├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDONAN┼ó─é Nr. 75 din 25 august 1998 pentru aderarea Rom├óniei la Acordul cu privire la transporturile interna┼úionale de produse perisabile ┼či cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970


EMITENT:      GUVERNUL ROMâNIEI
PUBLICAT─é îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 319 din 28 august 1998

    în temeiul art. 107 alin. (1) ┼či (3) din Constitu┼úia României ┼či al art. 1 pct. 1 lit. i) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan┼úe,

    Guvernul României emite urm─âtoarea ordonan┼ú─â:

    ARTICOL UNIC
    România ader─â la Acordul cu privire la transporturile interna┼úionale de produse perisabile ┼či cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaz─â:
                       Ministrul transporturilor,
                       Traian B─âsescu

                       Ministrul industriei ┼či comer┼úului,
                       Radu Berceanu

                       p. Ministrul agriculturii
                       ┼či alimenta┼úiei,
                       Adrian Dobrescu,
                       secretar de stat

                           ACORD*)
cu privire la transporturile interna┼úionale de produse perisabile ┼či cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP)

    *) Traducere.

    P─âr┼úile contractante,
    în dorin┼úa de a îmbun─ât─â┼úi condi┼úiile de p─âstrare a calit─â┼úii produselor perisabile în cursul transport─ârii acestora, mai cu seam─â în cursul schimburilor interna┼úionale,
    considerând c─â îmbun─ât─â┼úirea acestor condi┼úii de p─âstrare este de natur─â s─â dezvolte comer┼úul cu produse perisabile,
    au convenit asupra celor ce urmeaz─â:

    CAP. 1
    Echipamente speciale de transport

    ART. 1
    în ceea ce prive┼čte transportul interna┼úional de produse perisabile, pot fi desemnate ca mijloace de transport izoterme, refrigeratoare, frigorifice sau calorifice doar acele mijloace de transport care corespund defini┼úiilor ┼či normelor enun┼úate în anexa nr. 1 la prezentul acord.
    ART. 2
    P─âr┼úile contractante vor lua m─âsurile necesare pentru a se verifica ┼či controla conformitatea cu normele a mijloacelor de transport men┼úionate în primul articol din prezentul regulament, potrivit suplimentelor 1, 2, 3 ┼či 4 din anexa nr. 1 la prezentul acord. Fiecare parte contractant─â va recunoa┼čte validitatea atest─ârilor de conformitate eliberate, potrivit paragrafului 4 din suplimentul 1 din anexa nr. 1 la prezentul acord, de c─âtre autoritatea competent─â a unei alte p─âr┼úi contractante. Fiecare parte contractant─â va putea recunoa┼čte validitatea atest─ârilor de conformitate eliberate, cu respectarea condi┼úiilor prev─âzute de suplimentele 1 ┼či 2 din anexa nr. 1 la prezentul acord, de c─âtre autoritatea competent─â dintr-un stat care nu este parte contractant─â.

    CAP. 2
    Folosirea de mijloace de transport speciale pentru transporturile interna┼úionale de anumite produse perisabile

    ART. 3
    1. Prescrip┼úiile men┼úionate la art. 4 din prezentul acord se aplic─â oric─ârui transport, fie c─â este pe cont propriu sau în contul altcuiva, efectuate exclusiv - sub rezerva dispozi┼úiilor paragrafului 2 din prezentul articol - fie pe calea ferat─â, fie pe drum, fie pe o combina┼úie între acestea:
    - de produse înghe┼úate ┼či congelate;
    - de produse men┼úionate în anexa nr. 3 la prezentul acord, chiar dac─â ele nu sunt nici înghe┼úate ┼či nici congelate, atunci când locul de înc─ârcare a m─ârfurilor sau a echipamentului care le con┼úine pe vehicul feroviar sau rutier ┼či locul unde m─ârfurile sau echipamentul care le con┼úine este desc─ârcat dintr-un asemenea vehicul se afl─â în dou─â state diferite ┼či atunci când locul de desc─ârcare a m─ârfurilor se afl─â situat pe teritoriul unei p─âr┼úi contractante.
    în cazul în care transporturile cuprind unul sau mai multe trasee maritime, altele decât cele ar─âtate în paragraful 2 al prezentului articol, fiecare parcurs terestru trebuie considerat aparte.
    2. Dispozi┼úiile paragrafului 1 din prezentul articol se aplic─â, de asemenea, ┼či traseelor maritime de mai pu┼úin de 150 km, cu condi┼úia ca m─ârfurile s─â fie transportate în acelea┼či echipamente folosite pentru parcursul sau parcursurile terestre, f─âr─â transbordare a m─ârfii, ┼či ca aceste trasee s─â precead─â sau s─â urmeze unul sau mai multe din transporturile terestre men┼úionate în paragraful 1 al prezentului articol sau s─â fie efectuate între dou─â dintre aceste transporturi.
    3. în pofida dispozi┼úiilor paragrafelor 1 ┼či 2 din prezentul articol, p─âr┼úile contractante vor putea s─â nu supun─â dispozi┼úiilor art. 4 al prezentului acord transportul produselor care nu sunt destinate consumului uman.
    ART. 4
    1. Pentru transportul produselor perisabile desemnate în anexele nr. 2 ┼či 3 la prezentul acord trebuie s─â fie folosite mijloacele de transport desemnate în primul articol al prezentului acord, în afara cazului în care temperaturile previzibile pentru toat─â durata transportului fac aceast─â obliga┼úie inutil─â în mod clar, în scopul men┼úinerii condi┼úiilor de temperatur─â stabilite în anexele nr. 2 ┼či 3 la prezentul acord. Alegerea ┼či folosirea acestui echipament trebuie f─âcute astfel încât s─â fie posibil─â respectarea condi┼úiilor de temperatur─â stabilite în aceste anexe, pe toat─â durata transportului. în plus, trebuie luate toate m─âsurile utile în ceea ce prive┼čte, mai cu seam─â, temperatura produselor în momentul înc─ârc─ârii ┼či opera┼úiunile de înghe┼úare, de reînghe┼úare în timpul drumului sau alte opera┼úiuni necesare. Dispozi┼úiile prezentului paragraf nu se aplic─â totu┼či decât în cazul în care nu sunt incompatibile cu angajamentele interna┼úionale privind transporturile interna┼úionale care decurg pentru p─âr┼úile contractante din conven┼úiile în vigoare la data intr─ârii în vigoare a prezentului acord sau din conven┼úiile ce li se vor substitui.
    2. Dac─â, în cursul unui transport supus prescrip┼úiilor din prezentul acord, prescrip┼úiile impuse de paragraful 1 din prezentul articol nu au fost respectate,
    a) pe teritoriul unei p─âr┼úi contractante, nimeni nu va putea dispune de produse dup─â executarea transportului, în afar─â de cazul în care autorit─â┼úile competente ale acestei p─âr┼úi contractante consider─â c─â acordarea autoriza┼úiei este compatibil─â cu exigen┼úele igienei publice ┼či în afar─â de cazul în care se respect─â eventualele condi┼úii stabilite de c─âtre aceste autorit─â┼úi atunci când acord─â autoriza┼úia;
    b) orice parte contractant─â va putea - în virtutea exigen┼úelor de igien─â public─â sau de profilaxie a animalelor ┼či cu condi┼úia ca aceasta s─â nu fie incompatibil─â cu celelalte angajamente interna┼úionale vizate în ultima fraz─â a paragrafului 1 al prezentului articol - s─â interzic─â intrarea de produse pe teritoriul s─âu sau s─â o subordoneze condi┼úiilor fixate de ea.
    3. Respectarea prescrip┼úiilor din paragraful 1 al prezentului articol nu este obligatorie pentru transportatorii în contul altcuiva, decât în m─âsura în care vor fi acceptat s─â procure sau s─â furnizeze presta┼úii destinate asigur─ârii respect─ârii prescrip┼úiilor prezentului acord ┼či dac─â aceast─â respectare este legat─â de executarea acestor presta┼úii. Dac─â alte persoane, fizice sau juridice, au acceptat s─â procure sau s─â furnizeze presta┼úii destinate asigur─ârii respect─ârii prescrip┼úiilor din prezentul acord, este de datoria lor s─â asigure aceast─â respectare, în m─âsura în care aceasta este legat─â de executarea presta┼úiilor pe care ele au acceptat s─â le procure sau s─â le furnizeze.
    4. în cazul transporturilor supuse prescrip┼úiilor prezentului acord ┼či al c─âror loc de înc─ârcare se afl─â pe teritoriul unei p─âr┼úi contractante, respectarea prescrip┼úiilor paragrafului 1 din prezentul articol revine, sub rezerva dispozi┼úiilor din paragraful 3 al prezentului articol,
    - în cazul unui transport în contul altcuiva, persoanei - fizice sau juridice - care este expeditor potrivit documentului de transport sau, în absen┼úa unui document de transport, persoanei - fizice sau juridice - care a încheiat contractul de transport cu transportatorul;
    - în celelalte cazuri, persoanei - fizice sau juridice - care efectueaz─â transportul.

    CAP. 3
    Diverse dispozi┼úii

    ART. 5
    Dispozi┼úiile prezentului acord nu se aplic─â transporturilor terestre efectuate cu ajutorul de conteinere f─âr─â transbordare a m─ârfurilor, cu condi┼úia ca aceste transporturi s─â fie precedate sau urmate de un transport maritim, altul decât unul din cele vizate în paragraful 2 al art. 3 din prezentul acord.
    ART. 6
    1. Fiecare parte contractant─â va lua toate m─âsurile adecvate pentru a asigura respectarea dispozi┼úiilor prezentului acord. Administra┼úiile competente ale p─âr┼úilor contractante vor fi informate asupra m─âsurilor generale luate în acest scop.
    2. Dac─â o parte contractant─â constat─â o infrac┼úiune comis─â de o persoan─â rezident─â pe teritoriul unei alte p─âr┼úi contractante sau îi aplic─â o sanc┼úiune, administra┼úia primei p─âr┼úi contractante va informa administra┼úia celeilalte p─âr┼úi contractante despre infrac┼úiunea constatat─â ┼či sanc┼úiunea aplicat─â.
    ART. 7
    P─âr┼úile contractante î┼či rezerv─â dreptul de a conveni prin acorduri bilaterale sau multilaterale dac─â dispozi┼úiile aplicabile atât mijloacelor speciale de transport, cât ┼či temperaturilor la care anumite produse trebuie men┼úinute în timpul transportului, ar putea fi mai severe decât cele prev─âzute în prezentul acord, mai ales din cauza condi┼úiilor climaterice speciale. Aceste dispozi┼úii nu vor fi aplicabile decât transporturilor interna┼úionale efectuate între p─âr┼úile contractante care vor fi încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale vizate de prezentul articol. Aceste acorduri vor fi comunicate Secretariatului general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite, care le va comunica p─âr┼úilor contractante la prezentul acord ┼či care nu au semnat acele acorduri.
    ART. 8
    Nerespectarea prescrip┼úiilor prezentului acord nu afecteaz─â nici existen┼úa ┼či nici validitatea contractelor încheiate în vederea execut─ârii de transporturi.

    CAP. 4
    Dispozi┼úii finale

    ART. 9
    1. Statele membre ale Comisiei economice pentru Europa ┼či statele admise în comisie cu titlu consultativ, conform paragrafului 8 din mandatul acestei comisii, pot deveni p─âr┼úi contractante la prezentul acord:
    a) semnându-l;
    b) ratificându-l, dup─â ce l-au semnat sub rezerva ratific─ârii, sau
    c) aderând la el.
    2. Statele susceptibile de a participa la anumite lucr─âri ale Comisiei economice pentru Europa, în aplicarea paragrafului 11 din mandatul acestei comisii, pot deveni p─âr┼úi contractante la prezentul acord aderând la el dup─â ce acesta intr─â în vigoare.
    3. Prezentul acord va fi deschis semn─ârii pân─â la 31 mai 1971 inclusiv. Dup─â aceast─â dat─â, el va fi deschis ader─ârii.
    4. Aderarea î┼či va produce efectul prin depunerea unui instrument pe lâng─â Secretariatul general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite.
    ART. 10
    1. Orice stat va putea, în momentul în care va semna prezentul acord f─âr─â rezerva ratific─ârii sau cu ocazia depunerii instrumentului s─âu de ratificare sau de aderare, ori în oricare alt moment ulterior, s─â declare, prin notificare adresat─â Secretariatului general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite, c─â acordul nu se aplic─â transporturilor efectuate pe toate teritoriile sale situate în afara Europei sau pe unele din acestea. Dac─â aceast─â notificare este f─âcut─â dup─â intrarea în vigoare a acordului pentru statul care face notificarea, acordul va înceta s─â fie aplicabil la transporturile pe teritoriul sau teritoriile desemnate în notificare la 90 de zile de la data la care secretariatul a primit aceast─â notificare.
    2. Orice stat care a f─âcut o declara┼úie conform─â paragrafului 1 din prezentul articol va putea, la orice dat─â ulterioar─â, prin notificare adresat─â Secretariatului general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite, s─â declare c─â acordul va fi aplicabil transporturilor pe un teritoriu desemnat în notificarea f─âcut─â conform paragrafului 1 din prezentul articol ┼či acordul va deveni aplicabil transporturilor pe acel teritoriu la 180 de zile de la data primirii de c─âtre Secretariatul general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite a acestei notific─âri.
    ART. 11
    1. Prezentul acord va intra în vigoare la un an dup─â ce cinci dintre statele men┼úionate în paragraful 1 al art. 9 îl vor fi semnat f─âr─â rezerva ratific─ârii ┼či vor fi depus instrumentul lor de ratificare sau de aderare.
    2. Pentru fiecare stat care îl va ratifica sau care va adera la el, dup─â ce cinci state îl vor fi semnat f─âr─â rezerva ratific─ârii sau vor fi depus instrumentul lor de ratificare sau de aderare, prezentul acord va intra în vigoare la un an de la depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare al acelui stat.
    ART. 12
    1. Fiecare parte contractant─â va putea denun┼úa prezentul acord prin notificare adresat─â Secretariatului general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite.
    2. Denun┼úarea va avea efect la 15 luni de la data la care Secretariatul general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite va fi primit notificarea.
    ART. 13
    Prezentul acord va înceta s─â produc─â efect dac─â, dup─â intrarea sa în vigoare, num─ârul de p─âr┼úi contractante este mai mic de cinci, pe o perioad─â oarecare de 12 luni consecutive.
    ART. 14
    1. Orice stat va putea, atunci când va semna prezentul acord f─âr─â rezerva ratific─ârii sau cu ocazia depunerii instrumentului s─âu de ratificare ori aderare sau în orice alt moment ulterior, s─â declare, prin notificare adresat─â Secretariatului general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite, c─â prezentul acord va fi aplicabil la toate sau la o parte dintre teritoriile pe care le reprezint─â pe plan interna┼úional. Prezentul acord va fi aplicabil teritoriului sau teritoriilor men┼úionate în notificare, începând din a 90-a zi de la primirea acestei notific─âri de c─âtre Secretariatul general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite sau, dac─â în acea zi acordul nu este înc─â intrat în vigoare, începând de la intrarea sa în vigoare.
    2. Orice stat care va fi f─âcut, conform paragrafului 1 al prezentului articol, o declara┼úie având ca efect aplicabilitatea prezentului acord la un teritoriu pe care îl reprezint─â pe plan interna┼úional va putea, conform art. 12, s─â denun┼úe prezentul acord în ceea ce prive┼čte acel teritoriu.
    ART. 15
    1. Orice diferend între dou─â sau mai multe p─âr┼úi contractante, privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord, va fi, pe cât posibil, rezolvat pe calea negocierii între p─âr┼úile în litigiu.
    2. Orice diferend ce nu se va rezolva prin negocieri va fi supus arbitrajului, dac─â una dintre p─âr┼úile contractante în litigiu solicit─â aceasta ┼či va fi, în consecin┼ú─â, trimis la unul sau mai mul┼úi arbitri ale┼či de comun acord de c─âtre p─âr┼úile în litigiu. Dac─â, în urm─âtoarele 3 luni de la data cererii de arbitrare, p─âr┼úile în litigiu nu reu┼česc s─â se în┼úeleag─â asupra alegerii unui arbitru sau a arbitrilor, oricare dintre aceste p─âr┼úi contractante va putea solicita Secretariatului general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite s─â desemneze un arbitru unic, în fa┼úa c─âruia se va supune spre decizie diferendul.
    3. Decizia arbitrului sau a arbitrilor desemna┼úi conform paragrafului precedent va fi obligatorie pentru p─âr┼úile contractante în litigiu.
    ART. 16
    1. Orice stat va putea, în momentul semn─ârii ori ratific─ârii prezentului acord sau în momentul ader─ârii la acesta, s─â declare c─â nu se consider─â legat de paragrafele 2 ┼či 3 ale art. 15 din prezentul acord. Celelalte p─âr┼úi contractante nu vor fi legate de aceste paragrafe fa┼ú─â de oricare parte contractant─â care va fi formulat o asemenea rezerv─â.
    2. Orice parte contractant─â care va fi formulat o rezerv─â potrivit paragrafului 1 din prezentul articol va putea, în orice moment, s─â ridice aceast─â rezerv─â printr-o notificare adresat─â Secretariatului general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite.
    3. Cu excep┼úia rezervei prev─âzute la paragraful 1 din prezentul articol, nu va fi admis─â nici o rezerv─â la prezentul acord.
    ART. 17
    1. Timp de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, orice parte contractant─â va putea, prin notificare adresat─â Secretariatului general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite, s─â cear─â convocarea unei conferin┼úe care s─â aib─â ca obiect revizuirea prezentului acord. Secretariatul general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite va notifica aceast─â cerere tuturor p─âr┼úilor contractante ┼či va convoca o conferin┼ú─â de revizuire dac─â, într-un r─âstimp de 4 luni de la notificarea adresat─â Secretariatului general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite, cel pu┼úin o treime dintre p─âr┼úile contractante îi vor face cunoscut asentimentul lor la aceast─â cerere.
    2. Dac─â se convoac─â o conferin┼ú─â potrivit art. 17, paragraful 1, Secretariatul general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite va informa toate p─âr┼úile contractante ┼či le va invita s─â prezinte, în termen de 3 luni, propunerile pe care ele ar dori s─â le examineze conferin┼úa. Secretariatul general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite va comunica tuturor p─âr┼úilor contractante ordinea de zi provizorie a conferin┼úei, ca ┼či textul propunerilor, cu cel pu┼úin 3 luni înainte de data deschiderii conferin┼úei.
    3. Secretariatul general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite va invita la orice conferin┼ú─â, convocat─â conform prezentului articol, toate statele vizate la paragraful 1 al art. 9 din prezentul acord ┼či toate statele devenite p─âr┼úi contractante în aplicarea paragrafului 2 al art. 9.
    ART. 18
    1. Fiecare parte contractant─â va putea propune unul sau mai multe amendamente la acest acord. Textul oric─ârui proiect de amendament va fi comunicat Secretariatului general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite, care îl va comunica tuturor p─âr┼úilor contractante ┼či îl va aduce la cuno┼čtin┼ú─â celorlalte state vizate în paragraful 1 al art. 9 din prezentul acord.
    2. în termen de 6 luni de la data comunic─ârii de c─âtre Secretariatul general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite a proiectului de amendament, orice parte contractant─â poate aduce la cuno┼čtin┼ú─â Secretariatului general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite:
    a) fie c─â are o obiec┼úie la amendamentul propus;
    b) fie c─â, de┼či are inten┼úia de a adopta proiectul, în ┼úara sa nu sunt înc─â îndeplinite condi┼úiile necesare acestei accept─âri.
    3. Atât timp cât o parte contractant─â care a adresat comunicarea prev─âzut─â la paragraful 2 b) al prezentului articol nu a notificat Secretariatului general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite acceptarea sa, va putea - în termen de 9 luni începând de la expirarea termenului de 6 luni prev─âzut pentru comunicare - s─â prezinte o obiec┼úie la amendamentul propus.
    4. Dac─â se formuleaz─â o obiec┼úie la proiectul de amendament, în condi┼úiile prev─âzute la paragrafele 2 ┼či 3 ale prezentului articol, amendamentul va fi considerat c─â nu a fost acceptat ┼či va fi f─âr─â efect.
    5. Dac─â nu s-a formulat nici o obiec┼úie la proiectul de amendament în condi┼úiile prev─âzute la paragrafele 2 ┼či 3 ale prezentului articol, amendamentul se va socoti acceptat la data care urmeaz─â:
    a) atunci când nici o parte contractant─â nu a adresat o comunicare în aplicarea paragrafului 2 b) al prezentului articol, la expirarea termenului de 6 luni vizat la paragraful 2 al prezentului articol;
    b) atunci când cel pu┼úin o parte contractant─â a adresat o comunicare în aplicarea paragrafului 2 b) al prezentului articol, la cea mai apropiat─â din cele dou─â date urm─âtoare:
    - data la care toate p─âr┼úile contractante care au adresat o astfel de comunicare vor fi notificat Secretariatului general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite acceptarea proiectului din partea lor, aceast─â dat─â fiind totu┼či reportat─â la expirarea termenului de 6 luni prev─âzut la paragraful 2 al prezentului articol, dac─â toate accept─ârile erau notificate anterior acestei expir─âri;
    - expirarea termenului de 9 luni prev─âzut la paragraful 3 al prezentului articol.
    6. Orice amendament socotit ca acceptat va intra în vigoare la 6 luni de la data la care a fost declarat acceptat.
    7. Secretariatul general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite va adresa, cât mai curând cu putin┼ú─â, tuturor p─âr┼úilor contractante, o notificare prin care s─â le fac─â cunoscut dac─â a fost formulat─â o obiec┼úie împotriva proiectului de amendament, conform paragrafului 2 a) al prezentului articol, ┼či dac─â una sau mai multe p─âr┼úi contractante i-au adresat o comunicare conform paragrafului 2 b) al prezentului articol. în cazul în care una sau mai multe p─âr┼úi contractante vor fi adresat o asemenea comunicare, ulterior se va notifica tuturor p─âr┼úilor contractante dac─â partea sau p─âr┼úile contractante care au adresat o asemenea comunicare ridic─â o obiec┼úie împotriva proiectului de amendament sau îl accept─â.
    8. Independent de procedura de amendare prev─âzut─â la paragrafele 1 - 6 ale prezentului articol, anexele ┼či suplimentele la prezentul acord pot fi notificate prin acord între administra┼úiile competente de c─âtre toate p─âr┼úile contractante. în cazul în care administra┼úia unei p─âr┼úi contractante a declarat c─â dreptul na┼úional din ┼úara sa o oblig─â s─â condi┼úioneze acceptarea sa de ob┼úinerea unei autoriza┼úii speciale în acest scop sau de aprobarea unui organ legislativ, consim┼ú─âmântul p─âr┼úii contractante în cauz─â la modificarea anexei nu va fi socotit ca fiind dat decât în momentul în care aceast─â parte contractant─â va fi declarat Secretariatului general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite c─â au fost ob┼úinute autoriza┼úiile sau aprob─ârile necesare. Acordul între administra┼úiile competente va putea prevedea c─â, pentru o perioad─â tranzitorie, vechile anexe vor r─âmâne în vigoare, în totalitate sau în parte, simultan cu noile anexe. Secretariatul general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite va fixa data intr─ârii în vigoare a noilor texte ce rezult─â din asemenea modific─âri.
    ART. 19
    în afara notific─ârilor prev─âzute la art. 17 ┼či 18 din prezentul acord, Secretariatul general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite va notifica statelor vizate la paragraful 1 al art. 9 din prezentul acord, cât ┼či statelor devenite p─âr┼úi contractante în aplicarea paragrafului 2 al art. 9 din prezentul acord:
    a) semn─âturile, ratific─ârile ┼či ader─ârile, în virtutea art. 9;
    b) datele la care prezentul acord va intra în vigoare, conform art. 11;
    c) denun┼ú─ârile, în virtutea art. 12;
    d) abrogarea prezentului acord, conform art. 13;
    e) notific─ârile primite, conform art. 10 ┼či 14;
    f) declara┼úiile ┼či notific─ârile primite, conform paragrafelor 1 ┼či 2 ale art. 16;
    g) intrarea în vigoare a oric─ârui amendament, conform art. 18.
    ART. 20
    Dup─â data de 31 mai 1971, originalul prezentului acord va fi depus la Secretariatul general al Organiza┼úiei Na┼úiunilor Unite, care va transmite copii certificate conforme fiec─âruia dintre statele vizate la paragrafele 1 ┼či 2 ale art. 9 din prezentul acord.
    Drept pentru care, subsemna┼úii, împuternici┼úi în mod corespunz─âtor, am semnat prezentul acord.
    încheiat la Geneva, la 1 septembrie 1971, într-un singur exemplar în limbile englez─â, francez─â ┼či rus─â, toate cele trei texte fiind egal autentice.

