├«nchide├Ś Suna╚Ťi-ne 0040-259-306-110, 0040-259-306-111
ORDIN Nr. 42 din 16 ianuarie 2006 privind condi┼úiile de preg─âtire profesional─â ini┼úial─â ┼či continu─â a anumitor categorii de conduc─âtori auto


EMITENT:      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC┼óIILOR ┼×I TURISMULUI
PUBLICAT  îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 79 din 27 ianuarie 2006

    Având în vedere prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, ┼či Comunit─â┼úile Europene ┼či statele membre ale acestora, pe de alt─â parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, ┼či ale Directivei Parlamentului European ┼či a Consiliului nr. 59/2003/CE privind calificarea ini┼úial─â ┼či formarea periodic─â a conduc─âtorilor auto ┼či anumitor vehicule rutiere destinate transportului de m─ârfuri sau de c─âl─âtori, de modificare a Regulamentului Consiliului (CEE) 3.820/85 ┼či a Directivei Consiliului 91/439/CEE ┼či de abrogare a Directivei Consiliului 76/914/CEE,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. b) ┼či e) ┼či ale art. 65 alin. (3) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, ale art. 12 lit. g) ┼či h) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, precum ┼či ale art. 5 alin. (4) din Hot─ârârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului,

    ministrul transporturilor, construc┼úiilor ┼či turismului emite urm─âtorul ordin:

    CAP. 1
    Scopul ┼či domeniul de aplicare

    ART. 1
    (1) Pentru a putea efectua opera┼úiuni de transport rutier ce fac obiectul prevederilor Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, conduc─âtorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunz─âtoare pentru categoriile C1, C1E, C ┼či CE, respectiv D1, D1E, D ┼či DE, trebuie s─â de┼úin─â un nivel minim de cuno┼čtin┼úe necesare desf─â┼čur─ârii profesiei, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin, cuno┼čtin┼úe ce trebuie actualizate periodic prin stagii de preg─âtire adecvate.
    (2) Certificatul de calificare profesional─â ini┼úial─â, denumit în continuare CPI, ┼či Certificatul de calificare profesional─â continu─â, denumit în continuare CPC, reprezint─â dovada preg─âtirii profesionale ini┼úiale, respectiv dovada preg─âtirii profesionale periodice a conduc─âtorului auto, ┼či pot fi ob┼úinute conform prevederilor prezentului ordin.
    (3) CPI ┼či CPC sunt valabile pentru tipul de transport rutier efectuat de c─âtre conduc─âtorul auto, respectiv transport rutier de m─ârfuri sau transport rutier de persoane.
    (4) Modelul ┼či con┼úinutul certificatului de calificare profesional─â sunt prev─âzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

