├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 1061 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respect─ârii perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor auto care efectueaz─â transporturi rutiere


EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 51 din 21 ianuarie 2004

    Având în vedere prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, ┼či Comunit─â┼úile Europene ┼či statele membre ale acestora, pe de alt─â parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, precum ┼či ale Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere interna┼úionale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994, ┼úinând seama de prevederile Regulamentului Consiliului C.E.E. nr. 3.820/85 cu privire la armonizarea unei anumite legisla┼úii sociale referitoare la transportul rutier ┼či ale Regulamentului Consiliului C.E.E. nr. 3.821/85 cu privire la aparatul de control în transportul rutier,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) lit. b) ┼či h), ale art. 4 alin. (3) lit. m) ┼či ale art. 5 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 105/2000, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale art. 22 din Ordonan┼úa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor vehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 466/2003, precum ┼či ale art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului,

    ministrul transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului emite urm─âtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprob─â Normele metodologice privind activitatea de control al respect─ârii perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor auto care efectueaz─â transporturi rutiere, prev─âzute în anexa care face parte din prezentul ordin.
    ART. 2
    Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                       p. Ministrul transporturilor,
                       construc┼úiilor ┼či turismului,
                              Ileana Tureanu,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
privind activitatea de control al respect─ârii perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor auto care efectueaz─â transporturi rutiere

    CAP. 1
    Dispozi┼úii generale

    ART. 1
    (1) Dispozi┼úiile prezentelor norme metodologice se aplic─â pentru verificarea respect─ârii perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â de c─âtre conduc─âtorii auto care efectueaz─â transporturi rutiere cu autovehicule care au masa total─â maxim─â autorizat─â mai mare de 3,5 tone sau capacitate de peste 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conduc─âtorului auto.
    (2) Activitatea de control al respect─ârii perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor auto care efectueaz─â transporturi rutiere are ca obiectiv prioritar verificarea condi┼úiilor de munc─â ale acestora, cre┼čterea siguran┼úei rutiere ┼či respectarea principiilor concuren┼úei loiale între operatorii de transport rutier.
    ART. 2
    (1) Activitatea de control al respect─ârii perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor auto care efectueaz─â transporturi rutiere, în trafic ┼či la sediul operatorilor de transport rutier, se va efectua de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., institu┼úie care reprezint─â organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului, desemnat s─â asigure în principal inspec┼úia ┼či controlul respect─ârii prevederilor reglement─ârilor na┼úionale ┼či interna┼úionale privind condi┼úiile de siguran┼ú─â a transporturilor rutiere.
    (2) La controalele efectuate în trafic pentru stabilirea respect─ârii perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor auto care efectueaz─â transporturi rutiere va putea participa ┼či personalul specializat cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", care va verifica starea tehnic─â ┼či modul de func┼úionare a tahografelor.

    CAP. 2
    Activitatea de control al respect─ârii perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor auto care efectueaz─â transporturi rutiere