    ANEXA 1

                        DEFINI┼óII ┼×I NORME
ale mijloacelor de transport speciale*1) pentru transporturile produselor perisabile

    1. Mijloc de transport izoterm. Mijloc de transport la care furgonul*2) este construit cu pere┼úi izolan┼úi, inclusiv u┼čile, podeaua ┼či acoperi┼čul, permi┼úând limitarea schimburilor de c─âldur─â între interiorul ┼či exteriorul furgonului, astfel încât coeficientul global de transmisie termic─â (coeficient K) s─â permit─â intrarea mijlocului de transport într-una dintre categoriile urm─âtoare:

    I  = mijloc de transport     - caracterizat printr-un
     N   izoterm normal            coeficient K egal sau mai
                                   mic decât 0,7 W/mp
                                   grade C;
    I  = mijloc de transport     - un coeficient K egal sau
     R   izoterm sporit,           mai mic decât 0,4 W/mpK;
         caracterizat prin:
                                 - pere┼úi având grosimea de
                                   cel pu┼úin 45 mm atunci
                                   când este vorba de mijloace
                                   de transport cu o l─â┼úime mai
                                   mare de 2,50 m.

    Totu┼či aceast─â a doua condi┼úie nu este cerut─â pentru mijloacele de transport concepute înaintea datei de intrare în vigoare a acestui amendament*3) ┼či construite înaintea acestei date sau în timpul perioadei de 3 ani care urmeaz─â acestei date.
    Defini┼úia coeficientului K ┼či metoda folosit─â pentru a-l m─âsura sunt redate în suplimentul 2 la prezenta anex─â.
    2. Mijloc de transport refrigerator. Mijloc de transport izoterm care, cu ajutorul unei surse de frig (ghea┼ú─â hidric─â, cu sau f─âr─â adaos de sare; pl─âci eutectice; ghea┼ú─â carbonic─â, cu sau f─âr─â reglaj de sublimare; gaze lichefiate, cu sau f─âr─â reglare de evaporare etc.), alta decât un echipament mecanic sau cu "absorb┼úie", permite sc─âderea temperaturii în interiorul furgonului gol ┼či o men┼úine în continuare pentru o temperatur─â exterioar─â medie de +30 grade C:
    la  +7 grade C cel mult pentru clasa A;
    la -10 grade C cel mult pentru clasa B;
    la -20 grade C cel mult pentru clasa C; ┼či
    la   0 grade C cel mult pentru clasa D,
folosind agen┼úi frigorigeni ┼či amenajamente adecvate. Acest mijloc de transport trebuie s─â aib─â unul sau mai multe compartimente, recipiente sau rezervoare rezervate agentului frigorigen. Aceste echipamente trebuie:
    - s─â poat─â fi înc─ârcate sau reînc─ârcate de la exterior; ┼či
    - s─â aib─â o capacitate conform─â cu dispozi┼úiile paragrafului 34 din suplimentul 2 la anexa nr. 1.
    Coeficientul K al mijloacelor de transport din clasele B ┼či C trebuie în mod obligatoriu s─â fie egal sau mai mic decât 0,4 W/mp grade C.
    3. Mijloc de transport frigorific. Mijloc de transport izoterm, prev─âzut cu un dispozitiv de producere a frigului, individual sau colectiv pentru mai multe mijloace de transport (grup mecanic cu compresie, ma┼čin─â cu "absorb┼úie" etc.), care s─â permit─â, la o temperatur─â exterioar─â medie de +30 grade C, sc─âderea temperaturii din interiorul furgonului gol ┼či de a o men┼úine apoi în mod permanent astfel:
    - Pentru clasele A, B ┼či C, la orice valoare practic constant─â dorit─â ti, conform normelor definite mai jos pentru cele trei clase:
    Clasa A. Mijloc de transport frigorific prev─âzut cu un dispozitiv de producere a frigului, astfel încât ti s─â poat─â fi ales între +12 grade C ┼či 0 grade C inclusiv.
    Clasa B. Mijloc de transport frigorific prev─âzut cu un dispozitiv de producere a frigului, astfel încât ti s─â poat─â fi ales între +12 grade C ┼či -10 grade C inclusiv.
    Clasa C. Mijloc de transport frigorific prev─âzut cu un dispozitiv de producere a frigului, astfel încât ti s─â poat─â fi ales intre +12 grade C ┼či -20 grade C inclusiv.
    - Pentru clasele D, E ┼či F, o valoare fix─â practic constant─â ti, conform normelor definite mai jos, pentru cele trei clase:
    Clasa D. Mijloc de transport frigorific prev─âzut cu un dispozitiv de producere a frigului, astfel încât ti s─â fie egal sau mai mic de 0 grade C.
    Clasa E. Mijloc de transport frigorific prev─âzut cu un dispozitiv de producere a frigului, astfel încât ti s─â fie egal sau mai mic de -10 grade C.
    Clasa F. Mijloc de transport frigorific prev─âzut cu un dispozitiv de producere a frigului, astfel încât ti s─â fie egal sau mai mic de -20 grade C.
    Coeficientul K al mijloacelor de transport din clasele B, C, E ┼či F trebuie s─â fie, în mod obligatoriu, egal sau mai mic de 0,4 W/mp grade C.
    4. Mijloc de transport calorific. Mijloc de transport izoterm prev─âzut cu un dispozitiv de producere a c─âldurii, care s─â permit─â ridicarea temperaturii în interiorul furgonului gol ┼či de a o men┼úine apoi pe timp de 12 ore cel pu┼úin f─âr─â reaprovizionare, la o temperatur─â practic constant─â ┼či nu mai mic─â de +12 grade C, temperatura medie exterioar─â a furgonului fiind cea indicat─â mai jos pentru cele dou─â clase:
    Clasa A. Mijloc de transport calorific, pentru o temperatur─â medie exterioar─â de -10 grade C; ┼či
    Clasa B. Mijloc de transport calorific, pentru o temperatur─â medie exterioar─â de -20 grade C.
    Coeficientul K al mijloacelor de transport din clasa B trebuie s─â fie în mod obligatoriu egal sau mai mic decât 0,4W/mp grade C.
    5. Dispozi┼úii tranzitorii. Pentru o perioad─â de 3 ani, începând cu intrarea în vigoare a prezentului acord, conform dispozi┼úiilor paragrafului 1 al art. 11, coeficientul global de transmisie termic─â (coeficient K) va putea, în ceea ce prive┼čte mijloacele de transport deja în exploatare la aceast─â dat─â, s─â fie egal sau mai mic decât:
    - 0,9 W/mp grade C pentru mijloacele de transport izoterme din categoria IN, mijloacele de transport refrigeratoare din clasa A, toate mijloacele de transport frigorifice ┼či mijloacele de transport calorifice din clasa A; ┼či
    - 0,6 W/mp grade C pentru mijloacele de transport refrigeratoare din clasele B ┼či C ┼či mijloacele de transport calorifice din clasa B.
    în plus, dup─â perioada de 3 ani indicat─â în primul alineat al prezentului paragraf ┼či pân─â la scoaterea mijlocului de transport din exploatare, coeficientul K al mijloacelor de transport frigorifice respective din clasele B, C, E ┼či F va putea s─â fie doar egal sau mai mic de 0,7 W/mp grade C.
    Prezentele dispozi┼úii tranzitorii nu vor putea împiedica aplicarea de reglement─âri mai severe, care ar putea fi adoptate de anumite state pentru mijloacele de transport înmatriculate pe propriul lor teritoriu.
------------
    *1) Vagoane, camioane, remorci, semiremorci, conteinere ┼či altele asem─ân─âtoare.
    *2) în cazul cisternelor, expresia suprastructur─â reprezint─â, în prezenta defini┼úie, cisterna îns─â┼či.
    *3) Data intr─ârii în vigoare a acestui amendament este 15 mai 1991.

    ANEXA 1
    Suplimentul 1

                            DISPOZI┼óII
cu privire la controlul conformităţii cu Normele pentru mijloacele de transport izoterme, refrigeratoare, frigorifice sau calorifice

    1. în afar─â de cazurile prev─âzute la paragrafele 29 ┼či 49 din suplimentul 2 la prezenta anex─â, controlul conformit─â┼úii cu normele prescrise în prezenta anex─â va avea loc în sta┼úiunile de încercare desemnate sau acceptate de autoritatea competent─â a ┼ú─ârii unde este înmatriculat ┼či înregistrat mijlocul de transport. Controlul se va efectua:
    a) înaintea punerii în exploatare a mijlocului de transport;
    b) periodic, cel pu┼úin o dat─â la 6 ani;
    c) de fiecare dat─â când autoritatea o solicit─â.
    2. a) Acceptarea mijloacelor de transport speciale noi, construite în serie dup─â un tip anume, se va putea face dup─â încercarea unui asemenea mijloc de transport. în cazul în care mijlocul de transport special supus încerc─ârii corespunde condi┼úiilor prescrise pentru clasa c─âreia trebuie s─â îi apar┼úin─â, procesul-verbal va fi considerat ca un certificat de aprobare a tipului. Acest certificat nu va mai fi valabil dup─â o perioad─â de 6 ani.
    b) Autoritatea competent─â va lua m─âsuri pentru a verifica dac─â produc┼úia de alte mijloace de transport speciale este conform─â tipului aprobat. în acest scop ea va putea proceda la verific─âri, prin încercarea mijloacelor de transport speciale e┼čantion, luate la întâmplare din seria de produc┼úie.
    c) Un mijloc de transport special va fi considerat ca apar┼úinând aceluia┼či tip, ca ┼či mijlocul de transport special supus încerc─ârii, numai în cazul în care corespunde condi┼úiilor minimale urm─âtoare:
    (i) dac─â este vorba de mijloace de transport izoterme, mijlocul de transport de referin┼ú─â putând fi un mijloc de transport izoterm, refrigerator, frigorific sau calorific:
    - construc┼úia este comparabil─â ┼či, în special, izolantul ┼či tehnica de izolare sunt identice;
    - grosimea izolantului nu va fi mai mic─â decât cea a mijlocului de transport de referin┼ú─â;
    - echipamentele interioare sunt identice sau simplificate;
    - num─ârul de u┼či ┼či de trape ori de alte deschideri este egal sau mai mic; ┼či
    - suprafa┼úa interioar─â a furgonului nu difer─â decât cu +/- 20%;
    (ii) dac─â este vorba de mijloace de transport refrigeratoare, mijlocul de transport de referin┼úa trebuind s─â fie un mijloc de transport refrigerant:
    - sunt îndeplinite condi┼úiile men┼úionate la paragraful (i) de mai sus:
    - echipamentele de ventila┼úie interioare sunt comparabile;
    - sursa de r─âcire este identic─â; ┼či
    - rezerva de frig pe unitatea de suprafa┼ú─â interioar─â este mai mare sau egal─â;
    (iii) dac─â este vorba de mijloace de transport frigorifice, în cazul în care mijlocul de transport special de referin┼ú─â va fi:
    a) fie un mijloc de transport frigorific
    - sunt îndeplinite condi┼úiile men┼úionate la paragraful (i) de mai sus, ┼či
    - puterea frigorific─â util─â a echipamentului frigorific, pe unitatea de suprafa┼ú─â interioar─â, la acela┼či regim de temperatur─â, este mai mare sau egal─â;
    b) fie un mijloc de transport izoterm prev─âzut pentru a fi dotat ulterior cu un echipament frigorific ┼či complet din toate punctele de vedere, dar al c─ârui echipament tehnic ar fi fost scos ┼či a c─ârui deschidere ar fi fost acoperit─â, cu ocazia m─âsur─ârii coeficientului K, printr-un panou ajustat fix de aceea┼či grosime total─â ┼či format din acela┼či tip de izolant ca ┼či cel aplicat pe peretele fa┼ú─â
    - sunt îndeplinite condi┼úiile men┼úionate la paragraful (i) de mai sus, ┼či
    - puterea frigorific─â util─â a echipamentului de producere a frigului montat pe un furgon de referin┼ú─â de tip izoterm este conform─â cu defini┼úia din paragraful 41 din suplimentul 2 la prezenta anex─â;
    (iv) dac─â este vorba de mijloace de transport calorifice, mijlocul de transport de referin┼ú─â putând fi un mijloc de transport izoterm sau unul calorific,
    - sunt îndeplinite condi┼úiile men┼úionate la paragraful (i) de mai sus, sursa de c─âldur─â este identic─â; ┼či
    - puterea echipamentului de înc─âlzire pe unitatea de suprafa┼ú─â interioar─â este mai mare sau egal─â;
    d) în cursul perioadei de 6 ani, dac─â seria de mijloace de transport speciale reprezint─â mai mult de 100 de unit─â┼úi, autoritatea competent─â va determina procentul de încerc─âri ce trebuie efectuate.
    3. Metodele ┼či procedurile de folosit pentru controlul conformit─â┼úii mijloacelor de transport cu normele sunt date în suplimentul 2 la prezenta anex─â.
    4. Autoritatea competent─â va elibera o atestare a conformit─â┼úii, cu ajutorul unui formular, conform modelului din suplimentul 3 la prezenta anex─â. Atestarea sau o copie certificat─â de pe aceast─â atestare va trebui s─â se afle la bordul mijlocului de transport în cursul transportului ┼či s─â fie prezentat─â agen┼úilor îns─ârcina┼úi cu controlul. Dac─â îns─â placa de atestare prezentat─â în suplimentul 3 la prezenta anex─â este aplicat─â pe mijlocul de transport special, aceast─â plac─â trebuie s─â fie acceptat─â în aceea┼či m─âsur─â cu documentul de atestare ATP. Aceast─â plac─â de atestare trebuie s─â fie scoas─â chiar în momentul în care mijlocul de transport înceteaz─â s─â fie conform normelor din prezenta anex─â. Dac─â un mijloc de transport special nu poate fi desemnat ca f─âcând parte dintr-o categorie sau dintr-o clas─â decât în aplicarea dispozi┼úiilor tranzitorii prev─âzute la paragraful 5 al prezentei anexe, validitatea atest─ârii eliberate acestui mijloc de transport special va fi limitat─â la perioada prev─âzut─â în aceste dispozi┼úii tranzitorii.
    5. Potrivit dispozi┼úiilor din suplimentul 4 la prezenta anex─â, pe toate mijloacele de transport speciale se vor aplica m─ârci de identificare ┼či indica┼úii. Acestea se vor scoate de îndat─â ce mijlocul de transport special înceteaz─â s─â mai corespund─â normelor din prezenta anex─â.
    6. Furgoanele izoterme sau mijloacele de transport izoterme, refrigeratoare, frigorifice sau calorifice ┼či dispozitivul lor termic vor trebui dotate fiecare, în mod permanent, prin grija constructorilor, cu m─ârci de identificare cuprinzând indica┼úii minimale, dup─â cum urmeaz─â:
    - ┼úara constructorului sau literele folosite în circula┼úia rutier─â interna┼úional─â;
    - numele sau firma constructorului;
    - num─ârul de serie; ┼či
    - luna ┼či anul de fabrica┼úie.

