├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
Hotarare nr. 518 din 10 iulie 1995 (cu modificarile ulterioare) privind unele drepturi ┼či obliga┼úii ale personalului rom├ón trimis ├«n str─âin─âtate pentru ├«ndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
                    HOT─éRâRE   Nr. 518 din 10 iulie 1995
privind unele drepturi ┼či obliga┼úii ale personalului român trimis în str─âin─âtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

  Text în vigoare începând cu data de 23 decembrie 2015

  Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, pân─â la 23 decembrie 2015.

    Act de baz─â
  Hot─ârârea Guvernului nr. 518/1995

    Acte modificatoare
  Hot─ârârea Guvernului nr. 606/1996
  Hot─ârârea Guvernului nr. 420/1998
  Hot─ârârea Guvernului nr. 359/1999
  Hot─ârârea Guvernului nr. 313/2001
  Hot─ârârea Guvernului nr. 436/2002
  Hot─ârârea Guvernului nr. 587/2002
  Hot─ârârea Guvernului nr. 1257/2002
  Hot─ârârea Guvernului nr. 1570/2003
  Hot─ârârea Guvernului nr. 90/2004
  Hot─ârârea Guvernului nr. 740/2004
  Hot─ârârea Guvernului nr. 741/2004
  Hot─ârârea Guvernului nr. 1162/2004
  Hot─ârârea Guvernului nr. 1815/2004
  Hot─ârârea Guvernului nr. 2452/2004
  Hot─ârârea Guvernului nr. 953/2005
  Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 4/2009
  Hot─ârârea Guvernului nr. 1630/2009**
  Legea nr. 118/2010
  Legea nr. 285/2010
  Hot─ârârea Guvernului nr. 754/2011
  Legea nr. 283/2011
  Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 19/2012
  Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 84/2012
  Hot─ârârea Guvernului nr. 703/2014
  Hot─ârârea Guvernului nr. 19/2015
  Hot─ârârea Guvernului nr. 582/2015
  Rectificarea publicat─â în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 11 august 2015
  Hot─ârârea Guvernului nr. 999/2015

    Actele normative marcate cu dou─â asteriscuri (**) se refer─â la derog─âri de la Hot─ârârea Guvernului nr. 518/1995 sau con┼úin modific─âri efectuate asupra acestor derog─âri.

    Modific─ârile ┼či complet─ârile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. în fa┼úa fiec─ârei modific─âri sau complet─âri este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv─â, etc.

 
    NOTE:
    1. Reproducem mai jos prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 118/2010.

    "ART. 2
    (1) Se reduc cu 25% urm─âtoarele drepturi de natur─â salarial─â de care beneficiaz─â personalul din cadrul autorit─â┼úilor ┼či institu┼úiilor publice, indiferent de modul de finan┼úare al acestora:
    a) cuantumul drepturilor reprezentând salarizarea în valut─â ┼či alte drepturi în valut─â ┼či în lei ale personalului trimis în misiune permanent─â în str─âin─âtate ┼či, respectiv, ale personalului român trimis în str─âin─âtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prev─âzute în anexa nr. V/3 la Legea-cadru nr. 330/2009*) ┼či în Hot─ârârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valut─â ┼či celelalte drepturi în valut─â ┼či în lei ale personalului trimis în misiune permanent─â în str─âin─âtate, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, respectiv în Hot─ârârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi ┼či obliga┼úii ale personalului român trimis în str─âin─âtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;"
 
    *) Legea nr. 330/2009 a fost abrogat─â. A se vedea Legea nr. 284/2010.

 
    2. Conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285/2010, începând cu luna ianuarie 2011, drepturile prev─âzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 118/2010 se majoreaz─â cu 15% fa┼ú─â de cuantumul aflat în plat─â în luna octombrie 2010.

    3. Conform art. 8 alin. (1) al art. II din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 80/2010, aprobat─â cu modific─âri prin Legea nr. 283/2011, în anul 2012, cuantumul drepturilor prev─âzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 118/2010 se men┼úine la acela┼či nivel cu cel ce se acord─â pentru luna decembrie 2011.

    4. Conform art. 1 alin. (1) ┼či art. 3 alin. (1) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 19/2012, cuantumul drepturilor prev─âzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 118/2010 se majoreaz─â în dou─â etape, astfel:
    a) cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, fa┼ú─â de nivelul acordat pentru luna mai 2012;
    b) cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, fa┼ú─â de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012.

    5. Conform art. 1 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 84/2012, în anul 2013 se men┼úin în plat─â la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 drepturile prev─âzute la art. 1 ┼či art. 3 din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 19/2012 .


    CAPITOLUL I
    Dispozi┼úii generale

    ART. 1
    Prevederile prezentei hot─ârâri se aplic─â personalului trimis în str─âin─âtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar reprezentând:
    a) vizite oficiale, tratative (negocieri), consult─âri, încheieri de conven┼úii, acorduri ┼či alte asemenea în┼úelegeri;
    b) particip─âri la târguri ┼či expozi┼úii; prospectarea pie┼úei; ac┼úiuni de cooperare economic─â ┼či tehnico-┼čtiin┼úific─â; contract─âri ┼či alte ac┼úiuni care decurg din executarea contractelor de comer┼ú exterior;
    c) documentare, schimb de experien┼ú─â;
    d) cursuri ┼či stagii de practic─â ┼či specializare sau perfec┼úionare, inclusiv participarea elevilor, studen┼úilor ┼či cadrelor didactice înso┼úitoare la olimpiade ┼či concursuri în domeniul înv─â┼ú─âmântului;
    e) particip─âri la congrese, conferin┼úe, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte reuniuni, care prezint─â interes pentru activitatea specific─â a unit─â┼úii, precum ┼či la manifest─âri ┼čtiin┼úifice, culturale, artistice, sportive ┼či altele asemenea;
    f) primiri de titluri, grade profesionale, distinc┼úii sau premii conferite pentru realiz─âri ┼čtiin┼úifice, culturale, artistice sau sportive;
    g) desf─â┼čurarea unei activit─â┼úi ┼čtiin┼úifice, culturale, artistice sau sportive, temporare, f─âr─â dobândirea calit─â┼úii de salariat a partenerului extern, precum ┼či pentru ┼úinerea de cursuri în calitate de profesor vizitator;
    h) control ┼či îndrumare la misiuni diplomatice, oficii consulare ┼či alte asemenea reprezentan┼úe în str─âin─âtate;
    i) execut─âri de lucr─âri de construc┼úii, repara┼úii ┼či amenaj─âri la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare ┼či ale celorlalte forme de reprezentare în str─âin─âtate, precum ┼či ducerea ┼či aducerea pe ro┼úi a mijloacelor auto apar┼úinând acestor reprezentan┼úe;

