├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 245 din 25 februarie 2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Na┼úional─â de Autostr─âzi ┼či Drumuri Na┼úionale din Rom├ónia - S.A.

                  
    Text în vigoare începând cu data de 14 ianuarie 2009
   

   Act de baz─â
 Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008

    Acte modificatoare
 Rectificarea publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 21 martie 2008
 Ordinul ministrului transporturilor nr. 729/2008
 Ordinul ministrului transporturilor ┼či infrastructurii nr. 62/2008


    în temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) lit. a), ale art. 47 alin. (4) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale art. 10 lit. p) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale art. 1^1 alin. (3) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare ┼či a tarifului de trecere pe re┼úeaua de drumuri na┼úionale din România, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 424/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či ale art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor, cu modific─ârile ulterioare,

    ministrul transporturilor emite urm─âtorul ordin:

    ART. 1
    (1) Se aprob─â tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes na┼úional, aplicate pentru vehiculele rutiere a c─âror mas─â total─â maxim─â admis─â, mas─â maxim─â admis─â pe axe ┼či/sau ale c─âror dimensiuni maxime admise de gabarit dep─â┼česc limitele prev─âzute în anexa nr. 2 la Ordonan┼úa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, prev─âzute în anexa nr. 1.
    (2) Se aprob─â tarifele complementare de utilizare a drumurilor de interes na┼úional, aplicate pentru vehiculele rutiere înmatriculate în alte state, prev─âzute în anexa nr. 2.
    (3) Se aprob─â tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dun─âre în sensul Giurgiu - Ruse, aplicate pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state, prev─âzute în anexa nr. 3.
    (4) Se aprob─â tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dun─âre de la Giurgeni - Vadul Oii, aplicabile pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state, prev─âzute în anexa nr. 4.
    (5) Se aprob─â tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dun─âre de la Fete┼čti - Cernavod─â, aplicabile pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state, prev─âzute în anexa nr. 5.
    (6) Se aprob─â tarifele de utilizare a zonei autostr─âzilor ┼či drumurilor na┼úionale ┼či modul de aplicare a acestora, prev─âzute în anexa nr. 6.
    ART. 2
    (1) Tarifele prev─âzute în anexele nr. 1, 3, 4 ┼či 5 se aplic─â nediscriminatoriu, la acela┼či nivel, pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state.
    (2) Tarifele prev─âzute în anexa nr. 2 se aplic─â pentru vehiculele înmatriculate în alte state.
    (3) Tarifele prev─âzute în anexa nr. 6 se aplic─â nediscriminatoriu, la acela┼či nivel, pentru persoanele române ┼či str─âine.
    ART. 3
    (1) Persoanele fizice ┼či juridice române vor achita în lei tariful exprimat în euro, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Na┼úional─â a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioar─â datei achit─ârii tarifului.
    (2) Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioar─â datei achit─ârii tarifului se în┼úelege cursul de schimb comunicat de Banca Na┼úional─â a României în penultima zi lucr─âtoare a lunii respective.
    ART. 4
    (1) Persoanele fizice ┼či juridice str─âine vor achita în euro sau în alte valute liber convertibile, cotate pe pia┼úa valutar─â, echivalentul tarifului exprimat în euro, în func┼úie de cursurile de schimb aferente valutelor, comunicate de Banca Na┼úional─â a României în penultima zi lucr─âtoare a lunii anterioare celei în care se efectueaz─â plata.
    (2) Persoanele fizice ┼či juridice str─âine vor achita în lei tariful exprimat în euro, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Na┼úional─â a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioar─â datei achit─ârii tarifului, a┼ča cum este definit la art. 3 alin. (2).
    (3) Persoanele fizice ┼či juridice str─âine vor achita în lei, în euro sau în alte valute liber convertibile, cotate pe pia┼úa valutar─â, echivalentul tarifului exprimat în lei, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Central─â European─â ┼či publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic urm─âtor.
    ART. 5
    Tarifele achitate înainte de data intr─ârii în vigoare a prezentului ordin nu se recalculeaz─â.
    ART. 6
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. 7
    La data intr─ârii în vigoare a prezentului ordin se abrog─â Ordinul ministrului transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului nr. 1.702/2005 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Na┼úional─â de Autostr─âzi ┼či Drumuri Na┼úionale din România - S.A., cu modific─ârile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 21 octombrie 2005.
    ART. 8
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, ┼či intr─â în vigoare în 30 de zile de la data public─ârii.

    ANEXA 1

                      TARIFE SUPLIMENTARE DE UTILIZARE
                      a drumurilor de interes na┼úional

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |         Denumire tarif               |Unitate de|  Tarif unitar, cu TVA |
|crt.|                                      |calcul    |         [euro]        |
|____|______________________________________|__________|_______________________|
|  1 |Emitere aviz prealabil, traseu ┼či     |tarif/    |          0,00         |
|    |condi┼úii de parcurs                   |document  |                       |
|____|______________________________________|__________|_______________________|
|  2 |Emitere autoriza┼úie special─â, traseu  |tarif/    |         23,80         |
|    |┼či condi┼úii de parcurs                |document  |                       |
|____|______________________________________|__________|_______________________|
|  3 |Dep─â┼čirea    |masa total─â|16,1|-| 20,0|tarif x   |          0,24         |
|    |masei totale |real─â de   |____|_|_____|distan┼ú─â  |_______________________|
|    |maxime       |           |20,1|-| 25,0|          |          0,30         |
|    |admise,      |[tone]     |____|_|_____|          |_______________________|
|    |indiferent de|           |25,1|-| 30,0|          |          0,36         |
|    |tipul        |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |suspensiilor,|           |30,1|-| 35,0|          |          0,42         |
|    |num─ârul de   |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |osii sau de  |           |35,1|-| 40,0|          |          0,48         |
|    |ro┼úi         |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |             |           |40,1|-| 45,0|          |          0,54         |
|    |             |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |             |           |45,1|-| 50,0|          |          0,60         |
|    |             |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |             |           |50,1| | 55,0|          |          1,31         |
|    |             |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |             |           |55,1|-| 60,0|          |          1,43         |
|    |             |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |             |           |60,1|-| 65,0|          |          1,55         |
|    |             |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |             |           |65,1|-| 70,0|          |          1,67         |
|    |             |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |             |           |70,1|-| 75,0|          |          1,79         |
|    |             |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |             |           |75,1|-| 80,0|          |          1,91         |
|    |             |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |             |           |80,1|-| 85,0|          |          2,03         |
|    |             |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |             |           |85,1|-| 90,0|          |          2,15         |
|    |             |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |             |           |90,1|-| 95,0|          |          2,27         |
|    |             |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |             |           |95,1|-|100,0|          |          2,38         |
|    |             |           |____|_|_____|          |_______________________|
|    |             |           |peste 100,0 |          |2,38 euro + 0,12 euro  |
|    |             |           |            |          |pentru fiecare         |
|    |             |           |            |          |0,1 - 5,0 tone peste   |
|    |             |           |            |          |100,0 tone             |
|____|_____________|___________|____________|__________|_______________________|
|  4 |Dep─â┼čirea    |axa simpl─â,|            |tarif x   |suspensii  |alte       |
|    |masei maxime |cu         |            |distan┼ú─â  |pneumatice |suspensii  |
|    |admise pe    |           |            |          |sau        |decât cele |
|    |axe,         |[tone]     |            |          |echivalente|pneumatice |
|    |indiferent de|           |            |          |           |sau        |
|    |num─ârul de   |           |            |          |           |echivalente|
|    |osii sau de  |           |____________|          |___________|___________|
|    |ro┼úi         |           |0,1  -  0,5 |          |      0,08 |      0,11 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |0,6  -  1,0 |          |      0,24 |      0,30 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |1,1  -  1,5 |          |      0,35 |      0,44 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |1,6  -  2,0 |          |      0,93 |      1,17 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |2,1  -  2,5 |          |      1,42 |      1,78 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |2,6  -  3,0 |          |      2,08 |      2,60 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |3,1  -  3,5 |          |      2,75 |      3,44 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |peste 3,5*) |          |2,75 euro +|tarifele   |
|    |             |           |            |          |1,19 euro  |prev─âzute  |
|    |             |           |            |          |pentru     |pentru     |
|    |             |           |            |          |fiecare    |suspensii  |
|    |             |           |            |          |0,1 - 0,5  |pneumatice |
|    |             |           |            |          |tone peste |x 1,50     |
|    |             |           |            |          |3,5 tone   |           |
|    |             |___________|____________|__________|___________|___________|