    ANEXA 1
    Suplimentul 2

                  METODE ┼×I PROCEDURI DE FOLOSIT
pentru m─âsurarea ┼či controlul izotermiei ┼či a eficien┼úei dispozitivelor de r─âcire sau de înc─âlzire a mijloacelor de transport speciale pentru transportul produselor perisabile

    A. Defini┼úii ┼či generalit─â┼úi
    1. Coeficient K. Coeficientul global de transmisie termic─â (coeficient K), care caracterizeaz─â izotermia mijloacelor de transport speciale, este definit de urm─âtoarea rela┼úie:

                 W
    K = -----------------, unde
           S . Delta T

    W este capacitatea termic─â folosit─â în interiorul furgonului de suprafa┼ú─â medie S, necesar─â pentru men┼úinerea în regim permanent a unei diferen┼úe în valoare absolut─â Delta T între temperaturile medii interioare Ti ┼či exterioare Te, atunci când temperatura medie exterioar─â Te este constant─â.
    2. Suprafa┼úa medie S a furgonului este media geometric─â a suprafe┼úei interioare Si ┼či a suprafe┼úei exterioare Se a furgonului:
             __________
        |  /
    S = | /   S  .  S
        |/     i     e

    Determinarea celor dou─â suprafe┼úe Si ┼či Se se face ┼úinând seama de particularit─â┼úile de structur─â a furgonului sau de iregularit─â┼úile suprafe┼úei, cum ar fi rotunjirile, decup─ârile pentru trecerea ro┼úilor etc., ┼či se men┼úioneaz─â aceste particularit─â┼úi în rubrica respectiv─â a procesului-verbal de încercare prezentat în continuare; dar dac─â furgonul este prev─âzut cu o acoperire de tip tabl─â ondulat─â, suprafa┼úa ce se ia în considerare este suprafa┼úa dreapt─â a acestei acoperiri ┼či nu suprafa┼úa desf─â┼čurat─â.
    3. în cazul furgoanelor paralelipipedice, temperatura medie interioar─â a furgonului (Ti) este media aritmetic─â a temperaturilor m─âsurate la 10 cm de la pere┼úi, în 12 puncte dup─â cum urmeaz─â:
    a) în opt unghiuri interioare ale furgonului; ┼či
    b) în centrul celor patru fe┼úe interioare ale furgonului, care au cea mai mare suprafa┼ú─â.
    în cazul în care forma furgonului nu este paralelipipedic─â, repartizarea celor 12 puncte de m─âsurare se face, cel mai bine, ┼úinând seama de forma furgonului.
    4. în cazul furgoanelor paralelipipedice, temperatura medie exterioar─â a furgonului (Te) este media aritmetic─â a temperaturilor m─âsurate la 10 cm de la pere┼úi în urm─âtoarele 12 puncte:
    a) în opt unghiuri exterioare ale furgonului;
    b) în centrul celor patru fe┼úe exterioare ale furgonului, care au cea mai mare suprafa┼ú─â.
    în cazul în care forma furgonului nu este paralelipipedic─â, repartizarea celor 12 puncte de m─âsurare se face, cel mai bine, ┼úinând seama de forma furgonului.
    5. Temperatura medie a pere┼úilor furgonului este media aritmetic─â a temperaturii medii exterioare a furgonului ┼či a temperaturii medii interioare a furgonului:

      Te  +  Ti
    -------------
          2

    6. Regim permanent. Regimul este socotit permanent în cazul în care sunt îndeplinite urm─âtoarele dou─â condi┼úii:
    - temperaturile medii exterioare ┼či interioare ale furgonului, în timpul unei perioade minime de 12 ore, nu au fluctua┼úii mai mari de +/- 0,5 grade C; ┼či
    - puterile termice medii m─âsurate timp de cel pu┼úin 3 ore, înainte ┼či dup─â aceast─â perioad─â de minimum 12 ore, difer─â între ele cu mai pu┼úin de 3% .
    B. Izotermia mijloacelor de transport speciale
    Moduri operatorii pentru m─âsurarea coeficientului K
    a) Mijloace de transport speciale, altele decât cisternele destinate transport─ârii de lichide alimentare
    7. Controlul izotermiei acestor mijloace de transport se va efectua în regim permanent, fie prin metoda de r─âcire interioar─â, fie prin metoda înc─âlzirii interioare. în cele dou─â cazuri, mijlocul de transport special va fi golit de orice înc─ârc─âtur─â ┼či amplasat într-o camer─â izoterm─â.
    8. Oricare ar fi metoda folosit─â, temperatura medie a camerei izoterme va fi men┼úinut─â, pe toat─â durata încerc─ârii, uniform─â ┼či constant─â, la circa +/- 0,5 grade C, la un asemenea nivel încât diferen┼úa de temperatur─â existent─â între interiorul mijlocului de transport ┼či camera izoterm─â s─â fie de cel pu┼úin 20 grade C, temperatura medie a pere┼úilor furgonului fiind men┼úinut─â la aproximativ +/- 20 grade C.
    9. Cu ocazia determin─ârii coeficientului global de transmisie termic─â (coeficient K) prin metoda r─âcirii interioare, temperatura de rou─â în atmosfera camerei izoterme va fi men┼úinut─â la +25 grade C cu o abatere de +/-2 grade C. în timpul încerc─ârii, atât prin metoda r─âcirii interioare, cât ┼či prin metoda înc─âlzirii interioare, atmosfera camerei va fi ventilat─â încontinuu, astfel încât viteza de trecere a aerului, la 10 cm de la pere┼úi, s─â fie men┼úinut─â între 1 ┼či 2 metri/secund─â.
    10. Atunci când se va folosi metoda r─âcirii interioare, se vor a┼čeza în interiorul furgonului unul sau mai multe schimb─âtoare de c─âldur─â. Suprafa┼úa schimb─âtoarelor va trebui s─â fie aleas─â astfel încât atunci când vor fi parcurse de un fluid a c─ârui temperatur─â nu este mai mic─â de 0 grade C*) temperatura medie interioar─â a furgonului s─â r─âmân─â mai mic─â de +10 grade C, atunci când regimul permanent se va fi stabilit. în cazul folosirii metodei înc─âlzirii, se vor folosi dispozitive electrice de înc─âlzire (rezisten┼úe etc.). Schimb─âtoarele de c─âldur─â sau dispozitivele de înc─âlzire electrice vor fi echipate cu un dispozitiv de suflare a aerului cu un debit satisf─âc─âtor, pentru ca diferen┼úa maxim─â între temperaturile maxime a dou─â puncte oarecare din cele 12 indicate la paragraful 3 din prezentul supliment s─â nu dep─â┼čeasc─â 3 grade C atunci când se va fi stabilit regimul permanent.
------------
    *) în scopul evit─ârii fenomenelor de înghe┼úare.

    11. în interiorul ┼či în afara furgonului, în punctele indicate în paragrafele 3 ┼či 4 ale prezentului supliment, se vor amplasa dispozitive detectoare de temperatur─â, protejate împotriva radia┼úiilor.
    12. Aparatele de producere ┼či de distribuire a frigului sau a c─âldurii, de m─âsurare a puterii frigorifice sau calorifice schimbate ┼či a echivalentului calorific al ventilatoarelor de amestecare a aerului vor fi puse în func┼úiune.
    13. Dup─â stabilirea regimului permanent, diferen┼úa maxim─â între temperaturi în punctele cel mai cald ┼či cel mai rece în afara furgonului nu va trebui s─â dep─â┼čeasc─â 2 grade C.
    14. Temperaturile medii exterioare ┼či interioare ale furgonului vor fi m─âsurate fiecare într-un ritm care nu trebuie s─â fie mai mic de patru determin─âri pe or─â.
    15. încercarea va continua atât timp cât este necesar pentru a se asigura permanen┼úa regimului (paragraful 6 din prezentul supliment). Dac─â toate determin─ârile nu sunt automate ┼či înregistrate, încercarea va trebui s─â fie prelungit─â pe o perioad─â de 8 ore consecutive, în vederea verific─ârii permanen┼úei regimului ┼či pentru efectuarea de m─âsur─âtori definitive.
    b) Cisterne destinate transportului de lichide alimentare
    16. Metodele descrise mai jos se aplic─â doar mijloacelor de transport - cisterne, cu unul sau mai multe compartimente, destinate doar transport─ârii de lichide alimentare, cum ar fi laptele.
    Fiecare compartiment al acestor cisterne comport─â cel pu┼úin un orificiu de vizitare ┼či o tubulatur─â de golire; atunci când sunt mai multe compartimente, ele sunt desp─âr┼úite între ele prin pere┼úi verticali care nu sunt izola┼úi.
    17. Controlul se va efectua în regim permanent, prin metoda înc─âlzirii interioare a cisternei, plasat─â, f─âr─â nici un fel de înc─ârc─âtur─â, într-o camer─â izoterm─â.
    18. Pe toat─â durata încerc─ârii, temperatura medie a camerei izoterme va trebui men┼úinut─â uniform─â ┼či constant─â la +/- 0,5 grade C aproximativ ┼či s─â fie cuprins─â în intervalul de +15 la +20 grade C; temperatura medie interioar─â a cisternei va fi men┼úinut─â între +45 ┼či +50 grade C în regim permanent, temperatura medie a pere┼úilor cisternei fiind între +30 ┼či +35 grade C.
    19. Atmosfera camerei va fi ventilat─â în permanen┼ú─â, astfel încât viteza de trecere a aerului, la 10 cm de la perete, s─â fie men┼úinut─â între 1 ┼či 2 metri/secund─â.
    20. Un schimb─âtor de c─âldur─â va fi plasat în mijlocul cisternei. Dac─â aceasta are mai multe compartimente, va fi plasat câte un schimb─âtor de c─âldur─â în fiecare compartiment. Aceste schimb─âtoare vor avea rezisten┼úe electrice ┼či un ventilator cu un debit suficient pentru ca diferen┼úa de temperatur─â între temperaturile maxime ┼či cele minime în interiorul fiec─ârui compartiment s─â nu dep─â┼čeasc─â 3 grade C dup─â stabilirea regimului permanent. Dac─â cisterna are mai multe compartimente, temperatura medie a celui mai rece compartiment nu va trebui s─â difere cu mai mult de 2 grade C fa┼ú─â de temperatura medie a compartimentului cel mai cald, temperaturile fiind m─âsurate a┼ča cum indic─â paragraful 21 din prezentul supliment.
    21. Dispozitivele detectoare de temperatur─â, protejate împotriva radia┼úiilor, vor fi plasate în interiorul ┼či în exteriorul cisternei, la 10 cm de la pere┼úi, în felul urm─âtor:
    a) dac─â cisterna are doar un singur compartiment, m─âsur─âtorile se vor face în cel pu┼úin 12 puncte ┼či anume:
    - cele patru extremit─â┼úi a dou─â diametre perpendiculare, unul orizontal ┼či altul vertical, în apropierea celor dou─â funduri;
    - cele patru extremit─â┼úi a dou─â diametre perpendiculare, înclinate la 45 grade pe orizontal─â, în planul axial al cisternei;
    b) Dac─â cisterna are mai multe compartimente, reparti┼úia va fi urm─âtoarea:
    - pentru fiecare din cele dou─â compartimente de la extremit─â┼úi, cel pu┼úin:
    - extremit─â┼úile unui diametru orizontal în apropierea fundului ┼či extremit─â┼úile unui diametru vertical în apropierea peretelui desp─âr┼úitor;
    - ┼či, pentru fiecare dintre celelalte compartimente, minimum:
    - extremit─â┼úile unui diametru înclinat la 45 grade C pe orizontal─â în apropierea unui perete desp─âr┼úitor ┼či extremit─â┼úile unui diametru perpendicular pe precedentul în apropierea altui perete desp─âr┼úitor.
    Temperatura medie interioar─â ┼či temperatura medie exterioar─â, pentru cistern─â, vor fi media aritmetic─â a tuturor determin─ârilor f─âcute la interior ┼či, respectiv, la exterior. Pentru cisternele cu mai multe compartimente, temperatura medie interioar─â a fiec─ârui compartiment va fi media aritmetic─â a determin─ârilor privitoare la compartiment, aceste determin─âri fiind minimum patru.
    22. Aparatele de înc─âlzire ┼či de amestecare a aerului, de m─âsurare a puterii termice schimbate ┼či a echivalentului calorific al ventilatoarelor de mi┼čcare a aerului vor fi puse în func┼úiune.
    23. Dup─â stabilirea regimului permanent, diferen┼úa maxim─â între temperaturi în punctele cel mai cald ┼či cel mai rece în exteriorul cisternei nu va trebui s─â dep─â┼čeasc─â 2 grade C.
    24. Temperaturile medii exterioare ┼či interioare ale cisternei vor fi m─âsurate fiecare într-un ritm care va trebui s─â nu fie mai mic de patru determin─âri pe or─â.
    25. încercarea se va continua atât timp cât este necesar pentru a se asigura permanen┼úa regimului (paragraful 4 din prezentul supliment). Dac─â, îns─â, determin─ârile nu sunt automate ┼či înregistrate, încercarea va trebui prelungit─â pentru o perioad─â de opt ore consecutive, în vederea verific─ârii permanen┼úei regimului ┼či pentru efectuarea m─âsur─âtorilor definitive.
    c) Dispozi┼úii comune pentru toate tipurile de mijloace de transport izoterme
    (i) Verificarea coeficientului K
    26. Atunci când obiectivul încerc─ârii este nu de a determina coeficientul K, ci pur ┼či simplu de a verifica dac─â acest coeficient este inferior unei anumite limite, încerc─ârile efectuate în condi┼úiile indicate în paragrafele 7 ┼či 25 din prezentul supliment vor putea fi oprite de îndat─â ce va rezulta din m─âsur─âtorile deja efectuate c─â acest coeficient K corespunde condi┼úiilor cerute.
    (ii) Precizia de m─âsurare a coeficientului K
    27. Sta┼úiunile de încercare vor trebui dotate cu echipamentul ┼či instrumentele necesare pentru a se determina coeficientul K cu o eroare maxim─â de m─âsurare +/- 10% .
    (iii) Procese-verbale de încerc─âri
    28. Fiecare încercare va conduce la întocmirea unui proces-verbal compus dintr-o Parte 1, conform modelului nr. 1A sau 1B de mai jos ┼či o Parte 2, conform modelului nr. 2A sau 2B de mai jos.
    Controlul izotermiei pentru mijloacele de transport speciale în exploatare
    29. Pentru controlul izotermiei din fiecare mijloc de transport special în exploatare potrivit punctelor b) ┼či c) din paragraful 1 al suplimentului 2 al prezentei anexe, autorit─â┼úile competente vor putea:
    fie s─â aplice metodele descrise în paragrafele 7 - 27 din prezentul supliment;
    fie s─â desemneze exper┼úi îns─ârcina┼úi s─â aprecieze aptitudinea mijlocului de transport special de a fi men┼úinut în una sau alta din categoriile de mijloace de transport izoterme. Ace┼čti exper┼úi vor ┼úine seama de elementele urm─âtoare ┼či î┼či vor fonda concluziile pe bazele indicate mai jos:
    a) Examen general al mijlocului de transport special
    Acest examen se va efectua procedând la o vizitare a mijlocului de transport special în vederea determin─ârii în ordinea urm─âtoare:
    (i) concep┼úia general─â a acoperirii izolante;
    (ii) modul de realizare a izola┼úiei;
    (iii) natura ┼či starea pere┼úilor;
    (iv) starea de conservare a incintei izoterme;
    (v) grosimea pere┼úilor;
┼či se vor face toate observa┼úiile privitoare la posibilit─â┼úile izotermice ale mijlocului de transport special. în acest scop, exper┼úii vor putea proceda la demont─âri par┼úiale ┼či li se vor pune la dispozi┼úie toate documentele necesare examenului (planuri, procese-verbale de încercare, noti┼úe descriptive, facturi etc.).
    b) Examen de etan┼čeitate la aer (nu se aplic─â cisternelor)
    Controlul se va face de c─âtre un observator închis în interiorul mijlocului de transport special ┼či care va fi a┼čezat într-o zon─â luminat─â puternic. Se poate folosi orice alt─â metod─â care s─â dea rezultate mai precise.
    c) Decizii
    (i) în cazul în care concluziile privind starea general─â a furgonului sunt favorabile, mijlocul de transport special va putea fi men┼úinut în exploatare ca izoterm─â, în categoria sa ini┼úial─â, pentru o nou─â perioad─â de o durat─â maxim─â de trei ani. în cazul în care concluziile expertului sau exper┼úilor sunt nefavorabile, mijlocul de transport special nu va putea fi men┼úinut în exploatare decât dac─â trece, cu succes, încerc─ârile în sta┼úiune descrise în paragrafele 7 - 27 din prezentul supliment; atunci mijlocul de transport va putea fi men┼úinut în exploatare pe o nou─â perioad─â de ┼čase ani.
    (ii) Dac─â este vorba de mijloace de transport speciale construite în serie dup─â un tip determinat, corespunz─âtor dispozi┼úiilor din paragraful 2 al suplimentului 1 din prezenta anex─â ┼či apar┼úinând aceluia┼či proprietar, se va putea proceda, în afara examin─ârii fiec─ârui mijloc de transport, la m─âsurarea coeficientului K la un procent de cel pu┼úin 1% din num─ârul acestor mijloace de transport speciale, respectând pentru aceast─â m─âsurare dispozi┼úiile paragrafelor 7 - 27 din prezentul supliment. Dac─â rezultatele examenelor ┼či m─âsur─âtorilor sunt favorabile, toate aceste mijloace de transport speciale vor putea fi men┼úinute în exploatare ca izoterme, în categoria lor ini┼úial─â, pentru o nou─â perioad─â de ┼čase ani.
    d) Procese-verbale de încerc─âri
    Fiecare încercare a unui mijloc de transport special f─âcut─â de un expert va conduce la stabilirea unui proces-verbal compus dintr-o Parte 1, potrivit modelului nr. 1A de mai jos, ┼či dintr-o Parte 2, conform─â cu modelul nr. 3 de mai jos.

