Aprobat                    
Director: ________
 
 
 
FISA POSTULUI
 
POSTUL: Sofer
 
CERINTE:
- scoala de conducatori auto categoria B+C+E;
- atestat sofer profesionist transport marfa;
- fara cazier judiciar;
- fara antecedente rutiere grave (penal sau cu permis suspendat);
- 10 clase + scoala profesionala/ studii medii;
- experienta de cel putin 3 (trei) ani in conducerea de autovehicule in trafic international de marfa;
- cunostinte minime de mecanica auto;
- cunoasterea la nivel conversational a unei limbi de circulatie internationala (engleza, germana, franceza).
 
RELATII IERARHICE:
- este subordonat: sefului parcului auto (Coordonator Transport)
- are în subordine: nu are angajati în subordine
 
OBLIGATII:
- este obligat sa se prezinte la serviciu la ora fixata in program, odihnit, in tinuta corespunzatoare si sa respecte programul stabilit;
- participa la pregatirea programului si la instructajele NTS si PSI;
- va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice, in trafic intern si international de marfuri;
- pastreaza certificatul de înmatriculare, licenta de executie si copia licentei de transport, precum si actele masinii în conditii corespunzatoare, le prezinta la cerere organelor de control;
- nu paraseste locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu aprobarea sefului de birou;
- nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenta alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc. , care reduc capacitatea de conducere;
- soferului ii este interzis sa transporte alte marfuri in afara celor trecute in documentele de transport;
- soferul va respecta cu strictete intinerariul si instructiunile primite de la seful de birou;
- soferului ii este interzis sa vorbeasca in numele firmei cu orice client al acesteia fara avizul prealabil al sefului coordonator;
- se comporta civilizat în relatiile cu clientii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici si organele de control;
- atat la plecare cat si la sosirea din cursa, verifica starea tehnica a autovehicului, inclusiv anvelopele. Dupa verificare intocmeste impreuna cu seful coordonator un proces verbal de constatare, pe care il semneaza si il prezinta Biroului Auto;
- nu pleaca în cursa daca constata defectiuni / nereguli ale autovehiculului si îsi anunta imediat superiorul pentru a se remedia defectiunile;
- nu circula fara ca aparatul tahograf / contorul de înregistrare a km-lor sa fie în functiune;
- la sosirea din cursa preda sefului direct Foaia de Parcurs completata corespunzator, insotita de decontul justificativ de cheltuieli si diagramele tahograf;
- la incheierea unei curse verfica:
confirmarea primirii transportului de catre beneficiarul trecut in documentele de transport prin aplicarea stampilei si semnaturii acestuia in rubrica special destinata acestui scop;
inchiderea fara rezerve a carnetului TIR de catre vama de destinatie, dupa caz.
- in timpul operatiunii de incarcare a compartimentelor pentru marfa, soferul are urmatoarele obligatii:
sa supravegheze dispunerea corecta a marfii pe platforma autovehiculului astfel incat sa nu fie depasita sarcina maxima admisibila pe axe;
sa fixeze si sa asigure incarcatura (cu chituci, sipci de lemn, centuri de ancorare sau alte materiale) astfel incat transportul acesteia sa se efectueze in conditii de maxima siguranta.
- inainte de plecarea in cursa soferul are obligatia sa verifice:
concordanta dintre documentele de transport (CMR si carnet TIR), documentele marfii, tipul marfii si specificatiile din comanda de transport primita de la birou;
aplicarea stampilei expeditorului pe documentul de transport CMR, in rubrica special destinata acestui scop.
- soferul nu are voie sa ia in cabina persoane straine, este interzis sa treaca frontiera romana si cea straina a persoanelor necunoscute;
- la parcarea autovehiculului soferul va lua toate masurile pentru asigurarea masinii, a compartimentelor de marfa si a sigiliilor aplicate pe acestea;
- comunica imediat sefului direct telefonic sau prin orice alt mijloc orice eveniment de circulatie în care este implicat;
- soferul va duce la indeplinire orice alte dispozitii primite de la seful de birou.
 
RESPONSABILITATI:
Soferul raspunde personal de:
- integritatea autovehiculului pe care il are in primire;
- integritatea marfurilor transportate;
- cheltuirea judicioasa a sumelor primite ca avans de deplasare;
- intretinerea autovehiculului, ceea ce presupune:
- efectuarea la timp a reviziilor, schimburilor de ulei si filtre, gresarea elementelor ce necesita aceasta operatiune;
- exploatarea autovehiculului in conformitate cu instructiunile prevazute in cartea tehnica a acestuia;
- tine evidenta valabilitatii tuturor documentelor si verificarilor vehiculului;
- tine legatura cu operatorul de transport care-l coordoneaza direct, transmitand informatii despre desfasurarea cursei;
- soferul va raspunde personal in fata organelor in drept (politie, vama) de marfurile transportate si netrecute in documentele de transport;
- soferul va raspunde in fata legii pentru pagubele cauzate firmei din vina sa si va avea contractul de munca desfacut potrivit art 130 litera i) din Codul Muncii.
 
CLAUZE SPECIALE:
 
Prezenta fisa face parte integranta din contractul de munca si a fost redactata in 3 (trei) exemplare, cate un original la fiecare parte.
 
Am primit un exemplar
 
Sef ierarhic superior,
Numele:____________________________ Semnatura: _____________
 
Salariat,
Numele:____________________________ Semnatura: _____________
 
Data luarii la cunostinta:__________________________________