ┼či sigilat.
    Totu┼či, atunci cînd dispozitivul de prindere nu este accesibil din exterior, va fi suficient ca u┼ča o dat─â închis─â ┼či sigilat─â s─â nu poat─â fi retras─â f─âr─â a l─âsa urme vizibile. Atunci cînd u┼ča sau sistemul de închidere comport─â mai mult de dou─â balamale, numai cele dou─â balamale care sînt cele mai apropiate de extremitatea u┼čii trebuie s─â fie fixate conform prevederilor alineatelor a) i) ┼či ii) de mai sus.
    c) în mod excep┼úional, în cazul vehiculelor avînd un compartiment calorifug rezervat înc─ârc─âturii, dispozitivul pentru sigilarea vamal─â, balamalele ┼či celelalte piese a c─âror înl─âturare ar permite accesul în interiorul compartimentului rezervat înc─ârc─âturii sau al acelor spa┼úii în care m─ârfurile ar putea fi ascunse, pot fi fixate pe u┼čile compartimentului rezervat înc─ârc─âturii cu ajutorul unor buloane sau al unor ┼čuruburi care sînt introduse din exterior dar care nu satisfac condi┼úiile cerute de alineatul a) de la nota explicativ─â 2.2.1. a) de mai sus, cu condi┼úia ca:
    i) vîrfurile buloanelor sau ┼čuruburilor s─â fie ancorate într-o plac─â sfredelit─â sau într-un dispozitiv asem─ân─âtor montat în spatele panoului exterior al u┼čii; ┼či
    ii) capetele unui num─âr adecvat ale acestor buloane sau ┼čuruburi s─â fie sudate de dispozitivul de sigilare vamal─â, de balamale etc., astfel ca aceste buloane sau ┼čuruburi s─â fie complet deformate ┼či s─â nu poat─â fi înl─âturate f─âr─â a l─âsa urme vizibile*1).
    Termenul compartiment calorifug rezervat înc─ârc─âturii trebuie s─â fie interpretat ca aplicîndu-se compartimentelor frigorifice ┼či izoterme rezervate înc─ârc─âturilor.
    d) Vehiculele comportînd un num─âr important de închiz─âtori cum ar fi vane, robinete, chepenguri, flan┼če vor fi astfel amenajate încît s─â limiteze, pe cît posibil, num─ârul sigiliilor vamale. în acest scop, închiz─âtorile al─âturate unele de celelalte vor fi unite printr-un dispozitiv comun necesitînd un singur sigiliu sau prev─âzute cu un capac corespunzînd aceluia┼či scop.
    e) Vehiculele cu acoperi┼čul care se poate deschide, vor fi construite astfel încît s─â limiteze pe cît posibil num─ârul sigiliilor vamale.
------------
   *1) A se vedea schi┼úa nr. 1 a prezentei anexe.

    2.2.1.c. Alineatul 1 c) - Deschiderile pentru ventila┼úie
    a) Dimensiunile lor maxime nu vor trebui, în principiu, s─â dep─â┼čeasc─â 400 mm.
    b) Deschiderile care ar putea permite accesul direct la m─ârfuri vor fi astupate cu o foaie metalic─â sau o plac─â metalic─â perforat─â (dimensiunile maxime ale g─âurilor: 3 mm în ambele cazuri) ┼či vor fi protejate de un grilaj metalic sudat (dimensiunile maxime ale ochiurilor: 10 mm).
    c) Deschiderile care nu permit accesul direct la m─ârfuri (de exemplu prin sisteme cu ┼čicane), vor fi prev─âzute cu acelea┼či dispozitive, dimensiunile g─âurilor sau ochiurilor putînd s─â ajung─â totu┼či pîn─â la 10 mm, respectiv 20 mm.
    d) Atunci cînd deschiderile vor fi practicate în prelate, dispozitivele men┼úionate la alineatul b) de la prezenta not─â vor fi în principiu pretinse. Totu┼či, vor fi admise sistemele de astupare constituite dintr-o plac─â metalic─â perforat─â a┼čezat─â în exterior ┼či o foaie metalic─â sau alt material a┼čezat─â în interior.
    e) Dispozitive identice nemetalice vor putea fi admise cu condi┼úia ca dimensiunile g─âurilor ┼či ochiurilor s─â fie respectate ┼či ca materialul utilizat s─â fie suficient de rezistent astfel ca aceste g─âuri ┼či ochiuri s─â nu poat─â fi l─ârgite sensibil f─âr─â o deteriorare vizibil─â. Pe de alt─â parte, dispozitivul de aerisire nu trebuie s─â poat─â fi înlocuit ac┼úionînd dintr-o singur─â parte a prelatei.
    2.2.1.c. - 2. Alineatul 1 c) - Deschideri de scurgere
    a) Dimensiunile lor maxime nu vor trebui s─â dep─â┼čeasc─â în principiu 35 mm.
    b) Deschiderile permi┼úînd accesul direct la compartimentul rezervat înc─ârc─âturii vor fi prev─âzute cu dispozitivele indicate la alin. b) de la nota explicativ─â 2.2.1.c) - 1 pentru deschiderile de ventila┼úie.
    c) Atunci cînd deschiderile de scurgere nu permit accesul direct la compartimentul rezervat înc─ârc─âturii, dispozitivele men┼úionate la alineatul b) al prezentei note nu vor fi pretinse, cu condi┼úia ca deschiderile s─â fie prev─âzute cu un sistem de ┼čicane, u┼čor accesibil din interiorul compartimentului rezervat înc─ârc─âturii.