    Dispozi┼úii tranzitorii aplicabile mijloacelor de transport speciale noi
    30. Timp de 4 ani, începând cu data intr─ârii în vigoare a prezentului acord conform dispozi┼úiilor paragrafului 1 din articolul 11, când, din cauza insuficien┼úei sta┼úiunilor de încerc─âri, nu este posibil─â m─âsurarea coeficientului K al mijloacelor de transport speciale folosind metodele descrise în paragrafele 7 - 27 din prezentul supliment, conformitatea mijloacelor de transport izoterme noi cu normele prescrise în prezenta anex─â va putea fi controlat─â aplicând dispozi┼úiile paragrafului 29, completat─â de o evaluare a izotermiei care va fi fondat─â pe urm─âtoarea considera┼úie:
    materialul izolant al elementelor importante (pere┼úi laterali, podea, acoperi┼č, trape, u┼či etc.) ale mijlocului de transport special va trebui s─â aib─â o grosime sensibil uniform─â ┼či superioar─â, în metri, cifrei ob┼úinute prin împ─âr┼úirea coeficientului de conductibilitate termic─â al acestui material în mediu umed la coeficientul K cerut pentru categoria la care este cerut─â admiterea mijlocului de transport special.

    C. Eficien┼úa dispozitivelor termice ale mijloacelor de transport speciale
    Moduri operatorii pentru determinarea eficien┼úei dispozitivelor termice ale mijloacelor de transport speciale
    31. Determinarea eficien┼úei dispozitivelor termice ale mijloacelor de transport speciale se va efectua potrivit metodelor descrise în paragrafele 32 - 47 din prezentul supliment.

    Mijloacele de transport refrigeratoare
    32. Mijlocul de transport special, golit de orice înc─ârc─âtur─â, va fi a┼čezat într-o camer─â izoterm─â a c─ârei temperatur─â medie se va men┼úine uniform─â ┼či constant─â la +30 grade C, cu aproximativ +/- 5 grade C. Atmosfera din camer─â, men┼úinut─â umed─â reglând temperatura de rou─â la +25 grade C, cu aproximativ +/- grade C, va fi amestecat─â a┼ča cum este indicat în paragraful 9 al prezentului supliment.
    33. Dispozitivele detectoare de temperatur─â, ferite de radia┼úii, vor fi plasate în interiorul ┼či în exteriorul furgonului, în punctele indicate în paragrafele 3 ┼či 4 din prezentul supliment.
    34. a) Pentru mijloacele de transport, altele decât cele cu pl─âci eutectice fixe ┼či cu sistem de gaz lichefiat, greutatea maxim─â a agentului frigorigen indicat de constructor sau care poate fi efectiv instalat în mod normal, va fi înc─ârcat─â în amplasamentele prev─âzute atunci când temperatura medie interioar─â a furgonului va fi atins temperatura medie exterioar─â a furgonului (+30 grade C). U┼čile, trapele ┼či diversele deschideri vor fi închise ┼či dispozitivele de ventila┼úie interioar─â ale mijlocului de transport (dac─â exist─â) vor fi puse în func┼úiune la regim maxim. în plus, pentru mijloacele de transport speciale noi, va fi pus în func┼úiune în furgon un dispozitiv de înc─âlzire de o putere egal─â cu 35% din cea care este schimbat─â în regim permanent prin pere┼úi, când temperatura prev─âzut─â pentru mijlocul de transport special este atins─â. în cursul încerc─ârii nu se va efectua nici o reînc─ârcare de agent frigorigen.
    b) Pentru mijloacele de transport speciale cu pl─âci eutectice fixe, încercarea va cuprinde o faz─â prealabil─â, de înghe┼úare a solu┼úiei eutectice. în acest scop, când temperatura medie interioar─â a furgonului ┼či temperatura pl─âcilor au atins temperatura medie exterioar─â (+30 grade C), dup─â închiderea u┼čilor ┼či a orificiilor, va fi pus în func┼úiune dispozitivul de r─âcire a pl─âcilor pentru o durat─â de 18 ore consecutive. în cazul în care dispozitivul de r─âcire a pl─âcilor cuprinde o ma┼čin─â cu func┼úionare ciclic─â, durata total─â de func┼úionare a acestui dispozitiv va fi de 24 de ore. Imediat dup─â oprirea sistemului de r─âcire, va fi pus în func┼úiune în furgon, pentru furgoanele noi, un dispozitiv de înc─âlzire cu o putere egal─â cu 35% din cea care este schimbat─â în regim permanent prin pere┼úi, când temperatura prev─âzut─â pentru clasa prezumat─â a mijlocului de transport special este atins─â. în cursul încerc─ârii nu se va efectua nici o opera┼úie de reînghe┼úare a solu┼úiei.
    c) Pentru mijloacele de transport speciale prev─âzute cu un sistem ce folose┼čte gaz lichefiat, se va respecta urm─âtoarea procedur─â de încercare: atunci când temperatura medie interioar─â a furgonului atinge temperatura medie exterioar─â (+30 grade C), recipientele destinate primirii gazului lichefiat sunt umplute la nivelul prescris de constructor. Apoi u┼čile, trapele ┼či diferitele deschideri vor fi închise ca în timpul exploat─ârii normale, iar dispozitivele de ventila┼úie interioar─â ale mijlocului de transport special (dac─â exist─â) vor fi puse în func┼úiune în regim maxim. Termostatul se va regla la o temperatur─â mai mic─â cu dou─â grade decât temperatura limit─â a clasei prezumate a mijlocului de transport special. Apoi, se va proceda la r─âcirea furgonului, înlocuind simultan gazul lichefiat consumat. Aceast─â înlocuire se va efectua în timpul celei mai scurte dintre perioadele urm─âtoare:
    - fie timpul dintre începutul r─âcirii ┼či momentul în care temperatura prev─âzut─â pentru clasa prezumat─â a mijlocului de transport special a fost atins─â pentru prima dat─â;
    - fie o durat─â de 3 ore, socotind de la începutul r─âcirii.
    Dup─â trecerea acestei perioade, în cursul încerc─ârii nu se va mai efectua nici o reînc─ârcare a recipientelor mai sus ar─âtate.
    Pentru mijloacele de transport speciale noi, când s-a ob┼úinut temperatura clasei se pune în func┼úiune în furgon un dispozitiv de înc─âlzire de o putere egal─â cu 35% din cea care este schimbat─â în regim permanent prin pere┼úi.
    35. Temperaturile medii exterioare ┼či interioare ale furgonului vor fi determinate fiecare la un interval de cel pu┼úin 30 de minute.
    36. încercarea se va continua timp de 12 ore dup─â momentul în care temperatura medie interioar─â a furgonului a atins limita inferioar─â stabilit─â pentru clasa prezumat─â a mijlocului de transport special (A = +7 grade C; B = -10 grade C; C = -20 grade C; D = 0 grade C) sau, pentru mijloacele de transport cu pl─âci eutectice fixe, dup─â oprirea dispozitivului de r─âcire. încercarea va fi satisf─âc─âtoare dac─â, pe aceast─â durat─â de 12 ore, temperatura medie interioar─â a furgonului nu va dep─â┼či aceast─â limit─â inferioar─â.

    Mijloace de transport frigorifice
    37. încercarea va fi efectuat─â în condi┼úiile men┼úionate în paragrafele 32 ┼či 33 din prezentul supliment.
    38. Atunci când temperatura medie interioar─â a furgonului a atins temperatura exterioar─â (+30 grade C), u┼čile, trapele ┼či diferitele deschideri vor fi închise ┼či dispozitivul de producere a frigului, ca ┼či dispozitivele de ventila┼úie interioar─â (dac─â exist─â) vor fi puse în func┼úiune la regimul lor maxim. în afar─â de aceasta, pentru mijloacele de transport noi, va fi pus în func┼úiune în furgon un dispozitiv de înc─âlzire de o putere egal─â cu 35% din cea care este schimbat─â în regim permanent prin pere┼úi, când temperatura prev─âzut─â pentru clasa prezumat─â a mijlocului de transport special este atins─â.
    39. Temperaturile medii exterioare ┼či interioare ale furgonului vor fi determinate fiecare la intervale de cel pu┼úin 30 de minute.
    40. încercarea se va continua timp de 12 ore dup─â momentul în care temperatura medie interioar─â a furgonului a atins limita inferioar─â stabilit─â pentru clasa prezumat─â a mijlocului de transport, dac─â este vorba de clasele A, B sau C (A = 0 grade C; B = -10 grade C; C = -20 grade C). încercarea va fi satisf─âc─âtoare dac─â dispozitivul de producere a frigului este apt s─â men┼úin─â, pe perioada celor 12 ore, regimul de temperatur─â prev─âzut, ┼úinând seama, eventual, de perioadele de dezghe┼ú automat al frigoriferului.
    41. Dup─â ce dispozitivul de producere a frigului, cu toate accesoriile sale, a fost supus, singur, conform exigen┼úelor autorit─â┼úii competente, la încercarea de determinare a puterii sale frigorifice utile la temperaturile de referin┼ú─â prev─âzute, mijlocul de transport special va putea fi recunoscut ca frigorific, f─âr─â nici o alt─â încercare de eficien┼ú─â, în cazul în care puterea frigorific─â util─â a dispozitivului este mai mare decât pierderile termice în regim permanent prin pere┼úi pentru clasa considerat─â, înmul┼úit─â cu factorul 1,75.
    42. Dac─â ma┼čina frigorific─â este înlocuit─â cu o ma┼čin─â de tip diferit, autoritatea competent─â va putea:
    a) fie s─â cear─â ca mijlocul de transport special s─â fie supus determin─ârilor sau controalelor prev─âzute în paragrafele 37 - 40;
    b) fie s─â se asigure c─â puterea frigorific─â util─â a noii ma┼čini este, la temperatura prev─âzut─â pentru clasa mijlocului de transport, egal─â sau mai mare decât cea a ma┼činii înlocuite;
    c) fie s─â se asigure c─â puterea frigorific─â util─â a noii ma┼čini corespunde dispozi┼úiilor paragrafului 41.

    Mijloace de transport calorifice
    43. Mijlocul de transport, golit de orice înc─ârc─âtur─â, va fi plasat într-o camer─â izoterm─â a c─ârei temperatur─â va fi men┼úinut─â uniform─â ┼či constant─â la un nivel cât se poate de sc─âzut.
    Atmosfera camerei va fi ventilat─â, a┼ča cum se indic─â în paragraful 9 al prezentului supliment.
    44. în interiorul ┼či în exteriorul furgonului, în punctele indicate în paragrafele 3 ┼či 4 din prezentul supliment, se vor instala dispozitivele detectoare de temperatur─â, protejate contra radia┼úiilor.
    45. U┼čile, trapele, diversele deschideri vor fi închise ┼či echipamentul de producere a c─âldurii, ca ┼či dispozitivele de ventila┼úie interioar─â (în cazul în care exist─â) vor fi puse în func┼úiune la regimul lor maxim.
    46. Temperaturile medii exterioare ┼či interioare ale furgonului vor fi determinate fiecare la intervale de cel pu┼úin 30 de minute.
    47. încercarea va continua timp de 12 ore dup─â momentul în care diferen┼úa dintre temperatura medie interioar─â a furgonului ┼či temperatura medie exterioar─â va fi atins valoarea corespunz─âtoare condi┼úiilor fixate pentru clasa prezumat─â a mijlocului de transport, majorat─â cu 35% pentru mijloacele de transport calorifice noi. încercarea va fi satisf─âc─âtoare dac─â dispozitivul de producere a c─âldurii este apt s─â men┼úin─â pe timpul acestor 12 ore diferen┼úa de temperatur─â prev─âzut─â.

    Procese-verbale de încercare
    48. Fiecare încercare a mijlocului de transport calorific va fi urmat─â de întocmirea unui proces-verbal, compus dintr-o Parte 1 conform─â cu modelul nr. 1A sau 1B de mai jos (dac─â acesta nu s-a întocmit în temeiul paragrafului 28) ┼či dintr-o Parte 3 conform─â cu modelul nr. 4A, 4B, 4C, 5 sau 6 de mai jos.

    Controlul eficien┼úei dispozitivelor termice ale mijloacelor de transport în exploatare
    49. Pentru controlul eficien┼úei dispozitivului termic al fiec─ârui mijloc de transport refrigerator, frigorific sau calorific în exploatare ar─âtat la punctele b) ┼či c) din paragraful 1 al suplimentului 1 din prezenta anex─â, autorit─â┼úile competente vor putea:
    - fie s─â aplice metodele descrise în paragrafele 32 - 47 din prezentul supliment;
    - fie s─â desemneze exper┼úi îns─ârcina┼úi cu aplicarea dispozi┼úiilor urm─âtoare:
    a) Mijloace de transport refrigeratoare
    Se va verifica dac─â temperatura interioar─â a mijlocului de transport - golit de orice înc─ârc─âtur─â - adus─â în prealabil la temperatura exterioar─â, poate fi adus─â la temperatura limit─â a clasei mijlocului de transport, prev─âzut─â în prezenta anex─â, ┼či men┼úinut─â sub aceast─â temperatur─â pe o durat─â t, astfel

                 12 Delta T
    încât t >/= ----------- ,  Delta T fiind diferen┼úa dintre +30 grade C ┼či
                  Delta T"

aceast─â temperatur─â limit─â, Delta T" fiind diferen┼úa între temperatura medie exterioar─â pe timpul încerc─ârii ┼či sus-numita temperatur─â limit─â, temperatura exterioar─â nefiind mai mic─â de +15 grade C. Dac─â rezultatele sunt favorabile, mijloacele de transport vor putea fi men┼úinute în exploatare ca refrigeratoare, pe o nou─â perioad─â cu o durat─â maxim─â de trei ani.
    b) Mijloace de transport frigorifice
    Se va verifica - mijlocul de transport fiind golit de orice înc─ârc─âtur─â ┼či temperatura exterioar─â nefiind mai mic─â de +15 grade C - dac─â temperatura interioar─â poate fi adus─â:
    - pentru clasa A, B sau C, la temperatura minim─â a clasei mijlocului de transport prev─âzut─â în prezenta anex─â;
    - pentru clasa D, E sau F, la temperatura limit─â a clasei mijlocului de transport prev─âzut─â în prezenta anex─â.
    Dac─â rezultatele sunt favorabile, mijloacele de transport vor putea fi men┼úinute în exploatare, ca frigorifice, în clasa lor ini┼úial─â, pentru o nou─â perioad─â cu o durat─â maxim─â de trei ani.
    c) Mijloace de transport calorifice
    Se va verifica dac─â diferen┼úa dintre temperatura interioar─â a mijlocului de transport ┼či temperatura exterioar─â care determin─â clasa c─âreia îi apar┼úine mijlocul de transport, prev─âzut─â în aceast─â anex─â (22 grade C pentru clasa A ┼či 32 grade C pentru clasa B) poate fi atins─â ┼či men┼úinut─â timp de 12 ore sau mai pu┼úin. Dac─â rezultatele sunt favorabile, mijloacele de transport vor putea fi men┼úinute în exploatare, ca mijloace de transport calorifice, în clasa lor ini┼úial─â, pentru o nou─â perioad─â cu o durat─â maxim─â de trei ani.
    d) Dispozi┼úii comune pentru mijloacele de transport refrigeratoare, frigorifice ┼či calorifice
    (i) în cazul în care rezultatele sunt nefavorabile, mijloacele de transport refrigeratoare, frigorifice sau calorifice nu vor putea fi men┼úinute în exploatare în clasa lor ini┼úial─â decât dac─â trec cu succes încerc─ârile în sta┼úiunea de încerc─âri descrise în paragrafele 32 - 47 din prezentul supliment; ele vor putea fi atunci men┼úinute în exploatare, în clasa lor ini┼úial─â, pe o nou─â perioad─â de ┼čase ani.
    (ii) Dac─â este vorba de mijloace de transport refrigeratoare, frigorifice sau calorifice construite în serie dup─â un tip determinat corespunz─âtor dispozi┼úiilor paragrafului 2 din suplimentul 1 la prezenta anex─â ┼či apar┼úinând aceluia┼či proprietar, în afar─â de examinarea dispozitivelor termice ale fiec─ârui mijloc de transport, pentru a constata dac─â starea lor general─â este aparent satisf─âc─âtoare, determinarea eficien┼úei dispozitivelor de r─âcire sau de înc─âlzire va putea fi efectuat─â în sta┼úiunea de încerc─âri potrivit dispozi┼úiilor din paragrafele 32 - 47 din prezentul supliment, pe 1% cel pu┼úin din num─ârul acestor mijloace de transport. Dac─â rezultatele acestor examene ┼či ale acestei determin─âri sunt satisf─âc─âtoare, toate aceste mijloace de transport vor putea fi men┼úinute în exploatare, în clasa lor ini┼úial─â, pentru o nou─â perioad─â de ┼čase ani.
    e) Procese-verbale de încerc─âri
    Fiecare încercare a mijlocului de transport special de c─âtre un expert va ocaziona întocmirea unui proces-verbal compus dintr-o Parte 1, conform─â cu modelul nr. 1A de mai jos [dac─â nu s-a f─âcut deja în temeiul paragrafului 29 lit. d)], ┼či dintr-o Parte 3, conform─â cu modelele nr. 7, 8 sau 9 de mai jos.

