Anunt Mica Publicitate 
  
Nume companie Coltuc Marius Vicentiu CA
AdresaCalea Rahovei Nr.266-268 Corp.60 Et.2 Cam.8
 Bucuresti,Romania (RO)
Telefon0040314259385 ,
Fax
Pagina WEB
 
Persoana de Contact 
Nume ContactColtuc Marius
Telefon0040745150894
Emailmarketing@coltuc.ro
 
Categorie
Subcategorie
Marca
ModelAmânarea și anularea penalităților de întârziere pentru firmele de transport pe 2012
Anul Inmatricularii1980
Nr. km la bord400
Pret (Euro)400 fara TVA
Greutatea totala admisa255
Clasa de PoluareEURO - 5
 
Pentru multe firme de transport onorarea contractelor la termen poate deveni imposibilă, fie datorită condițiilor meteo nefavorabile, fie datorită altor factori neprevăzuți. În astfel de situații amânarea și anularea penalităților de întârziere sunt adevărați colaci de salvare pentru firmele de transport. Pentru obținerea înlesnirilor referitoare la amânarea la plată a penalităților de întârziere trebuie urmate aceleași etape ca și pentru eșalonare, la finalul cărora, dacă sunt îndeplinite condițiile legii, se vor emite decizii privind ambele aspecte. Aceste etape sunt:  depunerea cererii de eșalonare;  eliberarea certificatului de atestare fiscal;  emiterea acordului de principiu;  constituirea garanțiilor;  emiterea deciziei de eșalonare și a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere. În privința garanțiilor constând în scrisoare de garanție bancară sau în mijloace bănești consemnate pe numele contribuabilului la dispoziția organului fiscal, ordinul prevede că acestea trebuie să acopere atât sumele eșalonate, cât și dobânzile și sumele amânate la plată, adică penalitățile de întârziere. Garanțiile pot consta și în instituirea sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului sau încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal, pentru care există un acord de eșalonare la plată, având ca obiect bunuri proprietate a unei terțe persoane, libere de orice sarcini. În această situație, garanțiile trebuie să acopere sumele eșalonate, sumele amânate și dobânzile aplicate la totalul sumelor eșalonate și amânate la plată. Anularea penalităților În situația în care sumele eșalonate la plată au fost stinse în totalitate și au fost respectate condițiile prevăzute de lege, organul fiscal emite, în două exemplare, decizia de finalizare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, precum și decizia de anulare a penalităților de întârziere amânate la plată. Termenul de plată a ratelor de eșalonare este data de 15 a fiecărei luni. Prima rată din graficul de eșalonare la plată are termenul de plată data de 15 a lunii următoare emiterii deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale. Situația contribuabililor care beneficiau deja de eșalonări Pentru contribuabilii care beneficiau deja de eșalonări la plată în derulare la 17 septembrie 2011, când au intrat în vigoare dispozițiile OG 30/2011, penalitățile de întârziere și un procent de 50% din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale eșalonate la plată se amână la plată în vederea anulării. Organul fiscal competent va comunica un nou grafic de eșalonare la plată odată cu decizia de modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale. Amânarea la plată a obligațiilor fiscale se acordă prin decizie, care se comunică contribuabililor odată cu noul grafic de eșalonare refăcut în termen de cel mult 15 zile de la data primului termen din graficul de eșalonare, scadent după intrarea în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 30/2011. La data acordării amânării la plată, eșalonările la plată trebuie să fie în derulare. Graficul de eșalonare se reface pentru diferența rămasă de eșalonat după stabilirea sumelor ce fac obiectul eșalonării la plată, precum și a celor care fac obiectul amânării la plată în vederea anulării. Primul termen din graficul de eșalonare refăcut este data de 15 octombrie 2011, iar ultimul termen este cel din graficul de eșalonare inițial, aprobat prin decizie. Față de reglementările anterioare, acesta prevede și procedurile de amânare la plată a penalităților de întârziere a creanțelor fiscale eșalonate. Dacă beneficiarul își achită obligația eșalonată, penalitățile vor fi anulate. Prin OG 30/2011 pentru modificarea și completarea Codului Fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale a fost modificată și OUG 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată. Aceasta stabilește că, pe lângă eșalonarea la plata obligațiilor fiscale, la cererea contribuabilului, vor fi amânate la plată și penalitățile de întârziere aferente datoriilor eșalonate, în vederea anulării. Procedurile referitoare la aceste aspecte au fost stabilite prin Ordinul MFP nr. 2.677/ 2011. Este foarte important de stiut că, în situația în care eșalonarea la plată își pierde valabilitatea ca urmare a neachitării ratelor de eșalonare sau a obligațiilor curente care, conform legii, constituie condiție de menținere a valabilității eșalonării, amânarea la plată a penalităților își va pierde de asemenea valabilitatea, iar penalitătile datorate urmează procedura de executare silită. Pierderea valabilității amânării la plată a penalităților de întârziere este cuprinsă, de asemenea, într-o decizie (formular tipizat) întocmită în dublu exemplar, dintre care unul este comunicat contribuabilului. Eșalonarea obligațiilor fiscale principale, dar si amânarea la plată a penalitaților aferente se acordă atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice pentru toate obligațiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat, precum și pentru obligațiile fiscale accesorii, datorate și neachitate.
 
Data Postarii : 11:48 - 12/06/2012