    ART. 3
    (1) Activitatea de control al respect─ârii perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor auto care efectueaz─â transporturi rutiere, prev─âzute în Ordonan┼úa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor vehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 466/2003, se va efectua de c─âtre personalul cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control al Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.
    (2) Verific─ârile privind respectarea perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor auto care efectueaz─â transporturi rutiere se vor efectua în trafic ┼či la sediul operatorilor de transport rutier.
    (3) în fiecare an se vor verifica cel pu┼úin 1% din totalul zilelor de lucru ale conduc─âtorilor auto; din aceste verific─âri cel pu┼úin 15% trebuie s─â aib─â loc în trafic ┼či cel pu┼úin 25% la sediul operatorilor de transport rutier.
    ART. 4
    (1) Verific─ârile efectuate în trafic privind respectarea perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor auto care efectueaz─â transporturi rutiere se vor face de c─âtre personalul cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control al Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., în cadrul echipajelor de control al traficului rutier.
    (2) Activitatea de control în trafic va cuprinde verific─âri cu privire la veridicitatea datelor înscrise pe foile de înregistrare.
    (3) Verific─ârile în trafic se vor efectua prin deschiderea tahografului de c─âtre conduc─âtorul auto la solicitarea personalului cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control ┼či prezentarea foilor de înregistrare în vederea analiz─ârii acestora. Conduc─âtorul auto va prezenta pentru verific─âri toate foile de înregistrare pentru s─âpt─âmâna în curs ┼či cel pu┼úin ultima zi lucrat─â din s─âpt─âmâna anterioar─â.
    (4) Deschiderea tahografului va fi men┼úionat─â pe versoul foii de înregistrare, specificându-se data ┼či ora, precum ┼či datele de identificare a persoanei care a efectuat verificarea.
    (5) Prevederile alin. (2), (3) ┼či (4) se aplic─â numai în cazul în care vehiculele oprite de echipajele de control pentru verific─âri nu sunt dotate cu tahografe digitale.
    ART. 5
    (1) în cazul în care la verific─ârile în trafic s-a constatat nerespectarea prevederilor Ordonan┼úei Guvernului nr. 17/2002, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 466/2003, aceasta se va eviden┼úia ┼či consemna de c─âtre personalul cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control al Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. într-un formular-tip, înseriat ┼či numerotat, numit "Buletin de control". Modelul buletinului de control este prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    (2) Formularul "Buletin de control" va fi compus din dou─â exemplare autocopiante, din care un exemplar se înmâneaz─â sub semn─âtur─â conduc─âtorului auto.
    (3) în cazul în care acesta refuz─â s─â îl semneze sau s─â îl preia, agentul constatator va face aceast─â men┼úiune la rubrica "Conduc─âtor auto".
    ART. 6
    (1) Verific─ârile efectuate la sediul operatorilor de transport rutier privind respectarea perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor auto care efectueaz─â transporturi rutiere se vor face de c─âtre personalul cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control al Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. Verific─ârile vor consta în analizarea foilor de înregistrare utilizate ┼či arhivate distinct pentru fiecare conduc─âtor auto, operatorul de transport având obliga┼úia s─â p─âstreze la sediul s─âu respectivele foi de înregistrare pe o perioad─â de 2 ani, pentru fiecare conduc─âtor auto.
    (2) La verificare persoana desemnat─â s─â conduc─â permanent ┼či efectiv activitatea de transport rutier a operatorului de transport va pune la dispozi┼úie, în original, foile de înregistrare utilizate de fiecare conduc─âtor auto într-o perioad─â de cel pu┼úin dou─â s─âpt─âmâni consecutive.
    (3) Dup─â verificarea foilor de înregistrare utilizate, personalul cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control al Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., care a efectuat respectivele verific─âri, va men┼úiona propriile date de identificare pe versoul foilor de înregistrare care au fost analizate.
    ART. 7
    Verific─ârile efectuate la sediul operatorilor de transport rutier privind respectarea prevederilor Ordonan┼úei Guvernului nr. 17/2002, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 466/2003, se vor eviden┼úia în formularul-tip "Fi┼č─â de contraven┼úii". Modelul fi┼čei de contraven┼úii este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    ART. 8
    Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. va prezenta anual Direc┼úiei generale transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului un raport de informare referitor la controalele efectuate privind respectarea perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor auto care efectueaz─â transporturi rutiere. Modelul raportului de informare privind activitatea de control în trafic este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. Modelul raportului de informare privind activitatea de control la sediile operatorilor de transport rutier este prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
    ART. 9
    Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. va elabora proceduri proprii de control pentru îndeplinirea prevederilor prezentului ordin.
    ART. 10
    (1) Pentru verificarea respect─ârii perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor auto care efectueaz─â transporturi rutiere, a tahografelor ┼či a datelor înscrise pe foile de înregistrare utilizate, personalul cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control al Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. va fi preg─âtit profesional pentru desf─â┼čurarea acestei activit─â┼úi.
    (2) Preg─âtirea profesional─â va fi efectuat─â astfel încât s─â asigure personalului ┼čcolarizat cuno┼čtin┼úele necesare despre tahografe ┼či foile de înregistrare, precum ┼či cuno┼čtin┼úele necesare referitoare la reglement─ârile în vigoare privind perioadele de conducere ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto care efectueaz─â transporturi rutiere.

