├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONAN┼ó─é Nr. 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto ┼či utilizarea aparatelor de ├«nregistrare a activit─â┼úii acestora
EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 565 din 16 august 2007

    în temeiul art. 108 din Constitu┼úia României, republicat─â, ┼či al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan┼úe,

    Guvernul României adopt─â prezenta ordonan┼ú─â.

    CAP. 1
    Scop ┼či domeniu de aplicare

    ART. 1
    (1) Prezenta ordonan┼ú─â stabile┼čte cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto care efectueaz─â opera┼úiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispozi┼úii din domeniul social privind transportul rutier ┼či amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 ┼či Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.135/98 ┼či abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 sau opera┼úiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere interna┼úionale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR.
    (2) Prezenta ordonan┼ú─â stabile┼čte cadrul de aplicare a regulilor privind utilizarea aparatelor de înregistrare a perioadelor de conducere, pauzelor ┼či perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor auto, denumite în continuare tahografe sau tahografe digitale, a┼ča cum sunt acestea definite în anexa nr. I ┼či în anexa nr. IB la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
    ART. 2
    Opera┼úiunile de transport la care se face referire la art. 13 alin. (1) lit. a), b), c), d), h), k), m), n) ┼či p) al Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul României, de la aplicarea prevederilor acestui regulament.
    ART. 3
    Ministerul Transporturilor poate acorda, cu acordul Comisiei Europene, derog─âri temporare de la regulile privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto, în condi┼úiile prev─âzute la art. 14 al Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006.