    j) asigurarea protec┼úiei demnitarilor români pe timpul cât ace┼čtia se deplaseaz─â în str─âin─âtate de c─âtre personalul specializat din cadrul Serviciului de Protec┼úie ┼či Paz─â sau din alte unit─â┼úi din sistemul de ap─ârare, ordine public─â ┼či siguran┼ú─â na┼úional─â, dac─â în sistemele respective este prev─âzut─â o asemenea activitate;

    k) exerci┼úii, aplica┼úii, ateliere de lucru, controale la unit─â┼úile militare participante la misiuni de men┼úinere a p─âcii, cursuri la ┼čcoli ┼či academii militare, participare la misiuni specifice urgente, desf─â┼čurate la ordinul conduc─âtorului unit─â┼úii;

    l) crearea ┼či consolidarea democra┼úiei, a prosperit─â┼úii, cooper─ârii ┼či stabilit─â┼úii în Europa de Sud-Est, ca etap─â preliminar─â a integr─ârii statelor regiunii în structurile euroatlantice;

    m) participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la activit─â┼úi de cooperare judiciar─â interna┼úional─â în materie penal─â, la activit─â┼úi desf─â┼čurate pentru prevenirea, descoperirea ┼či cercetarea infrac┼úiunilor sau activit─â┼úilor infrac┼úionale, la misiuni comune operative interna┼úionale organizate în scopul combaterii criminalit─â┼úii transfrontaliere, men┼úinerii ordinii ┼či siguran┼úei publice, combaterii migra┼úiei ilegale sau în vederea execut─ârii unor ac┼úiuni specifice domeniului protec┼úiei civile ┼či al situa┼úiilor de urgen┼ú─â, precum ┼či la alte tipuri de activit─â┼úi de cooperare sau asisten┼ú─â poli┼úieneasc─â interna┼úional─â;
    n) transportul valizei diplomatice;
    o) participarea ca observator la ac┼úiuni desf─â┼čurate sub egida Organiza┼úiei pentru Securitate ┼či Cooperare în Europa (OSCE);
    p) participarea ca expert na┼úional deta┼čat.

    ART. 2
    Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administra┼úiei publice, precum ┼či alte institu┼úii publice, care trimit personal în str─âin─âtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, vor lua m─âsuri pentru:
    a) stabilirea num─ârului de persoane ┼či a duratei de deplasare în raport strict cu necesit─â┼úile concrete de realizare a misiunii;
    b) selec┼úionarea ┼či preg─âtirea personalului ┼úinând seama de specificul activit─â┼úii pentru care are loc deplasarea, precum ┼či organizarea temeinic─â a acesteia;
    c) analiza concluziilor ┼či a propunerilor prezentate de c─âtre personalul în cauz─â la întoarcerea din deplasare, pe baz─â de raport scris, înaintat la conducerea unit─â┼úii trimi┼ú─âtoare ┼či valorificarea optim─â a acestora.
    ART. 3
    (1) Deplasarea unor delega┼úi în str─âin─âtate, pe baz─â de invita┼úie primit─â din partea unor organiza┼úii sau a altor parteneri externi, cu suportarea integral─â sau par┼úial─â de c─âtre ace┼čtia a cheltuielilor, poate avea loc numai cu aprobarea prealabil─â a unit─â┼úii trimi┼ú─âtoare.
    (2) Dac─â invita┼úia nu se refer─â la o anumit─â persoan─â ┼či exist─â mai mul┼úi candida┼úi care îndeplinesc condi┼úiile necesare, selec┼úia ┼či trimiterea lor în str─âin─âtate se vor face pe baz─â de concurs sau prin numirea de c─âtre conducerea unit─â┼úii a unor salaria┼úi care pot reprezenta corespunz─âtor interesele acesteia.

    ART. 4
    (1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administra┼úiei publice, precum ┼či alte institu┼úii publice pot trimite în str─âin─âtate, în cadrul delega┼úiilor proprii, ┼či salaria┼úi ai altor institu┼úii publice, cu aprobarea conducerii unit─â┼úilor de la care provin, precum ┼či al┼úi speciali┼čti cu care s-au încheiat conven┼úii civile de prest─âri de servicii în condi┼úiile legii, în m─âsura în care prin conven┼úiile civile respective s-a prev─âzut acest lucru; cheltuielile de deplasare aferente, cu excep┼úia drepturilor prev─âzute la art. 5 alin. (1) lit. B, se suport─â de c─âtre unitatea trimi┼ú─âtoare.

    (1^1) Pentru reprezentan┼úii mass-media, în cazul în care ace┼čtia sunt invita┼úi de c─âtre primul-ministru, cheltuielile de deplasare aferente, cu excep┼úia drepturilor prev─âzute la art. 5 alin. (1) lit. B, se suport─â din bugetul Secretariatului General al Guvernului.

    (2) Pe timpul deplas─ârii în str─âin─âtate, în condi┼úiile prezentei hot─ârâri, primul-ministru, mini┼čtrii de stat ┼či mini┼čtrii pot beneficia, la cererea acestora, de asisten┼ú─â medical─â prestat─â de personal medical român de specialitate, cheltuielile de deplasare aferente personalului medical, cu excep┼úia drepturilor prev─âzute la art. 5 alin. (1) lit. B, suportându-se de c─âtre unitatea trimi┼ú─âtoare.