    CAP. 3
    Sanc┼úiuni

    ART. 11
    (1) Nerespectarea prevederilor referitoare la perioadele de conducere ┼či perioadele de odihn─â de c─âtre conduc─âtorii auto care efectueaz─â transporturi rutiere se sanc┼úioneaz─â conform prevederilor Ordonan┼úei Guvernului nr. 17/2002, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 466/2003.
    (2) Nerespectarea prevederilor referitoare la perioadele de conducere ┼či perioadele de odihn─â de c─âtre conduc─âtorii autovehiculelor înmatriculate în alte state, care efectueaz─â transporturi rutiere pe teritoriul României, se sanc┼úioneaz─â conform prevederilor alin. (1), sanc┼úiunile prev─âzute aplicându-se conduc─âtorului auto, procedându-se atunci când situa┼úia o impune la imobilizarea autovehiculului, conform reglement─ârilor în vigoare privind circula┼úia pe drumurile publice, pân─â la achitarea amenzii ┼či, dup─â caz, pentru efectuarea perioadei de odihn─â.

    ANEXA 1*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 1 este reprodus─â în facsimil.

    AUTORITATEA RUTIER─é ROMâN─é - ARR
    AGEN┼óIA ________________________

                                             Seria AETR Nr. ............

                           BULETIN DE CONTROL

    1. Locul controlului ............ jude┼úul ........... data ┼či ora .........
    2. Num─ârul de înmatriculare al autovehiculului ............................
       licen┼ú─â de execu┼úie ...............
    3. Operatorul de transport ................................................
    4. Licen┼ú─â (autoriza┼úie) de transport rutier ..............................
    5. Adresa/na┼úionalitatea ..................................................
    6. Nume ┼či prenume conduc─âtor auto nr. 1 ..................................
       Document de identitate/permis conducere ................................
    7. Nume ┼či prenume conduc─âtor auto nr. 2 ..................................
       Document de identitate/permis conducere ................................
    8. Perioada ┼či num─ârul diagramelor tahograf verificate ....................
                                   _             _                        _
    9. Tipul transportului: marf─â |_|  persoane |_|  m─ârfuri periculoase |_|

    Abateri constatate
 ______________________________________________________________________________
|                                                 |încadrarea|PVC   |Valoare   |
|                                                 |          |Serie |amend─â    |
|                                                 |          |┼či nr.|(mil. lei)|
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| ABATERI MEN┼óIONATE îN PROCESELE VERBALE         |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Timp de conducere neîntrerupt─â                  |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Perioad─â zilnic─â de conducere                   |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Perioad─â zilnic─â de odihn─â                      |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Mai mult de 6 zile consecutiv sau mai mult de 56|          |      |          |
| de ore în 6 zile consecutiv                     |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Perioad─â s─âpt─âmânal─â de odihn─â                  |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Utilizarea incorect─â a foii de înregistrare     |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Absen┼úa total─â sau par┼úial─â a foilor de         |          |      |          |
| înregistrare                                    |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Aparat de control defect sau incorect utilizat  |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Lipsa verific─ârii tehnice periodice a aparatului|          |      |          |
| de control                                      |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Manevrarea incorect─â a selectorului de          |          |      |          |
| înregistrare a activit─â┼úilor                    |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| ABATERI GRAVE CONSTATATE                        |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Refuzul efectu─ârii controlului                  |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Falsificarea foilor de înregistrare             |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Deteriorarea aparatului de control              |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|
| Lips─â aparat tahograf                           |          |      |          |
|_________________________________________________|__________|______|__________|


    10. Alte men┼úiuni

            Inspector ARR                       Conduc─âtor auto
      (Nume, prenume, semn─âtur─â)           (Nume, prenume, semn─âtur─â)

    ANEXA 2*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 2 este reprodus─â în facsimil.