    Dispozi┼úii tranzitorii aplicabile mijloacelor de transport speciale noi
    50. Pe timp de patru ani, de la data intr─ârii în vigoare a prezentului acord, conform dispozi┼úiilor din paragraful 1 al art. 11 din acord, dac─â, din cauza insuficien┼úei sta┼úiunilor de încercare, nu este posibil─â determinarea eficien┼úei dispozitivelor termice ale mijloacelor de transport speciale folosind metodele descrise în paragrafele 32 - 47 din prezentul supliment, conformitatea cu normele mijloacelor de transport refrigeratoare, frigorifice sau calorifice noi va putea fi verificat─â aplicând dispozi┼úiile paragrafului 49 din prezentul supliment.

    D. Mod operator de m─âsurare a puterii frigorifice utile Wo a unui grup al c─ârui evaporator nu este înghe┼úat
    51. La fiecare echilibru termic, aceast─â putere este egal─â cu suma fluxului termic U . Delta T, care traverseaz─â pere┼úii incintei calorimetrice sau ai mijlocului de transport pe care este montat grupul frigorific, ┼či cu puterea termic─â m─âsurat─â Wj, care este degajat─â din interiorul furgonului de c─âtre dispozitivul ventilat de înc─âlzire electric─â:

    Wo = Wj + U . Delta T

    52. Grupul frigorific este montat fie pe o incint─â calorimetric─â, fie pe un mijloc de transport.
    în fiecare caz, coeficientul global de transmisie termic─â este m─âsurat la o temperatur─â medie unic─â a pere┼úilor înaintea încerc─ârii de determinare a puterii frigorifice. Se procedeaz─â la o corec┼úie aritmetic─â a acestei izotermii, bazându-ne pe experien┼úa laboratoarelor de încerc─âri, pentru a ┼úine seama de temperaturile medii ale pere┼úilor la fiecare echilibru termic, cu ocazia m─âsur─ârii puterii frigorifice.
    Este de preferat s─â se foloseasc─â o incint─â calorimetric─â etalonat─â, pentru a se ob┼úine un maximum de precizie.
    Pentru metodele ┼či modurile de operare, ne vom raporta la dispozi┼úiile paragrafelor 1 ┼či 15 de mai sus. Totu┼či, este suficient─â m─âsurarea direct─â a lui U, valoarea acestui coeficient fiind determinat─â de rela┼úia urm─âtoare:
            W
    U = ---------
         Delta T
                m

    unde: W este puterea termic─â (în wa┼úi) degajat─â de dispozitivul ventilat de înc─âlzire intern─â
          Delta Tm este diferen┼úa între temperatura medie interioar─â Ti ┼či temperatura medie exterioar─â Te
          U este fluxul termic pe grad de diferen┼ú─â între temperatura aerului din interior ┼či exterior a casetei calorimetrice sau a mijlocului de transport atunci când este instalat grupul frigorific.

    Caseta calorimetric─â sau mijlocul de transport sunt plasate într-o camer─â izoterm─â. Dac─â se folose┼čte o caset─â calorimetric─â, U Delta T nu trebuie s─â reprezinte mai mult de 35% din fluxul termic total Wo.
    53. Metoda urm─âtoare poate fi, eventual, utilizat─â atât pentru verificarea prototipului, cât ┼či pentru încercarea mijloacelor de transport construite în serie. Este vorba aici de m─âsurarea puterii frigorifice înmul┼úind debit-masa lichidului frigorigen (m) cu diferen┼úa entalpiei agentului ca abur frigorigen ce iese din mijlocul de transport (ho) ┼či lichidul la intrarea lui în mijlocul de transport (h1).
    Pentru a ob┼úine puterea frigorific─â util─â, mai trebuie dedus─â puterea termic─â produs─â de ventilatoarele care agit─â aerul interior (Wf). Este greu de determinat Wf dac─â ventilatoarele care agit─â aerul interior sunt ac┼úionate de un motor exterior; în asemenea caz, metoda entalpiei nu este recomandat─â. Atunci când ventilatoarele sunt ac┼úionate de motoare electrice situate în interiorul mijlocului de transport, m─âsurarea puterii electrice este asigurat─â de aparate adecvate având o precizie de +/- 3% .

    Bilan┼úul termic este indicat prin rela┼úia:
    Wo = (ho - h1) m - Wf

    Metodele adecvate sunt descrise în normele ISO 971, BS 3122, DIN, NEN etc. Un dispozitiv de înc─âlzire electric este plasat în interiorul mijlocului de transport pentru a asigura un echilibru termic.
    54. Instrumente de m─âsurare de folosit
    Sta┼úiunile de încerc─âri vor trebui s─â dispun─â de materiale ┼či de instrumente de m─âsurare pentru determinarea coeficientului U cu o precizie de +/- 5% . Transferurile termice datorate pierderilor de aer nu vor trebui s─â dep─â┼čeasc─â 5% din transferurile totale prin pere┼úii casetelor calorimetrice sau ai mijlocului de transport. Debitul fluidului frigorigen va fi determinat cu o precizie de +/-10% .
    Instrumentele care echipeaz─â caseta calorimetric─â sau mijlocul de transport vor fi conforme cu dispozi┼úiile paragrafelor 3 ┼či 4 de mai sus. Se vor m─âsura:
    a) Temperaturile aerului: cel pu┼úin 4 detectoare, dispuse în mod uniform, la intrarea în evaporator, cel pu┼úin 4 detectoare a┼čezate în mod uniform, la ie┼čirea din evaporator, cel pu┼úin 4 detectoare, a┼čezate în mod uniform, la intrarea în condensator. Detectoarele de temperatur─â vor fi protejate contra radia┼úiilor.
    b) Consumurile de energie: instrumentele trebuie s─â permit─â m─âsurarea consumului electric ┼či/sau de combustibil al grupului frigorific.
    c) Vitezele de rota┼úie: instrumentele trebuie s─â permit─â m─âsurarea vitezei de rota┼úie a compresoarelor sau a ventilatoarelor, sau s─â deduc─â aceste viteze prin calcul în cazul în care o m─âsurare direct─â este imposibil─â.
    d) Presiunile: manometre de mare precizie (+/- 1%) vor fi racordate la condensator, la evaporare ┼či la aspira┼úie, atunci când evaporatorul este prev─âzut cu un regulator de presiune.
    e) Cantitatea de c─âldur─â: disipat─â de dispozitive de înc─âlzire interioar─â formate din rezisten┼úe electrice ventilate, a c─âror densitate de flux termic nu este mai mare de 1 watt/cmp ┼či a c─âror protec┼úie este asigurat─â de un înveli┼č cu putere emisiv─â slab─â.
    55. Condi┼úiile încerc─ârii
    (i) în interiorul casetei calorimetrice sau al mijlocului de transport, temperatura aerului la intrarea în condensator va fi men┼úinut─â la 30 grade C +/- 0,5 grade C.
    (ii) în interiorul casetei calorimetrice sau al mijlocului de transport (la intrarea aerului în unitatea de r─âcire), pentru trei niveluri de temperatur─â cuprinse între - 25 grade C ┼či 12 grade C, potrivit performan┼úelor dispozitivului de producere a frigului, din care unul la temperatura minim─â a clasei cerute de c─âtre constructor, cu o toleran┼ú─â de +/-1 grade C.
    Temperaturile medii interioare vor fi men┼úinute cu o toleran┼ú─â de +/- 0,5 grade C. Pierderile de c─âldur─â în interiorul casetei calorimetrice sau al mijlocului de transport se vor men┼úine la o valoare constant─â cu o toleran┼ú─â de +/- 1%, cu ocazia m─âsur─ârii puterii frigorifice.
    56. Mod de operare
    încercarea comport─â dou─â p─âr┼úi principale, o faz─â de r─âcire, apoi m─âsurarea puterii frigorifice utile la trei niveluri cresc─âtoare de temperatur─â.
    a) Faza de r─âcire: temperatura ini┼úial─â a cesetei calorimetrice sau a mijlocului de transport nu trebuie s─â aib─â fluctua┼úii de +/-3 grade C fa┼ú─â de temperatura ambiant─â prescris─â, apoi ea trebuie coborât─â la - 25 grade C (sau la clasa de temperatur─â minim─â).
    b) M─âsurarea puterii frigorifice utile la fiecare nivel de temperatur─â interioar─â.
    Se efectueaz─â o prim─â încercare, pe durata a cel pu┼úin patru ore, la fiecare nivel de temperatur─â, în regim de termostat (al grupului), pentru stabilirea schimburilor de c─âldur─â între interiorul ┼či exteriorul furgonului.
    Se efectueaz─â a doua încercare, cu func┼úionarea f─âr─â regim de termostat, pentru determinarea regimului maxim al grupului frigorific, în cursul c─âreia puterea termic─â constant─â eliberat─â în dispozitivul de înc─âlzire interioar─â permite men┼úinerea în echilibru a fiec─ârui nivel de temperatur─â interioar─â prescris în paragraful 55.
    Aceast─â a doua încercare nu trebuie s─â dureze mai pu┼úin de patru ore.
    înainte de a trece la un nivel de temperatur─â diferit, trebuie efectuat─â o dezghe┼úare manual─â.
    în cazul în care grupul frigorific poate fi alimentat de diferite surse de energie, încercarea trebuie repetat─â pentru fiecare dintre ele.
    în cazul în care compresorul frigorific este antrenat de motorul vehiculului, încercarea va fi efectuat─â la viteza nominal─â de rota┼úie a compresorului indicat─â de constructor.
    Se va proceda în acela┼či mod în cazul aplic─ârii metodei de entalpie, descris─â în paragraful 53, dar se m─âsoar─â în plus puterea termic─â degajat─â de ventilatoarele evaporatorului la fiecare nivel de temperatur─â.
    57. Precau┼úii ce trebuie luate
    Aceste m─âsur─âri ale puterii frigorifice utile sunt efectuate cu ocazia func┼úionarii f─âr─â regim de termostat a grupului frigorific ┼či, în consecin┼ú─â, dac─â exist─â un sistem de deriva┼úie a gazelor calde, trebuie avut grij─â ca el s─â func┼úioneze cu ocazia încerc─ârii.
    Atunci când reglarea automat─â a grupului poate face apel la decuplarea cilindrilor compresorului (pentru a adapta puterea frigorific─â a grupului la posibilit─â┼úile motorului de a-l antrena pe acesta), încercarea se va realiza cu precizarea num─ârului de cilindri în func┼úiune pentru fiecare nivel de temperatur─â.
    58. Control
    Este bine s─â se verifice, indicând modul de operare în procesul-verbal de încercare:
    (i) dac─â dispozitivile de dezghe┼úare ┼či de reglare termostatic─â nu prezint─â nici un defect de func┼úionare;
    (ii) dac─â debitul de aer ventilat este cel specificat de c─âtre constructor;
    (iii) dac─â fluidul frigorigen folosit pentru încercare este cel specificat de c─âtre constructor.
    59. Proces-verbal de încercare
    Se va redacta un proces-verbal de tip adecvat, conform modelului nr. 10 de mai jos.

    MODEL Nr. 1A

                          PROCES-VERBAL
de încercare stabilit conform dispozi┼úiilor Acordului privind transporturile interna┼úionale de produse perisabile ┼či mijloacele de transport speciale ce trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP)

                                Proces-verbal de încercare nr. .........
----------------------------------------------------------------------------
                                Partea 1
    Specifica┼úiile mijlocului de transport (mijloace de transport, altele
        decât cisternele destinate transportului lichidelor alimentare)
----------------------------------------------------------------------------
Laborator experimental agreat/expert:*1)
    Numele .................................................................
    Adresa .................................................................
Tipul de mijloc de transport prezentat:*2)
    Marca ........ Nr. de înmatriculare ............. Nr. de serie..........
    Data primei puneri în exploatare .......................................
    ┼óara: *3) .............. kg       Sarcina util─â*3) .................. kg
Furgonul:
    Marc─â ┼či tip .................. Nr. de identificare ....................
    Construit de c─âtre .....................................................
    Apar┼úinând sau exploatat de ............................................
    Prezentat de ...........................................................
    Data construc┼úiei ......................................................
Dimensiuni principale:
    în exterior: lungime ...... m, l─â┼úime ...... m, în─âl┼úime ............. m
    în interior: lungime ...... m, l─â┼úime ...... m, în─âl┼úime ............. m
    Suprafa┼úa total─â a podelei furgonului ............................... mp
    Volum interior total utilizabil al furgonului ....................... mc
    Suprafa┼úa total─â interioar─â a pere┼úilor furgonului Si ............... mp
    Suprafa┼úa total─â exterioar─â a pere┼úilor furgonului Se ............... mp
                              _______
    Suprafa┼úa medie: S = |  / S  . S  ................................... mp
                         |/    i    e
Specificaţiile pereţilor furgonului*4):
    Acoperi┼čul .............................................................
    Podeaua ................................................................
    Pere┼úii laterali .......................................................
Particularităţi ale structurii furgonului*5):
                       _
                      |
    Num─âr,            | ale u┼čilor .........................................
    amplasare ┼či     <  ale obloanelor de aerisire .........................
    dimensiuni        | ale orificiilor de schimbare a ghe┼úii ..............
                      |_

Dispozitive accesorii*6): .................................................. ............................................................................
Coeficient K: ............ W/mpK
------------
    *1) A se t─âia men┼úiunile inutile (exper┼úi doar pentru cazul în care încercarea se efectueaz─â conform paragrafului 29 sau 49 din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP).
    *2) Vagon, camion, remorc─â, semiremorc─â, conteiner etc.
    *3) A se preciza originea acestor informa┼úii.
    *4) Natura ┼či grosimea materialelor ce constituie pere┼úii furgonului, de la interior spre exterior, modul de construc┼úie etc.
    *5) Dac─â exist─â iregularit─â┼úi ale suprafe┼úei, a se indica modul de calcul pentru a determina Si ┼či Se.
    *6) Bare pentru carne, ventilatoare etc.


    MODEL Nr. 1B

                         PROCES-VERBAL
de încercare stabilit conform dispozi┼úiilor Acordului cu privire la transporturile interna┼úionale de produse perisabile ┼či la mijloacele de transport speciale ce trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP)

                                           Proces-verbal nr. ......
----------------------------------------------------------------------------
                                Partea 1
          Specifica┼úii ale mijloacelor de transport-cistern─â destinate
                     transportului de lichide alimentare
----------------------------------------------------------------------------
Laborator experimental agreat/expert:*1)
    Numele .................................................................
    Adresa .................................................................
Tipul de cistern─â prezentat:*2)
    Marca ............ Nr. de înmatriculare ........ Nr. de serie ..........
    Data primei puneri în exploatare .......................................
    ┼óara*3) ........ kg Sarcina util─â*3) ................................ kg
Cisterna:
    Marc─â ┼či tip ................... Nr. de identificare ...................
    Construit─â de c─âtre ....................................................
    Apar┼úinând sau exploatat─â de .... ......................................
    Prezentat─â de .... .....................................................
    Data construc┼úiei ......................................................
Dimensiuni principale:
    în exterior: lungimea cilindrului .............. m, axa mare ........ m,
                 axa mic─â ........... m
    în interior: lungimea cilindrului ........ m, axa mare .............. m,
                 axa mic─â ........... m
    Volum interior utilizabil ........................................... mc
    Volum interior al fiec─ârui compartiment ............................. mc
    Suprafa┼úa total─â interioar─â a cisternei Si .......................... mp
    Suprafa┼úa interioar─â a fiec─ârui compartiment Si1 ......... Si2 ...... mp
    Suprafa┼úa total─â exterioar─â a cisternei Se .......................... mp
                                          _______
    Suprafa┼úa medie a cisternei: S = |  / S  . S  ....................... mp
                                     |/    i    e

Specificaţiile pereţilor cisternei:*4) .....................................
Particularităţile structurii cisternei:*5) .................................
    Num─ârul, dimensiunile ┼či descrierea ....................................
    ........................................................................
    Descrierea capacului ...................................................
    Num─ârul, dimensiunile ┼či descrierea tubulaturii de golire ..............
    ........................................................................
Dispozitive accesorii ......................................................
----------------------------------------------------------------------------
    *1) A se t─âia men┼úiunile inutile (exper┼úi doar pentru cazul în care încercarea se efectueaz─â conform paragrafului 29 sau 49 din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP).
    *2) Vagon, camion, remorc─â, semiremorc─â, conteiner etc.
    *3) A se preciza originea acestor informa┼úii.
    *4) Natura ┼či grosimea materialelor din care sunt constitui┼úi pere┼úii cisternei, de la interior c─âtre exterior, mod de construc┼úie etc.
    *5) Dac─â exist─â iregularit─â┼úi ale suprafe┼úei, se va indica modul de calcul adoptat pentru a se determina Si ┼či Se.

