├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
DECIZIE Nr. 1102 din 22 noiembrie 2007 referitoare la excep┼úia de neconstitu┼úionalitate a dispozi┼úiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor vehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere ┼či organizarea timpului de munc─â al lucr─âtorilor mobili ├«n transportul rutier de m─ârfuri ┼či persoane
                EMITENT:      CURTEA CONSTITU┼óIONAL─é
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 847 din 10 decembrie 2007

   
    Pe rol se afl─â solu┼úionarea excep┼úiei de neconstitu┼úionalitate a dispozi┼úiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor vehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere ┼či organizarea timpului de munc─â al lucr─âtorilor mobili în transportul rutier de m─ârfuri ┼či persoane, excep┼úie ridicat─â de Societatea Comercial─â "Virgiliano Exim" - S.R.L. din Constan┼úa în Dosarul nr. 2.599/312/2007 al Judec─âtoriei Slobozia.
    La apelul nominal se constat─â lipsa p─âr┼úilor, fa┼ú─â de care procedura de citare este legal îndeplinit─â.
    Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere c─â legea criticat─â a fost abrogat─â expres, solicit─â respingerea excep┼úiei de neconstitu┼úionalitate ca fiind inadmisibil─â.

    CURTEA,
având în vedere actele ┼či lucr─ârile dosarului, re┼úine urm─âtoarele:
    Prin încheierea din 5 iulie 2007, pronun┼úat─â în Dosarul nr. 2.599/312/2007, Judec─âtoria Slobozia a sesizat Curtea Constitu┼úional─â cu excep┼úia de neconstitu┼úionalitate a dispozi┼úiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor vehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere ┼či organizarea timpului de munc─â al lucr─âtorilor mobili în transportul rutier de m─ârfuri ┼či persoane, excep┼úie ridicat─â de Societatea Comercial─â "Virgiliano Exim" - S.R.L. din Constan┼úa.
    în motivarea excep┼úiei de neconstitu┼úionalitate autorul acesteia sus┼úine, în esen┼ú─â, c─â dispozi┼úiile legale criticate sunt neconstitu┼úionale deoarece, "contrar prevederilor art. 23 alin. (12) ┼či art. 45 din Constitu┼úie, persoanele juridice sunt sanc┼úionate pentru fapte care sunt obligatorii de îndeplinit în sarcina unor persoane fizice".
    Judec─âtoria Slobozia consider─â c─â excep┼úia de neconstitu┼úionalitate este neîntemeiat─â.
    în conformitate cu dispozi┼úiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicat─â pre┼čedin┼úilor celor dou─â Camere ale Parlamentului, Guvernului ┼či Avocatului Poporului, pentru a-┼či exprima punctele de vedere asupra excep┼úiei de neconstitu┼úionalitate ridicate.
    Guvernul consider─â c─â excep┼úia de neconstitu┼úionalitate este neîntemeiat─â deoarece sanc┼úiunea prev─âzut─â de art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 17/2002 apare ca justificat─â ┼či nu poate fi de natur─â s─â încalce protec┼úia constitu┼úional─â a dreptului la libertate economic─â ┼či individual─â, accesul liber al persoanei la libera ini┼úiativ─â ┼či exercitarea de activit─â┼úi economice în condi┼úiile legii.
    Avocatul Poporului consider─â c─â prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 17/2002 sunt constitu┼úionale. în acest sens, arat─â c─â operatorul economic în activitatea c─âruia s-a constatat s─âvâr┼čirea unei contraven┼úii nu poate invoca principiul libert─â┼úii economice, în condi┼úiile în care acesta nu a respectat prevederile legale. Totodat─â, stabilirea circumstan┼úelor s─âvâr┼čirii unei contraven┼úii ┼či sanc┼úionarea acestora prin amend─â reprezint─â op┼úiunea legiuitorului, care garanteaz─â exercitarea liberei ini┼úiative ┼či accesul liber al persoanei la o activitate economic─â. Cât prive┼čte invocarea înc─âlc─ârii dispozi┼úiilor art. 23 alin. (12) din Constitu┼úie, arat─â c─â acestea nu au inciden┼ú─â în cauz─â.
    Pre┼čedin┼úii celor dou─â Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep┼úia de neconstitu┼úionalitate ridicat─â.

    CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului ┼či Avocatului Poporului, raportul întocmit de judec─âtorul-raportor, concluziile procurorului, dispozi┼úiile legale criticate, raportate la prevederile Constitu┼úiei, precum ┼či Legea nr. 47/1992, re┼úine urm─âtoarele:
    Curtea Constitu┼úional─â a fost legal sesizat─â ┼či este competent─â, potrivit dispozi┼úiilor art. 146 lit. d) din Constitu┼úie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ┼či 29 din Legea nr. 47/1992, s─â solu┼úioneze excep┼úia de neconstitu┼úionalitate.
    Obiectul excep┼úiei de neconstitu┼úionalitate îl constituie dispozi┼úiile art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor vehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere ┼či organizarea timpului de munc─â al lucr─âtorilor mobili în transportul rutier de m─ârfuri ┼či persoane, publicat─â în Monitorul Oficial la României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobat─â prin Legea nr. 466/2003, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    în sus┼úinerea excep┼úiei de neconstitu┼úionalitate, autorul acesteia apreciaz─â c─â dispozi┼úiile legale criticate contravin prevederilor constitu┼úionale ale art. 23 alin. (12) privind libertatea individual─â ┼či art. 45 privind libertatea economic─â.
    Examinând excep┼úia, Curtea constat─â c─â, ulterior sesiz─ârii sale, a fost emis─â Ordonan┼úa Guvernului nr. 37 din 7 august 2007 - care stabile┼čte cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto care efectueaz─â opera┼úiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispozi┼úii din domeniul social privind transportul rutier ┼či amendare a Regulamentului Consiliului nr. 3.821/85 ┼či Regulamentului Consiliului nr. 2.135/98 ┼či abrogare a Regulamentului Consiliului nr. 3.820/85 sau opera┼úiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere interna┼úionale -, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007.
    Potrivit art. 13 din ordonan┼ú─â, pe data intr─ârii sale în vigoare se abrog─â Ordonan┼úa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor vehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere ┼či organizarea timpului de munc─â al lucr─âtorilor mobili în transportul rutier de m─ârfuri ┼či persoane, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    A┼ča fiind, rezult─â c─â, în temeiul dispozi┼úiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ┼či func┼úionarea Cur┼úii Constitu┼úionale, potrivit c─ârora aceasta "[...] decide asupra excep┼úiilor ridicate în fa┼úa instan┼úelor judec─âtore┼čti sau de arbitraj comercial privind neconstitu┼úionalitatea unei legi sau ordonan┼úe ori a unei dispozi┼úii dintr-o lege sau dintr-o ordonan┼ú─â în vigoare, care are leg─âtur─â cu solu┼úionarea cauzei [...]", dispozi┼úii coroborate cu cele ale art. 29 alin. (6) din aceea┼či lege, care prev─âd c─â "[...] excep┼úia este inadmisibil─â, fiind contrar─â prevederilor alin. (1) [...]", excep┼úia de neconstitu┼úionalitate a dispozi┼úiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 17/2002, ce face obiectul prezentului dosar, a devenit inadmisibil─â, ulterior sesiz─ârii legale a Cur┼úii Constitu┼úionale, prin încheierea din 5 iulie 2007 a Judec─âtoriei Slobozia. în consecin┼ú─â, excep┼úia de neconstitu┼úionalitate urmeaz─â s─â fie respins─â.

    Fa┼ú─â de cele ar─âtate, în temeiul art. 146 lit. d) ┼či al art. 147 alin. (4) din Constitu┼úie, precum ┼či al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ┼či al art. 29 alin. (1) ┼či (6) din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITU┼óIONAL─é
    în numele legii
    DECIDE:

    Respinge, ca devenit─â inadmisibil─â, excep┼úia de neconstitu┼úionalitate a dispozi┼úiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor vehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere ┼či organizarea timpului de munc─â al lucr─âtorilor mobili în transportul rutier de m─ârfuri ┼či persoane, excep┼úie ridicat─â de Societatea Comercial─â "Virgiliano Exim" - S.R.L. din Constan┼úa în Dosarul nr. 2.599/312/2007 al Judec─âtoriei Slobozia.
    Definitiv─â ┼či general obligatorie.
    Pronun┼úat─â în ┼čedin┼úa public─â din data de 22 noiembrie 2007.

          PRE┼×EDINTELE CUR┼óII CONSTITU┼óIONALE,
              prof. univ. dr. IOAN VIDA

                              Magistrat-asistent,
                              Florentina Geangu