    CAP. 2
    Certificatul de calificare profesional─â

    ART. 2
    (1) CPI poate fi ob┼úinut prin sus┼úinerea unui examen de cuno┼čtin┼úe teoretice ┼či practice, conform prevederilor cuprinse în sec┼úiunea 1 din anexa nr. 2. Examenul va urm─âri însu┼čirea nivelului minim de cuno┼čtin┼úe, conform tematicii prev─âzute în anexa nr. 1.
    (2) Conduc─âtorii auto pot opta pentru o preg─âtire profesional─â ini┼úial─â accelerat─â în cadrul unor cursuri organizate de centre de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, conform prevederilor cuprinse în sec┼úiunea a 2-a din anexa nr. 2, în urma c─ârora vor ob┼úine un certificat de calificare profesional─â ini┼úial─â accelerat─â, denumit în continuare CPIa. Aceste cursuri se vor încheia prin sus┼úinerea unui examen privind însu┼čirea cuno┼čtin┼úelor conform tematicii prev─âzute în anexa nr. 1.
    (3) CPIa confer─â titularului acelea┼či drepturi ca ┼či CPI, cu respectarea prevederilor art. 4.
    (4) CPI ┼či, respectiv, CPIa vor fi eliberate conduc─âtorilor auto de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., în termen de maximum 30 de zile de la promovarea examenelor prev─âzute la alin. (1) sau (2).
    (5) Conduc─âtorii auto care efectueaz─â transport de marf─â ┼či care î┼či dezvolt─â sau î┼či schimb─â activitatea pentru a efectua transport de persoane ori invers ┼či care sunt titularii unui CPI/CPIa nu trebuie s─â mai parcurg─â p─âr┼úile comune ale celor dou─â tipuri de calificare ini┼úial─â, ci doar p─âr┼úile specifice noii calific─âri, urmate de promovarea unui examen teoretic. Ace┼čti conduc─âtori vor sus┼úine în mod obligatoriu examenul practic în totalitate.
    ART. 3
    Sunt scuti┼úi de obligativitatea calific─ârii ini┼úiale conduc─âtorii auto care sunt:
    a) titularii unui permis de conducere pentru categoriile D1, D1E, D ┼či DE, eliberat pân─â la data de 9 septembrie 2008;
    b) titularii unui permis de conducere pentru categoriile C1, C1E, C ┼či CE, eliberat pân─â la data de 9 septembrie 2009.
    ART. 4
    (1) Conduc─âtorii auto ce fac obiectul prezentului ordin pot conduce vehicule destinate transportului rutier de m─ârfuri în urm─âtoarele condi┼úii:
    a) conduc─âtorii auto titulari ai unui CPI pot conduce de la vârsta de 18 ani vehicule din categoria C1, C1E, C ┼či CE;
    b) conduc─âtorii auto titulari ai unui CPIa pot conduce:
    - de la vârsta de 18 ani vehicule din categoria C1 ┼či C1E; ┼či
    - de la vârsta de 21 de ani vehicule din categoria C1, C1E, C ┼či CE.
    (2) Conduc─âtorii auto care fac obiectul prezentului ordin pot conduce vehicule destinate transportului rutier de persoane în urm─âtoarele condi┼úii:
    a) conduc─âtorii auto titulari ai unui CPI pot conduce de la vârsta de 21 de ani vehicule din categoria D1, D1E, D ┼či DE;
    b) conduc─âtorii auto titulari ai unui CPIa pot conduce:
    - de la vârsta de 21 de ani vehicule din categoria D ┼či DE, utilizate pe curse regulate de pasageri pe o distan┼ú─â maxim─â de 50 km, ┼či vehicule din categoriile D1 ┼či D1E;
    - de la vârsta de 23 de ani vehicule din categoria D1, D1E, D ┼či DE, indiferent de tipul de curs─â ┼či de distan┼úa parcursului.
    ART. 5
    (1) Preg─âtirea periodic─â va consta în cursuri specifice, prin care conduc─âtorii auto î┼či vor actualiza cuno┼čtin┼úele care le sunt necesare în activitate, cu prec─âdere în ceea ce prive┼čte siguran┼úa rutier─â ┼či ra┼úionalizarea consumului de combustibil.
    (2) Cursurile vor fi organizate de c─âtre centre de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, fiind astfel concepute pentru a dezvolta ┼či a revizui cuno┼čtin┼úele prev─âzute în anexa nr. 1.
    (3) Cursurile vor fi organizate în dou─â module independente, unul de 3 zile, cel─âlalt de dou─â zile, fiecare zi de curs având prev─âzute câte 7 ore de preg─âtire. Cele dou─â module pot fi urmate separat de conduc─âtorul auto înainte de termenele prev─âzute la art. 6 din prezentul ordin.
    (4) Cursurile se vor încheia prin sus┼úinerea unui examen teoretic conform prevederilor cuprinse în sec┼úiunea a 3-a din anexa nr. 2. La promovarea examenului, conduc─âtorul auto va ob┼úine un CPC cu o valabilitate de 5 ani.
    (5) CPC vor fi eliberate conduc─âtorilor auto de c─âtre Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R., în termen de maximum 30 de zile de la promovarea examenelor prev─âzute la alin. 4.
    ART. 6
    (1) To┼úi conduc─âtorii auto care sunt titulari ai unui CPI/CPIa trebuie s─â urmeze cursurile de formare continu─â în termen de maximum 5 ani de la ob┼úinerea acestuia.
    (2) Conduc─âtorii auto excepta┼úi de la obliga┼úia de┼úinerii CPI conform prevederilor art. 3 vor urma cursurile de formare profesional─â continu─â conform urm─âtorului calendar:
    a) pân─â la data de 10 septembrie 2012, to┼úi cei n─âscu┼úi înainte de data de 1 ianuarie 1957;
    b) pân─â la data de 10 septembrie 2013, to┼úi cei n─âscu┼úi înainte de data de 1 ianuarie 1968;
    c) pân─â la data de 10 septembrie 2014, to┼úi cei n─âscu┼úi înainte de data de 1 ianuarie 1979;
    d) pân─â la data de 10 septembrie 2015, to┼úi cei n─âscu┼úi înainte de data de 1 ianuarie 1990.
    (3) Conduc─âtorii auto care sunt titulari ai unui CPC ob┼úinut conform prevederilor alin. (1) sau (2) vor participa la astfel de cursuri la fiecare 5 ani, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a CPC.
    (4) în cazul în care conduc─âtorii auto titulari ai unui CPI/CPIa sau ai unui CPC ori cei excepta┼úi de la obliga┼úia de┼úinerii CPI conform prevederilor art. 3 nu ┼či-au exercitat profesia pe o perioad─â de cel pu┼úin 2 ani, ace┼čtia au obliga┼úia de a urma un curs de preg─âtire periodic─â înainte de reluarea activit─â┼úii, chiar dac─â nu s-au împlinit termenele prev─âzute la alin. (1) - (3).