    ART. 5
    (1) Personalului trimis în str─âin─âtate în condi┼úiile prezentei hot─ârâri i se acord─â:

    A. în str─âin─âtate, o indemniza┼úie zilnic─â în valut─â primit─â pe perioada deleg─ârii ┼či deta┼č─ârii în str─âin─âtate, denumit─â în continuare indemniza┼úie de deplasare, compus─â din:
    a) o sum─â zilnic─â, denumit─â în continuare diurn─â, în vederea acoperirii cheltuielilor de hran─â, a celor m─ârunte uzuale, precum ┼či a costului transportului în interiorul localit─â┼úii în care î┼či desf─â┼čoar─â activitatea;
    b) o sum─â zilnic─â, denumit─â în continuare indemniza┼úie de cazare, în limita c─âreia personalul trebuie s─â î┼či acopere cheltuielile de cazare. Prin cheltuieli de cazare se în┼úelege, pe lâng─â tarifele sau chiria pl─âtite, ┼či eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum ┼či costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

    B. în ┼úar─â:
    a) salariul stabilit potrivit reglement─ârilor în vigoare, pe toat─â durata deplas─ârii, în cazul personalului care, pe timpul deplas─ârii în str─âin─âtate, î┼či men┼úine calitatea de salariat;
    b) o indemniza┼úie lunar─â în lei calculat─â în raport cu salariul de baz─â ┼či sporul de vechime, corespunz─âtor func┼úiei ┼či gradului profesional, în cazul personalului care se deplaseaz─â în interesul unit─â┼úii trimi┼ú─âtoare, pentru a participa la cursuri ┼či stagii de practic─â ┼či specializare sau perfec┼úionare, cu suportarea par┼úial─â sau integral─â a cheltuielilor de c─âtre diferite organiza┼úii sau al┼úi parteneri externi, pe o durat─â care dep─â┼če┼čte 90 de zile calendaristice ┼či c─âruia, pe timpul absen┼úei din ┼úar─â, i se suspend─â contractul de munc─â, dup─â cum urmeaz─â:
    - 25% pentru acoperirea cheltuielilor legate de între┼úinerea locuin┼úei;
    - 25% pentru fiecare copil sau p─ârinte aflat în între┼úinere, potrivit legii, în ┼úar─â, precum ┼či pentru so┼úul/so┼úia care nu realizeaz─â venituri.
    Sumele acordate potrivit prevederilor lit. B.b) nu pot s─â dep─â┼čeasc─â 100% din salariul de baz─â ┼či sporul de vechime, stabilite prin contractul individual de munc─â, actualizate potrivit index─ârilor aprobate.
    (2) Drepturile prev─âzute la alin. (1) lit. B.b) se acord─â cu condi┼úia semn─ârii, de c─âtre persoanele în cauz─â, a unui act adi┼úional la contractul de munc─â, prin care se oblig─â ca, dup─â întoarcerea în ┼úar─â, s─â lucreze o anumit─â perioad─â în cadrul unit─â┼úii trimi┼ú─âtoare, indiferent de durata deplas─ârii în str─âin─âtate.
    (3) Actul adi┼úional la contractul de munc─â men┼úionat la alin. (2) se încheie ┼či în cazul personalului care se deplaseaz─â în str─âin─âtate pentru documentare ┼či schimb de experien┼ú─â.
    în cazul nerespect─ârii acestei obliga┼úii, persoanele beneficiare vor restitui cheltuielile efectuate de c─âtre unitatea trimi┼ú─âtoare.

    (4) Cadrele militare în activitate care se deplaseaz─â în str─âin─âtate în condi┼úiile prev─âzute la alin. (1) lit. B.b) sunt eliberate din func┼úii în temeiul art. 4 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare ┼či beneficiaz─â pe timpul absen┼úei din ┼úar─â de indemniza┼úia lunar─â în lei, calculat─â în raport cu solda de baz─â.

    ART. 5^1
    (1) Personalul militar ┼či civil din Ministerul Ap─âr─ârii Na┼úionale ┼či din Ministerul de Interne, care particip─â în str─âin─âtate la cursuri, stagii de practic─â ┼či specializare, perfec┼úionare sau alte activit─â┼úi, inclusiv la cele finan┼úate de diferite organiza┼úii ori de al┼úi parteneri externi, este obligat ca înainte de începerea acestora s─â semneze un angajament, respectiv un act adi┼úional la contractul individual de munc─â. Modelele de angajament ┼či de act adi┼úional se stabilesc prin ordin al ministrului.
    (2) Prin angajament, respectiv prin act adi┼úional, persoanele prev─âzute la alin. (1) se oblig─â ca dup─â întoarcerea în ┼úar─â s─â î┼či desf─â┼čoare activitatea în Ministerul Ap─âr─ârii Na┼úionale, respectiv în Ministerul de Interne, o perioad─â determinat─â, stabilit─â prin ordin al ministrului.
    (3) în cazul nerespect─ârii obliga┼úiei prev─âzute la alin. (2), precum ┼či în situa┼úia exmatricul─ârii sau p─âr─âsirii cursului, a stagiului de practic─â, de specializare, de perfec┼úionare ┼či a altor activit─â┼úi, din motive imputabile lor, al demisiei ori al încet─ârii raportului de munc─â pentru comiterea unor infrac┼úiuni sau s─âvâr┼čirea unor abateri grave, înc─âlcarea în mod repetat a obliga┼úiilor de munc─â, inclusiv a normelor de comportare în unit─â┼úile militare ori când manifest─â dezinteres în îndeplinirea atribu┼úiilor ┼či sar ilor de serviciu sau în perfec┼úionarea preg─âtirii lor militare ┼či de specialitate, persoanele prev─âzute la alin. (1) restituie atât cheltuielile efectuate de Ministerul Ap─âr─ârii Na┼úionale, respectiv de Ministerul de Interne, cât ┼či cheltuielile suportate de diferite organiza┼úii sau partenerii externi, la solicitarea acestora, pentru transport, hran─â, cazare, burs─â, precum ┼či alte cheltuieli efectuate în acest scop.
    (4) Sumele recuperate se vor face venit la bugetul de stat sau vor reîntregi creditele bugetare în condi┼úiile legii, iar cele reprezentând cheltuielile efectuate de organiza┼úiile sau partenerii externi se ramburseaz─â acestora.
    (5) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile personalului militar ┼či civil care desf─â┼čoar─â misiuni în cadrul for┼úelor de men┼úinere a p─âcii sub egida O.N.U., N.A.T.O. sau a altor organiza┼úii interna┼úionale, precum ┼či personalului încadrat în batalioanele mixte, constituite între Armata României ┼či armatele altor ┼ú─âri.