    2.3 ART. 3

    2.3.3. Paragraful 3 - Prelate f─âcute din mai multe fî┼čii

    a) Diversele fî┼čii ale aceleia┼či prelate pot fi din materiale diferite, corespunzînd dispozi┼úiilor paragrafului 2 al articolului 3 din anexa 2.
    b) La confec┼úionarea prelatei, va fi admis─â orice dispunere a fî┼čiilor dînd garan┼úii de securitate suficiente, cu condi┼úia ca asamblarea s─â fie realizat─â conform prescrip┼úiilor articolului 3 din anexa nr. 2.

    2.3.6. a) Alineatul 6 a) - Vehicule cu inele culisante

    Inelele de fixare din metal care culiseaz─â pe barele fixate la vehicule vor fi admise în sensul prezentului paragraf (a se vedea schi┼úa nr. 2 a prezentei anexe) cu condi┼úia ca:
    a) barele de metal s─â fie fixate la vehicul la intervale maxime de 60 cm, astfel încît s─â nu poat─â fi înl─âturate ┼či repuse la loc f─âr─â a l─âsa urme vizibile;
    b) inelele s─â fie f─âcute cu o dubl─â bucl─â sau prev─âzute cu o bar─â central─â ┼či s─â fie fabricate dintr-o singur─â bucat─â, f─âr─â sudur─â;
    c) prelata s─â fie fixat─â la vehicul astfel încît s─â corespund─â condi┼úiilor enun┼úate la alineatul a) al articolului 1 din anexa nr. 2 la prezenta conven┼úie.

    2.3.6. b). Alineatul 6 b) - Prelate ata┼čate permanent

    Dac─â una sau mai multe margini ale prelatei sînt fixate permanent pe caroseria vehiculului, prelata va fi men┼úinut─â de o band─â sau mai multe benzi din metal sau din orice alt material adecvat, ancorat de caroseria vehiculului prin dispozitive de asamblare care satisfac condi┼úiile prev─âzute la alin. a) de la nota 2.2.1. a) a prezentei anexe.

    2.3.9. Paragraful 9 - Cabluri de închidere din o┼úel cu mijloc textil

    Sînt admisibile, în baza acestui paragraf, cablurile constituite dintr-un mijloc textil înconjurat de ┼čase împletituri constituite exclusiv din fire de o┼úel ┼či acoperind în întregime mijlocul, cu condi┼úia ca diametrul acestor cabluri s─â fie de cel pu┼úin 3 mm (f─âr─â a ┼úine seama, eventual, de un înveli┼č, din material plastic transparent).

    2.3.11. a) Alineatul 11 a) - înt─âritura de margine a prelatelor

    La numeroase vehicule, prelata este prev─âzut─â la exterior cu o înt─âritur─â orizontal─â str─âpuns─â de ochiuri întinzîndu-se de-a lungul peretelui lateral al vehiculului. Aceste înt─ârituri numite înt─ârituri de margine, sînt destinate s─â permit─â întinderea prelatei cu ajutorul corzilor sau al unor dispozitive asem─ân─âtoare. Aceste înt─ârituri au fost folosite pentru ascunderea t─âieturilor orizontale practicate în prelat─â, care permiteau accesul ilicit la m─ârfurile transportate în vehicul. Din aceast─â cauz─â se recomand─â a nu se autoriza utilizarea înt─âriturilor de acest tip. Ele pot fi înlocuite mai ales prin dispozitivele urm─âtoare:
    a) înt─ârituri de margine de un tip asem─ân─âtor, fixate la interiorul prelatei, sau
    b) mici înt─ârituri individuale str─âpunse fiecare de un ochi, fixate pe fa┼úa exterioar─â a prelatei ┼či r─âspîndite la intervale care s─â permit─â o întindere corespunz─âtoare a prelatei. O alt─â solu┼úie, posibil─â în unele cazuri, const─â în evitarea utiliz─ârii înt─âriturilor de margine la prelate.

    2.3.11.c). Alineatul 11 c) - Cureaua prelatelor

    2.3.11.c). - 1. Urm─âtoarele materiale sînt considerate ca fiind corespunz─âtoare pentru confec┼úionarea curelelor:
    a) piele;
    b) materiale textile neextensibile, inclusiv ┼úes─âtura plastifiat─â sau cauciucat─â, cu condi┼úia ca acestea s─â nu poat─â fi lipite sau reconstituite dup─â ruptur─â f─âr─â a l─âsa urme vizibile.
    în special materia plastic─â care acoper─â cureaua va fi transparent─â iar suprafa┼úa ei va fi neted─â.
    2.3.11.c). - 2. Dispozitivul care face obiectul schi┼úei nr. 3 al─âturat─â prezentei anexe r─âspunde prescrip┼úiilor ultimei p─âr┼úi a paragrafului 11 al art. 3 din anexa nr. 2. El r─âspunde prescrip┼úiilor paragrafului 6 al art. 3 din anexa nr. 2.

