├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONAN┼ó─é DE URGEN┼ó─é Nr. 40 din 31 mai 2006 pentru modificarea ┼či completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice ┼či a asocia┼úiilor familiale care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi economice ├«n mod independent
  EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 493 din  7 iunie 2006

    Având în vedere situa┼úia epidemiologic─â deosebit─â cu care se confrunt─â România ┼či ┼úinând cont de faptul c─â desf─â┼čurarea activit─â┼úilor comerciale cu animale vii ┼či produse de origine animal─â prezint─â pericol pentru s─ân─âtatea animalelor ┼či s─ân─âtatea public─â ┼či datorit─â acestei situa┼úii gripa aviar─â, pesta porcin─â clasic─â ┼či alte boli, precum anemia infec┼úioas─â ecvin─â, tuberculoza ┼či leucoza enzootic─â bovin─â, evolueaz─â endemic,
    luând în considerare faptul c─â toate aceste aspecte vizeaz─â s─ân─âtatea public─â ┼či constituie o situa┼úie de criz─â, a c─ârei reglementare nu poate fi amânat─â,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu┼úia României, republicat─â,

    Guvernul României adopt─â prezenta ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â.

    ART. 1
    Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice ┼či a asocia┼úiilor familiale care desf─â┼čoar─â activit─â┼úi economice în mod independent, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modific─ârile ulterioare, se modific─â ┼či se completeaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    1. La articolul 6 alineatul (1), litera g) va avea urm─âtorul cuprins:
    "g) declara┼úia-tip pe propria r─âspundere c─â îndepline┼čte condi┼úiile de func┼úionare prev─âzute de legisla┼úia specific─â în domeniul sanitar, protec┼úiei mediului, protec┼úiei muncii ┼či ap─âr─ârii împotriva incendiilor, reglement─ârile specifice protec┼úiei consumatorului pentru activitatea desf─â┼čurat─â, precum ┼či normele de calitate a produselor ┼či serviciilor puse pe pia┼ú─â;".
    2. La articolul 6 alineatul (1), dup─â litera g) se introduce o nou─â liter─â, litera g^1), cu urm─âtorul cuprins:
    "g^1) autoriza┼úie sanitar─â veterinar─â emis─â de direc┼úia sanitar-veterinar─â ┼či pentru siguran┼úa alimentelor jude┼úean─â, respectiv a municipiului Bucure┼čti, pentru comer┼úul cu ridicata al animalelor vii, comer┼úul cu ridicata al c─ârnii ┼či produselor din carne, precum ┼či pentru comer┼úul cu ridicata al produselor lactate, ou─âlor, uleiurilor ┼či produselor comestibile;".
    ART. 2
    Autoriza┼úiile pentru comer┼úul cu ridicata al animalelor vii, comer┼úul cu ridicata al c─ârnii ┼či produselor din carne, precum ┼či pentru comer┼úul cu ridicata al produselor lactate, ou─âlor, uleiurilor ┼či produselor comestibile, eliberate pân─â la data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, î┼či men┼úin valabilitatea numai în condi┼úiile în care, în termen de 30 de zile de la data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe de urgen┼ú─â, ob┼úin autoriza┼úia prev─âzut─â la art. I pct. 2.

                  PRIM-MINISTRU
             C─éLIN POPESCU-T─éRICEANU

                       Contrasemneaz─â:
                       Ministrul agriculturii,
                       p─âdurilor ┼či dezvolt─ârii rurale,
                       Gheorghe Flutur

                       p. Pre┼čedintele Autorit─â┼úii
                       Na┼úionale Sanitare Veterinare
                       ┼či pentru Siguran┼úa Alimentelor,
                       Constantin Lupescu

                       p. Ministrul administra┼úiei ┼či internelor,
                       Anghel Andreescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul finan┼úelor publice,
                       Sebastian Teodor Gheorghe Vl─âdescu