    MODEL Nr. 2A

                                 Partea 2
    M─âsurarea coeficientului global de transmisie termic─â a mijloacelor de
transport speciale, altele decât cisterne, destinate transporturilor de lichide alimentare, conform paragrafelor 7 - 15 din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP
----------------------------------------------------------------------------
Metoda experimental─â folosit─â pentru încercare: r─âcire interior/înc─âlzire interior*1) ................................................................
Data ┼či ora închiderii u┼čilor ┼či a orificiilor mijlocului de transport ..... Mediile ob┼úinute pe .... ore de func┼úionare în regim permanent (de la ......
la ............... ora):
    a) Temperatura medie exterioar─â a furgonului:

    Te = .............. grade C +/- ................. K
    b) Temperatura medie interioar─â a furgonului:
    Ti = .............. grade C +/- ................. K
    c) diferen┼úa medie de temperatur─â realizat─â Delta T = ................ K
Eterogenitatea maxim─â de temperatur─â:
    în exteriorul furgonului ............................................ K
    în interiorul furgonului ............................................ K

                                            Te + Ti
Temperatura medie a pere┼úilor furgonului  ----------- = ..... grade C
                                               2

Temperatura de funcţionare a schimbătorului frigorific*2) ......... grade C
Punct de rou─â al atmosferei în exteriorul furgonului pe durata regimului permanent*2) ................. grade C +/- ............ K
Durata total─â a încerc─ârii ............................................. h
Durata regimului permanent ............................................. h
Puterea folosit─â în schimb─âtoare: W1 ................................... W
Puterea absorbit─â de ventilatoare: W2 .................................. W
Coeficient global de transmisie termic─â, calculat prin formula:
                                             W1 - W2
    încercare prin r─âcire interioar─â*1) K = -----------
                                            S . Delta T

                                                W1 + W2
    încercare prin înc─âlzire interioar─â*1) K = -----------
                                               S . Delta T

    K = ............... W/mpK

Eroarea maxim─â de m─âsurare corespunz─âtoare încerc─ârii efectuate .......... %
Observaţii:*3) ............................................................
...........................................................................
---------------------------------------------------------------------------
    (A se completa doar dac─â mijlocul de transport special nu este dotat cu dispozitive termice)
    ┼óinând seama de rezultatele sus-men┼úionate, mijlocul de transport poate fi acceptat cu ajutorul unei atest─âri conforme suplimentului 3 din anexa nr. 1 la ATP ┼či valabil─â pentru o durat─â maxim─â de ┼čase ani, mijlocul de transport special purtând marca de identificare IN/IR*1).
    Cu toate acestea, folosirea acestui proces-verbal ca certificat de acceptare tip, în sensul paragrafului 2) din suplimentul 1 al anexei nr. 1 la ATP, nu va fi posibil─â decât pe durata unei perioade maxime de trei ani, adic─â pân─â la....................

    întocmit la ..............          Responsabil cu încerc─ârile

    Data .....................          ..........................

------------
    *1) A se t─âia formula care nu a fost folosit─â.
    *2) A se indica doar pentru încercarea prin r─âcire interioar─â.
    *3) Atunci când furgonul nu este de form─â paralelipipedic─â, se va indica repartizarea punctelor de m─âsurare a temperaturilor exterioare ┼či interioare ale furgonului.


    MODEL Nr. 2B

                            Partea 2
    M─âsurarea coeficientului global de transmisie termic─â a cisternelor
destinate transporturilor de lichide alimentare, conform paragrafelor 16 - 25 din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP
----------------------------------------------------------------------------
Metoda experimental─â folosit─â pentru încercare: înc─âlzire interioar─â .......
Data ┼či ora închiderii orificiilor cisternei ...............................
Mediile ob┼úinute pentru ......... ore de func┼úionare în regim permanent (de
la .................. la ora ...............):
    a) Temperatura medie exterioar─â a cisternei: Te = .... grade C +/- ... K
    b) Temperatura medie interioar─â a cisternei:
           S     T
            ih .  in
    T  = ------------- = ......... grade C+/- ............. K
     i      SUM─é S
                  in
    c) Diferen┼úa medie de temperatur─â realizat─â: DELTA T ............... K
Eterogenitatea maxim─â a temperaturii:
    în interiorul cisternei .................................. K
    în interiorul fiec─ârui compartiment ...................... K
    în exteriorul cisternei .................................. K
Temperatura medie a pereţilor cisternei ................ grade C
Durata global─â a încerc─ârii  ................................. h
Durata regimului permanent ................................... h
Puterea consumat─â de schimb─âtoare: W1 ........................ W
Puterea absorbit─â de ventilatoare: W2 ........................ W
Coeficientul global de transmisie termic─â, calculat prin formula:
       W    W
        1 +  2
K = ------------
     S . Delta T

K = ........ W/mpK
Eroarea maxim─â de m─âsurare corespunz─âtoare încerc─ârii efectuate ........ %
Observaţii:*1) ...........................................................
..........................................................................
--------------------------------------------------------------------------
    (A se completa doar atunci când cisterna nu este echipat─â cu dispozitiv termic)
    ┼óinând seama de rezultatele încerc─ârilor sus-men┼úionate, cisterna poate fi agreat─â cu ajutorul unei atest─âri conform suplimentului 3 din anexa nr. 1 la ATP ┼či valabil─â pentru o durat─â maxim─â de ┼čase ani, mijlocul de transport purtând marca de identificare IN/IR*2).
    Cu toate acestea, folosirea acestui proces-verbal ca certificat de acceptare tip, în sensul paragrafului 2 a) din suplimentul 1 al anexei nr. 1 la ATP, nu va fi posibil─â decât pe durata unei perioade maxime de trei ani, adic─â pân─â la ...........................

    F─âcut la ..............             Responsabil cu încerc─ârile
    Data ..................             ..........................

------------
    *1) Atunci când cisterna nu este de form─â paralelipipedic─â, a se indica repartizarea punctelor de m─âsurare a temperaturii exterioare ┼či interioare a furgonului.
    *2) A se t─âia men┼úiunea inutil─â.


    MODEL Nr. 3

                             Partea 2
    Controlul izotermiei mijloacelor de transport speciale în exploatare efectuat pe teren de c─âtre exper┼úi, conform paragrafului 29 din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP.
------------------------------------------------------------------------------

    încercarea s-a efectuat în baza procesului-verbal nr. ... din data de ...,
emis de laboratorul experimental agreat (numele, adresa) .....................
    Starea constatat─â cu ocazia controlului:
    Acoperi┼čul ...............................................................
    Pere┼úii laterali .........................................................
    Pere┼úii frontali .........................................................
    Podeaua ..................................................................
    U┼čile ┼či orificiile ......................................................
    Garniturile de etan┼čare ..................................................
    Orificii de scurgere a apei de cur─â┼úare ..................................
    Controlul etan┼čeit─â┼úii la aer ............................................
    ..........................................................................
    Coeficientul K al mijlocului de transport în stare nou─â (indicat în procesul-verbal de încerc─âri precedent) ................................ W/mpK

   Observa┼úii: ...............................................................
   ...........................................................................
------------------------------------------------------------------------------
    ┼óinând seama de controalele sus-men┼úionate, mijlocul de transport poate fi agreat cu ajutorul unei atest─âri conforme suplimentului 3 din anexa nr. 1 la ATP ┼či valabil─â pentru o durat─â maxim─â de trei ani, mijlocul de transport purtând marca de identificare IN/IR.*1)

    F─âcut la ...................         Responsabil cu controalele
    Localitatea ................         ..........................

------------
    *1) A se t─âia men┼úiunea inutil─â.

    MODEL Nr. 4A

                            Partea 3
    Determinarea eficien┼úei dispozitivelor de r─âcire a mijloacelor de transport refrigeratoare cu ghea┼ú─â hidric─â sau cu ghea┼ú─â carbonic─â de c─âtre un laborator experimental agreat conform paragrafelor 32 - 36, cu excep┼úia punctelor 34 b) ┼či 34 c) din suplimentul 2 din anexa nr. 1 la ATP
----------------------------------------------------------------------------
Dispozitiv de r─âcire:
    Descrierea dispozitivului de r─âcire ....................................
    Natura materialului frigorigen .........................................
    Greutatea nominal─â a frigorigenului indicat─â de constructor ......... kg
    Greutatea efectiv─â a frigorigenului pentru încercare ................ kg
    Func┼úionare autonom─â/neautonom─â racordat─â la o instala┼úie central─â*1) ..
    ............................... k
    Dispozitiv de r─âcire amovibil/neamovibil ...............................
    Constructor ............................................................
    Tip, serie/nr. de fabrica┼úie ...........................................
    An de fabrica┼úie .......................................................
    Dispozitiv de înc─ârcare (descriere, amplasare, eventual o schi┼ú─â).......
    ........................................................................
Dispozitive de ventilaţie interioară:
    Descriere (num─ârul aparatelor etc.) ....................................
    Puterea ventilatoarelor electrice .................................... W
    Debit ............................................................. mc/h
    Dimensiunile tubulaturii: sec┼úiune transversal─â ..................... mp
                              lungime .................................... m
    Filtru de admisie a aerului: descriere*1)
Dispozitive de automatizare ................................................
Temperaturi medii la începutul încerc─ârii:
    în interior ..................... grade C+/- ......................... k
    în exterior ..................... grade C+/- ......................... K
    punct de rou─â al camerei de încerc─âri .......... grade C+/- .......... K
Puterea înc─âlzirii interioare ............................................ W
Data ┼či ora închiderii u┼čilor ┼či a orificiilor mijlocului de transport .....
Notarea temperaturilor medii interioare ┼či exterioare ale furgonului ┼či/sau curba reprezentând evolu┼úia acestor temperaturi în func┼úie de timp ......... 
    ........................................................................
    Observa┼úii: ............................................................
    ........................................................................
----------------------------------------------------------------------------
    ┼óinând seama de încerc─ârile sus-men┼úionate, mijlocul de transport poate fi acceptat cu ajutorul unei atest─âri conforme cu suplimentul 3 al anexei nr. 1 la ATP ┼či valabil─â pentru o durat─â maxim─â de ┼čase ani, mijlocul de transport purtând marca de identificare .............................................
    Cu toate acestea, folosirea acestui proces-verbal ca certificat de acceptare tip în sensul paragrafului 2 a) al suplimentului 1 din anexa nr. 1 la ATP nu va fi posibil─â decât pe o perioad─â maxim─â de trei ani, adic─â pân─â la ..............

    F─âcut la ....................        Responsabil cu încerc─ârile
    Data ........................        ..........................

------------
    *1) Dac─â nu are obiect, aceast─â rubric─â poate fi suprimat─â
.

    MODEL Nr. 4B

                             Partea 3
    Determinarea eficien┼úei dispozitivelor de r─âcire ale mijloacelor de transport refrigeratoare cu plac─â eutectic─â de c─âtre un laborator experimental agreat conform paragrafelor 32 - 36, cu excep┼úia paragrafelor 34 a) ┼či 34 c) din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP
----------------------------------------------------------------------------
Dispozitiv de r─âcire:
    Descriere ..............................................................
    Natura solu┼úiei eutectice ..............................................
    Greutatea nominal─â a solu┼úiei eutectice indicat─â de constructor ..... kg
    C─âldura latent─â la temperatura de congelare anun┼úat─â de constructor ....
    ............................................... grade C
    Dispozitiv de r─âcire amovibil/neamovibil*1)
    Func┼úionare autonom─â/neautonom─â/racordare la o instala┼úie central─â*1)
    Constructor ............................................................
    Tip, serie/nr. de fabrica┼úie ...........................................
    An de fabrica┼úie .......................................................
    Placa eutectic─â: Marca ..................... Tip .......................
    Dimensiunile, num─ârul, amplasarea pl─âcilor, distan┼úa pân─â la pere┼úi (a
se ata┼ča o schi┼ú─â) .........................................................
    Rezerva de frig total─â anun┼úat─â de constructor pentru o temperatur─â de
congelare de .................... grade C ................ W
Dispozitive de ventilaţie interioară (dacă este cazul):
    Descriere ..............................................................
    Dispozitive de automatizare ............................................
Ma┼čin─â frigorific─â (dac─â este cazul):
Marca ................ Tip .............  Nr. ..............................
    Amplasament ............................................................
    Compresor: Marca ........................... Tip .......................
    Modalitate de antrenare ................................................
    Natura frigorigenului ..................................................
    Condensator ............................................................
    Putere frigorific─â indicat─â de constructor pentru temperatura de
congelare anun┼úat─â ┼či pentru o temperatur─â exterioar─â de 30 grade C ........
Dispozitive de automatizare:
    Dezghe┼úare (dac─â este cazul) ...........................................
    Termostat ..............................................................
    Presostat BP ...........................................................
    Presostat HP ...........................................................
    Supap─â de siguran┼ú─â ....................................................
    Altele .................................................................
Dispozitive accesorii:
    Dispozitiv de înc─âlzire electric─â a îmbin─ârilor u┼čii:
    Puterea pe metru linear de rezisten┼ú─â .............................. W/m
    Lungimea linear─â a rezisten┼úei ....................................... m
Temperaturile medii la începutul încerc─ârii:
    în interior ............. grade C+/- ................................. K
    în exterior ............. grade C+/- ................................. K
    punctul de rou─â al camerei de încercare ............grade C+/- ....... K
Puterea înc─âlzirii interioare ............................................ W
Data ┼či ora închiderii u┼čilor ┼či orificiilor mijlocului de transport special .........................................................
Durata acumul─ârii frigului ............................................... h
Eviden┼úierea temperaturilor medii interioare ┼či exterioare ale furgonului
┼či/sau curba reprezentând evolu┼úia acestor temperaturi în func┼úie de timp .............................
Observaţii.................................................................
----------------------------------------------------------------------------
    ┼óinând seama de rezultatele încerc─ârilor sus-men┼úionate, mijlocul de transport poate fi acceptat cu ajutorul unei atest─âri conforme suplimentului 3 din anexa nr. 1 la ATP ┼či valabil─â pentru o durat─â maxim─â de ┼čase ani, mijloc de transport ce poart─â marca de identificare: .....................................
................................................................................
    Cu toate acestea, folosirea acestui proces-verbal ca certificat de acceptare tip în sensul paragrafului 2 a) din suplimentul 1 al anexei nr. 1 la ATP nu va fi posibil─â decât pe durata maxim─â a unei perioade de trei ani, adic─â pân─â la ............................
    F─âcut la ..................            Responsabil cu încerc─ârile
    Data ......................            ..........................
------------

    *1) Dac─â este f─âr─â obiect, rubrica se suprim─â.

    MODEL Nr. 4C

                            Partea 3
    Determinarea eficien┼úei dispozitivelor de r─âcire a mijloacelor de transport refrigeratoare cu gaz lichefiat de c─âtre un laborator experimental agreat conform paragrafelor 32 - 36, cu excep┼úia paragrafelor 34 a) ┼či 34 b) din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP
---------------------------------------------------------------------------

Dispozitiv de r─âcire:
    Descriere .............................................................
    Func┼úionare autonom─â/neautonom─â/racordare la o instala┼úie central─â*1)
    Dispozitiv de r─âcire amovibil/neamovibil*1)
    Constructor ............................................................
    Tip, serie/num─âr de fabrica┼úie .........................................
    An de fabrica┼úie .......................................................
    Natura materialului frigorigen .........................................
    Greutatea nominal─â a frigorigenului indicat─â de constructor ......... kg
    Greutatea efectiv─â a frigorigenului pentru încercare ................ kg
    Descrierea rezervorului ................................................
    Dispozitiv de înc─ârcare (descriere, amplasament) .......................
Dispozitive de ventilaţie interioară:
    Descriere (num─âr etc.) .................................................
    Puterea ventilatoarelor electrice .................................... W
    Debit ............................................................. mc/h
    Dimensiunile tubulaturii: sec┼úiune transversal─â ..................... mp
                              lungime .................................... m
Dispozitive de automatizare: ..............................................
Temperaturi medii la începutul încerc─ârii:
    în interior .................... grade C+/- .......................... K
    în exterior .................... grade C+/- .......................... K
    punctul de rou─â al camerei de încercare ....... grade C +/- .......... K
Puterea înc─âlzirii interioare ............................................ K
Data ┼či ora închiderii u┼čilor ┼či orificiilor mijlocului de transport special .......................................................................... W
Men┼úionarea temperaturilor medii interioare ┼či exterioare ale furgonului
┼či/sau curba reprezentând evolu┼úia acestor temperaturi în func┼úie de timp ..... 
    .......................................................................
Observaţii: ................................................................
............................................................................
----------------------------------------------------------------------------
    ┼óinând seama de rezultatele încerc─ârilor sus-men┼úionate, mijlocul de transport special poate fi acceptat cu ajutorul unei atest─âri conforme cu suplimentul 3 din anexa nr. 1 la ATP ┼či valabil─â pentru o durat─â maxim─â de ┼čase ani, mijlocul de transport special purtând marca de identificare ...............
................................................................................
    Cu toate acestea, folosirea acestui proces-verbal ca certificat de acceptare tip în sensul paragrafului 2 a) al suplimentului 1 al anexei nr. 1 la ATP nu va fi posibil─â decât pe durata maxim─â a unei perioade de trei ani, adic─â pân─â la ................................................................................

    F─âcut la ........................        Responsabil cu încerc─ârile
    Data ............................        ..........................

-------------
    *1) A se t─âia men┼úiunea inutil─â.