    3. ANEXA 3

    3.0.17. Procedura de agreare

    1. Anexa nr. 3 prevede c─â autorit─â┼úile competente ale unei p─âr┼úi contractante pot elibera un certificat de agreare pentru un vehicul fabricat pe teritoriul p─âr┼úii men┼úionate, iar acest vehicul nu va fi supus nici unei proceduri de agreare suplimentare în ┼úara unde este înmatriculat sau, dup─â caz, în ┼úara unde proprietarul lui este domiciliat.
    2. Aceste dispozi┼úii nu au în vedere limitarea dreptului pe care îl au autorit─â┼úile competente ale p─âr┼úii contractante unde vehiculul este înmatriculat sau pe teritoriul c─âreia proprietarul lui este domiciliat de a pretinde prezentarea unui certificat de agreare, fie cu ocazia importului, fie ulterior cu ocazia înmatricul─ârii sau controlului vehiculului sau a altor formalit─â┼úi analoge.

    3.0.20. Procedura adnot─ârii unui certificat de agreare

    Pentru anularea unei men┼úiuni relative la o defec┼úiune, atunci cînd vehiculul va fi repus într-o stare corespunz─âtoare, va fi suficient s─â se fac─â la rubrica nr. 11, prev─âzut─â în acest scop, men┼úiunea "Defec┼úiuni remediate", numele, semn─âtura ┼či ┼čtampila autorit─â┼úii competente interesate.

    Schi┼úa 1

    EXEMPLU DE BALAMA ┼×I DE DISPOZITIV DE PLUMBUIRE VAMAL─é PENTRU U┼×ILE VEHICULELOR PREV─éZUTE CU COMPARTIMENTE DE îNC─éRCARE TERMOIZOLANT─é

    Figura 7 - Exemplu de balama ┼či de dispozitiv de plumbuire vamal─â pentru u┼čile vehiculelor prev─âzute cu compartimente de înc─ârcare termoizolant─â - se g─âse┼čte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 34.

    Schi┼úa 2

                  VEHICULE CU PRELAT─é CU INELE CULISANTE

    Figura 8 - Vehicule cu prelat─â cu inele culisante - se g─âse┼čte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 35.

    Schi┼úa 3

        EXEMPLU DE DISPOZITIV DE FIXARE A UNEI PRELATE DE VEHICUL

    Figura 9 - Exemplu de dispozitiv de fixare a unei prelate de vehicul - se g─âse┼čte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 36.

    Schi┼úa 4

                 DISPOZITIV DE îNCHIDERE AL UNEI PRELATE

    Figura 10 - Dispozitiv de închidere al unei prelate - se g─âse┼čte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 37.

    ANEXA 7

                   ANEXA PRIVIND AGREAREA CONTAINERELOR

    PARTEA I

    Regulament privind condi┼úiile tehnice aplicabile containerelor care pot fi admise pentru transportul interna┼úional sub sigiliu vamal