    CAP. 2
    Activitatea de control

    ART. 4
    (1) Controlul respect─ârii prevederilor Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, ale Acordului AETR ┼či ale prezentei ordonan┼úe se va desf─â┼čura atât în trafic, cât ┼či la sediile întreprinderilor ┼či operatorilor de transport rutier.
    (2) Controlul în trafic se efectueaz─â de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control din cadrul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. ┼či/sau de c─âtre poli┼úi┼čti rutieri.
    (3) Controlul la sediile întreprinderilor ┼či operatorilor de transport rutier se efectueaz─â de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control din cadrul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. ┼či/sau de c─âtre personalul cu atribu┼úii de control din cadrul Inspec┼úiei Muncii - I.M., Ministerului Muncii, Familiei ┼či Egalit─â┼úii de ┼×anse.
    (4) Coordonatorul na┼úional al activit─â┼úilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR ┼či ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 este Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., denumit─â în continuare Coordonator na┼úional.
    ART. 5
    Coordonatorul na┼úional are urm─âtoarele atribu┼úii principale:
    a) coordoneaz─â activitatea de control, astfel încât:
    (i) s─â fie verificat anual cel pu┼úin 1% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conduc─âtorii auto care fac obiectul prezentei ordonan┼úe. începând cu 1 ianuarie 2008 vor fi verificate anual cel pu┼úin 2% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conduc─âtorii auto, iar începând cu 1 ianuarie 2010 vor fi verificate anual cel pu┼úin 3% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conduc─âtorii auto;
    (ii) s─â fie verificate în trafic cel pu┼úin 15% din totalul zilelor de lucru ale conduc─âtorilor auto verificate anual ┼či cel pu┼úin 25% din num─ârul acestora s─â fie verificate la sediile întreprinderilor de transport rutier. începând cu 1 ianuarie 2008, cel pu┼úin 30% din totalul zilelor de lucru ale conduc─âtorilor auto verificate anual vor fi verificate în trafic ┼či cel pu┼úin 50% din num─ârul acestora vor fi verificate la sediul întreprinderilor de transport rutier;
    b) colaboreaz─â cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea organiz─ârii unor activit─â┼úi comune de control;
    c) transmite la fiecare 2 ani Comisiei Europene raport─âri statistice cu privire la activitatea de control, conform prevederilor art. 17 al Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006 ┼či Deciziei Comisiei nr. 93/173/CEE;
    d) colaboreaz─â cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în vederea depist─ârii ┼či sanc┼úion─ârii unor eventuale înc─âlc─âri ale prevederilor Regulamentului Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 ┼či/sau Acordului AETR, acolo unde exist─â indicii în acest sens;
    e) transmite informa┼úiile prev─âzute la art. 22 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006 ┼či, respectiv, la art. 19 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 organismelor similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, la fiecare 6 luni ┼či ori de câte ori sunt solicitate astfel de informa┼úii cu privire la anumite cazuri particulare.
    ART. 6
    (1) Toate institu┼úiile implicate în activitatea de control vor înainta anual Coordonatorului na┼úional statistici detaliate cu privire la controalele desf─â┼čurate, care s─â cuprind─â cel pu┼úin urm─âtoarele informa┼úii:
    a) în ceea ce prive┼čte controalele în trafic:
    (i) tipul de drum pe care a avut loc controlul - autostrad─â, drum na┼úional sau drum jude┼úean/local - ┼či statul în care este înmatriculat vehiculul, astfel încât s─â fie evitat─â orice fel de discriminare bazat─â pe na┼úionalitate;
    (ii) tipul de tahograf instalat pe vehicul;
    b) în ceea ce prive┼čte controalele la sediile întreprinderilor ┼či operatorilor de transport rutier:
    (i) tipul de activitate de transport - transport na┼úional sau interna┼úional, de m─ârfuri sau de persoane, public ori în cont propriu;
    (ii) dimensiunea parcului de vehicule al întreprinderilor ┼či operatorilor de transport rutier;
    (iii) tipul de tahograf instalat pe vehicul.
    (2) Statisticile prev─âzute la alin. (1) se centralizeaz─â de c─âtre Coordonatorul na┼úional ┼či se transmit la fiecare 2 ani Comisiei Europene.
    ART. 7
    în cursul exercit─ârii atribu┼úiilor, personalul cu atribu┼úii de control are dreptul:
    a) s─â p─âtrund─â în orice vehicul care face obiectul prezentei ordonan┼úe ┼či s─â inspecteze orice parte a vehiculului ┼či a tahografului, putând s─â verifice, s─â re┼úin─â ┼či/sau s─â copieze orice document sau înregistrare relevant─â pentru activitatea de control;
    b) s─â solicite conduc─âtorului auto sau întreprinderii/operatorului de transport rutier s─â prezinte de îndat─â vehiculul spre a fi inspectat într-o loca┼úie dotat─â corespunz─âtor pentru evalu─âri tehnice am─ânun┼úite, dac─â exist─â indicii privind interven┼úii neautorizate asupra tahografului sau indicii privind existen┼úa unor mijloace ilegale de manipulare a tahografului care nu pot fi verificate corespunz─âtor în trafic;
    c) s─â p─âtrund─â, în vederea efectu─ârii controlului ┼či în timpul programului normal de lucru, în orice spa┼úiu în care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea întreprinderea/operatorul de transport rutier, unde pot exista informa┼úii relevante pentru activitatea de control al respect─ârii regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto.