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
    CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI
    AUTORITATEA RUTIER─é ROMâN─é
    AGEN┼óIA ARR ................

                              FI┼×─é DE CONTRAVEN┼óII
conform Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 aprobată prin Legea nr. 466/2003

    Operator                      Tipul de                 Num─âr ┼čoferi
    transport: .................  transport .............  controla┼úi .........
    Sediul social: .............  Data controlului ......

 ______________________________________________________________________________
|              Clasificare abateri           |Num─âr       |Num─âr       |PVC    |
|                    Abaterea                |abateri     |abateri     |Serie, |
|                                            |mai pu┼úin   |foarte grave|num─âr, |
|                                            |grave sau   |sau dep─â┼čiri|valoare|
|                                            |dep─â┼čiri    |ale timpilor|       |
|                                            |ale timpilor|cu mai mult |       |
|                                            |cu mai pu┼úin|de 20%      |       |
|                                            |de 20%      |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Timp de conducere neîntrerupt─â             |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Perioad─â zilnic─â de conducere              |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Perioad─â zilnic─â de odihn─â                 |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Mai mult de 6 zile consecutiv sau mai mult |            |            |       |
| de 56 de ore în 6 zile consecutiv          |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Perioad─â s─âpt─âmânal─â de odihn─â             |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Utilizarea incorect─â a foii de înregistrare|      X     |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Absen┼úa total─â sau par┼úial─â a foilor de    |      X     |            |       |
| înregistrare                               |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Aparat de control defect sau incorect      |      X     |            |       |
| utilizat                                   |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Lipsa verific─ârii tehnice periodice a      |      X     |            |       |
| aparatului de control                      |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Manevrarea incorect─â a selectorului de     |            |      X     |       |
| înregistrare a activit─â┼úilor               |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Refuzul efectu─ârii controlului             |      X     |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Falsificarea foilor de înregistrare        |      X     |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Deteriorarea aparatului de control         |      X     |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Lips─â aparat tahograf                      |      X     |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Neefectuarea controlului intern de c─âtre   |      X     |            |       |
| operatorii de transport                    |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Acordarea de pl─â┼úi conduc─âtorilor auto în  |      X     |            |       |
| func┼úie de distan┼úa parcurs─â ┼či/sau        |            |            |       |
| cantitatea de m─ârfuri transportat─â         |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|
| Nep─âstrarea diagramelor tahograf pe ┼čoferi |      X     |            |       |
| în ordine cronologic─â (2 ani)              |            |            |       |
|____________________________________________|____________|____________|_______|

    îNTOCMIT __________________       ┼×EF AGEN┼óIE ARR ______________________

    ANEXA 3*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 3 este reprodus─â în facsimil.

    AUTORITATEA RUTIER─é ROMâN─é - ARR

                             RAPORT DE INFORMARE            Perioada _________
privind controlul respectării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002, aprobată prin Legea nr. 466/2003

    Statistic─â detaliat─â - control trafic:
 ______________________________________________________________________________
|                                        |      M─ârfuri     |     Persoane     |
|                                        |__________________|__________________|
|                                        |România|alte state|România|alte state|
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| ABATERI MEN┼óIONATE îN PROCESELE-VERBALE|   x   |     x    |   x   |     x    |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Referitor la conducerea continu─â       |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Referitor la conducerea zilnic─â        |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Referitor la timpul zilnic de odihn─â   |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Mai mult de 6 zile consecutiv          |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Referitor la timpul de odihn─â          |       |          |       |          |
| s─âpt─âmânal                             |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Utilizarea incorect─â a foilor de       |       |          |       |          |
| înregistrare                           |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Tahograf defect sau incorect utilizat  |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Lipsa verific─ârii tehnice periodice a  |       |          |       |          |
| tahografului                           |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Absen┼úa total─â sau par┼úial─â a foilor   |       |          |       |          |
| de înregistrare                        |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Manevrare incorect─â a selectorului de  |       |          |       |          |
| înregistrare a activit─â┼úilor           |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| ABATERI GRAVE CONSTATATE               |   x   |     x    |   x   |     x    |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Refuzul efectu─ârii controlului         |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Falsificarea foilor de înregistrare    |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Deteriorarea tahografului              |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|
| Lipsa aparatului tahograf              |       |          |       |          |
|________________________________________|_______|__________|_______|__________|