    ART. 1
    Principii de baz─â
    Pot fi agreate pentru transportul interna┼úional al bunurilor sub sigiliu vamal numai containerele construite ┼či echipate în a┼ča fel încît:
    a) nici un bun s─â nu poat─â fi scos din sau introdus în partea sigilat─â a containerului f─âr─â a se l─âsa urme vizibile de efrac┼úie sau de violare a sigiliului vamal;
    b) sigiliile vamale s─â poat─â fi u┼čor ┼či eficient aplicate;
    c) s─â nu con┼úin─â spa┼úii în care bunurile ar putea fi ascunse;
    d) toate spa┼úiile în care se pot introduce bunuri s─â poat─â fi u┼čor accesibile controlului vamal.
    ART. 2
    Structura containerelor
    1. Pentru a r─âspunde prevederilor art. 1 al prezentului regulament:
    a) elementele constitutive ale containerului (pere┼úi, podea, u┼či, acoperi┼č, supor┼úi, cadre, elemente transversale ┼č.a.m.d.) trebuie asamblate fie prin dispozitive care nu pot fi demontate ┼či repuse la loc din exterior f─âr─â s─â lase urme vizibile, fie prin asemenea metode care s─â asigure o asemenea structur─â care nu poate fi modificat─â f─âr─â s─â se lase urme vizibile. Cînd pere┼úii, podeaua, u┼čile ┼či acoperi┼čul sînt constituite din diferite elemente, acestea trebuie s─â corespund─â acelora┼či cerin┼úe ┼či s─â fie suficient de rezistente;
    b) u┼čile ┼či celelalte sisteme de închidere (inclusiv robinetele de închidere, acoperi┼čurile gurilor de vizitare, flan┼čele de închidere etc.) trebuie s─â se asambleze cu un dispozitiv la care se pot aplica sigilii vamale. Acest dispozitiv trebuie s─â nu poat─â fi deplasat ┼či repus la loc din exterior f─âr─â s─â se lase urme vizibile ┼či u┼čile ┼či încuietorile s─â nu poat─â fi deschise f─âr─â violarea sigiliilor vamale.
    Sigiliul vamal trebuie s─â fie protejat în mod corespunz─âtor. Sînt permise acoperi┼čuri care se deschid;
    c) deschiz─âturile pentru ventila┼úie ┼či drenaj vor fi prev─âzute cu un dispozitiv care s─â nu permit─â accesul în interiorul containerului. Acest dispozitiv trebuie s─â nu poat─â fi deplasat ┼či repus la loc din exteriorul containerului, f─âr─â s─â se lase urme vizibile.
    2. Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. c) din acest regulament se va permite ca, din motive practice, p─âr┼úile constitutive ale containerului s─â includ─â spa┼úii libere (ca de exemplu între pere┼úii unui perete dublu). Pentru ca spa┼úiul men┼úionat s─â nu poat─â fi folosit pentru ascunderea de bunuri:
    i) c─âptu┼čeala interioar─â a containerului nu va putea fi scoas─â sau repus─â f─âr─â a se l─âsa urme vizibile; sau
    ii) num─ârul spa┼úiilor men┼úionate trebuie s─â fie minim ┼či aceste spa┼úii trebuie s─â fie u┼čor accesibile controlului vamal.
    ART. 3
    Containere pliabile sau demontabile
    Containerele pliabile sau demontabile trebuie s─â corespund─â prevederilor art. 1 ┼či 2 ale prezentului regulament; în plus, ele pot fi echipate cu dispozitive care blocheaz─â diversele p─âr┼úi dup─â montarea containerului. Aceste dispozitive de închidere, dac─â se afl─â în exteriorul containerului, trebuie s─â fie în a┼ča fel construite încît s─â fie apte pentru aplicarea sigiliilor vamale.
    ART. 4
    Containere cu prelat─â
    1. în m─âsura în care sînt aplicabile, prevederile art. 1, 2 ┼či 3 ale prezentului regulament se aplic─â containerelor cu prelat─â. în plus, aceste containere se vor încadra în prevederile prezentului articol.
    2. Prelata va fi din pînz─â tare sau din pînz─â plastifiat─â sau cauciucat─â, care trebuie s─â fie suficient de rezistent─â ┼či neextensibil─â. Ea trebuie s─â fie în stare bun─â ┼či confec┼úionat─â în a┼ča fel încît, odat─â asigurat mecanismul de închidere, s─â fie imposibil s─â se p─âtrund─â la înc─ârc─âtur─â f─âr─â s─â se lase urme vizibile.
    3. Dac─â prelata este alc─âtuit─â din mai multe buc─â┼úi, marginile acestora trebuie s─â se plieze una în alta ┼či s─â fie cusute cu dou─â tighele aflate la o distan┼ú─â de cel pu┼úin 15 mm unul de cel─âlalt. Cus─âturile vor fi f─âcute conform schi┼úei nr. 1 anexat─â la prezentul regulament; totu┼či, în cazul în care în anumite p─âr┼úi ale prelatei (cum ar fi clapele din spate ┼či col┼úurile înt─ârite) nu este posibil s─â se asambleze buc─â┼úile în acest fel, va fi suficient s─â se plieze marginea p─âr┼úii superioare ┼či s─â se coas─â în felul ar─âtat în schi┼úa nr. 2 anexat─â la prezentul regulament. Una dintre cus─âturi va fi vizibil─â numai pe din─âuntru ┼či culoarea a┼úei folosite pentru aceast─â cus─âtur─â va fi net diferit─â de culoarea prelatei, precum ┼či de culoarea a┼úei folosite pentru cealalt─â cus─âtur─â. Toate cus─âturile vor fi trase la ma┼čin─â.
    4. Dac─â prelata este din pînz─â plastifiat─â confec┼úionat─â din mai multe buc─â┼úi, buc─â┼úile vor putea fi asamblate ┼či prin sudur─â, conform schi┼úei nr. 3 anexat─â la prezentul regulament. Marginile buc─â┼úilor se vor suprapune pe o l─â┼úime de cel pu┼úin 15 mm. Buc─â┼úile se vor încheia pe toat─â aceast─â l─â┼úime. Cap─âtul foii exterioare va fi acoperit cu o band─â din material plastic lat─â de cel pu┼úin 7 mm, fixat─â prin acela┼či sistem de sudur─â. Pe banda din plastic, precum ┼či pe o l─ârgime de cel pu┼úin 3 mm de o parte ┼či de alta a acesteia, se va imprima un relief uniform ┼či bine marcat. Buc─â┼úile vor fi îmbinate în a┼ča fel încît s─â nu poat─â fi desf─âcute ┼či repuse la loc f─âr─â s─â se lase urme vizibile.
    5. Repara┼úiile vor fi f─âcute conform metodei descrise în schi┼úa nr. 4, anexat─â la prezentul regulament; marginile vor fi pliate una în alta ┼či vor fi cusute cu dou─â tighele vizibile, aflate la o distan┼ú─â de cel pu┼úin 15 mm unul de cel─âlalt; culoarea firului vizibil pe partea din─âuntru va fi diferit─â de cea vizibil─â pe dinafar─â ┼či de cea a materialului; toate cus─âturile vor fi trase la ma┼čin─â. Cînd o prelat─â care a fost deteriorat─â lîng─â margini este reparat─â, înlocuindu-se partea deteriorat─â cu o bucat─â, cus─âtura va fi f─âcut─â, de asemenea, conform prevederilor pct. 3 al acestui articol ┼či schi┼úei nr. 1 anexat─â la prezentul regulament. Prelatele din pînz─â plastifiat─â vor putea fi reparate, de asemenea, dup─â metoda descris─â la pct. 4 al prezentului articol, dar în acest caz sudura trebuie s─â fie f─âcut─â pe ambele p─âr┼úi ale foii, bucata fiind potrivit─â pe fa┼úa interioar─â a foii.
    6. a) Prelata va fi fixat─â pe container în strict─â concordan┼ú─â cu condi┼úiile stabilite în alin. a) ┼či b) ale art. 1 al prezentului regulament. Ea va fi prev─âzut─â cu urm─âtoarele sisteme de fixare:
    i) inele de metal fixate pe container;
    ii) ochiuri în marginea foii;
    iii) o leg─âtur─â de închidere trecînd prin inele pe deasupra prelatei ┼či vizibil─â din exterior pe întreaga lungime.
    Prelata va acoperi elementele solide ale containerului cu cel pu┼úin 250 mm, m─âsura┼úi din centrul inelelor de fixare, cu excep┼úia cazurilor în care îns─â┼či construc┼úia containerului împiedic─â accesul la bunuri;
    b) cînd cap─âtul prelatei urmeaz─â a fi fixat în mod permanent la container, asamblarea va fi continu─â ┼či f─âcut─â prin mijloace solide.
    7. Spa┼úiul dintre inele ┼či dintre ochiuri nu va dep─â┼či 200 mm. Ochiurile vor fi înt─ârite.
    8. Se vor folosi urm─âtoarele leg─âturi de închidere.
    a) cabluri de o┼úel, cu diametrul de cel pu┼úin 3 mm;
    b) cordoane din cînep─â sau sisal cu un diametru de cel pu┼úin 8 mm, acoperite cu înveli┼č transparent neextensibil din material plastic.
    Cablurile vor putea fi acoperite cu un înveli┼č transparent neextensibil din material plastic.
    9. Fiecare cablu sau cordon trebuie s─â fie dintr-o singur─â bucat─â ┼či va avea la fiecare cap─ât o pies─â din metal dur. Dispozitivul de fixare a fiec─ârui cap─ât metalic va include un nit gol (sistem caps─â), care s─â treac─â prin cablu sau cordon în a┼ča fel încît s─â permit─â introducerea ┼čnurului sau benzii sigiliului vamal.
    Cablul sau cordonul va r─âmîne vizibil prin ambele p─âr┼úi ale nitului gol, în a┼ča fel încît s─â se poat─â verifica dac─â cablul sau cordonul este dintr-o singur─â bucat─â (vezi schi┼úa nr. 5 anexat─â la prezentul regulament).
    10. La deschiz─âturile din prelat─â folosite pentru înc─ârcare ┼či desc─ârcare, cele dou─â margini ale prelatei se vor petrece într-o m─âsur─â suficient─â. Ele vor fi, de asemenea, închise prin:
    a) o clap─â cusut─â sau sudat─â conform prevederilor punctelor 3 ┼či 4 ale prezentului articol;
    b) inele ┼či ochiuri care s─â întruneasc─â condi┼úiile punctului 7 al prezentului articol; ┼či
    c) o band─â confec┼úionat─â dintr-un material corespunz─âtor, dintr-o singur─â bucat─â ┼či neextensibil─â, lat─â de 20 mm ┼či groas─â de 3 mm cel pu┼úin, care trece prin inele ┼či ┼úine împreunate cele dou─â capete ale prelatei ┼či clapei; banda va fi fixat─â în interiorul prelatei ┼či va fi prev─âzut─â cu un ochi prin care s─â treac─â cablul sau cordonul men┼úionat la punctul 8 al prezentului articol.
    în cazul în care exist─â un dispozitiv special (┼čican─â etc.) împiedicînd accesul la înc─ârc─âtur─â f─âr─â a se l─âsa urme vizibile, nu se va pretinde existen┼úa unei clape.
    11. M─ârcile de identificare care trebuie s─â apar─â pe container ┼či placa de agreare prev─âzut─â în partea a doua a prezentului regulament nu vor fi acoperite de prelat─â în nici un caz.
    ART. 5
    Dispozi┼úii tranzitorii
    Pîn─â la 1 ianuarie 1977 folosirea capetelor metalice care sînt conforme cu schi┼úa nr. 5 anexat─â la prezentul regulament va fi autorizat─â chiar dac─â nitul gol (sistem caps─â) este de un tip anterior agreat ┼či are orificiul de dimensiuni mai mici decît cele indicate în schi┼ú─â.

