├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
HOT─éR├éRE Nr. 1677 din 10 decembrie 2008 pentru modificarea ┼či completarea anexei la Hot─âr├órea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile ┼či obliga┼úiile personalului autorit─â┼úilor ┼či institu┼úiilor publice pe perioada deleg─ârii ┼či deta┼č─ârii ├«n alt─â localitate, precum ┼či ├«n cazul deplas─ârii, ├«n cadrul localit─â┼úii, ├«n interesul serviciului

EMITENT: GUVERNUL ROMâNIEI

PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL NR. 857 din 19 decembrie 2008

în temeiul art. 108 din Constitu┼úia României, republicat─â, Guvernul României adopt─â prezenta hot─ârâre.

ARTICOL UNIC

Anexa la Hot─ârârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile ┼či obliga┼úiile personalului autorit─â┼úilor ┼či institu┼úiilor publice pe perioada deleg─ârii ┼či deta┼č─ârii în alt─â localitate, precum ┼či în cazul deplas─ârii, în cadrul localit─â┼úii, în interesul serviciului, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, se modific─â ┼či se completeaz─â dup─â cum urmeaz─â:

1. La articolul 20, litera c) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:

c) cheltuielile efectuate cu mijloacele de transport în comun, pe distan┼úa dintre locul de cazare ┼či locul deleg─ârii sau deta┼č─ârii".

2. Articolul 24 se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:

ART. 24

Cheltuielile de transport se deconteaz─â pe baz─â de documente justificative."

3. La articolul 26, alineatul (1) se modific─â ┼či va avea urm─âtorul cuprins:

ART. 26

(1) Persoana trimis─â în delegare într-o localitate situat─â la o distan┼ú─â mai mare de 50 km de localitatea în care î┼či are locul permanent de munc─â ┼či în care nu se poate înapoia la sfâr┼čitul zilei de lucru are dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare efectuate, pe baza documentelor justificative, în cazul caz─ârii în structurile de primire turistice, pentru o camer─â cu pat individual sau, în cazul în care unitatea nu dispune de o astfel de camer─â, pentru o camer─â cu dou─â paturi, a c─âror clasificare este de maximum 3 stele sau flori."

4. La articolul 31, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urm─âtorul cuprins:

(2) De prevederile alin. (1) beneficiaz─â ┼či personalul care asigur─â protec┼úia nemijlocit─â a persoanelor prev─âzute la alin. (1)."

5. La articolul 35, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urm─âtorul cuprins:

(2) în situa┼úia în care organizatorul instructajelor sau al altor activit─â┼úi în leg─âtur─â cu sarcinile de serviciu asigur─â integral masa participan┼úilor, ace┼čtia nu beneficiaz─â de indemniza┼úia zilnic─â de delegare sau de deta┼čare prev─âzut─â la art. 9.

PRIM-MINISTRU

C─éLIN POPESCU-T─éRICEANU


Contrasemneaz─â:

p. Directorul Serviciului

de Protec┼úie ┼či Paz─â,

Alexandru Burian


Ministrul internelor

┼či reformei administrative,

Cristian David


Ministrul economiei ┼či finan┼úelor,

Varujan Vosganian