Aprobat                    
Director: ________
 
 
 
FISA POSTULUI
 
POSTUL: Coordonator Transport
 
CERINTE:
- studii medii sau superioare;
- obligatoriu curs ARR coordonator transport
- cunostinte operare PC (Word, Excel, Internet etc.)
- experienta de cel putin 1 an in coordonare echipe
- experienta relevanta in posturi similare constituie un avantaj
- Cunoasterea la nivel avansat a unei limbi de circulatie internationala (engleza, germana, franceza)
- aptitudini de comunicare, planificare si negociere
- seriozitate, dinamism, meticulozitate si adaptabilitate
- permis de conducere fara evenimente rutiere
- disponibilitate pentru program prelungit
 
RELATII IERARHICE:
- este subordonat: Directorului General
- are în subordine: Soferi, Sef Atelier Auto, Dispeceri
 
RELATII DE COLABORARE:
Are relatii de colaborare cu Sefii compartimentelor firmei: Contabilitate, Informatica, Vanzari, Marketing etc.
 
OBLIGATII:
- Va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice, in trafic intern si international de marfuri;
- Planifica, organizeaza si controleaza activitatile legate de transport
- Administreaza flota auto si bugetul alocat
- Coordoneaza echipa care intocmeste toate documentele si obtine toate actele necesare pentru circulatia legala pe drumurile publice
- Asigura derularea activitatilor de inmatriculari si radieri
- Coordoneaza si supravegheza activitatea conducatorilor auto
- Programeaza si optimizeaza rute
- Urmareste modul de intretinere si exploatare a masinilor, starea tehnica si de curatenie
- Stabileste necesarul de piese de schimb si consumabile auto
- Mentine relatia cu societatea de asigurari si urmareste dosarele de dauna
- Pastreaza legatura cu autoritatile rutiere si furnizorii relevanti
- Obtinerea licentelor de transport si a celor de executie pentru autovehicule
- Reprezentarea societatii in raport cu ARR, RAR, Politie
- Preluarea cererilor de oferte si a comenzilor din partea clientilor
- Primirea si confirmarea comenzilor de transport
- Gasirea solutiilor optime de desfasurare a transporturilor si comunicarea solutiilor alese catre clienti
- Organizarea transporturilor in cele mai bune conditii, cu respectarea calitatiii si termenelor cerute de standardele firmei
- Optimizeaza costurilor legate de transport
- Realizarea rapoartelor de activitate si prognozarea cheltuielilor aferente departamentului.
- Va duce la indeplinire orice alte dispozitii primite de la seful sau ierarhic.
 
CLAUZE SPECIALE:
 
Prezenta fisa face parte integranta din contractul de munca si a fost redactata in 3 (trei) exemplare, cate un original la fiecare parte.
 
Am primit un exemplar
 
Sef ierarhic superior,
Numele:____________________________ Semnatura: _____________
 
Titularul Postului,
Numele:____________________________ Semnatura: _____________
 
Data luarii la cunostinta:__________________________________