    MODEL Nr. 5

                               Partea 3
    Determinarea eficien┼úei dispozitivelor de r─âcire ale mijloacelor de transport frigorifice de c─âtre un laborator experimental agreat conform paragrafelor 37 - 40 din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP
----------------------------------------------------------------------------
Instalaţii frigorifice:
    Cu func┼úionare autonom─â/neautonom─â/racordate la o instala┼úie central─â*1)
    Instala┼úii frigorifice amovibile/neamovibile*1)
    Constructor ............................................................
    Tip, serie/num─âr de fabrica┼úie .........................................
    An de fabrica┼úie .......................................................
    Natura materialului frigorigen ┼či sarcina ..............................
    Puterea frigorific─â util─â indicat─â de c─âtre constructor pentru o
temperatur─â exterioar─â de +30 grade C ┼či pentru o temperatur─â interioar─â de:
      0 grade C .......................................................... W
    -10 grade C .......................................................... W
    -20 grade C .......................................................... W
Compresor:
    Marca ............................... Tip ..............................
    Modalitate de antrenare: electric/termic/hidraulic*1)
    Descriere ..............................................................
    Marca ........ tip .......... putere .......... KW la ........ rot./min.
    Condensator ┼či evaporator ..............................................
    Motorul ventilatorului/ventilatoarelor: marca ............ tip .........
num─âr .................. putere ........ kW la ............... rot./min.
Dispozitive de ventilaţie interioară:
    Descriere (num─âr de aparate etc.) ......................................
    Puterea ventilatoarelor electrice .....................................W
    Debit ............................................................. mc/h
    Dimensiunile tubulaturii: sec┼úiune transversal─â .................... mp,
                              lungime .................................... m
Dispozitive de automatizare:
    Dezghe┼úare (dac─â este cazul) ...........................................
    Termostat ..............................................................
    Presostat BP ...........................................................
    Presostat HP ...........................................................
    Supap─â de siguran┼ú─â ....................................................
    Altele .................................................................
Temperaturile medii la începutul încerc─ârii:
    în interior ............... grade C+/- ............................... K
    în exterior ............... grade C+/- ............................... K
    punct de rou─â al camerei de încerc─âri ......... grade C+/- ........... K
Puterea înc─âlzirii interioare ............................................ W
Data ┼či ora închiderii u┼čilor ┼či orificiilor mijlocului de transport
frigorific .................................................................
Eviden┼úierea temperaturilor medii interioare ┼či exterioare ale furgonului
┼či/sau curba reprezentând evolu┼úia acestor temperaturi în func┼úie de timp ..............
Timpul scurs între începutul încerc─ârii ┼či momentul în care temperatura
medie în interiorul furgonului atinge temperatura prescris─â .............. h
-----------------------------------------------------------------------------
    ┼óinând seama de rezultatele încerc─ârilor sus-men┼úionate, mijlocul de transport poate fi acceptat, cu ajutorul unei atest─âri conforme cu suplimentul 3 din anexa nr. 1 la ATP ┼či este valabil─â pentru o durat─â maxim─â de ┼čase ani, mijlocul de transport având marca de identificare ............................
    Cu toate acestea, utilizarea acestui proces-verbal ca certificat de acceptare tip în sensul paragrafului 2 a) din suplimentul 1 al anexei nr. 1 la ATP nu va fi posibil─â decât pe perioada unei durate maxime de trei ani, adic─â pân─â la ........................................................................

    F─âcut la ..................            Responsabil cu încerc─ârile
    Data ......................            ..........................
-------------
    *1) A se t─âia men┼úiunea inutil─â.

    MODEL Nr. 6

                           Partea 3
Determinarea eficien┼úei dispozitivelor de înc─âlzire ale mijloacelor de transport calorifice de c─âtre un laborator experimental agreat conform paragrafelor 43 - 47 din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP
----------------------------------------------------------------------------
Dispozitiv de înc─âlzire:
    Descriere ..............................................................
    Func┼úionare autonom─â/neautonom─â/racordat─â la o instala┼úie central─â*1)
    Dispozitiv de înc─âlzire amovibil/neamovibil*1)
    Constructor ............................................................
    Tip, serie/num─âr de fabrica┼úie .........................................
    An de fabrica┼úie .......................................................
    Amplasament ............................................................
    Suprafa┼úa global─â a schimbului de c─âldur─â ........................... mp
    Puterea util─â indicat─â de constructor ............................... kW
Dispozitive de ventilaţie interioară:
    Descriere (num─âr de aparate etc.) ......................................
    Puterea ventilatoarelor electrice .................................... W
    Debit ............................................................. mc/h
    Dimensiunile tubulaturii: sec┼úiune transversal─â ..................... mp
                              lungime .................................... m
Temperaturi medii la începutul încerc─ârii:
    în interior ........... grade C +/- .................................. K
    la exterior ........... grade C +/- .................................. K
Data ┼či ora închiderii u┼čilor ┼či orificiilor mijlocului de transport
special ....................................................................
Eviden┼úierea temperaturilor medii interioare ┼či exterioare ale furgonului ┼či/sau curba reprezentând evolu┼úia acestor temperaturi în func┼úie de timp .........
Timpul scurs între începutul încerc─ârii ┼či momentul în care temperatura medie în interiorul furgonului a atins temperatura prescris─â ...................... h
Eventual, a se indica puterea calorific─â medie pentru men┼úinerea pe durata încerc─ârii a diferen┼úei de temperatur─â prescris─â*2) între interiorul ┼či exteriorul furgonului .................................................... W
    Observa┼úii ............................................................. ............................................................................
----------------------------------------------------------------------------
    ┼óinând seama de rezultatele încerc─ârilor sus-men┼úionate, mijlocul de transport poate fi agreat, cu ajutorul unei atest─âri conforme cu suplimentul 3 din anexa nr. 1 la ATP ┼či valabil─â pentru o perioad─â de ┼čase ani, mijlocul de transport purtând marca de identificare ....................................
    Cu toate acestea, folosirea acestui proces-verbal ca certificat de acceptare tip, în sensul paragrafului 2 a) din suplimentul 1 al anexei nr. 1 la ATP nu va fi posibil─â decât pe durata unei perioade maxime de trei ani, adic─â pân─â la
...........................................................................

    F─âcut la ................             Responsabil cu încerc─ârile
    Data ....................             ..........................
-------------
    *1) A se t─âia men┼úiunea inutil─â.
    *2) Sporit cu 35% pentru mijloacele de transport noi.

    MODEL Nr. 7

                              Partea 3
Controlul eficien┼úei dispozitivelor de r─âcire a mijloacelor de transport refrigeratoare în exploatare, efectuate pe teren de c─âtre exper┼úi, conform paragrafului 49 a) din suplimentul 2 din anexa nr. 1 la ATP
----------------------------------------------------------------------------
    Controlul a fost efectuat pe baza procesului-verbal nr. ......... din data de .................., întocmit de c─âtre laboratorul experimental agreat/expert (numele, adresa) ....................................
    Dispozitiv de r─âcire:
    Descriere ..............................................................
    Constructor ............................................................
    Tip, serie/num─âr de fabrica┼úie .........................................
    An de fabrica┼úie .......................................................
    Natura materialului frigorigen .........................................
    Greutatea nominal─â a frigorigenului indicat─â de c─âtre constructor ... kg
    Greutatea efectiv─â a frigorigenului pentru încerc─âri ................ kg
    Dispozitiv de înc─ârcare (descriere, amplasament) .......................
Dispozitive de ventilaţie interioară:
    Descriere (num─âr de aparate etc.) ......................................
    Puterea ventilatoarelor electrice .................................... W
    Debit ............................................................. mc/h
    Dimensiunile tubulaturii: sec┼úiune transversal─â ..................... mp
                              lungime .................................... m
    Starea dispozitivului de r─âcire ┼či a aparatelor de ventila┼úie ..........
    Temperatura interioar─â atins─â .................................. grade C
    pentru o temperatur─â exterioar─â de ............................. grade C
Temperatura în interiorul mijlocului de transport înaintea punerii în func┼úiune a dispozitivului de producere a frigului ........................... grade C
    Timpul total de func┼úionare a grupului de producere a frigului ....... h
    Timpul scurs între începutul încerc─ârii ┼či momentul în care temperatura medie în interiorul furgonului a atins temperatura prescris─â ............. h
    Controlul func┼úion─ârii termostatului ...................................
    Pentru mijloacele de transport refrigerante cu pl─âci eutectice:
    Durata de func┼úionare a grupului de producere a frigului ce asigur─â congelarea solu┼úiei eutectice ............................................ h
    Durata de men┼úinere a temperaturii aerului interior dup─â oprirea
    grupului ............................................................. h
    Observa┼úii: ............................................................
............................................................................
----------------------------------------------------------------------------
    ┼óinând seama de rezultatele controalelor sus-men┼úionate, mijlocul de transport poate fi acceptat cu ajutorul unei atest─âri conforme cu suplimentul 3 al anexei nr. 1 la ATP ┼či valabil─â pentru o durat─â maxim─â de trei ani, mijlocul de transport purtând marca de identificare ................................

    F─âcut la ..............           Responsabil cu încerc─ârile
    Data ..................           ..........................

    MODEL Nr. 8

                             Partea 3
Controlul eficien┼úei dispozitivelor de r─âcire ale mijloacelor de transport frigorifice în exploatare, efectuat pe teren de c─âtre exper┼úi, conform paragrafului 49 b) al suplimentului 2 din anexa nr. 1 la ATP
----------------------------------------------------------------------------
    Controlul a fost efectuat pe baza procesului-verbal nr. ............ din data de ..............., emis de laboratorul experimental agreat/expert (numele, adresa) ....................................................................
    Instala┼úii frigorifice:
    Tip ....................................................................
    Constructor ............................................................
    Tip, serie/num─âr de fabrica┼úie .........................................
    An de fabrica┼úie .......................................................
    Descriere ..............................................................
    Puterea frigorific─â util─â indicat─â de constructor pentru o temperatur─â exterioar─â de +30 grade C ┼či o temperatur─â interioar─â de:
    0 grade C ..................... W
  -10 grade C ..................... W
  -20 grade C ..................... W
    Natura materialului frigorigen ┼či sarcina ........................... kg
    Dispozitive de ventila┼úie interioar─â:
       Descriere (num─âr de aparate etc.) ...................................
       Puterea ventilatoarelor electrice ................................. W
       Debit .......................................................... mc/h
       Dimensiunile tubulaturii: sec┼úiune transversal─â .................. mp
                                 lungime ................................. m
       Starea instala┼úiei frigorifice ┼či a dispozitivelor de ventila┼úie
       interioar─â ..........................................................
    Temperatura interioar─â atins─â .................................. grade C
       pentru o temperatur─â exterioar─â de .......................... grade C
       ┼či o durat─â de func┼úionare relativ─â de ............................ %
       durata de func┼úionare ............................................. h
    Controlul func┼úion─ârii termostatului ...................................
    Observa┼úii: ............................................................
............................................................................
----------------------------------------------------------------------------
    ┼óinând seama de rezultatele încerc─ârilor sus-men┼úionate, mijlocul de transport special poate fi acceptat, cu ajutorul unei atest─âri conforme cu suplimentul 3 al anexei nr. 1 la ATP ┼či valabil─â pentru o durat─â maxim─â de trei ani, mijlocul de transport purtând marca de identificare ...................
............................................................................

    F─âcut la .............               Responsabil cu încerc─ârile
    Data .................               ..........................

    MODEL Nr. 9

                            Partea 3
Controlul eficien┼úei dispozitivelor de înc─âlzire a mijloacelor de transport calorifice în exploatare, efectuat pe teren de c─âtre exper┼úi, conform paragrafului 49 c) din suplimentul 2 din anexa nr. 1 la ATP
----------------------------------------------------------------------------
    Controlul a fost efectuat pe baza procesului-verbal nr. ............ din data de .........., emis de laboratorul experimental agreat/expert (numele, adresa) ....................................................................
    Modul de înc─âlzire:
       Descriere ...........................................................
       Constructor .........................................................
       Tip, serie/num─âr de fabrica┼úie ......................................
       An de fabrica┼úie ....................................................
       Amplasament .........................................................
       Suprafa┼úa global─â a schimbului de c─âldur─â ........................ mp
       Puterea util─â indicat─â de constructor ............................ KW
Dispozitive de ventilaţie interioară:
       Descriere (num─âr de aparate etc.) ...................................
       Puterea ventilatoarelor electrice ................................. W
       Debit .......................................................... mc/h
       Dimensiunile tubulaturii: sec┼úiune transversal─â .................. mp
                                 lungime ................................. m
       Starea instala┼úiei de înc─âlzire ┼či a dispozitivelor de ventila┼úie
interioar─â .................................................................
    Temperatura interioar─â atins─â .................................. grade C
       pentru o temperatur─â exterioar─â de .......................... grade C
       ┼či o durat─â de func┼úionare relativ─â de ............................ %
       durata de func┼úionare ............................................. h
    Controlul func┼úion─ârii termostatului ...................................
    Observa┼úii: ............................................................ ............................................................................
----------------------------------------------------------------------------
    ┼óinând seama de rezultatele încerc─ârilor sus-men┼úionate, mijlocul de transport special poate fi acceptat cu ajutorul unei atest─âri conforme cu suplimentul 3 al anexei nr. 1 la ATP ┼či valabil─â pentru o durat─â maxim─â de trei ani, mijlocul de transport purtând marca de identificare ...................
............................................................................

    F─âcut la .....................           Responsabil cu încerc─ârile
    Data .........................           ..........................

    MODEL Nr. 10

                     PROCES-VERBAL DE îNCERCARE
stabilit conform dispozi┼úiilor Acordului cu privire la transporturile interna┼úionale de produse perisabile ┼či cu privire la mijloacele de transport speciale ce trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP)

                                                  Proces-verbal nr. .......

    Determinarea puterii frigorifice utile a unui grup frigorific conform paragrafelor 51 - 59 din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP
.............................................................................

    Laborator experimental agreat
    Numele ..................................................................
    Adresa ..................................................................
    Grup frigorific prezentat de ............................................
.............................................................................
    a) Specifica┼úiile tehnice ale grupului
    Data construc┼úiei ........................ Marca ........................
    Tip ......... Nr. în seria tipului ......................................
    Felul*1)
    Autonom - neautonom
    Amovibil - fix
    Monobloc - elemente asamblate
    Descriere ...............................................................
.............................................................................
.............................................................................

    Compresor: Marca ................... Tip ...........................
    Num─âr de cilindri .................. Cilindree .....................
    Viteza nominal─â de rota┼úie ......... rot./min. .....................
    Modalitate de antrenare *1): Motor electric, motor termic autonom, motorul vehiculului, deplasarea vehiculului.
    Motorul de antrenare a compresorului *1), *2):

    Electric:
             Marca .................... Tip .................................
             Puterea ....... KW pentru o vitez─â de rota┼úie rot./min. ........
             Tensiunea de alimentare ...... vol┼úi Frecven┼úa .............. Hz

    Termic:
             Marca ..................... Tip ...............................
             Num─âr de cilindri ......... Cilindree .........................
             Putere ......... kW pentru o vitez─â de rota┼úie ...... rot./min.
             Combustibil ...................................................

    Hidraulic:
             Marca ..................... Tip ...............................
             Antrenare .....................................................
             ...............................................................

    Alternator:
              Marca ................... Tip ................................
           Viteza de rota┼úie:
              nominal─â indicat─â de constructor ........... rot./min. .......
              minim─â indicat─â de constructor ............. rot./min. .......

    Fluid frigorigen .......................................................

    Schimb─âtoare                             ___________________________
                                            | Condensator | Vaporizator |
    ________________________________________|_____________|_____________|
   | Marc─â - tip                            |             |             |
   |________________________________________|_____________|_____________|
   | Num─âr de conducte                      |             |             |
   |________________________________________|_____________|_____________|
   | Pasul aripioarei de r─âcire (mm)*2)     |             |             |
   |________________________________________|_____________|_____________|
   | Tubulatura: natura ┼či diametru (mm)*2) |             |             |
   |________________________________________|_____________|_____________|
   | Suprafa┼úa de schimb (mp)*2)            |             |             |
   |________________________________________|_____________|_____________|
   | Suprafa┼úa frontal─â (mp)                |             |             |
   |________________________________________|_____________|_____________|
   | Ventilatoare | Num─âr                   |             |             |
   |              |_________________________|_____________|_____________|
   |              | Num─ârul paletelor       |             |             |
   |              |_________________________|_____________|_____________|
   |              | Diametrul (mm)          |             |             |
   |              |_________________________|_____________|_____________|
   |              | Puterea nominal─â        |             |             |
   |              | (wa┼úi) *2) sau *3)      |             |             |
   |              |_________________________|_____________|_____________|
   |              | Debit total nominal     |             |             |
   |              | (mc/h) *2) sub          |             |             |
   |              | presiune de ... Pa      |             |             |
   |              |_________________________|_____________|_____________|
   |              | Modalitate de           |             |             |
   |              | antrenare               |             |             |
   |______________|_________________________|_____________|_____________|

    Supap─â de siguran┼ú─â

    Marca .........................  Model ..............................
                 Reglabil*1)                         Nereglabil*1)

    Dispozitiv de dezghe┼úare ..............................................
    Dispozitiv de automatizare ............................................            REZULTATELE M─éSUR─éTORILOR ┼×I PERFORMAN┼óELOR FRIGORIFICE
           (Temperatura medie a aerului în condensator ... grade C)

    Semnifica┼úia coloanelor din tabelul de mai jos este urm─âtoarea:
    A - Viteza de rota┼úie
         A1 - ventilatoarelor*3)
         A2 - alternatoarelor*3)
         A3 - compresoarelor*3)
    B - Puterea de înc─âlzire interioar─â ventilat
    C - Debitul masei de fluid frigorigen*4)
    D - Entalpia fluidului frigorigen la intrarea în vaporizator*4)
    E - Entalpia fluidului frigorigen la ie┼čirea din vaporizator*4)
    F - Puterea absorbit─â de ventilatorul frigoriferului*4)
    G - Consum de electricitate ┼či de combustibil
    H - Temperatura
    I - Temperatura interioar─â
         I1 - medie
         I2 - la intrarea în evaporator
    J - Puterea frigorific─â util─â
 _____________________________________________________________________________
|        |                 |   |      |    |    |   |   |     |           |   |
|        |        A        |   |      |    |    |   |   |     |     I     |   |
|________|_________________|   |      |    |    |   |   |     |___________|___|
|        |     |     |     | B |  C   |  D |  E | F | G |  H  |     |     | J |
|        |     |     |     |   |      |    |    |   |   |     |     |     |   |
|        |  A1 |  A2 |  A3 |   |      |    |    |   |   |     |  I1 |  I2 |   |
|________|_____|_____|_____|___|______|____|____|___|___|_____|_____|_____|___|
|        |rot./|rot./|rot./| W |kg/sec|J/kg|J/kg| W | W |grade|grade|grade|   |
|        |/min |/min |min  |   |      |    |    |   |sau|  C  |  C  |  C  | W |
|        |     |     |     |   |      |    |    |l/h|   |     |     |     |   |
|________|_____|_____|_____|___|______|____|____|___|___|_____|_____|_____|___|
|        |     |     |     |   |      |    |    |   |   |     |     |     |   |
|        |     |     |     |   |      |    |    |   |   |     |     |     |   |
|Nominal─â|     |     |     |   |      |    |    |   |   |     |     |     |   |
|        |     |     |     |   |      |    |    |   |   |     |     |     |   |
|________|_____|_____|_____|___|______|____|____|___|___|_____|_____|_____|___|
|        |     |     |     |   |      |    |    |   |   |     |     |     |   |
|        |     |     |     |   |      |    |    |   |   |     |     |     |   |
| Minim─â |     |     |     |   |      |    |    |   |   |     |     |     |   |
|        |     |     |     |   |      |    |    |   |   |     |     |     |   |
|________|_____|_____|_____|___|______|____|____|___|___|_____|_____|_____|___|

    b) Metoda de încercare ┼či rezultate:
    Metoda de încercare*1): prin bilan┼ú termic/prin metoda diferen┼úei de entalpie
în caset─â calorimetric─â cu suprafa┼úa medie ................. mp
    Valoarea m─âsurat─â a coeficientului U al casetei cu grupul instalat: ............. W grade C, la temperatura medie a peretelui ........ grade C.