    ART. 6
    (1) Ministerele ┼či celelalte unit─â┼úi trimi┼ú─âtoare mai suport─â în valut─â ┼či în lei, dup─â caz, pe lâng─â drepturile prev─âzute la art. 5 alin. (1), ┼či urm─âtoarele alte cheltuieli:
    a) costul transportului în trafic interna┼úional, cel între localit─â┼úile din ┼úara în care personalul î┼či desf─â┼čoar─â activitatea, precum ┼či pe distan┼úa dus-întors dintre aeroport sau gar─â ┼či locul de cazare;
    b) costul transportului documenta┼úiilor, mostrelor ┼či al altor materiale sau obiecte necesare îndeplinirii misiunii;

    c) cheltuielile medicale pentru vaccinuri ┼či medicamente specifice unor ┼ú─âri sau localit─â┼úi cu clima greu de suportat, pentru spitalizare ┼či interven┼úii chirurgicale în cazuri de urgen┼ú─â, precum ┼či cheltuielile privind asigurarea medical─â, în cazul în care asisten┼úa medical─â pentru aceste persoane nu este prev─âzut─â de regulamentele europene sau de un acord bilateral în vigoare încheiat de România;

    d) cheltuielile în leg─âtur─â cu decesul în str─âin─âtate ┼či transportul în ┼úar─â al celor deceda┼úi;
    e) comisioanele ┼či taxele bancare, cheltuielile pentru ob┼úinerea vizelor de intrare în ┼ú─ârile respective, de rezervare a locurilor în mijloacele de transport, taxele de aeroport, comisioanele de rezervare a camerelor de hotel ┼či altele asemenea.

    f) taxele de înscriere ┼či/sau de participare la congrese, conferin┼úe, simpozioane, seminarii, colocvii sau la alte reuniuni, precum ┼či la manifest─âri ┼čtiin┼úifice, culturale, artistice, sportive ┼či altele asemenea, în condi┼úiile stabilite de organizatori;

    g) cheltuielile necesare achizi┼úion─ârii materialelor de reprezentare, pentru a fi oferite partenerilor str─âini, pentru promovarea unitar─â a simbolurilor na┼úionale ┼či ale armatei, cu ocazia desf─â┼čur─ârii unor activit─â┼úi comune cu reprezentan┼úii altor armate, în limita sumei de 500 dolari S.U.A., la valoarea de schimb leu/dolar S.U.A. stabilit─â de Banca Na┼úional─â a României, la data aprob─ârii execut─ârii misiunii. Condi┼úiile în care pot fi acordate, limitele maxime, în raport cu nivelul de reprezentare, precum ┼či modul de justificare a acestor sume se stabilesc prin ordin al ministrului ap─âr─ârii na┼úionale.

    (2) în situa┼úia în care partenerii externi ramburseaz─â delega┼úilor, par┼úial sau integral, cheltuielile prev─âzute la alin. (1), ace┼čtia au obliga┼úia ca la întoarcerea din deplasare s─â depun─â în contul unit─â┼úilor trimi┼ú─âtoare sumele primite, dar nu mai mult decât nivelul sumelor avansate sau suportate de c─âtre aceste unit─â┼úi.


    CAPITOLUL II
    Indemniza┼úia de deplasare


    Sec┼úiunea I*)
    Diurna

 
    *) Conform art. I pct. 5 din Hot─ârârea Guvernului nr. 582/2015, la capitolul II, titlul sec┼úiunii I se abrog─â.


    ART. 7
    (1) Indemniza┼úia de deplasare se diferen┼úiaz─â pe dou─â categorii ┼či se acord─â pe componentele prev─âzute la art. 5 alin. (1) lit. A la nivelurile stabilite pentru fiecare ┼úar─â în care are loc deplasarea, potrivit anexei.
    (2) Pentru personalul trimis în str─âin─âtate, în misiuni cu caracter temporar care se deplaseaz─â pentru durate de timp care nu necesit─â cazare, inclusiv pe durata întregii nop┼úi, indemniza┼úia de deplasare este format─â numai din diurna stabilit─â conform anexei.
    (3) Pentru personalul trimis în str─âin─âtate în condi┼úiile prezentei hot─ârâri, în cazul în care cheltuielile pentru cazare se suport─â de c─âtre partenerii externi, indemniza┼úia de deplasare este format─â numai din diurna stabilit─â conform anexei.
    (4) Pentru personalul trimis în str─âin─âtate în condi┼úiile prezentei hot─ârâri, în cazul în care cheltuielile pentru mas─â se suport─â de c─âtre partenerii externi, indemniza┼úia de deplasare este format─â din 50% din diurn─â ┼či 100% din indemniza┼úia de cazare, stabilite pentru ┼úara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadreaz─â.
    (5) Prevederile alin. (4) se aplic─â ┼či personalului care pe timpul deplas─ârii în str─âin─âtate se interneaz─â în spital, pentru cazurile ┼či în condi┼úiile stabilite potrivit prezentei hot─ârâri.
    (6) Pentru membrii colectivelor sportive, artistice, ┼čtiin┼úifice ┼či altele asemenea, în situa┼úia în care cheltuielile de între┼úinere ┼či cazare a acestora în str─âin─âtate se suport─â din sumele pl─âtite organizatorilor reuniunilor sau manifest─ârilor la care iau parte, la nivelul comunicat de c─âtre ace┼čtia, indemniza┼úia de deplasare este format─â din 50% din diurna stabilit─â pentru ┼úara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadreaz─â.
    (7) în cazul întreruperii c─âl─âtoriei, determinat─â de programul de zbor al avioanelor, drepturile de indemniza┼úie de deplasare ale personalului se acord─â, în continuare, la nivelul prev─âzut pentru ┼úara de destina┼úie, numai dac─â sejurul pe perioada respectiv─â nu este asigurat de c─âtre companiile care efectueaz─â transportul.

    ART. 7^1
    (1) Perioada pentru care se acord─â diurna în valut─â se determin─â în func┼úie de mijlocul de transport folosit, avându-se în vedere:
    a) momentul decol─ârii avionului, la plecarea în str─âin─âtate, ┼či momentul ateriz─ârii avionului, la sosirea în ┼úar─â, de ┼či pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a României;
    b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a României, atât la plecarea în str─âin─âtate, cât ┼či la înapoierea în ┼úar─â.
    (2) Pentru frac┼úiunile de timp care nu însumeaz─â 24 de ore, diurna se acord─â astfel: 50% pân─â la 12 ore ┼či 100% pentru perioada care dep─â┼če┼čte 12 ore.
    (3) Conducerea ministerelor ┼či celorlalte unit─â┼úi trimi┼ú─âtoare este obligat─â s─â ia m─âsurile necesare ca deplasarea personalului s─â aib─â loc, pe cât posibil, f─âr─â întreruperea c─âl─âtoriei.