    CAP. 3
    Examinarea

    ART. 7
    (1) Examenele pentru ob┼úinerea CPI, CPIa ┼či CPC vor fi sus┼úinute în fa┼úa unei comisii de examinare formate din 3 membri. Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. va desemna reprezentan┼úi ca membri ai comisiei de examinare. Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier va putea desemna un reprezentant ca membru în cadrul comisiei de examinare.
    (2) Rezultatul examin─ârii va fi comunicat candida┼úilor în aceea┼či zi, iar eventualele contesta┼úii cu privire la rezultatul examin─ârii se vor depune în termen de 3 zile la agen┼úia teritorial─â a Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. din jude┼úul în care s-a organizat examenul.
    (3) Conduc─âtorii auto care au fost respin┼či în urma examenului pot sus┼úine o singur─â dat─â o reexaminare, la cel pu┼úin 15 zile de la data examenului anterior, la data ┼či ora stabilite de comisia de examinare.
    (4) Conduc─âtorii auto respin┼či la reexaminare au posibilitatea s─â ob┼úin─â CPI/CPIa sau CPC, dup─â caz, numai dup─â sus┼úinerea unui nou examen, cu plata tarifului aferent.
    ART. 8
    (1) Documentele referitoare la absolven┼úii cursurilor de preg─âtire se p─âstreaz─â la sediul centrelor de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizate, unde s-au desf─â┼čurat cursurile, o perioad─â de minimum 10 ani.
    (2) Documentele referitoare la rezultatele examenelor sus┼úinute de conduc─âtorii auto se p─âstreaz─â la agen┼úiile teritoriale ale Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R. pe o perioad─â de minimum 10 ani, iar eviden┼úa lor centralizat─â se p─âstreaz─â la sediul central al Autorit─â┼úii Rutiere Române - A.R.R.
    ART. 9
    Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. elibereaz─â ┼či ┼úine eviden┼úa certificatelor de calificare profesional─â ale conduc─âtorilor auto.
    ART. 10
    Pentru a putea organiza cursuri de preg─âtire pentru conduc─âtorii auto conform prevederilor art. 2 alin. (2) ┼či ale art. 5 alin. (2), centrele de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere trebuie s─â fie autorizate de c─âtre Ministerul Transporturilor, Construc┼úiilor ┼či Turismului conform reglement─ârilor în vigoare.