    CAP. 3
    Contraven┼úii ┼či sanc┼úiuni

    ART. 8
    Constituie contraven┼úii urm─âtoarele fapte:
    1. utilizarea unui vehicul f─âr─â tahograf sau tahograf digital ori utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale neomologate;
    2. montarea unor tahografe sau tahografe digitale neomologate;
    3. utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale nesigilate;
    4. utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale montate/reparate/calibrate de operatori economici neautoriza┼úi;
    5. utilizarea unor tahografe digitale necalibrate;
    6. utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale cu termenul de valabilitate al verific─ârii/calibr─ârii periodice dep─â┼čit;
    7. calibrarea incorect─â a unui tahograf sau tahograf digital;
    8. utilizarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului;
    9. montarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului;
    10. conducerea unui vehicul dotat cu tahograf f─âr─â a utiliza diagrame tahograf;
    11. conducerea unui vehicul dotat cu tahograf digital f─âr─â a utiliza cartela tahografic─â;
    12. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind asigurarea unui num─âr suficient de diagrame tahografice corespunz─âtoare pentru efectuarea opera┼úiunilor de transport;
    13. nerespectarea obliga┼úiei de a asigura posibilitatea utiliz─ârii imprimantei tahografului digital în trafic la solicitarea personalului de control, conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85;
    14. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) teza a treia din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind de┼úinerea, de c─âtre un conduc─âtor auto, a mai mult de o cartel─â tahografic─â valid─â;
    15. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) teza a treia, din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind utilizarea, de c─âtre un conduc─âtor auto, a unei cartele tahografice eliberate altei persoane;
    16. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) teza a treia din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;
    17. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) teza a cincea din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind modul de utilizare a tahografului digital atunci când cartela tahografic─â este defect─â sau nu este în posesia conduc─âtorului auto;
    18. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) teza întâi din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare sau deteriorate;
    19. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) teza întâi din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind scoaterea neautorizat─â a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital înaintea termin─ârii zilei de lucru sau utilizarea lor pentru o perioad─â mai lung─â decât cea prev─âzut─â;
    20. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) teza a treia din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind utilizarea diagramelor tahograf sau a cartelelor tahografice atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din mai mul┼úi conduc─âtori auto;
    21. nerespectarea de c─âtre conduc─âtorul auto a obliga┼úiei prev─âzute la art. 15 alin. (2) teza a doua din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind introducerea manual─â a unor date;
    22. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind reglarea ceasului tahografului ┼či utilizarea comutatorului;
    23. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prev─âzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85;
    24. omisiunea de a introduce manual în tahograful digital datele prev─âzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85;
    25. nerespectarea prevederilor art. 16 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind utilizarea vehiculului ┼či înregistrarea datelor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto în eventualitatea defect─ârii sau func┼úion─ârii defectuoase a tahografului ori în eventualitatea în care conduc─âtorul auto nu poate utiliza cartela tahograf fiind distrus─â, defect─â, pierdut─â sau furat─â;
    26. dep─â┼čirea perioadei maxime de conducere neîntrerupt─â cu pân─â la o or─â;
    27. dep─â┼čirea perioadei maxime de conducere neîntrerupt─â cu pân─â la dou─â ore;
    28. dep─â┼čirea perioadei maxime de conducere neîntrerupt─â cu pân─â la 3 ore;
    29. dep─â┼čirea perioadei maxime de conducere neîntrerupt─â cu pân─â la 4 ore;