    ART. 8 *** Abrogat

    ART. 8^1
    Muncitorii români care se deplaseaz─â în str─âin─âtate pentru execut─âri de lucr─âri de construc┼úii, repara┼úii ┼či amenaj─âri la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare ┼či ale celorlalte forme de reprezentare în str─âin─âtate au dreptul la o diurn─â în valut─â în cuantum de 75% din diurna de categoria I, prev─âzut─â în anex─â.


    Sec┼úiunea a II-a*)
    Cazarea

 
    *) Conform art. I pct. 9 din Hot─ârârea Guvernului nr. 582/2015, la capitolul II, titlul sec┼úiunii a II-a se abrog─â.


    ART. 9
    (1) Indemniza┼úia de cazare se acord─â în raport cu categoria de indemniza┼úie de deplasare în care se încadreaz─â personalul, la nivelul prev─âzut pentru fiecare ┼úar─â în care are loc deplasarea, potrivit anexei.
    (2) Pentru personalul care particip─â la misiuni cu caracter temporar care impun cazare la anumite hoteluri/loca┼úii din motive de securitate sau reprezentare, indemniza┼úia de cazare se acord─â la nivelul corespunz─âtor tarifelor practicate de c─âtre hotelurile în care au loc manifest─ârile respective, pe baza comunic─ârii primite din partea organizatorilor ori a reprezentan┼úelor României din ┼ú─ârile respective, cu aprobarea de c─âtre conducerile unit─â┼úilor trimi┼ú─âtoare.

    ART. 9^1
    (1) Personalul Ministerului Afacerilor Interne care particip─â la misiuni ┼či opera┼úii în afara teritoriului statului român în comun cu for┼úele armate ale României sau similare celor prev─âzute la art. 2 din Legea nr. 121/2011 privind participarea for┼úelor armate la misiuni ┼či opera┼úii în afara teritoriului statului român, pentru for┼úele armate, beneficiaz─â de diurn─â, cazare ┼či hran─â care se stabilesc în raport cu nivelul acestora utilizat la data de 31 decembrie 2009, potrivit legisla┼úiei aplicabile for┼úelor armate care particip─â la misiuni în afara teritoriului statului român, în lipsa acord─ârii acestor drepturi de c─âtre alia┼úii, partenerii sau organiza┼úiile interna┼úionale sub egida c─ârora se desf─â┼čoar─â misiunile ┼či opera┼úiile.
    (2) în raport cu gradul de risc al misiunilor ┼či opera┼úiilor la care particip─â personalul Ministerului Afacerilor Interne, ministrul afacerilor interne poate aproba majorarea cu pân─â la 100% a valorii diurnei stabilite potrivit alin. (1).


    CAPITOLUL III
    Transportul

    ART. 10*)
    (1) Personalul trimis în str─âin─âtate în condi┼úiile prezentei hot─ârâri are dreptul s─â c─âl─âtoreasc─â cu avionul sau cu trenul.
    De asemenea, personalul poate s─â c─âl─âtoreasc─â ┼či cu mijloace auto în situa┼úia în care cheltuielile totale ce trebuie suportate de c─âtre ministere ┼či celelalte unit─â┼úi trimi┼ú─âtoare sunt inferioare tarifelor practicate în cazul c─âl─âtoriei cu avionul.
    (2) Personalul poate s─â c─âl─âtoreasc─â cu avionul, astfel:

    a) business class, personalul care se încadreaz─â la categoria a II-a de indemniza┼úie de deplasare, cu excep┼úia membrilor Guvernului ┼či a cel mult trei colaboratori ai acestora, care pot s─â c─âl─âtoreasc─â ┼či cu clasa I;

    b) la clasa economic─â, restul personalului.

    (3) Transportul delega┼úiilor conduse de c─âtre primul-ministru se poate face ┼či cu avioane care efectueaz─â curse speciale.
    De asemenea, în cazuri urgente, cu aprobarea primului-ministru, se pot deplasa în str─âin─âtate cu avioane care efectueaz─â curse speciale ┼či delega┼úiile conduse de c─âtre mini┼čtrii de stat, mini┼čtri, secretarul general al Guvernului ┼či de ┼čeful Statului Major General al Armatei.

    (4) Cu aprobarea ministrului afacerilor externe, pe anumite rute, curierii diplomatici pot s─â c─âl─âtoreasc─â cu avionul ┼či la business class.

    (5) Cu aprobarea conducerii unit─â┼úilor trimi┼ú─âtoare, personalul care se încadreaz─â la categoria I de indemniza┼úie de deplasare poate s─â c─âl─âtoreasc─â ┼či la business class, în situa┼úia în care nu sunt locuri la clasa economic─â, iar plecarea în delega┼úie nu poate fi amânat─â.

    (6) Personalul poate s─â c─âl─âtoreasc─â cu trenul, astfel:
    - mini┼čtrii ┼či personalul încadrat în func┼úii similare sau superioare, la clasa I cu vagon de dormit, cu┼čet─â single;
    - curierii diplomatici, la clasa I cu vagon de dormit, cabin─â cu dou─â locuri;
    - restul personalului, la clasa I cu vagon de dormit, un loc în cu┼čet─â de 2 - 4 locuri.
    (7) Transportul dus-întors, pe distan┼úa dintre aeroport sau gar─â ┼či locul de cazare, se face cu mijloacele de transport în comun sau cu taxiul.

    (8) Pentru îndeplinirea programului stabilit se pot închiria atât mijloace de transport, în vederea deplas─ârii în grup, în interiorul ┼ú─ârii de destina┼úie, cât ┼či diferite mijloace de comunica┼úii, cu acordul prealabil al conduc─âtorului unit─â┼úii trimi┼ú─âtoare, decontarea cheltuielilor aferente urmând s─â se fac─â, potrivit legii, pe baz─â de documente justificative.
 
    *) Reproducem mai jos prevederile articolului unic din Hot─ârârea Guvernului nr. 1630/2009.

    "ARTICOL UNIC
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Hot─ârârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi ┼či obliga┼úii ale personalului român trimis în str─âin─âtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, în anul 2010, personalul român trimis în str─âin─âtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar poate s─â c─âl─âtoreasc─â cu avionul astfel:
    a) la business class, membrii Guvernului;
    b) la clasa economic─â, restul personalului.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (7) din Hot─ârârea Guvernului nr. 518/1995, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, în anul 2010, pentru personalul român trimis în str─âin─âtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar care nu se încadreaz─â la categoria a II-a de diurn─â, transportul dus-întors pe distan┼úa dintre aeroport sau gar─â ┼či locul de cazare se face cu mijloacele de transport în comun."