într-un mijloc de transport
    Valoarea m─âsurat─â a coeficientului U al mijlocului de transport echipat cu grupul.......... W/grade C, la temperatura medie a peretelui ....... grade C.
    Metoda folosit─â pentru corectarea coeficientului U al casetei, în func┼úie de temperatura medie a peretelui acesteia .............................................................................................................

Erori maxime de determinare:
    pentru coeficientul U al casetei ............................................................................................................
    pentru puterea frigorific─â a grupului ............................................................................................................
    c) Controale:
    Regulatorul de temperatur─â:
    exactitudinea de consemnare ............. grade C
    diapazon ................................ grade C

Funcţionarea dispozitivului de dezgheţare:*1)
    satisf─âc─âtor/nesatisf─âc─âtor

Debitul aerului la ie┼čirea din vaporizator:
    valoarea m─âsurat─â ................ mc/h
    sub o presiune de ................ Pa

Existen┼úa unei posibilit─â┼úi de producere a c─âldurii la vaporizator pentru reglarea termostatului între 0 grade C ┼či + 12 grade C;*1)    da/nu
    d) Observa┼úii ................................................................................................................


    F─âcut la ..........           Responsabil cu încerc─ârile
    Data ..............           ...........................

------------
    *1) A se t─âia men┼úiunea inutil─â.
    *2) Valoarea indicat─â de constructor.
    *3) Eventual.
    *4) Doar pentru metoda de diferen┼ú─â de entalpie.

    ANEXA 1
    Suplimentul 3

         A. Model de formul─â de atestare a conformit─â┼úii mijlocului de
                 transport special, prescris─â în paragraful 4
                      al suplimentului 1 al anexei nr. 1
              _____
    *1)      | *6) |
             |_____|   _____________________
                      |                     |
                      | MIJLOC DE TRANSPORT |
     _________________|_____________________|_________________
    |           |                |              |             |
    |  IZOTERM  |  REFRIGERATOR  |  FRIGORIFIC  |  CALORIFIC  |   *5)
    |___________|________________|______________|_____________|                            ATESTARE*2)
eliberat─â conform Acordului cu privire la transporturile interna┼úionale de produse perisabile ┼či cu privire la mijloacele de transport speciale ce trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP)

    1. Autoritatea care a eliberat atestarea ...............................
    2. Mijloc de transport*3) ..............................................
    3. Num─âr de identificare ..... acordat de ..............................
    4. Apar┼úinând sau exploatat de .........................................
    5. Prezentat de ........................................................
    6. Este recunoscut ca *4) ..............................................
       6.1. cu dispozitiv(e) termic(e)
                              _
            6.1.1. autonom;    |
            6.1.2. neautonom;  |
            6.1.3. amovibil;    > *5)
            6.1.4. neamovibil  |
                              _|

    7. Baza de eliberare a atest─ârii:
                                                           
       7.1. Aceast─â atestare a fost eliberat─â pe baza:       _
                                                              |
            7.1.1. încerc─ârii mijlocului de transport;        |
            7.1.2. conformit─â┼úii la un mijloc de transport;   |
                   de referin┼ú─â;                                > *7)
            7.1.3. unui control periodic;                     |
            7.1.4. dispozi┼úiilor tranzitorii.                 |
                                                             _|

       7.2. Atunci când atestarea se elibereaz─â pe baza unei încerc─âri sau prin referire la un mijloc de transport de acela┼či tip care a fost supus încerc─ârii, a se indica:
            7.2.1. laboratorul de încerc─âri .................................
            7.2.2. natura încerc─ârii*8) .....................................
            7.2.3. num─ârul/numerele proceselor-verbale ......................
            7.2.4. valoarea coeficientului K ................................
            7.2.5. puterea frigorific─â util─â*9) la temperatura exterioar─â de
                   30 grade C
                   ┼či la temperatura interioar─â de ..... grade C ...... W
                   ┼či la temperatura interioar─â de ..... grade C ...... W
                   ┼či la temperatura interioar─â de ..... grade C ...... W

    8. Aceast─â atestare este valabil─â pân─â la .............
       8.1. Sub rezerva:
            8.1.1. s─â fie men┼úinut în bun─â stare de între┼úinere furgonul
                   izoterm (┼či, eventual, echipamentul termic);
            8.1.2. s─â nu fie adus─â dispozitivelor termice nici o modificare
                   important─â; ┼či
            8.1.3. în cazul în care se înlocuie┼čte dispozitivul termic,
                   dispozitivul cu care se înlocuie┼čte s─â aib─â o putere
                   frigorific─â egal─â sau mai mare decât a dispozitivului
                   înlocuit.

    F─âcut la ..................
    Data ......................

                                        Autoritatea competent─â
                                        ......................

-----------
    *1) Semnul distinctiv al ┼ú─ârii, folosit în circula┼úia rutier─â interna┼úional─â.
    *2) Formula de atestare trebuie s─â fie imprimat─â în limba ┼ú─ârii care o elibereaz─â ┼či în englez─â, în francez─â sau în rus─â; diferitele rubrici trebuie numerotate conform modelului de mai sus.
    *3) A se indica tipul (vagon, camion, remorc─â, semiremorc─â, conteiner etc.); în cazul cisternelor destinate transport─ârii de lichide alimentare, a se ad─âuga cuvântul "cistern─â".
    *4) A se înscrie una sau mai multe din denumirile ce figureaz─â în suplimentul 4 al prezentei anexe, ca ┼či m─ârcile de identificare corespunz─âtoare.
    *5) A se t─âia men┼úiunea inutil─â.
    *6) Num─ârul (litere, cifre etc.) ce indic─â autoritatea care a eliberat atestarea ┼či atestarea echipamentului.
    *7) A se t─âia men┼úiunea inutil─â.
    *8) De exemplu: izotermie sau eficien┼úa dispozitivelor termice.
    *9) în cazul în care puterile au fost deja m─âsurate potrivit dispozi┼úiilor paragrafului 42 din suplimentul 2 al prezentei anexe.

    B. Placa de atestare a conformit─â┼úii mijlocului de transport special prev─âzut─â în paragraful 4 al suplimentului 1 al anexei nr. 1

    1. Aceast─â plac─â de atestare trebuie s─â fie fixat─â pe mijlocul de transport special în mod permanent ┼či într-un loc foarte vizibil, al─âturi de celelalte pl─âci de atestare care au fost emise în scopuri oficiale. Aceast─â plac─â, potrivit modelului reprodus al─âturat, trebuie s─â se prezinte sub forma unei pl─âci dreptunghiulare, rezistent─â la coroziune ┼či la incendiu, cu dimensiunile de minimum 160 mm x 100 mm. Pe plac─â trebuie s─â fie înscrise urm─âtoarele informa┼úii, într-un mod u┼čor de citit ┼či greu de ┼čters, cel pu┼úin în limba englez─â, în francez─â sau în rus─â:
    a) "ATP" cu litere latine, urmate de "ATESTAT PENTRU TRANSPORTUL DE PRODUSE PERISABILE".
    b) "ATESTAT", urmat de semnul distinctiv (folosit în circula┼úia rutier─â interna┼úional─â) al statului care a acordat atestarea ┼či de num─ârul (cifre, litere etc.) de referin┼ú─â al atest─ârii.
    c) "MIJLOC DE TRANSPORT SPECIAL", urmat de num─ârul individual care permite identificarea mijlocului de transport respectiv (poate fi ┼či num─ârul de fabrica┼úie).
    d) "MARCA ATP" urmat─â de marca de identificare prescris─â în suplimentul 4 al anexei nr. 1, corespunz─âtoare clasei ┼či categoriei mijlocului de transport special.
    e) "VALABIL PâN─é LA", urmat de data (luna ┼či anul) la care expir─â atestarea mijlocului de transport individual respectiv. Dac─â atestarea se reînnoie┼čte ca urmare a unui test sau a unui control, urm─âtoarea dat─â de expirare se poate ad─âuga pe aceea┼či linie.
    2. Literele "ATP", ca ┼či cele ale m─ârcii de identificare trebuie s─â aib─â o în─âl┼úime de aproximativ 20 mm. Celelalte litere ┼či cifre nu trebuie s─â aib─â în─âl┼úimea mai mic─â de 5 mm.
       ____________________________________________________
      |      ___  __                                       |    ^
    a |  /   |  |__|       AGREAT PENTRU TRANSPORTUL      |    |
      | /--  |  |            DE PRODUSE PERISABILE        |    |
      |                              _                _    |    |
      |                             |                  |*  |    |
    b |         ATESTAT NR.         | GB - LR - 456789 |   |    |
      |                             |_                _|   |    |
      |                              _        _            |    |
      |                             |          |*          |    |
    c |    MIJLOC DE TRANSPORT      | AB12C987 |           |    |
      |                             |_        _|           |   mai
      |                              _              _      | mare/egal
      |                             |  __            |*    |  100 mm
    d |          MARCA ATP          | |__| | |  /  |     |    |
      |                             | |   | | /-- |     |    |
      |                             |_              _|     |    |
      |                              _         _           |    |
      |                             |           |*         |    |
    e |      VALABIL PâN─é LA        | 11 - 1985 |          |    |
      |                             |_         _|          |    |
      |____________________________________________________|    v

      <-------------------- mai mare/egal ----------------->
                               160 mm


    * (indica┼úiile din parantez─â sunt date cu titlu de exemplu)

    ANEXA 1
    Suplimentul 4

                        M─éRCI DE IDENTIFICARE
         CE SE APLIC─é PE MIJLOACELE DE TRANSPORT SPECIALE

    M─ârcile de identificare prescrise în paragraful 5 al suplimentului 1 la prezenta anex─â sunt formate din litere majuscule, în caractere latine, de culoare albastru închis pe fond alb; în─âl┼úimea literelor trebuie s─â fie de cel pu┼úin 100 mm. Ele sunt urm─âtoarele:
 -----------------------------------------------------------------------------
               Mijloc de transport                                  Marca de
                                                                  identificare
 -----------------------------------------------------------------------------
 Mijloc de transport izoterm normal                                    IN
 Mijloc de transport izoterm cu izola┼úie ranforsat─â                    IR
 Mijloc de transport refrigerator normal clasa a                       RNA
 Mijloc de transport refrigerator cu izola┼úie ranforsat─â clasa A       RRA
 Mijloc de transport refrigerator cu izola┼úie ranforsat─â clasa B       RRB
 Mijloc de transport refrigerator cu izola┼úie ranforsat─â clasa C       RRC
 Mijloc de transport refrigerator normal clasa D                       RND
 Mijloc de transport refrigerator cu izola┼úie ranforsat─â clasa D       RRD
 Mijloc de transport frigorific normal clasa A                         FNA
 Mijloc de transport frigorific cu izola┼úie ranforsat─â clasa A         FRA
 Mijloc de transport frigorific normal clasa B                         FNB*1)
 Mijloc de transport frigorific cu izola┼úie ranforsat─â clasa B         FRB
 Mijloc de transport frigorific normal clasa C                         FNC*1)
 Mijloc de transport frigorific cu izola┼úie ranforsat─â clasa C         FRC
 Mijloc de transport frigorific normal clasa D                         FND
 Mijloc de transport frigorific cu izola┼úie ranforsat─â clasa D         FRD
 Mijloc de transport frigorific normal clasa E                         FNE*1)
 Mijloc de transport frigorific cu izola┼úie ranforsat─â clasa E         FRE
 Mijloc de transport frigorific normal clasa F                         FNF*1)
 Mijloc de transport frigorific cu izola┼úie ranforsat─â clasa F         FRF
 Mijloc de transport calorific normal clasa A                          CNA
 Mijloc de transport calorific cu izola┼úie ranforsat─â clasa A          CRA
 Mijloc de transport calorific cu izola┼úie ranforsat─â clasa B          CRB
 -----------------------------------------------------------------------------
    *) A se vedea dispozi┼úiile tranzitorii din paragraful 5 din prezenta anex─â.


    în cazul în care mijlocul de transport este dotat cu dispozitive termice amovibile sau neautonome, marca sau m─ârcile de identificare se vor completa cu litera x.
    în afar─â de m─ârcile de identificare indicate mai sus, deasupra sau dedesubtul m─ârcii de identificare se va indica ┼či data de expirare a validit─â┼úii atest─ârii eliberate pentru mijlocul de transport (luna, anul) care figureaz─â în rubrica 8 a sec┼úiunii A din suplimentul 3 la prezenta anex─â.

    Model:
     __________                     _
    |          |                     |
    |   RNA    |      5 = luna (mai)  > de expirare a validit─â┼úii atest─ârii
    | 5 - 1974 |   1974 = anul       |
    |__________|                    _|


    ANEXA 2

           ALEGEREA ECHIPAMENTULUI ┼×I A CONDI┼óIILOR DE TEMPERATUR─é
            PENTRU TRANSPORTUL PRODUSELOR îNGHE┼óATE ┼×I CONGELATE

    1. Pentru transportarea produselor înghe┼úate ┼či congelate urm─âtoare, mijlocul de transport trebuie s─â fie ales ┼či folosit astfel încât, pe durata transportului, temperatura cea mai ridicat─â a produselor, în oricare punct al înc─ârc─âturii, s─â nu dep─â┼čeasc─â temperatura indicat─â.
    2. Temperatura produselor trebuie, a┼čadar, s─â se afle, în oricare punct al înc─ârc─âturii, la valoarea indicat─â sau sub aceasta, pe timpul înc─ârc─ârii, transportului ┼či desc─ârc─ârii.
    3. Dac─â este nevoie s─â se deschid─â u┼čile mijlocului de transport, de exemplu pentru efectuarea de inspec┼úii, este primordial s─â ne asigur─âm c─â produsele nu vor fi supuse la proceduri sau la condi┼úii contrare indica┼úiilor din aceast─â anex─â sau celor ale Conven┼úiei interna┼úionale privind armonizarea controalelor m─ârfurilor la frontiere.
    4. Pe timpul anumitor opera┼úiuni, cum ar fi dezghe┼úarea vaporizatorului unui mijloc de transport frigorific, o u┼čoar─â ridicare a temperaturii la suprafa┼úa produsului poate fi tolerat─â într-o parte a înc─ârc─âturii, cu condi┼úia ca aceast─â cre┼čtere s─â nu dep─â┼čeasc─â cu mai mult de 3 grade C temperatura indicat─â mai jos.

    înghe┼úate .................................................... -20 grade C
    Pe┼čte, produse preparate pe baza de pe┼čte, molu┼čte ┼či crustacee congelate sau înghe┼úate ┼či orice alte produse înghe┼úate .................... -18 grade C
    Toate produsele congelate (exceptând untul) .................. -12 grade C
    Unt .......................................................... -10 grade C

    Produsele înghe┼úate ┼či produsele congelate men┼úionate mai jos, destinate unui tratament ulterior imediat, la destina┼úie*):

    Unt
    Suc de fructe concentrat

------------
    *) Pentru produsele înghe┼úate ┼či cele congelate men┼úionate care sunt destinate unui tratament ulterior imediat la destina┼úie, s-ar putea admite o ridicare lent─â a temperaturii lor în cursul transport─ârii, pentru ca ele s─â ajung─â la destina┼úie la o temperatur─â care s─â nu fie mai mare decât cea cerut─â de expeditor ┼či care este indicat─â în contractul de transport. Aceast─â temperatur─â nu va trebui s─â dep─â┼čeasc─â temperatura maxim─â autorizat─â pentru aceste produse în stare refrigerat─â, men┼úionat─â în anexa nr. 3. Documentul de transport trebuie s─â men┼úioneze numele produselor, dac─â ele sunt înghe┼úate sau congelate ┼či faptul c─â ele sunt destinate unui tratament ulterior imediat la destina┼úie. Transportul trebuie f─âcut cu un material agreat ATP, f─âr─â utilizarea mijloacelor termice pentru sporirea temperaturii produselor.

    ANEXA 3

                       CONDI┼óII DE TEMPERATUR─é
pentru transportul anumitor produse care nu sunt nici înghe┼úate ┼či nici congelate

    Pe timpul transportului, temperaturile produselor în cauz─â nu trebuie s─â fie mai ridicate decât cele indicate mai jos:
    M─âruntaie ............................................. +3 grade C*3)
    Unt ................................................... +6 grade C
    Vânat ................................................. +4 grade C
    Lapte în cistern─â (crud sau pasteurizat),
    destinat consumului imediat ........................... +4 grade C
    Lapte industrial ...................................... +6 grade C
    Produse lactate (iaurturi, chefir, smântân─â
    ┼či brânz─â proasp─ât─â) .................................. +4 grade C*3),*4)
    Peste, molu┼čte ┼či crustacee*1) ........................ trebuie întotdeauna
                                                            ambalate în ghea┼ú─â
    Produse preparate pe baz─â de carne*2) ................. +6 grade C
    Carne (cu excep┼úia m─âruntaielor) ...................... +7 grade C
    P─âs─âri ┼či iepuri ...................................... +4 grade C

------------
    *1) Altele decât pe┼čte afumat, s─ârat, uscat sau viu, molu┼čte vii ┼či crustacee vii.
    *2) Cu excep┼úia produselor stabilizate prin s─ârare, afumare, uscare sau sterilizare.
    *3) în principiu, durata de transport nu trebuie s─â dep─â┼čeasc─â 48 de ore.
    *4) Expresia "brânz─â proasp─ât─â" cuprinde brânzeturile nefermentate (a c─âror maturare nu este încheiat─â) care pot fi consumate la pu┼úin timp de la producerea lor ┼či care au o durat─â de conservare limitat─â.