    30. dep─â┼čirea perioadei maxime de conducere neîntrerupt─â cu 4 ore sau mai mult;
    31. dep─â┼čirea perioadei maxime zilnice de conducere cu pân─â la o or─â;
    32. dep─â┼čirea perioadei maxime zilnice de conducere cu pân─â la dou─â ore;
    33. dep─â┼čirea perioadei maxime zilnice de conducere cu pân─â la 3 ore;
    34. dep─â┼čirea perioadei maxime zilnice de conducere cu pân─â la 4 ore;
    35. dep─â┼čirea perioadei maxime zilnice de conducere cu 4 ore sau mai mult;
    36. dep─â┼čirea perioadei maxime de conducere într-un interval de dou─â s─âpt─âmâni;
    37. nerespectarea perioadei minime de odihn─â într-un interval de 24 de ore cu pân─â la o or─â;
    38. nerespectarea perioadei minime de odihn─â într-un interval de 24 de ore cu pân─â la dou─â ore;
    39. nerespectarea perioadei minime de odihn─â într-un interval de 24 de ore cu pân─â la 3 ore;
    40. nerespectarea perioadei minime de odihn─â într-un interval de 24 de ore cu pân─â la 4 ore;
    41. nerespectarea perioadei minime de odihn─â într-un interval de 24 de ore cu 4 ore sau mai mult;
    42. nerespectarea perioadei minime de odihn─â într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conduc─âtori auto, cu pân─â la o or─â;
    43. nerespectarea perioadei minime de odihn─â într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conduc─âtori auto, cu pân─â la dou─â ore;
    44. nerespectarea perioadei minime de odihn─â într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conduc─âtori auto, cu pân─â la 3 ore;
    45. nerespectarea perioadei minime de odihn─â într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conduc─âtori auto, cu pân─â la 4 ore;
    46. nerespectarea perioadei minime de odihn─â într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conduc─âtori auto, cu 4 ore sau mai mult;
    47. nerespectarea perioadei minime de odihn─â s─âpt─âmânal─â dup─â 6 perioade zilnice de conducere;
    48. nerespectarea perioadei minime de odihn─â s─âpt─âmânal─â dup─â 12 perioade zilnice de conducere;
    49. conducerea unui vehicul imobilizat de c─âtre autoritatea competent─â;
    50. refuzul în cursul controlului de a permite verificarea, re┼úinerea sau copierea oric─ârei înregistr─âri privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto;
    51. neprezentarea, în trafic, a num─ârului necesar de diagrame tahografice, a cartelei tahografice sau a list─ârilor efectuate cu imprimanta tahografului digital, conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 sau Acordului AETR, dup─â caz;
    52. neprezentarea, în cursul controlului la sediul întreprinderii/operatorului de transport rutier, a înregistr─ârilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto solicitate de personalul de control;
    53. lipsa, la sediul întreprinderii/operatorului de transport rutier, a registrului de sarcini ┼či a orarului serviciului regulat, prev─âzute la art. 16 alin. (1) din Regulamentul Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
    54. neînscrierea în registrul de sarcini a tuturor datelor prev─âzute la art. 16 alin. (2) ┼či alin. (3) lit. a) din Regulamentul Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
    55. nesemnarea registrului de sarcini de c─âtre conduc─âtorul întreprinderii/operatorului de transport rutier sau de c─âtre o persoan─â împuternicit─â de acesta, potrivit prevederilor art. 16 alin. (3) lit. b) din Regulamentul Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
    56. neprezentarea de c─âtre conduc─âtorul auto, în cursul controlului în trafic, a unei copii a registrului de sarcini ┼či a orarului serviciului regulat, conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
    57. nerespectarea obliga┼úiei de a p─âstra registrul de sarcini o perioad─â de cel pu┼úin un an de la expirarea perioadei la care se refer─â ┼či de a pune la dispozi┼úia conduc─âtorilor auto câte o copie a acestuia, conform prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din Regulamentul Parlamentului European ┼či al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
    58. nereturnarea diagramelor tahografice utilizate de c─âtre conduc─âtorul auto întreprinderii/operatorului de transport rutier, spre a fi p─âstrate la sediu, dup─â 28 de zile de la utilizarea lor;
    59. nerespectarea obliga┼úiei întreprinderii/operatorului de transport rutier de a desc─ârca ┼či stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conduc─âtorilor auto ┼či/sau nerespectarea obliga┼úiei de a desc─ârca ┼či stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 90 de zile, datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizeaz─â;