|    |             |ax─â dubl─â, |0,1  -  0,5 |tarif x   |      0,24 |      0,30 |
|    |             |cu         |____________|distan┼ú─â  |___________|___________|
|    |             |           |0,6  -  1,0 |          |      0,33 |      0,42 |

|    |             |[tone]     |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |1,1  -  2,0 |          |      0,66 |      0,83 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |2,1  -  3,0 |          |      0,98 |      1,23 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |3,1  -  4,0 |          |      1,31 |      1,64 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |4,1  -  5,0 |          |      1,72 |      2,15 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |5,1  -  6,0 |          |      2,10 |      2,63 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |peste 6,0*) |          |2,10 euro +|tarifele   |
|    |             |           |            |          |1,79 euro  |prev─âzute  |
|    |             |           |            |          |pentru     |pentru     |
|    |             |           |            |          |fiecare    |suspensii  |
|    |             |           |            |          |0,1 - 1,0  |pneumatice |
|    |             |           |            |          |tone peste |x 1,30     |
|    |             |           |            |          |6,0 tone   |           |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |0,1  -  0,5 |          |      0,36 |      0,45 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |0,6  -  1,0 |          |      0,43 |      0,54 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |1,1  -  2,0 |          |      0,64 |      0,80 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |2,1  -  3,0 |          |      1,05 |      1,32 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |3,1  -  4,0 |          |      1,46 |      1,83 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |4,1  -  5,0 |          |      1,86 |      2,33 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |5,1  -  6,0 |          |      2,33 |      2,92 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |6,1  -  7,0 |          |      2,80 |      3,50 |
|    |             |           |____________|          |___________|___________|
|    |             |           |peste 7,0*) |          |2,80 euro +|tarifele   |
|    |             |           |            |          |1,19 euro  |prev─âzute  |
|    |             |           |            |          |pentru     |pentru     |
|    |             |           |            |          |fiecare    |suspensii  |
|    |             |           |            |          |0,1 - 1,0  |pneumatice |
|    |             |           |            |          |tone peste |x 1,50     |
|    |             |           |            |          |7,0 tone   |           |
|____|_____________|___________|____________|__________|___________|___________|
|  5 |Dep─â┼čirea    |lungime, cu|0,01 - 0,20 |tarif x   |          0,00         |
|    |dimensiunilor|           |____________|distan┼ú─â  |_______________________|
|    |maxime admise|[metri]    |0,21 - 1,00 |          |          0,04         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |1,01 - 2,0  |          |          0,10         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |2,01 - 3,00 |          |          0,16         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |3,01 - 4,00 |          |          0,22         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |4,01 - 5,00 |          |          0,28         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |peste 5,0   |          |0,28 euro + 0,06 euro  |
|    |             |           |            |          |pentru fiecare         |
|    |             |           |            |          |0,01 - 1,0 metri peste |
|    |             |           |            |          |5,0 metri              |
|    |             |___________|____________|__________|_______________________|
|    |             |l─â┼úime, cu |0,01 - 0,10 |tarif x   |          0,00         |
|    |             |           |____________|distan┼ú─â  |_______________________|
|    |             |[metri]    |0,11 - 0,50 |          |          0,12         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |0,51 - 1,00 |          |          0,24         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |1,01 - 1,50 |          |          0,36         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |1,51 - 2,00 |          |          0,48         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |2,01 - 2,50 |          |          1,08         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |2,51 - 3,00 |          |          1,67         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |3,01 - 3,50 |          |          2,27         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |3,51 - 4,00 |          |          2,86         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |peste 4,00  |          |2,86 euro + 0,06 euro  |
|    |             |           |            |          |pentru fiecare         |
|    |             |           |            |          |0,01 - 0,50 metri peste|
|    |             |           |            |          |4,0 metri              |
|    |             |___________|____________|__________|_______________________|
|    |             |în─âl┼úime,  |0,01 - 0,05 |tarif x   |          0,00         |
|    |             |cu         |____________|distan┼ú─â  |_______________________|
|    |             |[metri]    |0,06 - 0,25 |          |          0,06         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |0,26 - 0,50 |          |          0,12         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |0,51 - 1,00 |          |          0,24         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |1,01 - 1,50 |          |          0,36         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |1,51 - 2,00 |          |          0,48         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |2,01 - 2,50 |          |          1,08         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |2,51 - 3,00 |          |          1,67         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |3,01 - 3,50 |          |          2,27         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |3,51 - 4,00 |          |          2,86         |
|    |             |           |____________|          |_______________________|
|    |             |           |peste 4,00  |          |2,86 euro + 0,06 euro  |
|    |             |           |            |          |pentru fiecare         |
|    |             |           |            |          |0,01 - 0,50 metri peste|
|    |             |           |            |          |4,0 metri              |
|____|_____________|___________|____________|__________|_______________________|
|  6 |Recânt─ârire sau rem─âsurare            |tarif/    |         50,00         |
|    |                                      |opera┼úie  |                       |
|____|______________________________________|__________|_______________________|
|  7 |Estimare tarifare pentru dep─â┼čirea    |tarif/    |         25,00         |
|    |limitelor maxime admise               |estimare  |                       |
|____|______________________________________|__________|_______________________|

NOT─é:
    A. Sunt exceptate de la plata tarifului:
    a) vehiculele de┼úinute de unit─â┼úile Ministerului Ap─âr─ârii;
    b) vehiculele de┼úinute de unit─â┼úile subordonate Ministerului Internelor ┼či Reformei Administrative;
    c) vehiculele de┼úinute de Compania Na┼úional─â de Autostr─âzi ┼či Drumuri Na┼úionale din România - S.A. ┼či de c─âtre subunit─â┼úile acesteia;
    d) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulan┼ú─â;
    e) vehiculele de┼úinute de serviciile de urgen┼ú─â, astfel cum sunt reglementate prin Ordonan┼úa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiin┼úarea, organizarea ┼či func┼úionarea serviciilor publice comunitare pentru situa┼úii de urgen┼ú─â, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 363/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;
    f) vehiculele care efectueaz─â transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, a┼ča cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele p─âr┼úi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul for┼úelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, ┼či la Protocolul privind statutul comandamentelor militare interna┼úionale, înfiin┼úate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
    g) vehiculele care efectueaz─â transporturi funerare;
    h) vehiculele care efectueaz─â transporturi în cazul unor calamit─â┼úi sau dezastre naturale.