    CAPITOLUL IV
    Alte cheltuieli


    ART. 11
    (1) Valuta necesar─â pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli neprev─âzute, precum ┼či a celor pentru convorbiri telefonice, telex, comisioane de schimb, diferen┼úe de tarif la cazare ┼či altele asemenea, necesare îndeplinirii misiunii, se acord─â în limita unei sume de pân─â la 50% din indemniza┼úia de deplasare la care are dreptul personalul.
    (2) De asemenea, cu aprobarea prim-ministrului, secretarul general al Guvernului ┼či mini┼čtrii conduc─âtori de delega┼úii oficiale în str─âin─âtate pot s─â beneficieze de o sum─â în valut─â în limita a 1.000 euro, în vederea acoperirii unor cheltuieli de ordin protocolar. Prim-ministrul poate s─â efectueze astfel de cheltuieli pân─â la 2.000 euro.

    (3) în cazul personalului care se deplaseaz─â cu mijloace auto, inclusiv cu cele proprietate personal─â, unit─â┼úile trimi┼ú─âtoare vor avansa sumele necesare pentru plata carburan┼úilor ┼či a lubrifian┼úilor, ┼úinând seama de consumul specific al acestora, precum ┼či pentru plata taxelor rutiere, de transbordare sau a altor asemenea cheltuieli, inclusiv asigurarea pentru r─âspunderea civil─â, respectiv cartea verde. De asemenea, unit─â┼úile trimi┼ú─âtoare vor avansa sumele necesare acoperirii cheltuielilor de cazare, în condi┼úiile prezentei hot─ârâri, dup─â parcurgerea unei distan┼úe zilnice de minimum 500 km. Sumele necesare pentru destina┼úiile men┼úionate la acest alineat se vor acorda în lei sau în valut─â, în func┼úie de ┼úara în care se efectueaz─â cheltuielile respective.

    CAPITOLUL V
    Modul de acordare ┼či de justificare a sumelor cheltuite în valut─â

    ART. 12
    (1) Sumele în valut─â cuvenite personalului, în condi┼úiile stabilite prin prezenta hot─ârâre, se acord─â sub form─â de avans.

    (1^1) în situa┼úii temeinic motivate, sumele prev─âzute la alin. (1) se pot acorda ┼či în lei, caz în care personalul are obliga┼úia de a achizi┼úiona, anterior plec─ârii în str─âin─âtate, valuta de la unit─â┼úile specializate care nu percep comision.

    (2) Justificarea sumelor cheltuite în valut─â, cu excep┼úia celor reprezentând indemniza┼úia de deplasare, se face pe baz─â de documente ┼či se aprob─â de c─âtre conduc─âtorii unit─â┼úilor trimi┼ú─âtoare; în cazul cheltuielilor medicale este necesar ┼či avizul policlinicii de specialitate.

    (2^1) în situa┼úia prev─âzut─â la alin. (1^1), justificarea sumelor primite sub form─â de avans se va face pe baz─â de procedur─â intern─â stabilit─â de fiecare unitate trimi┼ú─âtoare.

    (2^2) Prin excep┼úie de la alin. (2), pentru misiunile prev─âzute la art. 9 alin. (2), sumele cheltuite în valut─â care dep─â┼česc indemniza┼úiile de cazare stabilite în condi┼úiile prezentei hot─ârâri se aprob─â, în cazuri temeinic justificate, de c─âtre conducerile unit─â┼úilor trimi┼ú─âtoare, pe baza documentelor justificative.
    (3) în situa┼úia în care în unele ┼ú─âri, potrivit practicii existente pe plan local, nu se elibereaz─â documente sau acestea sunt re┼úinute de c─âtre autorit─â┼úi, sumele cheltuite, cu excep┼úia celor reprezentând indemniza┼úia de deplasare, se justific─â pe baz─â de declara┼úie dat─â pe propria r─âspundere. în ┼ú─ârile în care România are reprezentan┼úe, declara┼úia se confirm─â de c─âtre aceste reprezentan┼úe, dac─â pentru ob┼úinerea acestei confirm─âri nu sunt necesare cheltuieli de deplasare.

    ART. 13
    (1) Sumele în valut─â folosite în alte scopuri, pierdute, furate sau cheltuite f─âr─â respectarea condi┼úiilor în care au fost acordate potrivit prezentei hot─ârâri, se recupereaz─â în valut─â de la cei vinova┼úi.
    (2) Eventualele penalit─â┼úi de întârziere se calculeaz─â în lei, pe baza cursului de schimb valutar la data depunerii sumei datorate.
    ART. 14
    Recuperarea avansului nejustificat sau a sumelor r─âmase necheltuite ┼či nedepuse sau depuse peste termenele prev─âzute de lege, inclusiv a penalit─â┼úilor de întârziere, se face pe baz─â de dispozi┼úie emis─â de c─âtre conduc─âtorul unit─â┼úii trimi┼ú─âtoare, la propunerea compartimentului financiar-contabil al unit─â┼úii care a acordat avansul în valut─â, indiferent de unitatea la care este încadrat în munc─â titularul de avans.

    CAPITOLUL VI
    Dispozi┼úii finale

    ART. 15
    (1) De drepturile stabilite prin prezenta hot─ârâre beneficiaz─â ┼či personalul care particip─â la unele ac┼úiuni organizate de c─âtre partenerii externi, dar numai în m─âsura în care, din documentele primite sau din în┼úelegerile încheiate, rezult─â c─â partenerii în cauz─â nu suport─â integral cheltuielile de deplasare.
    (2) în astfel de cazuri, cu aprobarea conducerii ministerelor sau a celorlalte unit─â┼úi trimi┼ú─âtoare, personalul men┼úionat la alin. (1) poate s─â beneficieze ┼či de:

    a) indemniza┼úie de delegare pe timpul necesar c─âl─âtoriei pân─â la localitatea de destina┼úie, respectiv pân─â la data prelu─ârii personalului de c─âtre organiza┼úiile sau partenerii externi, precum ┼či pe timpul revenirii în ┼úar─â, în func┼úie de orarele mijloacelor de transport;