    Schi┼úa 1

                 PRELAT─é CONFEC┼óIONAT─é DIN MAI MULTE BUC─é┼óI

    Figura 11 - Prelat─â confec┼úionat─â din mai multe buc─â┼úi (asamblare prin cus─âtur─â) - se g─âse┼čte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 40.

    Schi┼úa 2 - Partea întîi

                 PRELAT─é CONFEC┼óIONAT─é DIN MAI MULTE BUC─é┼óI

    Figura 12 - Prelat─â confec┼úionat─â din mai multe buc─â┼úi (cus─âtur─â de col┼ú) - se g─âse┼čte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 41.

    Schi┼úa 3 - Partea întîi

                 PRELAT─é CONFEC┼óIONAT─é DIN MAI MULTE BUC─é┼óI

    Figura 13 - Prelat─â confec┼úionat─â din mai multe buc─â┼úi (asamblare prin sudur─â) - se g─âse┼čte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 42.

    Schi┼úa 4 - Partea întîi

                            REPARAREA PRELATEI

    Figura 14 - Repararea prelatei - se g─âse┼čte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 43.

    Schi┼úa 5 - Partea întîi

                            SPECIMEN DE RACORD

    Figura 15 - Specimen de racord - se g─âse┼čte în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, la pagina 44.

    PARTEA a II-a

                           PROCEDURA DE AGREARE
a containerelor care se încadreaz─â în condi┼úiile tehnice prev─âzute de regulamentul prezentat în partea I

    Generalit─â┼úi

    1. Containerele pot fi agreate pentru transportul de bunuri sub sigiliu vamal, fie:
    a) în stadiul de fabrica┼úie, pe tip de construc┼úie (procedura de agreare în stadiul de fabrica┼úie); sau
    b) în stadiul urm─âtor fabric─ârii, individual sau pentru un anumit num─âr de containere de acela┼či tip (procedura de agreare în stadiul urm─âtor fabric─ârii).