    B. Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare prev─âzute în prezenta anex─â
    I. Se aplic─â pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state.
    II. Prin vehicul se în┼úelege orice autovehicul rutier având cel pu┼úin dou─â axe sau un ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul ┼či semiremorc─â ori remorca/remorcile tractat─â/tractate de acesta, cu sau f─âr─â înc─ârc─âtur─â.
    III. Masele ┼či dimensiunile maxime admise sunt prev─âzute în anexa nr. 2 la Ordonan┼úa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    IV. Controlul maselor ┼či dimensiunilor se efectueaz─â pe re┼úeaua de drumuri na┼úionale din România, pe sensul de intrare sau pe sensul de ie┼čire din România, în agen┼úiile de control ┼či încasare ale Companiei Na┼úionale de Autostr─âzi ┼či Drumuri Na┼úionale din România - S.A.
    V. Pentru circula┼úia vehiculelor cu dep─â┼čirea maselor sau dimensiunilor maxime admise se aplic─â tarifele suplimentare de utilizare prev─âzute în prezenta anex─â.
    VI. Tarifele se aplic─â la acela┼či nivel pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state.
    VII. Tarifele prev─âzute la nr. crt. 3 se majoreaz─â cu 100% pentru vehiculele la care se constat─â circula┼úia f─âr─â avizul prealabil sau autoriza┼úia special─â de transport, prev─âzute la nr. crt. 1 ┼či 2.
    VIII. Tarifele prev─âzute la nr. crt. 4, marcate cu "*)", se majoreaz─â cu 100% pentru vehiculele la care se constat─â circula┼úia f─âr─â avizul prealabil sau autoriza┼úia special─â de transport, prev─âzute la nr. crt. 1 ┼či 2.
    IX. Tarifele prev─âzute la nr. crt. 5 se majoreaz─â cu 100% pentru vehiculele la care se constat─â circula┼úia f─âr─â avizul prealabil sau autoriza┼úia special─â de transport, prev─âzute la nr. crt. 1 ┼či 2.
    X. Pentru vehiculele prev─âzute în anexa nr. 2 la Ordonan┼úa Guvernului nr. 43/1997, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, tarifele de la pct. 3 ┼či 5 nu se aplic─â pentru masa total─â ┼či/sau dimensiunile mai mari decât cele prev─âzute în anexa nr. 2 la Ordonan┼úa Guvernului nr. 43/1997, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či care sunt cel mult egale cu masa total─â ┼či cu dimensiunile prev─âzute de Directiva 96/53/CEE.
    XI. Aplicarea tarifelor prev─âzute la pct. VII, VIII ┼či IX se efectueaz─â pe re┼úeaua de drumuri na┼úionale din România sau pe sensul de ie┼čire din România, în agen┼úiile de control ┼či încasare ale Companiei Na┼úionale de Autostr─âzi ┼či Drumuri Na┼úionale din România - S.A.

    1. Emiterea avizului prealabil
    a) Avizul prealabil se emite la cerere, prealabil efectu─ârii transportului în trafic interna┼úional, ┼či con┼úine informa┼úii privind vehiculul ┼či operatorul de transport, traseul de parcurs autorizat, contravaloarea tarifelor suplimentare de utilizare ┼či a tarifului de autorizare ┼či condi┼úiile de desf─â┼čurare a transportului. Avizul prealabil se elibereaz─â pentru efectuarea unui transport pe traseu unic dus, dus-întors sau în circuit ┼či este valabil 20 de zile de la data emiterii.
    b) Pe sensul de ie┼čire din România transportul se poate efectua, în baza avizului prealabil, pân─â la ob┼úinerea autoriza┼úiei speciale de transport.
    c) Avizul prealabil pentru sensul de intrare în România se emite numai pentru mas─â total─â sau pentru dimensiuni mai mari de:
    (i) 80,0 tone mas─â total─â;
    (ii) 25,00 metri lungime;
    (iii) 4,50 metri în─âl┼úime;
    (iv) 4,50 metri l─â┼úime.
    d) Prin excep┼úie, se pot elibera avize prealabile pentru masa total─â sau pentru dimensiuni mai mici decât cele prev─âzute la lit. c) pentru transporturile ale c─âror tarife suplimentare se achit─â în contul Companiei Na┼úionale de Autostr─âzi ┼či Drumuri Na┼úionale din România - S.A.
    e) Agen┼úiile de control ┼či încasare emit autoriza┼úie special─â de transport f─âr─â aviz prealabil, pân─â la limitele men┼úionate la lit. c) ┼či pân─â la masele pe axe care pot fi autorizate.

    2. Emiterea autoriza┼úiilor speciale de transport
    Tarifarea pentru emiterea autoriza┼úiilor speciale de transport se efectueaz─â pentru fiecare document eliberat.

    3. Eliberarea autoriza┼úiilor speciale de transport
    a) Pentru autoriza┼úiile speciale de transport eliberate la cerere se aplic─â reduceri ale tarifelor în func┼úie de perioada autorizat─â, astfel:
    (i) pentru o perioad─â de 3 luni consecutive, tarifele prev─âzute la nr. crt. 3, 4 ┼či 5 se aplic─â la 95% din valoarea total─â, achitat─â anticipat;
    (ii) pentru o perioad─â de 6 luni consecutive, tarifele prev─âzute la nr. crt. 3, 4 ┼či 5 se aplic─â la 90% din valoarea total─â, achitat─â anticipat;
    (iii) pentru o perioad─â de 9 luni consecutive, tarifele prev─âzute la nr. crt. 3, 4 ┼či 5 se aplic─â la 85% din valoarea total─â, achitat─â anticipat;
    (iv) pentru o perioad─â de 12 luni consecutive, tarifele prev─âzute la nr. crt. 3, 4 ┼či 5 se aplic─â la 75% din valoarea total─â, achitat─â anticipat.
    b) Pentru celelalte perioade de valabilitate pentru care se elibereaz─â autoriza┼úii speciale de transport nu se aplic─â reduceri ale tarifelor.
    c) Autoriza┼úia special─â de transport se elibereaz─â pentru fiecare transport sau pentru mai multe transporturi efectuate cu acela┼či vehicul, cu valori identice ale maselor ┼či dimensiunilor, pe traseele autorizate ┼či este valabil─â numai dac─â exist─â ┼či este prezentat─â, în original, personalului cu drept de control.
    d) Autoriza┼úiile speciale de transport eliberate conform pct. 3 lit. a) se pot emite ┼či pentru mai multe numere de înmatriculare ale (semi)remorcilor, condi┼úionat de men┼úinerea vehiculului motor ┼či de respectarea configura┼úiei ┼či caracteristicilor înscrise în autoriza┼úie.
    e) Autoriza┼úia special─â de transport se elibereaz─â ┼či în cazul în care transportul este exceptat de la plata tarifelor suplimentare de utilizare.
    f) în situa┼úia în care vehiculul nu poate fi cânt─ârit sau m─âsurat din motive cauzate de lipsa ori de nefunc┼úionarea echipamentelor tehnice, masele ┼či dimensiunile se constat─â din: certificatul de înmatriculare, CMR, carnetul TIR sau alt document echivalent, avizul prealabil, autoriza┼úia special─â de transport sau alte documente din care s─â reias─â masa proprie a vehiculului, masa înc─ârc─âturii ┼či dimensiunile.