    60. nerespectarea obliga┼úiei întreprinderii/operatorului de transport rutier de a p─âstra înregistr─ârile privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto cel pu┼úin un an de la efectuarea acestora, în ordine cronologic─â ┼či separat pentru fiecare conduc─âtor auto;
    61. acordarea de c─âtre întreprindere/operatorul de transport rutier a unor pl─â┼úi conduc─âtorilor auto, chiar ┼či sub form─â de bonifica┼úii sau prime, în func┼úie de distan┼úa parcurs─â ┼či/sau de cantitatea de m─ârfuri transportat─â.
    ART. 9
    (1) Contraven┼úiile prev─âzute la art. 8 se sanc┼úioneaz─â dup─â cum urmeaz─â:
    a) cele de la pct. 1, 3, 8, 49, 50 ┼či 60, cu amend─â de la 9.000 lei la 10.000 lei, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    b) cele de la pct. 2 ┼či 9, cu amend─â de la 9.000 lei la 10.000 lei, aplicabil─â atelierului care a montat tahograful, tahograful digital sau dispozitivul ilegal;
    c) cele de la pct. 4, 53 ┼či 57, cu amend─â de la 4.500 lei la 5.000 lei, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    d) cele de la pct. 10, 11 ┼či 15, cu amend─â de la 4.500 lei la 5.000 lei, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier sau conduc─âtorului auto, dup─â caz;
    e) cea de la pct. 7, cu amend─â de la 4.500 lei la 5.000 lei, aplicabil─â atelierului care a calibrat tahograful sau tahograful digital;
    f) cele de la pct. 5, 6, 12, 13 ┼či 61, cu amend─â de la 3.500 lei la 4.000 lei, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    g) cele de la pct. 14 ┼či 16, cu amend─â de la 3.500 lei la 4.000 lei, aplicabil─â conduc─âtorului auto;
    h) cele de la pct. 51, 52, 58 ┼či 59, cu amend─â de la 3.000 lei la 3.500 lei, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    i) cele de la pct. 54, 55 ┼či 56, cu amend─â de la 2.000 lei la 2.500 lei, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    j) cele de la pct. 30, 35, 41 ┼či 46, cu amend─â de la 3.000 lei la 5.000 lei, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    k) cele de la pct. 29, 34, 40 ┼či 45, cu amend─â de la 2.500 lei la 3.000 lei, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    l) cele de la pct. 28, 33, 39 ┼či 44, cu amend─â de la 2.000 lei la 2.500 lei, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    m) cele de la pct. 27, 32, 38 ┼či 43, cu amend─â de la 1.500 lei la 2.000 lei, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    n) cele de la pct. 26, 31, 36, 37, 42, 47 ┼či 48, cu amend─â de la 1.000 lei la 1.500 lei, aplicabil─â întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    o) cele de la pct. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ┼či 25, cu amend─â de la 1.000 lei la 1.500 lei, aplicabil─â conduc─âtorului auto.
    (2) în m─âsura în care contraven┼úiile la care se face referire la art. 8 pct. 26 - 35 ┼či 37 - 48 sunt depistate în trafic, precum ┼či în toate celelalte situa┼úii în care conduc─âtorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor ┼či/sau perioadelor minime de odihn─â prev─âzute de legisla┼úia în vigoare, suplimentar fa┼ú─â de sanc┼úiunea cu amenda prev─âzut─â la alin. (1), se va aplica ┼či sanc┼úiunea imobiliz─ârii vehiculului pân─â la îndeplinirea condi┼úiilor de legalitate pentru continuarea transportului.
    (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, ori, dup─â caz, de la data comunic─ârii acestuia, jum─âtate din minimul amenzii prev─âzute la alin. (1), agentul constatator f─âcând men┼úiune în procesul-verbal despre aceast─â posibilitate.
    (4) Contraven┼úiile prev─âzute în prezenta ordonan┼ú─â se constat─â ┼či se sanc┼úioneaz─â de c─âtre personalul cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control din cadrul Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R., de c─âtre personalul cu atribu┼úii de inspec┼úie ┼či control din cadrul Inspec┼úiei Muncii - I.M., Ministerului Muncii, Familiei ┼či Egalit─â┼úii de ┼×anse ┼či de c─âtre poli┼úi┼čtii rutieri, potrivit competen┼úelor ce le revin.
    ART. 10
    Contraven┼úiilor prev─âzute la art. 8 le sunt aplicabile dispozi┼úiile Ordonan┼úei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven┼úiilor, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 180/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