    Prevederi comune pentru ambele proceduri de agreare

    2. Autorit─â┼úile competente care r─âspund de acordarea agre─ârii vor elibera solicitantului, dup─â agreare, un certificat de agreare valabil, dup─â caz, fie pentru serie nelimitat─â de containere, de tipul agreat, fie pentru un num─âr determinat de containere.
    3. Beneficiarul agre─ârii va fixa o plac─â de agreare pe containerul sau containerele agreate înainte de a fi date în folosin┼ú─â pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.
    4. Placa de agreare va fi fixat─â în mod permanent ┼či într-un loc foarte vizibil, al─âturi cu orice alt─â plac─â de agreare eliberat─â în scopuri oficiale.
    5. Placa de agreare, conform modelului nr. 1 reprodus în apendicele nr. 1 al prezentei p─âr┼úi, va fi o plac─â de metal nu mai mic─â de 20 cm x 10 cm. Urm─âtoarele date vor fi gravate sau imprimate în relief, sau indicate prin orice mijloc, ca s─â poat─â fi lizibile în permanen┼ú─â pe suprafa┼úa pl─âcii, cel pu┼úin în limba francez─â sau englez─â:
    a) cuvintele agreat pentru transportul sub sigiliu vamal;
    b) o indicare a ┼ú─ârii în care s-a emis agrearea, fie prin indicarea numelui, fie a semnului distinctiv folosit pentru indicarea ┼ú─ârii de înmatriculare a autovehiculelor în traficul rutier interna┼úional ┼či num─ârul (cifre, litere etc.) certificatului de agreare ┼či anul agre─ârii (ex. "NL/26/73" înseamn─â "Olanda, certificat de agreare nr. 26 eliberat în anul 1973");
    c) num─ârul de serie dat containerului la fabricare (num─âr de fabrica┼úie);
    d) dac─â containerul a fost agreat pe tip de construc┼úie, numerele sau literele tipului containerului, pentru identificare.
    6. Dac─â un container nu mai corespunde condi┼úiilor tehnice prev─âzute pentru agrearea sa, el va trebui, înainte de a putea fi folosit în transportul de bunuri sub sigiliu vamal, s─â fie repus în condi┼úiile care au justificat agrearea, în a┼ča fel încît s─â corespund─â din nou acestor condi┼úii tehnice.
    7. Dac─â caracteristicile esen┼úiale ale unui container se modific─â, acesta nu va mai beneficia de agrearea acordat─â ┼či va trebui s─â fie agreat din nou de autorit─â┼úile competente înainte de a putea fi folosit pentru transportul de bunuri sub sigiliu vamal.

    Prevederi speciale pentru agrearea pe tip de construc┼úie, în stadiul de fabrica┼úie

    8. Cînd containerele sînt produse în serie dup─â acela┼či tip de construc┼úie, constructorul va putea solicita autorit─â┼úii competente a ┼ú─ârii de fabrica┼úie agrearea pe tip de construc┼úie.
    9. Constructorul va indica în cererea sa numerele ┼či literele de identificare pe care le-a dat tipului de container pentru care solicit─â agrearea.
    10. Cererea va fi înso┼úit─â de planurile ┼či explica┼úiile am─ânun┼úite privind construc┼úia tipului de container care urmeaz─â a fi agreat.
    11. Produc─âtorul va trebui s─â se angajeze în scris:
    a) s─â prezinte autorit─â┼úilor competente containere de tipul respectiv pe care aceste autorit─â┼úi ar dori s─â le examineze;
    b) s─â permit─â autorit─â┼úilor competente s─â examineze alte containere, oricînd în timpul produc┼úiei seriei tipului respectiv;
    c) s─â încuno┼čtin┼úeze autorit─â┼úile competente despre orice schimbare, de oricît de mic─â importan┼ú─â, în planuri sau în specifica┼úii, înainte de a da curs schimb─ârii propriu-zise;
    d) s─â marcheze containerele într-un loc vizibil, pe lîng─â marcajele cerute pe placa de agreare, cu numerele ┼či literele de identificare ale tipului de construc┼úie, precum ┼či cu num─ârul de serie al fiec─ârui container din seria tipului respectiv (num─ârul de fabrica┼úie);
    e) s─â ┼úin─â o eviden┼ú─â a containerelor fabricate din tipul de construc┼úie agreat.
    12. Autorit─â┼úile competente vor indica, dac─â este cazul, ce schimb─âri trebuie f─âcute tipului de construc┼úie prezentat, pentru a putea fi agreat.
    13. Nu se vor acorda agre─âri pe tip de construc┼úie pîn─â cînd autorit─â┼úile competente nu vor fi examinat un container sau mai multe containere fabricate dup─â tipul de construc┼úie respectiv pentru a constata dac─â tipul respectiv corespunde condi┼úiilor tehnice prev─âzute în partea I.
    14. Cînd un tip de container este agreat, peti┼úionarului i se va elibera un singur certificat de agreare conform modelului II reprodus în apendicele 2 al prezentei p─âr┼úi ┼či valabil pentru toate containerele construite în conformitate cu specifica┼úiile tipului agreat. Aceste certificate dau dreptul constructorului s─â aplice pe fiecare container din seria tipului o plac─â de agreare dup─â modelul descris la pct. 5 al prezentei p─âr┼úi.