    CAP. 4
    Dispozi┼úii tranzitorii ┼či finale

    ART. 11
    (1) Prevederile prezentului ordin se aplic─â conduc─âtorilor auto titulari ai permiselor de conducere corespunz─âtoare pentru categoriile D1, D1E, D ┼či DE, care efectueaz─â opera┼úiuni de transport rutier ce fac obiectul Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005, începând cu data de 10 septembrie 2008.
    (2) Prevederile prezentului ordin se aplic─â conduc─âtorilor auto titulari ai permiselor de conducere corespunz─âtoare pentru categoriile C1, C1E, C, CE, care efectueaz─â opera┼úiuni de transport rutier ce fac obiectul Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 109/2005, începând cu data de 10 septembrie 2009.
    (3) Pân─â la termenele prev─âzute la alin. (1) ┼či (2) ale acestui articol pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului lucr─ârilor publice, transporturilor ┼či locuin┼úei nr. 597/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 12 mai 2003, se aplic─â în mod corespunz─âtor.
    ART. 12
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrant─â din prezentul ordin.
    ART. 13
    Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Parlamentului European ┼či a Consiliului 59/2003/CE din 15 iulie 2003 privind calificarea ini┼úial─â ┼či preg─âtirea periodic─â a conduc─âtorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de m─ârfuri sau de c─âl─âtori, de modificare a Regulamentului Consiliului 3.820/85/CEE ┼či a Directivei Consiliului 91/439/CEE ┼či de abrogare a Directivei Consiliului 76/914/CEE, publicat─â în Jurnalul Oficial nr. L 226 din 10 septembrie 2003.
    ART. 14
    Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. ┼či Direc┼úia general─â infrastructur─â ┼či transport rutier vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 15
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        Ministrul transporturilor,
                       construc┼úiilor ┼či turismului,
                               Gheorghe Dobre

    ANEXA 1

                                NIVELUL MINIM
    de cuno┼čtin┼úe necesare desf─â┼čur─ârii profesiei de conduc─âtor auto

    Cuno┼čtin┼úele care trebuie luate în considerare în vederea constat─ârii calific─ârii ini┼úiale ┼či a form─ârii continue a conduc─âtorului auto vor include cel pu┼úin tematica cuprins─â în prezenta anex─â. Candida┼úii trebuie s─â ating─â nivelul de cuno┼čtin┼úe ┼či de aptitudini practice necesare pentru a conduce în deplin─â siguran┼ú─â vehiculele din respectiva categorie de permis.
    Nivelul minim de cuno┼čtin┼úe nu poate fi mai mic decât nivelul atins în cursul ┼čcolariz─ârii obligatorii, completat de o preg─âtire profesional─â care s─â permit─â desf─â┼čurarea activit─â┼úii ┼či utilizarea instrumentelor ┼či tehnicilor necesare în acest sens.

    CAP. 1
    Preg─âtire avansat─â privind conducerea ra┼úional─â bazat─â pe regulile de siguran┼ú─â

    Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)
    1.1. Obiectiv: cunoa┼čterea caracteristicilor sistemului de transmisie în scopul utiliz─ârii optime:
    - curbele de cupluri, de putere ┼či de consum specific ale unui motor, zona de utilizare optim─â a tahometrelor, diagrame privind coeficien┼úii cutiei de viteze.
    1.2. Obiectiv: cunoa┼čterea caracteristicilor tehnice ┼či func┼úionarea dispozitivelor de siguran┼ú─â pentru a controla vehiculul, pentru a minimiza uzura ┼či pentru a preveni disfunc┼úionalit─â┼úile specifice:
    - circuitul de frânare oleopneumatic servoasistat, limitele de utilizare a frânelor ┼či a frânei de încetinire, utilizarea combinat─â a frânelor ┼či a frânei de încetinire, utilizarea optim─â a vitezei ┼či rapoartelor cutiei de viteze, utilizarea iner┼úiei vehiculului, utilizarea mijloacelor de încetinire ┼či de frânare în cursul coborârilor, atitudine în caz de defec┼úiune.
    1.3. Obiectiv: capacitatea de optimizare a consumului de carburant:
    - optimizarea consumului de carburant prin aplicarea competen┼úelor prezentate la pct. 1.1 ┼či 1.2.

    Permis C, CE, C1 ┼či C1E
    1.4. Obiectiv: capacitatea de a asigura înc─ârcarea unui vehicul respectând regulile de siguran┼ú─â ┼či utilizare corect─â a vehiculului:
    - for┼úele care se aplic─â vehiculului în mi┼čcare, utilizarea coeficien┼úilor cutiei de viteze în func┼úie de sarcina vehiculului ┼či de profilul drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, calcularea volumului total, repartizarea înc─ârc─âturii, consecin┼úele supraînc─ârc─ârii pe ax─â, stabilitatea vehiculului ┼či centrul de greutate, tipurile de ambalaje ┼či suporturile de sarcin─â;
    - principalele categorii de m─ârfuri ce necesit─â arimarea, tehnici de calare ┼či de arimare a înc─ârc─âturii, utilizarea centurilor de arimare, verificarea dispozitivelor de arimare, utilizarea de mijloace de manipulare, acoperirea cu prelat─â ┼či scoaterea prelatei.