    4. Tarifare pentru dep─â┼čirea masei (total─â sau pe axe)
    a) Tarifarea pentru dep─â┼čirea masei se efectueaz─â prin compararea rezultatului ob┼úinut pentru tarifarea masei totale cu rezultatul ob┼úinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în considerare valoarea cea mai mare rezultat─â.
    b) Tarifarea pentru dep─â┼čirea masei totale se calculeaz─â prin aplicarea tarifului unitar corespunz─âtor masei reale a vehiculului.
    c) în situa┼úia în care cel pu┼úin dou─â vehicule sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, clasificarea axelor, din punctul de vedere al distan┼úei dintre axe, se efectueaz─â pentru fiecare vehicul, indiferent de num─ârul de osii sau de ro┼úi ale fiec─ârui vehicul.
    d) Tarifarea pentru dep─â┼čirea masei maxime admise pe axe se calculeaz─â prin aplicarea tarifului unitar corespunz─âtor valorii cu care este dep─â┼čit─â masa maxim─â admis─â pe axe, în func┼úie de categoria drumului pe care se circul─â.
    e) Pentru axe multiple constituite din cel pu┼úin dou─â axe consecutive ale aceluia┼či vehicul, tarifarea pentru dep─â┼čirea masei maxime admise pe axe se calculeaz─â pentru fiecare categorie de axe (simpl─â, dubl─â, tripl─â), în func┼úie de distan┼úa dintre axe.
    f) Tarifarea pentru dep─â┼čirea masei maxime admise pe axa dubl─â ┼či tripl─â se efectueaz─â pentru ansamblul de axe, f─âr─â a se compara ┼či a se lua în considerare axele componente ale configura┼úiei de axe.
    g) în cazul dep─â┼čirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configura┼úii de axe distincte ale aceluia┼či vehicul, tarifarea se cumuleaz─â.
    h) Nu se elibereaz─â autoriza┼úie special─â de transport, nu se tarifeaz─â ┼či nu se sanc┼úioneaz─â contraven┼úional dep─â┼čirea masei maxime admise pe ax─â ┼či a masei totale sau a maselor pe axe ┼či masei totale înscrise în autoriza┼úia special─â de transport sau în avizul prealabil, dac─â dep─â┼čirea este de pân─â la:
    (i) 3% inclusiv, pentru masa pe ax─â simpl─â:
    (ii) 3% inclusiv, pentru masa pe ax─â dubl─â:
    (iii) 3% inclusiv, pentru masa pe ax─â tripl─â:
    (iv) 4,0% inclusiv, pentru masa total─â.
    i) Tarifarea pentru dep─â┼čirea masei totale sau pe axe nu se aplic─â pentru vehiculele de transport de persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze).
    j) Masa maxim─â pe axe care poate fi autorizat─â peste masa maxim─â admis─â, pân─â la care este posibil─â emiterea autoriza┼úiei speciale de transport, ┼či circula┼úia vehiculelor, indiferent de categoria de drum:
    (i) 3,5 tone pentru axa simpl─â;
    (ii) 6,0 tone pentru axa dubl─â;
    (iii) 7,0 tone pentru axa tripl─â.
    k) în mod excep┼úional se pot autoriza transporturi cu dep─â┼čiri de mas─â pe configura┼úii de axe peste masele maxime pe axe care pot fi autorizate, pentru care nu exist─â posibilitatea tehnic─â de diminuare a masei înc─ârc─âturii sau a înlocuirii mijlocului de transport, cu condi┼úia întocmirii unui proiect de transport de c─âtre o unitate de specialitate agreat─â de administratorul drumului în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu plata tarifelor suplimentare de utilizare corespunz─âtoare dep─â┼čirilor.

    5. Tarifare pentru dep─â┼čirea dimensiunilor maxime admise
    a) Tarifarea pentru dep─â┼čirea dimensiunilor maxime admise se calculeaz─â prin aplicarea tarifului unitar corespunz─âtor valorii cu care este dep─â┼čit─â dimensiunea maxim─â admis─â.
    b) în situa┼úia în care sunt dep─â┼čite cel pu┼úin dou─â dintre dimensiunile maxime admise, se cumuleaz─â tarifarea pentru dimensiunile care sunt dep─â┼čite.
    c) Nu se elibereaz─â autoriza┼úie special─â de transport, nu se tarifeaz─â ┼či nu se sanc┼úioneaz─â contraven┼úional dep─â┼čirea dimensiunilor maxime admise sau dep─â┼čirea dimensiunilor înscrise în autoriza┼úia special─â de transport ori în avizul prealabil, dac─â dep─â┼čirea se încadreaz─â în urm─âtoarele valori:
    (i) pentru lungime: 20 cm;
    (ii) pentru l─â┼úime: 10 cm.
    d) Nu se tarifeaz─â ┼či nu se sanc┼úioneaz─â contraven┼úional dep─â┼čirea cu 0,01 - 0,05 m a în─âl┼úimii maxime admise sau a în─âl┼úimii înscrise în autoriza┼úia special─â de transport ori în avizul prealabil. Dac─â traseul avizat/autorizat permite circula┼úia cu în─âl┼úimea rezultat─â, personalul Companiei Na┼úionale de Autostr─âzi ┼či Drumuri Na┼úionale din România - S.A. cu drept de control efectueaz─â o men┼úiune pe aviz/autoriza┼úie. în cazul în care nu este posibil─â circula┼úia cu în─âl┼úimea rezultat─â prin m─âsurare, personalul cu drept de control elaboreaz─â un nou traseu, pentru care se recalculeaz─â tarifele suplimentare de utilizare.
    e) Pentru în─âl┼úimea de 4,01 - 4,05 m inclusiv se elibereaz─â aviz prealabil pentru cunoa┼čterea de c─âtre operatorul de transport a traseului de parcurs ┼či pentru asigurarea siguran┼úei rutiere.
    f) Pentru vehicule specializate a c─âror caroserie este destinat─â transportului de vehicule nu se elibereaz─â autoriza┼úie special─â de transport pân─â la lungimea de 20,75 metri inclusiv.

    6. Tarifare pentru eliberarea autoriza┼úiilor speciale de transport
    Valoarea total─â a tarif─ârii în vederea eliber─ârii autoriza┼úiei speciale de transport se aplic─â prin cumularea tarifelor pentru emiterea autoriza┼úiei speciale de transport, pentru dep─â┼čirea masei totale sau pe axe ┼či pentru dep─â┼čirea dimensiunilor.

    7. Recânt─ârire ┼či rem─âsurare
    a) Recânt─ârirea ┼či rem─âsurarea se efectueaz─â numai pe sensul de intrare în România, la solicitarea operatorului de transport.
    b) Pe re┼úeaua intern─â ┼či pe sensul de ie┼čire din România din punctele de trecere a frontierei nu se efectueaz─â recânt─ârire sau rem─âsurare.

    C. Modul de efectuare a calculelor:
    1. tariful unitar se introduce în calcul cu num─ârul de zecimale rezultat, f─âr─â rotunjiri;
    2. distan┼úa se introduce în calcul în kilometri, f─âr─â zecimale, prin rotunjire în plus la unitate;
    3. rezultatele par┼úiale pân─â la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc;
    4. tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunje┼čte la dou─â zecimale, în moneda în care se efectueaz─â plata.