    Dispozi┼úii speciale pentru agreare într-un stadiu urm─âtor fabric─ârii

    15. Dac─â agrearea nu a fost solicitat─â în stadiul de fabrica┼úie, proprietarul, utilizatorul sau reprezentantul oric─âruia dintre ei poate solicita agrearea autorit─â┼úii competente la care este posibil─â prezentarea containerului sau containerelor pentru care se cere agrearea.
    16. în cererea de agreare supus─â autorit─â┼úii competente conform pct. 15 al prezentei p─âr┼úi se va indica num─ârul de serie (num─ârul de fabrica┼úie) aplicat pe fiecare container de c─âtre constructor.
    17. Autoritatea competent─â va proceda la examinarea num─ârului de containere pe care îl va socoti necesar ┼či va elibera, dup─â ce va constata c─â acel container sau acele containere corespund condi┼úiilor tehnice prev─âzute în partea I, un certificat de agreare conform modelului nr. III reprodus în apendicele 3 al prezentei p─âr┼úi ┼či valabil numai pentru num─ârul de containere agreate. Acest certificat, care va purta num─ârul sau numerele de serie de fabrica┼úie stabilite pentru containerul sau containerele la care se refer─â, va da dreptul solicitatorului s─â aplice pe fiecare container agreat placa de agreare prev─âzut─â la pct. 5 al prezentei p─âr┼úi.

                       Apendicele 1 al p─âr┼úii a doua

                               MODEL NR. 1
                            PLACA DE AGREARE
                           (versiune francez─â)


         |--------------------- >/= 200 mm -----------------------|
        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   ___  x ________________________________________________________  x ___
    |   x|                                                        | x  |
    |   x|                AGREE POUR LE TRANSPORT                 | x  |
    |   x|               SOUS SCELLEMENT DOUANIER                 | x  |
   >/=  x|                       NL/26/73                         | x  |
 100 mm x|                                                        | x  |
    |   x|       TYPE*) ..........      No DE FABRICATION ....... | x  |
    |   x|                                DU CONTENEUR            | x  |
    |   x|             ^                                          | x  |
   _|_  x|_____________|__________________________________________| x _|_
        xxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                       |                              ^
                       |                              |
                 Plac─â metalic─â               Peretele containerului

------------
    *) Numai în caz de agreare pe tip de construc┼úie.

                         APENDICE 2 LA PARTEA A DOUA

                               MODEL Nr. II
    Conven┼úia vamal─â relativ─â la transportul interna┼úional al m─ârfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., 1975

                Certificat de agreare pe tip de construc┼úie

    1. Certificat nr.*) ........................................................
    2. Prin prezentul se certific─â c─â containerul de tipul de construc┼úie descris mai jos a fost agreat ┼či containerele de acest tip pot fi permise pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.
    3. Felul containerului .....................................
    4. Num─ârul sau literele de identificare a tipului de construc┼úie ........... ................................................................................
    5. Num─ârul de identificare a planurilor de construc┼úie .....................
    6. Num─ârul de identificare a specifica┼úiilor de construc┼úie ................
    7. ┼óara ....................................................................
    8. Dimensiuni externe (în centimetri) ......................................
    9. Caracteristici esen┼úiale de construc┼úie (natura materialelor, felul construc┼úiei etc.) .............................................................
    10. Prezentul certificat este valabil pentru toate containerele construite, conform desenelor ┼či specifica┼úiilor de mai sus ................................
    11. Eliberat ...............................................................
                            (numele produc─âtorului ┼či adresa)
    care este autorizat s─â fixeze o plac─â de agreare pe fiecare container de
    tipul de construc┼úie aprobat, confec┼úionat de el, la .......... în .........
                                                           (locul)      (data)

19..... de c─âtre ...............................................................
                  (semn─âtura ┼či ┼čtampila serviciului sau organiza┼úiei emitente)
                  (Vezi nota de pe verso) (textul avizului din p. 47 din acest
                  num─âr de buletin)
------------
    *) Se vor indica literele ┼či cifrele care urmeaz─â a figura pe placa de agreare (vezi subpunctul 5 b) din partea a doua a anexei nr. 7 la Conven┼úia vamal─â relativ─â la transportul interna┼úional al m─ârfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., 1975.

                             AVIZ IMPORTANT

(punctele 6 ┼či 7 din partea a doua a anexei nr. 7 la Conven┼úia vamal─â relativ─â la transportul interna┼úional al m─ârfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., 1975)

    6. Dac─â un container nu mai corespunde condi┼úiilor tehnice prev─âzute pentru agrearea sa, înainte de a fi folosit pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal va fi repus în starea care a justificat acordarea agre─ârii, astfel încît s─â corespund─â din nou cu condi┼úiile tehnice men┼úionate.
    7. Dac─â se schimb─â caracteristicile esen┼úiale ale containerului, containerul înceteaz─â a mai beneficia de acoperirea agre─ârii ┼či va trebui s─â fie din nou agreat de autoritatea competent─â înainte de a putea fi folosit pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.