    Statistic─â global─â - control în trafic:
 ______________________________________________________________________________
|                                        |    M─ârfuri    |    Persoane   |Total|
|                                        |_______________|_______________|     |
|                                        |România| alte  |România| alte  |     |
|                                        |       | state |       | state |     |
|________________________________________|_______|_______|_______|_______|_____|
| Num─ârul vehiculelor controlate         |       |       |       |       |     |
|________________________________________|_______|_______|_______|_______|_____|
| Din care, înc─ârcate cu m─ârfuri         |       |       |       |       |     |
| periculoase                            |       |       |       |       |     |
|________________________________________|_______|_______|_______|_______|_____|
| Num─ârul vehiculelor aflate în neregul─â |       |       |       |       |     |
|________________________________________|_______|_______|_______|_______|_____|
| Din care, înc─ârcate cu m─ârfuri         |       |       |       |       |     |
| periculoase                            |       |       |       |       |     |
|________________________________________|_______|_______|_______|_______|_____|
| Num─ârul zilelor de lucru ale           |       |       |       |       |     |
| conduc─âtorilor auto controla┼úi         |       |       |       |       |     |
|________________________________________|_______|_______|_______|_______|_____|
| Num─ârul contraven┼úiilor men┼úionate în  |       |       |       |       |     |
| procesele-verbale                      |       |       |       |       |     |
|________________________________________|_______|_______|_______|_______|_____|
| Valoarea amenzilor aplicate (mil. lei) |       |       |       |       |     |
|________________________________________|_______|_______|_______|_______|_____|


    ANEXA 4*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 4 este reprodus─â în facsimil.

    AUTORITATEA RUTIER─é ROMâN─é - ARR

                             RAPORT DE INFORMARE            Perioada _________
privind controlul respectării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002, aprobată prin Legea nr. 466/2003

    Statistic─â detaliat─â - control la sediul operatorilor de transport:
 ______________________________________________________________________________
|                                                             |M─ârfuri|Persoane|
|_____________________________________________________________|_______|________|
| ABATERI MEN┼óIONATE îN PROCESELE-VERBALE                     |   x   |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Referitor la conducerea continu─â                            |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Referitor la conducerea zilnic─â                             |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Referitor la timpul zilnic de odihn─â                        |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Mai mult de 6 zile consecutive sau mai mult de 56 ore în    |       |        |
| 6 zile consecutive                                          |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Referitor la timpul de conducere, dou─â s─âpt─âmâni consecutive|       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Referitor la timpul de odihn─â s─âpt─âmânal                    |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Utilizarea incorect─â a foii de înregistrare                 |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Absen┼úa total─â sau par┼úial─â a foilor de înregistrare        |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Manevrarea incorect─â a selectorului de înregistrare         |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| ABATERI GRAVE CONSTATATE                                    |    x  |    x   |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Refuzul efectu─ârii controlului                              |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Falsificarea foilor de înregistrare                         |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Nep─âstrarea foilor de înregistrare pe perioada prev─âzut─â de |       |        |
| reglement─ârile în vigoare (2 ani)                           |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Neefectuarea controlului intern de c─âtre operatorul de      |       |        |
| transport                                                   |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|
| Acordarea de pl─â┼úi ┼čoferilor în func┼úie de distan┼úa         |       |        |
| parcurs─â ┼či/sau cantitatea de m─ârfuri transportat─â          |       |        |
|_____________________________________________________________|_______|________|