    ANEXA 2

                        TARIFE SUPLIMENTARE DE ACCES
al operatorilor de transport străini la reţeaua drumurilor de interes naţional

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |               Denumire tarif               | Unitate de  | Tarif unitar,|
|crt.|                                            | calcul      | cu TVA inclus|
|    |                                            |             |    [euro]    |
|____|____________________________________________|_____________|______________|
|  1.| Autorizare                                 | tarif/curs─â |     1.200,0  |
|____|____________________________________________|_____________|______________|
|  2.| Aferent autoriza┼úiilor "cu plat─â", stabilit| tarif x masa|         0,03 |
|    | prin protocol de Ministerul Transporturilor| total─â x    |              |
|    | ┼či Infrastructurii                         | distan┼úa    |              |
|____|____________________________________________|_____________|______________|

    NOT─é:
    Modul de aplicare a tarifelor prev─âzute în prezenta anex─â
    Tarifele prev─âzute în prezenta anex─â se aplic─â numai pentru vehiculele înmatriculate în alte state, în conformitate cu acordurile rutiere bilaterale ┼či multilaterale la care România este parte.
    Tariful pentru autorizare
    Tariful pentru autorizarea accesului la re┼úeaua rutier─â se aplic─â în punctele de trecere a frontierei pe sensul de intrare în România ┼či pe sensul de ie┼čire din România, pentru vehiculele de transport marf─â sau persoane, înmatriculate în alte state, care sunt supuse autoriz─ârii potrivit acordurilor rutiere interguvernamentale, protocoalelor comisiilor mixte rutiere sau acordurilor interna┼úionale la care România este parte ┼či nu prezint─â documentul de acces la re┼úeaua rutier─â, corespunz─âtor categoriei de transport efectuate.
    Documentul de acces la re┼úeaua rutier─â din România nu trebuie prezentat dac─â transportul se încadreaz─â în una dintre gratuit─â┼úile prev─âzute prin acordurile rutiere interguvernamentale, protocoalele comisiilor mixte rutiere sau acordurile interna┼úionale la care România este parte.
    Tariful este valabil pentru fiecare curs─â, având o singur─â intrare în ┼či/sau ie┼čire din România, în func┼úie de tipul de trafic efectuat.
    Tariful achitat la intrarea în România r─âmâne valabil ┼či la ie┼čirea din România, indiferent de tipul de trafic efectuat.
    Tariful nu se aplic─â pentru vehiculele achizi┼úionate din afara României ┼či care se afl─â la prima curs─â din ┼úara vânz─âtorului spre ┼úara cump─âr─âtorului, f─âr─â înc─ârc─âtur─â, fapt dovedit prin documente specifice, dintre care un exemplar, în copie, se re┼úine de c─âtre administratorul drumului din punctul de frontier─â.
    Tariful aferent autoriza┼úiilor "cu plat─â"
    Tariful aferent autoriza┼úiilor "cu plat─â" se aplic─â la autoriza┼úiile de transport rutier interna┼úional de marf─â "cu plat─â", stabilite prin protocol de Ministerul Transporturilor ┼či Infrastructurii cu ministerele de resort din alte state.
    Tariful se aplic─â în lipsa autoriza┼úiei de transport rutier interna┼úional de marf─â "cu scutire de plat─â", stabilit─â prin protocol de Ministerul Transporturilor ┼či Infrastructurii, pentru vehiculele achizi┼úionate din afara României de c─âtre persoane fizice sau juridice str─âine ┼či care se afl─â la prima curs─â din ┼úara vânz─âtorului spre ┼úara cump─âr─âtorului.
    Modul de efectuare a calculelor:
    1. masa total─â se introduce în calcul în tone, cu dou─â zecimale, prin rotunjire în plus la unitate;
    2. distan┼úa se introduce în calcul în kilometri, f─âr─â zecimale, prin rotunjire în plus la unitate;
    3. rezultatele par┼úiale pân─â la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc;
    4. tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunje┼čte la dou─â zecimale, în moneda în care se efectueaz─â plata.


    ANEXA 3

                             TARIFE DE TRECERE
       pentru utilizarea podului peste Dun─âre în sensul Giurgiu - Ruse

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                Categorie vehicul               | Unitate  |Tarif pentru |
|crt.|                                                | de calcul|o trecere, cu|
|    |                                                |          |TVA inclus   |
|    |                                                |          |   (euro)    |
|____|________________________________________________|__________|_____________|
|1.1.| Vehicule de transport de persoane cu capacitate| EURO/    |      6,00   |
|    | de cel mult 8+1 locuri, inclusiv conduc─âtorul  | vehicul  |             |
|    | auto (autoturisme)                             |          |             |
|____|________________________________________________|          |_____________|
|1.2.| Vehicule cu masa total─â maxim─â autorizat─â mai  |          |      6,00   |
|    | mic─â sau egal─â cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele|          |             |
|    | de transport de persoane                       |          |             |
|____|________________________________________________|          |_____________|
|2.1.| Vehicule cu masa total─â maxim─â autorizat─â mai  |          |     12,00   |
|    | mare de 3,5 tone ┼či mai mic─â sau egal─â cu      |          |             |
|    | 7,5 tone, exclusiv vehiculele de transport de  |          |             |
|    | persoane                                       |          |             |
|____|________________________________________________|          |_____________|
|2.2.| Vehicule de transport de persoane cu capacitate|          |     12,00   |
|    | de peste 9 locuri, inclusiv conduc─âtorul auto, |          |             |
|    | ┼či cel mult 23 de locuri, inclusiv conduc─âtorul|          |             |
|    | auto                                           |          |             |
|____|________________________________________________|          |_____________|
|  3.| Vehicule cu masa total─â maxim─â autorizat─â mai  |          |     18,00   |
|    | mare sau egal─â cu 7,5 tone ┼či mai mic─â sau     |          |             |
|    | egal─â cu 12 tone, exclusiv vehiculele de       |          |             |
|    | transport de persoane                          |          |             |
|____|________________________________________________|          |_____________|
|4.1.| Vehicule cu masa total─â maxim─â autorizat─â mai  |          |     25,00   |
|    | mare sau egal─â cu 12,0 tone ┼či cu maximum 3 axe|          |             |
|    | (inclusiv), exclusiv vehiculele de transport de|          |             |
|    | persoane                                       |          |             |
|____|________________________________________________|          |_____________|
|4.2.| Vehicule de transport de persoane cu capacitate|          |     25,00   |
|    | mai mare de 23 de locuri, inclusiv conduc─âtorul|          |             |
|    | auto                                           |          |             |
|____|________________________________________________|          |_____________|
|  5.| Vehicule cu masa total─â maxim─â autorizat─â mai  |          |     37,00   |
|    | mare sau egal─â cu 12,0 tone ┼či cu minimum 4 axe|          |             |
|    | (inclusiv), exclusiv vehiculele de transport de|          |             |
|    | persoane                                       |          |             |
|____|________________________________________________|__________|_____________|