    b) diferen┼úa de diurn─â în valut─â, dac─â sumele acordate de c─âtre organiza┼úiile sau partenerii externi respectivi sunt sub nivelul baremurilor la care are dreptul personalul, potrivit categoriei în care se încadreaz─â.
    ART. 16
    (1) Prevederile prezentei hot─ârâri se aplic─â ┼či personalului din regiile autonome ┼či societ─â┼úile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se deplaseaz─â temporar în str─âin─âtate pentru aducerea la îndeplinire a ac┼úiunilor men┼úionate la art. 1.
    (2) Drepturile ┼či obliga┼úiile personalului român trimis în str─âin─âtate de c─âtre Pre┼čedin┼úie, organele autorit─â┼úii legislative, judec─âtore┼čti ┼či de alte organe ale autorit─â┼úii publice, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, se stabilesc prin reglement─âri proprii, aprobate potrivit legii.
    ART. 17
    (1) Se recomand─â agen┼úilor economici, al┼úii decât cei prev─âzu┼úi la art. 16 alin. (1), precum ┼či funda┼úiilor, asocia┼úiilor ┼či altora asemenea, s─â aplice în mod corespunz─âtor prevederile prezentei hot─ârâri.
    (2) în situa┼úia în care persoanele juridice prev─âzute la alin. (1) acord─â drepturi superioare, cheltuielile efectuate cu aceast─â destina┼úie, care se au în vedere la calcularea profitului impozabil, nu pot dep─â┼či pe cele cuvenite personalului respectiv, în limitele ┼či în condi┼úiile stabilite prin prezenta hot─ârâre.
    ART. 18
    Anexa face parte integrant─â din prezenta hot─ârâre.
    ART. 19
    în m─âsura în care prezenta hot─ârâre nu prevede altfel, dispozi┼úiile sale se completeaz─â cu prevederile legale în vigoare referitoare la acordarea, cheltuirea, justificarea, eviden┼úa ┼či controlul sumelor puse la dispozi┼úia personalului care se deplaseaz─â în interesul serviciului pe teritoriul României.
    ART. 20
    Prevederile prezentei hot─ârâri se aplic─â începând cu data de 1 iulie 1995. Cu aceea┼či dat─â se abrog─â Hot─ârârea Guvernului nr. 647 din 26 noiembrie 1993, republicat─â, precum ┼či orice alte dispozi┼úii contrare.