                       APENDICE 3 LA PARTEA A DOUA

                            MODEL Nr. III

    Conven┼úia vamal─â relativ─â la transportul interna┼úional al m─ârfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (1975)

    Certificat de agreare acordat în stadiul urm─âtor construc┼úiei

    1. Certificat nr.*) ........................................................
    2. Prin prezentul se certific─â c─â containerul (containerele) specificat(e) mai jos a (au) fost aprobat(e) pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.
    3. Felul containerului(lor) ...............................................
    4. Num─ârul(numerele) de serie dat(e) containerului(lor) de c─âtre produc─âtor ................................................................................
    5. ┼óara ....................................................................
    6. Dimensiuni externe (în centimetri) ......................................
    7. Caracteristici esen┼úiale de construc┼úie (natura materialelor, felul construc┼úiei etc.) .............................................................
    8. Eliberat ................................................................
                         (numele ┼či adresa solicitantului)
    care este autorizat s─â fixeze o plac─â de agreare pe sus-men┼úionatul(ele) container(e), la ............ în ........... 19 ........ de c─âtre ..............
                   (locul)         (data)        (anul)
................................................................................
        (semn─âtura ┼či ┼čtampila serviciului sau organiza┼úiei emitente)
    (Vezi avizul de pe verso) (textul de la p. 48 din acest num─âr de buletin)
------------
    *) Se vor indica literele ┼či cifrele care urmeaz─â a figura pe placa de agreare (vezi subpunctul 5 b) din partea a doua a anexei nr. 7 la Conven┼úia vamal─â relativ─â la transportul interna┼úional al m─ârfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., 1975.

                              AVIZ IMPORTANT

    (Punctele 6 ┼či 7 din partea a doua a anexei nr. 7 la Conven┼úia vam─â relativ─â la transportul interna┼úional al m─ârfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., 1975)

    6. Dac─â un container nu mai corespunde condi┼úiilor tehnice prev─âzute pentru agrearea sa, înainte de a fi folosit pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal va fi repus în starea care a justificat acordarea agre─ârii, astfel încît s─â corespund─â din nou condi┼úiilor tehnice men┼úionate.
    7. Dac─â se schimb─â caracteristicile esen┼úiale ale containerului, containerul înceteaz─â a mai beneficia acoperirea agre─ârii ┼či va fi din nou agreat de autoritatea competent─â înainte de a putea fi folosit pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.

    PARTEA a III-a

                            NOTE EXPLICATIVE

    1. Notele explicative relative la anexa nr. 2, prezentate în anexa nr. 6 la prezenta conven┼úie, se aplic─â mutatis mutandis fa┼ú─â de containerele agreate pentru transportul sub sigiliu vamal pentru aplicarea dispozi┼úiilor prezentei conven┼úii.

    2. Partea întîi - subpunctul a). punctul 6, art. 4

    Schi┼úa anexat─â la prezenta Parte a III-a ofer─â un exemplu de sistem de fixare a prelatei la fitingurile de col┼ú ale containerelor acceptabile din punct de vedere vamal.

    3. Partea a doua - punctul 5

    în cazul în care dou─â containere agreate pentru transportul sub sigiliu vamal sînt combinate în a┼ča fel încît s─â formeze un singur container acoperit de o singur─â prelat─â ┼či care satisface condi┼úiile pentru transport sub sigiliu vamal, nu se va pretinde, pentru un asemenea ansamblu, un certificat de agreare sau o plac─â de agreare distinct─â.

    ANEXA 8

    COMPUNEREA ┼×I REGULAMENTUL INTERIOR AL COMITETULUI DE GESTIUNE

    ART. 1
    i) P─âr┼úile contractante sînt membre ale Comitetului de gestiune;
    ii) Comitetul poate decide ca administra┼úiile competente ale statelor men┼úionate la paragraful 1 al articolului 52 din prezenta conven┼úie care nu sînt p─âr┼úi contractante, precum ┼či reprezentan┼úii organiza┼úiilor interna┼úionale, pot, pentru problemele care prezint─â interes, s─â asiste la sesiuni în calitate de observatori.
    ART. 2
    Secretarul general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite furnizeaz─â comitetului serviciile de secretariat.
    ART. 3
    Comitetul procedeaz─â, la prima sa sesiune din fiecare an, la alegerea pre┼čedintelui ┼či a vicepre┼čedintelui.
    ART. 4
    Sub auspiciile Comisiei economice pentru Europa, secretarul general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite convoac─â în fiecare an Comitetul, precum ┼či la cererea administra┼úiilor competente a cel pu┼úin cinci state care sînt p─âr┼úi contractante.
    ART. 5
    Propunerile sînt supuse vot─ârii. Fiecare parte contractant─â reprezentat─â la sesiune dispune de un vot. Propunerile, altele decît amendamentele la prezenta conven┼úie, sînt adoptate de comitet cu o majoritate de voturi exprimate de membrii prezen┼úi ┼či votan┼úi. Amendamentele la prezenta conven┼úie ca ┼či deciziile men┼úionate la articolele 59 ┼či 60 ale prezentei conven┼úii, sînt adoptate cu o majoritate de dou─â treimi din voturile exprimate de membrii prezen┼úi ┼či votan┼úi.
    ART. 6
    Pentru luarea deciziilor este necesar votul a cel pu┼úin jum─âtate din statele care sînt p─âr┼úi contractante.
    ART. 7
    Comitetul adopt─â raportul s─âu înaintea închiderii sesiunii.
    ART. 8
    în lipsa dispozi┼úiilor corespunz─âtoare din prezenta anex─â, Regulamentul interior al Comisiei economice pentru Europa este aplicabil, cu excep┼úia cazului cînd comitetul decide astfel.