    Statistic─â global─â - control la sediul operatorilor de transport:
 ______________________________________________________________________________
|                                    |               Activitatea               |
|                                    |_________________________________________|
|                                    |     M─ârfuri        |      Persoane      |
|                                    |____________________|____________________|
|                                    |  transport   |Total|  transport   |Total|
|                                    |    rutier    |     |    rutier    |     |
|                                    |______________|     |______________|     |
|                                    |public| folos |     |public| folos |     |
|                                    |      |propriu|     |      |propriu|     |
|____________________________________|______|_______|_____|______|_______|_____|
| Num─ârul operatorilor de transport  |      |       |     |      |       |     |
| rutier verifica┼úi                  |      |       |     |      |       |     |
|____________________________________|______|_______|_____|______|_______|_____|
| Num─ârul de conduc─âtori auto        |      |       |     |      |       |     |
| verifica┼úi                         |      |       |     |      |       |     |
|____________________________________|______|_______|_____|______|_______|_____|
| Num─ârul zilelor de lucru verificate|      |       |     |      |       |     |
|____________________________________|______|_______|_____|______|_______|_____|
| Num─ârul contraven┼úiilor men┼úionate |      |       |     |      |       |     |
| în procesele-verbale               |      |       |     |      |       |     |
|____________________________________|______|_______|_____|______|_______|_____|
| Valoarea total─â a amenzilor        |      |       |     |      |       |     |
| aplicate [mil. lei]                |      |       |     |      |       |     |
|____________________________________|______|_______|_____|______|_______|_____|
| Num─ârul licen┼úelor/autoriza┼úiilor  |      |       |     |      |       |     |
| de transport suspendate            |      |       |     |      |       |     |
|____________________________________|______|_______|_____|______|_______|_____|
| Num─ârul licen┼úelor/autoriza┼úiilor  |      |       |     |      |       |     |
| de transport anulate               |      |       |     |      |       |     |
|____________________________________|______|_______|_____|______|_______|_____|


 ______________________________________________________________________________
|                                    |   Structura operatorilor de transport   |
|                                    |                 rutier                  |
|                                    |   - dup─â num─ârul de conduc─âtori auto -  |
|                                    |_________________________________________|
|                                    |1-5|6-20|21-50|51-100|101-200|> 200|Total|
|____________________________________|___|____|_____|______|_______|_____|_____|
| Num─ârul operatorilor de transport  |   |    |     |      |       |     |     |
| rutier verifica┼úi                  |   |    |     |      |       |     |     |
|____________________________________|___|____|_____|______|_______|_____|_____|
| Num─ârul de conduc─âtori auto        |   |    |     |      |       |     |     |
| verifica┼úi                         |   |    |     |      |       |     |     |
|____________________________________|___|____|_____|______|_______|_____|_____|
| Num─ârul zilelor de lucru verificate|   |    |     |      |       |     |     |
|____________________________________|___|____|_____|______|_______|_____|_____|
| Num─ârul contraven┼úiilor men┼úionate |   |    |     |      |       |     |     |
| în procesele-verbale               |   |    |     |      |       |     |     |
|____________________________________|___|____|_____|______|_______|_____|_____|
| Valoarea total─â a amenzilor        |   |    |     |      |       |     |     |
| aplicate [mil. lei]                |   |    |     |      |       |     |     |
|____________________________________|___|____|_____|______|_______|_____|_____|
| Num─ârul licen┼úelor/autoriza┼úiilor  |   |    |     |      |       |     |     |
| de transport suspendate            |   |    |     |      |       |     |     |
|____________________________________|___|____|_____|______|_______|_____|_____|
| Num─ârul licen┼úelor/autoriza┼úiilor  |   |    |     |      |       |     |     |
| de transport anulate               |   |    |     |      |       |     |     |
|____________________________________|___|____|_____|______|_______|_____|_____|