    ANEX─é
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |           ┼óara           |Valuta|       Indemniza┼úie de deplasare       |
|crt.|                          |      |_______________________________________|
|    |                          |      |    categoria I    |    categoria II   |
|    |                          |      |___________________|___________________|
|    |                          |      |diurna|indemniza┼úie|diurna|indemniza┼úie|
|    |                          |      |      |de cazare   |      |de cazare   |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|  0 |             1            |   2  |   3  |      4     |   5  |      6     |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|  1 | Afganistan               | USD  |  120 |        180 |  150 |        360 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|  2 | Africa de Sud (Republica)| USD  |   38 |        110 |   60 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|  3 | Albania                  | euro |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|  4 | Algeria                  | USD  |   32 |        150 |   51 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|  5 | Anglia (Regatul Unit al  | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|    | Marii Britanii ┼či        |      |      |            |      |            |
|    | Irlandei de Nord)        |      |      |            |      |            |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|  6 | Angola                   | USD  |   32 |        140 |   51 |        280 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|  7 | Antigua ┼či Barbuda       | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|  8 | Antile                   | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|  9 | Arabia Saudit─â           | USD  |   38 |        110 |   60 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 10 | Argentina                | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 11 | Armenia                  | USD  |   38 |        140 |   60 |        280 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 12 | Australia                | USD  |   38 |        160 |   60 |        320 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 13 | Austria                  | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 14 | Azerbaidjan              | USD  |   38 |        120 |   60 |        240 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 15 | Bahamas                  | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 16 | Bahrain                  | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 17 | Bangladesh               | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 18 | Belarus                  | USD  |   38 |        110 |   60 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 19 | Belgia                   | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 20 | Benin                    | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 21 | Birmania                 | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 22 | Bolivia                  | USD  |   32 |        120 |   51 |        240 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 23 | Botswana                 | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 24 | Bosnia ┼či Herzegovina    | euro |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 25 | Brazilia                 | USD  |   32 |        120 |   51 |        240 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 26 | Bulgaria                 | euro |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 27 | Burkina Faso             | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 28 | Burundi                  | USD  |   32 |        120 |   51 |        240 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 29 | Cambodgia                | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 30 | Camerun                  | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 31 | Canada                   | USD  |   38 |        150 |   60 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 32 | Capul Verde              | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 33 | Cehia (Republica)        | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 34 | Centrafrican─â (Republica)| USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 35 | Chile                    | USD  |   32 |        120 |   51 |        240 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 36 | Chinez─â (Republica       | USD  |   38 |        140 |   60 |        280 |
|    | Popular─â)                |      |      |            |      |            |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 37 | Ciad                     | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 38 | Cipru                    | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 39 | Coasta de Filde┼č         | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 40 | Columbia                 | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 41 | Congo                    | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 42 | Coreea de Sud            | USD  |   38 |        180 |   60 |        360 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 43 | Coreea (RPD)             | euro |   30 |        120 |   48 |        240 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 44 | Costa Rica               | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 45 | Croa┼úia                  | euro |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 46 | Cuba                     | euro |   32 |        120 |   51 |        240 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 47 | Danemarca                | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 48 | Djibouti                 | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 49 | Dominican─â (Republica)   | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 50 | Ecuador                  | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 51 | Egipt                    | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 52 | Elve┼úia                  | euro |   38 |        150 |   60 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 53 | Emiratele Arabe Unite    | USD  |   38 |        100 |   60 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 54 | Estonia                  | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 55 | Etiopia                  | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 56 | Fiji                     | USD  |   38 |        120 |   60 |        240 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 57 | Filipine                 | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 58 | Finlanda                 | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 59 | Fran┼úa                   | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 60 | Gabon                    | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 61 | Gambia                   | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 62 | Georgia                  | USD  |   38 |        160 |   60 |        320 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 63 | Germania                 | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 64 | Ghana                    | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 65 | Grecia                   | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 66 | Guatemala                | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 67 | Guineea                  | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 68 | Guineea-Bissau           | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 69 | Guineea Ecuatorial─â      | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 70 | Guyana                   | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 71 | Haiti                    | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 72 | Honduras                 | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 73 | Hong Kong                | USD  |   53 |        250 |   85 |        500 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 74 | India                    | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 75 | Indonezia                | USD  |   38 |        100 |   60 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 76 | Iordania                 | USD  |   38 |        100 |   60 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 77 | Irak                     | USD  |   60 |         80 |   96 |        160 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 78 | Iran                     | USD  |   38 |        100 |   60 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 79 | Irlanda                  | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 80 | Islanda                  | euro |   35 |        130 |   56 |        260 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 81 | Israel                   | USD  |   38 |        120 |   60 |        240 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 82 | Italia                   | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 83 | Jamaica                  | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 84 | Japonia                  | USD  |   53 |        250 |   84 |        500 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 85 | Kazahstan                | USD  |   38 |        100 |   60 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 86 | Kenya                    | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 87 | Kârgâzstan               | USD  |   38 |        100 |   60 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 88 | Kuwait                   | USD  |   38 |        150 |   60 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 89 | Laos                     | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 90 | Lesotho                  | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 91 | Letonia                  | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 92 | Liban                    | USD  |   38 |        100 |   60 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 93 | Liberia                  | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 94 | Libia                    | USD  |   38 |        130 |   60 |        260 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 95 | Lituania                 | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 96 | Luxemburg                | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 97 | Macedonia                | euro |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 98 | Madagascar               | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
| 99 | Malaysia                 | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|100 | Mali                     | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|101 | Malta                    | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|102 | Maroc                    | USD  |   32 |        120 |   51 |        240 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|103 | Mauritania               | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|104 | Mauritius                | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|105 | Mexic                    | USD  |   38 |        110 |   60 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|106 | Moldova                  | USD  |   38 |        100 |   60 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|107 | Mongolia                 | USD  |   38 |        110 |   60 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|108 | Mozambic                 | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|109 | Muntenegru               | euro |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|110 | Myanmar                  | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|111 | Namibia                  | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|112 | Nepal                    | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|113 | Nicaragua                | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|114 | Niger                    | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|115 | Nigeria                  | USD  |   32 |        160 |   51 |        320 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|116 | Norvegia                 | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|117 | Noua Zeeland─â            | USD  |   38 |        160 |   60 |        320 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|118 | Olanda                   | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|119 | Oman                     | USD  |   38 |        100 |   60 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|120 | Pakistan                 | USD  |   32 |        140 |   51 |        280 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|121 | Panama                   | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|122 | Papua-Noua Guinee        | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|123 | Paraguay                 | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|124 | Peru                     | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|125 | Polonia                  | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|126 | Portugalia               | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|127 | Qatar                    | USD  |   38 |        140 |   60 |        280 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|128 | Rwanda                   | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|129 | Federa┼úia Rus─â           | USD  |   47 |        140 |   75 |        280 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|130 | Salvador                 | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|131 | Sao Tome ┼či Principe     | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|132 | San Marino               | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|133 | Senegal                  | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|134 | Serbia                   | euro |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|135 | Sierra Leone             | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|136 | Singapore                | USD  |   38 |        150 |   60 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|137 | Siria                    | USD  |   38 |        100 |   60 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|138 | Slovacia                 | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|139 | Slovenia                 | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|140 | Somalia                  | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|141 | Spania                   | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|142 | Sri Lanka                | USD  |   38 |        110 |   60 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|143 | S.U.A.                   | USD  |   53 |        210 |   84 |        420 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|144 | Sudan                    | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|145 | Suedia                   | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|146 | Surinam                  | USD  |   32 |        110 |   51 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|147 | Tadjikistan              | USD  |   38 |        100 |   60 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|148 | Tanzania                 | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|149 | Taiwan                   | USD  |   38 |        110 |   60 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|150 | Thailanda                | USD  |   38 |        100 |   60 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|151 | Togo                     | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|152 | Tunisia                  | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|153 | Turcia                   | USD  |   38 |        140 |   60 |        280 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|154 | Turkmenistan             | USD  |   38 |        110 |   60 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|155 | Ucraina                  | USD  |   38 |        150 |   60 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|156 | Uganda                   | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|157 | Ungaria                  | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|158 | Uruguay                  | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|159 | Uzbekistan               | USD  |   38 |        100 |   60 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|160 | Vatican                  | euro |   35 |        150 |   56 |        300 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|161 | Venezuela                | USD  |   32 |        130 |   51 |        260 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|162 | Vietnam                  | USD  |   32 |        120 |   51 |        240 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|163 | Yemen                    | USD  |   38 |        110 |   60 |        220 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|164 | Zair                     | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|165 | Zambia                   | USD  |   32 |        100 |   51 |        200 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|
|166 | Zimbabwe                 | USD  |   32 |        120 |   51 |        240 |
|____|__________________________|______|______|____________|______|____________|


    încadrarea personalului în categorii de indemniza┼úie de deplasare
    în categoria a II-a se încadreaz─â: viceprim-mini┼čtrii, mini┼čtrii, mini┼čtrii delega┼úi, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat în func┼úii asimilate acestora prin acte normative, secretarii generali, secretarii generali adjunc┼úi, înal┼úii reprezentan┼úi ai prim-ministrului, precum ┼či prefec┼úii, subprefec┼úii, primarul general ┼či viceprimarul capitalei, pre┼čedin┼úii ┼či vicepre┼čedin┼úii consiliilor jude┼úene, ambasadorii, ┼čefii reprezentan┼úelor diplomatice ale României, academicienii ┼či membrii coresponden┼úi ai Academiei Române, ┼čeful Statului Major General, loc┼úiitorii ┼čefului Statului Major General ┼či directorul Statului Major General, ┼čeful Corpului de control ┼či inspec┼úie, ┼čefii departamentelor Ministerului Ap─âr─ârii Na┼úionale ┼či loc┼úiitorii acestora, ┼čeful Statului Major al For┼úelor Terestre, ┼čeful Statului Major al For┼úelor Navale, ┼čeful Statului Major al For┼úelor Aeriene, loc┼úiitorii secretarilor de stat din cadrul unit─â┼úilor care au astfel de func┼úii.
    Pentru prim-ministrul diurna se majoreaz─â cu 50%.
    în categoria I se încadreaz─â restul personalului.

    NOT─é:
    Prim-ministru, mini┼čtrii, precum ┼či ceilal┼úi membri ai Guvernului beneficiaz─â de diurn─â în cuantum integral, indiferent de condi┼úiile în care are loc deplasarea.


                              ---------------