    NOT─é:
    Se aplic─â pentru vehiculele înmatriculate în România ┼či în alte state.
    1. Prin vehicul se în┼úelege orice autovehicul rutier având cel pu┼úin dou─â axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul ┼či semiremorca sau remorca tractat─â de acesta.
    2. Num─ârul de axe (maximum 3 sau minimum 4) se refer─â la întregul ansamblu care formeaz─â vehiculul respectiv.
    3. Tarifele se aplic─â pentru fiecare trecere în sensul Giurgiu - Ruse.
    4. Sunt exceptate de la plata tarifului:
    a) vehiculele de┼úinute de unit─â┼úile Ministerului Ap─âr─ârii Na┼úionale;
    b) vehiculele de┼úinute de unit─â┼úile subordonate Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor;
    c) vehiculele de┼úinute de Compania Na┼úional─â de Autostr─âzi ┼či Drumuri Na┼úionale din România - S.A. ┼či de subunit─â┼úile acesteia;
    d) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulan┼ú─â;
    e) vehiculele de┼úinute de serviciile de urgen┼ú─â, astfel cum sunt reglementate în Ordonan┼úa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiin┼úarea, organizarea ┼či func┼úionarea serviciilor publice comunitare pentru situa┼úii de urgen┼ú─â, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 363/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;
    f) vehiculele care efectueaz─â transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru pace, a┼ča cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele p─âr┼úi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul for┼úelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, ┼či la Protocolul privind statutul comandamentelor militare interna┼úionale, înfiin┼úate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
    g) vehiculele de┼úinute de institu┼úii ale statului cu atribu┼úii în securitatea ┼či siguran┼úa na┼úional─â;
    h) vehiculele care efectueaz─â transporturi funerare;
    i) vehiculele care efectueaz─â transporturi de echipamente de prim ajutor ┼či ajutoare umanitare în cazul unor calamit─â┼úi sau dezastre naturale;
    j) vehiculele escortate de poli┼úie sau jandarmerie, care nu se supun controlului în interes de stat sau securitate na┼úional─â;
    k) vehiculele de┼úinute de persoanele cu handicap locomotor ┼či care sunt adaptate handicapului.

    Modul de efectuare a calculelor:
    - tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunje┼čte la dou─â zecimale, în moneda în care se efectueaz─â plata.

    ANEXA 4

                              TARIFE DE TRECERE
        pentru utilizarea podului peste Dun─âre la Giurgeni - Vadul Oii

|Nr. |           Categoria de vehicule       | Unitate           | Tarif pentru|
|crt.|                                       | de calcul, cu TVA | o trecere   |
|____|_______________________________________|___________________|_____________|
|  1 | Motociclete, inclusiv cele cu ata┼č    |    lei/vehicul    |     4,00    |
|____|_______________________________________|                   |_____________|
|  2 | Autoturisme, inclusiv cele de teren   |                   |     8,00    |
|____|_______________________________________|                   |_____________|
|  3 | Microbuze, autovehicule cu masa total─â|                   |    19,00    |
|    | maxim─â autorizat─â sub 12 tone         |                   |             |
|____|_______________________________________|                   |_____________|
|  4 | Autobuze, autocare, autovehicule cu   |                   |    32,00    |
|    | masa total─â maxim─â autorizat─â mai mare|                   |             |
|    | sau egal─â cu 12,0 tone ┼či cu maximum  |                   |             |
|    | 3 axe (inclusiv)                      |                   |             |
|____|_______________________________________|                   |_____________|
|  5 | Autovehicule cu masa total─â maxim─â    |                   |    47,00    |
|    | autorizat─â mai mare sau egal─â cu 12,0 |                   |             |
|    | tone ┼či cu minimum 4 axe (inclusiv)   |                   |             |
|____|_______________________________________|___________________|_____________|

    NOT─é:
    Se aplic─â pentru vehiculele înmatriculate în România ┼či în alte state.
    1. Prin vehicul se în┼úelege orice autovehicul rutier având cel pu┼úin dou─â axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul ┼či semiremorc─â sau remorc─â tractat─â de acesta.
    2. Num─ârul de axe (maximum 3 sau minimum 4) se consider─â în cuplajul (combina┼úia) de vehicule.
    3. Tarifele se aplic─â pentru fiecare trecere, indiferent de sensul de parcurs.
    4. Sunt exceptate de la plata tarifului:
    a) vehiculele de┼úinute de unit─â┼úile Ministerului Ap─âr─ârii;
    b) vehiculele de┼úinute de unit─â┼úile subordonate Ministerului Internelor ┼či Reformei Administrative;
    c) vehiculele de┼úinute de Compania Na┼úional─â de Autostr─âzi ┼či Drumuri Na┼úionale din România - S.A. ┼či de subunit─â┼úile acesteia;
    d) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulan┼ú─â;
    e) vehiculele de┼úinute de serviciile de urgen┼ú─â, astfel cum sunt reglementate prin Ordonan┼úa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiin┼úarea, organizarea ┼či func┼úionarea serviciilor publice comunitare pentru situa┼úii de urgen┼ú─â, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 363/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;
    f) vehiculele care efectueaz─â transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, a┼ča cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele p─âr┼úi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul for┼úelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, ┼či la Protocolul privind statutul comandamentelor militare interna┼úionale, înfiin┼úate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
    g) vehiculele de┼úinute de institu┼úii ale statului cu atribu┼úii în securitatea ┼či siguran┼úa na┼úional─â;
    h) vehiculele care efectueaz─â transporturi funerare;
    i) vehiculele care efectueaz─â transporturi de echipamente de prim ajutor ┼či ajutoare umanitare în cazul unor calamit─â┼úi sau dezastre naturale;
    j) vehiculele escortate de poli┼úie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului în interes de stat sau securitate na┼úional─â;
    k) vehiculele de┼úinute de persoanele cu handicap locomotor ┼či care sunt adaptate handicapului.

    Modul de efectuare a calculelor:
    - tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunje┼čte la dou─â zecimale, în moneda în care se efectueaz─â plata.

    ANEXA 5

                              TARIFE DE TRECERE
          pentru utilizarea podului peste Dun─âre la Fete┼čti - Cernavod─â

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |           Categoria de vehicule       | Unitate           | Tarif pentru|
|crt.|                                       | de calcul, cu TVA | o trecere   |
|____|_______________________________________|___________________|_____________|
|  1 | Motociclete, inclusiv cele cu ata┼č    |    lei/vehicul    |     7,00    |
|____|_______________________________________|                   |_____________|
|  2 | Autoturisme, inclusiv cele de teren   |                   |    10,00    |
|____|_______________________________________|                   |_____________|
|  3 | Microbuze, autovehicule cu masa total─â|                   |    35,00    |
|    | maxim─â autorizat─â sub 12 tone         |                   |             |
|____|_______________________________________|                   |_____________|
|  4 | Autobuze, autocare, autovehicule cu   |                   |    47,00    |
|    | masa total─â maxim─â autorizat─â mai mare|                   |             |
|    | sau egal─â cu 12,0 tone ┼či cu maximum  |                   |             |
|    | 3 axe (inclusiv)                      |                   |             |
|____|_______________________________________|                   |_____________|
|  5 | Autovehicule cu masa total─â maxim─â    |                   |    68,00    |
|    | autorizat─â mai mare sau egal─â cu 12,0 |                   |             |
|    | tone ┼či cu minimum 4 axe (inclusiv)   |                   |             |
|____|_______________________________________|___________________|_____________|