    CAP. 4
    Dispozi┼úii finale ┼či tranzitorii

    ART. 11
    (1) în termen de cel mult 90 de zile de la data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe, Ministerul Transporturilor va aproba prin ordin al ministrului:
    a) norme tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea ┼či înnoirea cartelelor tahografice, precum ┼či pentru desc─ârcarea ┼či stocarea datelor din tahografele digitale ┼či cartelele tahografice;
    b) norme detaliate privind activitatea de control, prin care se va introduce ┼či un sistem de evaluare a întreprinderilor/operatorilor de transport rutier în ceea ce prive┼čte respectarea regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto, în func┼úie de num─ârul ┼či de gravitatea contraven┼úiilor constatate, precum ┼či reguli detaliate privind modul de imobilizare a vehiculelor;
    c) reglement─âri privind condi┼úiile de montare, reparare ┼či verificare a tahografelor, precum ┼či de autorizare a operatorilor economici care desf─â┼čoar─â astfel de activit─â┼úi.
    (2) în termen de cel mult 90 de zile de la data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe, Ministerul Transporturilor va elabora ┼či va supune spre aprobare Guvernului reglement─âri specifice privind organizarea timpului de munc─â al lucr─âtorilor mobili în transportul rutier de m─ârfuri ┼či persoane.
    (3) Ministerul Transporturilor, prin Compania Na┼úional─â de Autostr─âzi ┼či Drumuri Na┼úionale din România - S.A., va lua m─âsuri pentru ca la proiectarea ┼či construc┼úia drumurilor noi, precum ┼či la reabilitarea sau modernizarea drumurilor existente, pe care le administreaz─â, s─â se realizeze pe marginea acestora spa┼úii adecvate care s─â poat─â fi utilizate atât pentru punerea în aplicare a prevederilor privind perioadele de conducere, pauzele ┼či perioadele de odihn─â ale conduc─âtorilor auto, cât ┼či pentru desf─â┼čurarea activit─â┼úilor de control al respect─ârii acestor prevederi.
    (4) Prezenta ordonan┼ú─â transpune prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), (3) ┼či (4), art. 3, art. 4 alin. (6), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1) ┼či ale art. 16 alin. (1) din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European ┼či a Consiliului din 15 martie 2006 privind condi┼úiile minime pentru punerea în aplicare a regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 ┼či (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legisla┼úia social─â referitoare la activit─â┼úile de transport rutier ┼či de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, publicat─â în Jurnalul Oficial L nr. 102 din 11 aprilie 2006, p. 35 - 44.
    ART. 12
    Prezenta ordonan┼ú─â intr─â în vigoare în termen de 3 zile de la publicare, cu excep┼úia art. 8 - 10, care intr─â în vigoare în termen de 10 zile de la data public─ârii.
    ART. 13
    Pe data intr─ârii în vigoare a prezentei ordonan┼úe se abrog─â Ordonan┼úa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere ┼či a perioadelor de odihn─â ale conduc─âtorilor vehiculelor care efectueaz─â transporturi rutiere ┼či organizarea timpului de munc─â al lucr─âtorilor mobili în transportul rutier de m─ârfuri ┼či persoane, publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 466/2003, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
             C─éLIN POPESCU-T─éRICEANU

                       Contrasemneaz─â:
                       Ministrul transporturilor,
                       Ludovic Orban

                       Ministrul internelor ┼či
                       reformei administrative,
                       Cristian David

                       Ministrul muncii,
                       familiei ┼či egalit─â┼úii de ┼čanse,
                       Paul P─âcuraru

                       Departamentul pentru Afaceri Europene,
                       Adrian Cioc─ânea

                       p. Ministrul economiei ┼či finan┼úelor,
                       Doina-Elena Dasc─âlu,
                       secretar de stat

    Bucure┼čti, 7 august 2007.
    Nr. 37.