    NOT─é:
    Se aplic─â pentru vehiculele înmatriculate în România ┼či în alte state.
    1. Prin vehicul se în┼úelege orice autovehicul rutier având cel pu┼úin dou─â axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul ┼či semiremorc─â sau remorc─â tractat─â de acesta.
    2. Num─ârul de axe (maximum 3 sau minimum 4) se consider─â în cuplajul (combina┼úia) de vehicule.
    3. Tarifele se aplic─â pentru fiecare trecere, indiferent de sensul de parcurs.
    4. Sunt exceptate de la plata tarifului:
    a) vehiculele de┼úinute de unit─â┼úile Ministerului Ap─âr─ârii;
    b) vehiculele de┼úinute de unit─â┼úile subordonate Ministerului Internelor ┼či Reformei Administrative;
    c) vehiculele de┼úinute de Compania Na┼úional─â de Autostr─âzi ┼či Drumuri Na┼úionale din România - S.A. ┼či de subunit─â┼úile acesteia;
    d) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulan┼ú─â;
    e) vehiculele de┼úinute de serviciile de urgen┼ú─â, astfel cum sunt reglementate prin Ordonan┼úa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiin┼úarea, organizarea ┼či func┼úionarea serviciilor publice comunitare pentru situa┼úii de urgen┼ú─â, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 363/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;
    f) vehiculele care efectueaz─â transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, a┼ča cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele p─âr┼úi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul for┼úelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, ┼či la Protocolul privind statutul comandamentelor militare interna┼úionale, înfiin┼úate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
    g) vehiculele de┼úinute de institu┼úii ale statului cu atribu┼úii în securitatea ┼či siguran┼úa na┼úional─â;
    h) vehiculele care efectueaz─â transporturi funerare;
    i) vehiculele care efectueaz─â transporturi de echipamente de prim ajutor ┼či ajutoare umanitare în cazul unor calamit─â┼úi sau dezastre naturale;
    j) vehiculele escortate de poli┼úie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului în interes de stat sau securitate na┼úional─â;
    k) vehiculele de┼úinute de persoanele cu handicap locomotor ┼či care sunt adaptate handicapului.

    Modul de efectuare a calculelor:
    - tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunje┼čte la dou─â zecimale, în moneda în care se efectueaz─â plata.

    ANEXA 6

                              TARIFE DE UTILIZARE
             a zonei autostr─âzilor ┼či drumurilor na┼úionale din România

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                    Denumire tarif                   |Unitate  |  Tarif  |
|crt.|                                                     |de calcul|  unitar |
|    |                                                     |         |  [euro] |

|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|  A.| ACORD PREALABIL ┼×I AUTORIZA┼óIE DE AMPLASARE ┼×I ACCES LA DRUM            |
|____|_________________________________________________________________________|
|  1 | Acord prealabil de amplasare ┼či acces la drum pentru|tarif/   |         |
|    | persoane fizice ┼či juridice                         |document |  105,00 |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|  2 | Autoriza┼úie de amplasare ┼či acces la drum           |tarif/   |         |
|    |                                                     |document |   65,00 |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|  3 | Acord prealabil/autoriza┼úie pentru persoane fizice  |         |         |
|    | (construc┼úii de locuin┼úe, garaje, racorduri,        |tarif/   |         |
|    | instala┼úii de gaze, ap─â, electricitate etc.)        |document |   25,00 |
|____|_____________________________________________________|_________|_________|
|  B.| OCUPAREA SUPRAFE┼óELOR DIN ZONA DRUMURILOR NA┼óIONALE ┼×I AUTOSTR─éZILOR    |
|____|_________________________________________________________________________|
|  4 | Amplasare panou publicitar pe:   | drum european    |tarif/mp/|    2,63 |
|    |                                  |__________________|lun─â     |_________|
|    |                                  | drum na┼úional    |         |         |
|    |                                  | principal sau    |         |         |
|    |                                  | secundar         |         |    0,65 |
|____|__________________________________|__________________|_________|_________|
|  5 | Spa┼úiu cu destina┼úie comercial─â  | drum european    |tarif/mp/|    0,65 |
|    | (chio┼čc, rulot─â, mas─â pentru     |__________________|lun─â     |_________|
|    | desfacere produse alimentare ┼či  | drum na┼úional    |         |         |
|    | nealimentare) pe:                | principal sau    |         |         |
|    |                                  | secundar         |         |    0,39 |
|    |                                  |__________________|         |_________|
|    |                                  | autostrad─â       |         |    1,61 |
|____|__________________________________|__________________|_________|_________|
|  6 | Suprafe┼úele desemnate a deveni   | drum european    |tarif mp/|stabilit |
|    | spa┼úii de servicii ┼či spa┼úii de  |                  |lun─â     |prin     |
|    | parcare, precum ┼či suprafe┼úele   |                  |         |licita┼úie|
|    | devenite disponibile, care       |__________________|         |_________|
|    | apar┼úin administratorului        | drum na┼úional    |         |stabilit |
|    | drumului, în zone adiacente, la: | principal sau    |         |prin     |
|    |                                  | secundar         |         |licita┼úie|
|    |                                  |__________________|         |_________|
|    |                                  | autostrad─â       |         |stabilit |
|    |                                  |                  |         |prin     |
|    |                                  |                  |         |licita┼úie|
|____|__________________________________|__________________|_________|_________|
|  7 | Locuri de parcare care deservesc | drum european    |tarif/mp/|    0,71 |
|    | obiective economice pe:          |__________________|lun─â     |_________|
|    |                                  | drum na┼úional    |         |         |
|    |                                  | principal sau    |         |         |
|    |                                  | secundar         |         |    0,42 |
|____|__________________________________|__________________|_________|_________|

|  8 | Accese la diferite obiective     | drum european    |tarif/mp/|    0,65 |
|    | (sta┼úii de distribu┼úie           |__________________|lun─â     |_________|
|    | carburan┼úi, hoteluri, moteluri,  | drum na┼úional    |         |    0,39 |
|    | depozite, spa┼úii comerciale,     | principal sau    |         |         |
|    | show-room etc.) pe:              | secundar         |         |         |
|    |                                  |__________________|         |_________|
|    |                                  | autostrad─â       |         |    1,61 |
|____|__________________________________|__________________|_________|_________|
|  C.| AMPLAS─éRI DE CABLURI ┼×I CONDUCTE                                        |
|____|_________________________________________________________________________|
|  9 | Amplasare de cabluri electrice, telefonice, TV                          |
|    |_________________________________________________________________________|
|    | 9.1 subtraversare                |                  |tarif/ml/|         |
|    |                                  |                  |lun─â     |    0,36 |
|    |__________________________________|__________________|_________|_________|
|    | 9.2 cablu subteran în lungul     | în ampriz─â, în   |tarif/ml/|         |
|    | drumului:                        | afara p─âr┼úii     |lun─â     |         |
|    |                                  | carosabile       |         |    0,36 |
|    |                                  |__________________|         |_________|
|    |                                  | sub partea       |         |         |
|    |                                  | carosabil─â       |         |    0,48 |
|    |                                  |__________________|         |_________|
|    |                                  | în zona de       |         |         |
|    |                                  | siguran┼ú─â        |         |    0,18 |
|    |__________________________________|__________________|_________|_________|
|    | 9.3 stâlpi de care este prins    | în ampriz─â, în   |tarif/   |         |
|    | cablu aerian în lungul drumului  | afara p─âr┼úii     |buc./lun─â|         |
|    |                                  | carosabile       |         |    1,08 |
|    |                                  |__________________|         |_________|
|    |                                  | în zona de       |         |         |
|    |                                  | siguran┼ú─â        |         |    0,84 |
|    |__________________________________|__________________|_________|_________|
|    | 9.4. pe poduri ┼či pode┼úe         | în canale tehnice|tarif/ml/|    1,55 |
|    |                                  |__________________|lun─â     |_________|
|    |                                  | ancorat de pod   |         |         |
|    |                                  | sau în alt─â      |         |         |
|    |                                  | solu┼úie decât    |         |         |
|    |                                  | canal tehnic     |         |    2,74 |
|____|__________________________________|__________________|_________|_________|
| 10 | Amplasarea conductelor de ap─â, canalizare, aburi ┼či alte produse        |
|    | neinflamabile, de gaze, ┼úi┼úei ┼či alte produse inflamabile, benzi        |
|    | transportatoare care traverseaz─â aerian drumurile                       |
|    |_________________________________________________________________________|
|    | 10.1 traversare aerian─â          |                  |tarif/ml/|         |
|    |                                  |                  |lun─â     |    1,04 |
|    |__________________________________|__________________|_________|_________|
|    | 10.2 subtraversare               |                  |tarif/ml/|         |
|    |                                  |                  |lun─â     |    0,72 |
|    |__________________________________|__________________|_________|_________|
|    | 10.3 amplasare subteran─â în      | în ampriz─â, în   |tarif/ml/|         |
|    | lungul drumului:                 | afara p─âr┼úii     |lun─â     |         |
|    |                                  | carosabile       |         |    0,72 |
|    |                                  |__________________|         |_________|
|    |                                  | sub partea       |         |         |
|    |                                  | carosabil─â       |         |    1,21 |
|    |                                  |__________________|         |_________|
|    |                                  | în zona de       |         |         |
|    |                                  | siguran┼ú─â        |         |    0,56 |
|    |__________________________________|__________________|_________|_________|
|    | 10.4. amplasare aerian─â în lungul| în ampriz─â       |tarif/ml/|    2,81 |
|    | drumului:                        |__________________|lun─â     |_________|
|    |                                  | în zona de       |         |         |
|    |                                  | siguran┼ú─â        |         |    2,00 |
|    |__________________________________|__________________|_________|_________|
|    | 10.5. pe poduri ┼či pode┼úe        | în canale tehnice|tarif/ml/|    7,23 |
|    |                                  |__________________|lun─â     |_________|
|    |                                  | ancorat de pod   |         |         |
|    |                                  | sau în alt─â      |         |         |
|    |                                  | solu┼úie decât    |         |         |
|    |                                  | canal tehnic     |         |   11,24 |
|____|__________________________________|__________________|_________|_________|

    NOT─é:
    Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei autostr─âzilor ┼či drumurilor na┼úionale prev─âzute în prezenta anex─â:
    1. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construc┼úii sau instala┼úii în zona drumului, cu condi┼úia ca acestea s─â nu aduc─â prejudicii drumului ┼či siguran┼úei traficului rutier.
    2. Realizarea sau amplasarea în zona drumurilor a construc┼úiilor, instala┼úiilor, acceselor, refugiilor auto, platformelor carosabile ┼či panourilor publicitare se face cu respectarea condi┼úiilor impuse prin autoriza┼úia de amplasare ┼či acces la drum ┼či prin încheierea, dac─â este cazul, a contractului aferent utiliz─ârii suprafe┼úei ocupate din ampriza ┼či zona de siguran┼ú─â. în cazul în care nu sunt respectate condi┼úiile impuse în acordul prealabil, respectiv în autoriza┼úia de amplasare ┼či acces la drumul na┼úional, precum ┼či în cazul în care nu se achit─â tariful aferent ocup─ârii amprizei ┼či zonei de siguran┼ú─â, proprietarul este obligat s─â desfiin┼úeze sau s─â mute pe cheltuiala sa obiectivul avizat, în termenul stabilit de administratorul drumului. în cazul nerespect─ârii termenului fixat de administratorul drumului, acesta va proceda la dezafectarea/mutarea/demolarea obiectivului pe cheltuiala proprietarului.
    3. Acordul ┼či autoriza┼úia de amplasare ┼či acces la drum se emit pentru o anumit─â func┼úiune a obiectivului. La schimbarea func┼úiunii sau a destina┼úiei, beneficiarul este obligat s─â ob┼úin─â aprobarea administratorului drumului pentru nou─â situa┼úie.
    4. Tarifele se percep persoanelor fizice ┼či juridice care au obliga┼úia de a solicita autoriza┼úie.
    5. Tarifele se aplic─â ┼či în cazul în care obiectivele nu func┼úioneaz─â sau în cazurile în care lucr─ârile la acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate.
    6. Tarifele se aplic─â ┼či în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protec┼úie a drumurilor na┼úionale, îns─â numai dac─â se realizeaz─â ┼či drum de acces la drumurile na┼úionale sau alte lucr─âri în ampriz─â ┼či în zona de siguran┼ú─â.
    7. Tarifele prev─âzute la lit. A din tabelul de mai sus se percep ┼či în cazul în care se solicit─â prelungirea acordului sau autoriza┼úiei.
    8. Persoanelor fizice care solicit─â avizul administratorului drumului pentru construc┼úii de locuin┼úe, garaje, racorduri la instala┼úiile de gaze, ap─â, telefonie, TV, electricitate, canalizare etc. li se încaseaz─â o singur─â dat─â suma de 25 euro, respectiv fie la eliberarea acordului, fie la eliberarea autoriza┼úiei.
    9. Pentru panourile publicitare, suprafa┼úa minim─â supus─â tarif─ârii va fi suprafa┼úa rezultat─â din încadrarea proiec┼úiei orizontale a panoului, la care se adaug─â 1,00 m de jur împrejur.
    10. Pentru spa┼úiile prev─âzute la lit. B din tabelul de mai sus, pozi┼úia 5, suprafa┼úa minim─â tarifat─â va fi suprafa┼úa obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur împrejur, la care se adaug─â suprafa┼úa aferent─â sta┼úion─ârii autovehiculelor în afara p─âr┼úii carosabile.
    11. Pentru accesele la diferite obiective prev─âzute la lit. B pozi┼úia 8, suprafa┼úa supus─â tarif─ârii reprezint─â terenul ocupat din zona drumului, respectiv din ampriza ┼či zona de siguran┼ú─â, prin realizarea accesului cu racordare simpl─â (dac─â amplasamentul este situat în localitate), a benzilor de accelerare ┼či decelerare (dac─â amplasamentul este în afara localit─â┼úii), respectiv a benzii de stocaj pentru virare la stânga. în afara localit─â┼úii, amenajarea accesului la drumul na┼úional se realizeaz─â conform Normativului C 173/1986 privind amenajarea la acela┼či nivel a intersec┼úiilor drumurilor publice din afara localit─â┼úilor.
    Amplasamentul este în localitate atunci când este situat între indicatoarele rutiere de intrare ┼či ie┼čire în/din localitate.
    12. Pentru benzile transportatoare se percep numai tarifele de la traversare aerian─â.
    - Tariful de utilizare a zonei drumului conform lit. B ┼či C nu se aplic─â persoanelor fizice care realizeaz─â accese la locuin┼úe, case de vacan┼ú─â sau garaje, precum ┼či pentru instala┼úiile care asigur─â utilit─â┼úile necesare consumului casnic (ap─â, gaze, energie electric─â, canalizare). Aceast─â scutire nu este valabil─â îns─â în cazul în care se schimb─â destina┼úia locuin┼úei sau garajului (de exemplu, transformarea în spa┼úiu comercial etc.) sau se amplaseaz─â în incint─â construc┼úii cu caracter comercial.
    - Tariful de utilizare a zonei drumurilor na┼úionale nu se aplic─â pentru unit─â┼úile bugetare de asisten┼ú─â social─â ┼či de educa┼úie (spitale, cre┼če, aziluri de b─âtrâni, ┼čcoli, gr─âdini┼úe).