    Permis D, DE, D1 ┼či D1E
    1.5. Obiectiv: capacitatea de a asigura siguran┼úa ┼či confortul pasagerilor:
    - echilibrul mi┼čc─ârilor longitudinale ┼či laterale, utilizarea drumurilor împreun─â cu al┼úi utilizatori, pozi┼úia pe ┼čosea, frânarea treptat─â/lin─â, folosirea consolelor, utilizarea de infrastructuri specifice (spa┼úii publice, benzi de circula┼úie rezervate), realizarea unei armonii între conducerea în siguran┼ú─â ┼či celelalte func┼úii ale conduc─âtorului auto, interac┼úiunea cu pasagerii, caracteristicile specifice ale transportului anumitor categorii de c─âl─âtori (persoane cu dizabilit─â┼úi, copii).
    1.6. Obiectiv: capacitatea de a asigura înc─ârcarea unui vehicul respectând regulile de siguran┼ú─â ┼či utilizare corect─â a vehiculului:
    - for┼úele care se aplic─â vehiculelor în mi┼čcare, utilizarea coeficien┼úilor cutiei de viteze în func┼úie de sarcina vehiculului ┼či de profilul drumului, calcularea sarcinii totale a unui vehicul sau a unui ansamblu de vehicule, repartizarea înc─ârc─âturii, consecin┼úele supraînc─ârc─ârii pe ax─â, stabilitatea vehiculului ┼či centrul de greutate.

    CAP. 2
    Aplicarea reglement─ârilor

    Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)
    2.1. Obiectiv: cunoa┼čterea mediului social al transportului rutier ┼či regulile care îl guverneaz─â:
    - duratele maxime de lucru specifice transporturilor; principiile, aplicarea ┼či consecin┼úele prev─âzute în Ordonan┼úa Guvernului nr. 17/2002, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare; sanc┼úiunile în caz de neutilizare, de utilizare necorespunz─âtoare sau de manipulare a tahografului; cunoa┼čterea mediului social al transportului rutier: drepturile ┼či obliga┼úiile conduc─âtorului auto în ceea ce prive┼čte preg─âtirea profesional─â ini┼úial─â ┼či preg─âtirea profesional─â periodic─â.

    Permis C, CE, C1 ┼či C1E
    2.2. Obiectiv: cunoa┼čterea reglement─ârilor privind transportul rutier de m─ârfuri:
    - licen┼úele de transport, obliga┼úiile ce rezult─â din contractele-tip de transport de m─ârfuri, redactarea documentelor ce formeaz─â contractul de transport, autoriza┼úiile de transport interna┼úional, obliga┼úii ce rezult─â din conven┼úia privind contractul de transport interna┼úional rutier de m─ârfuri, întocmirea foii de drum interna┼úionale, trecerea frontierelor, comisionarii de transport, documente speciale de înso┼úire a m─ârfii.

    Permis D, DE, D1 ┼či D1E
    2.3. Obiectiv: cunoa┼čterea reglement─ârilor privind transportul rutier de persoane:
    - transportul de grupuri specifice, echipamente de siguran┼ú─â la bordul autobuzelor, centurile de siguran┼ú─â, înc─ârcarea vehiculului.

    CAP. 3
    S─ân─âtatea, siguran┼úa rutier─â ┼či siguran┼úa mediului, serviciile, logistica

    Toate tipurile de permise (dintre cele care fac obiectul prezentului ordin)
    3.1. Obiectiv: cre┼čterea percep┼úiei privind riscurile rutiere ┼či accidentele de munc─â:
    - tipologia accidentelor de munc─â din sectorul transporturilor, statisticile accidentelor de circula┼úie, implicarea camioanelor grele/autocarelor, consecin┼úele umane, materiale ┼či financiare.
    3.2. Obiectiv: capacitatea de a preveni criminalitatea ┼či traficul de imigran┼úi ilegali:
    - informa┼úii generale, implica┼úii pentru conduc─âtorii auto, m─âsurile de prevenire, lista verific─ârilor ce trebuie efectuate de conduc─âtorul auto, legisla┼úia cu privire la responsabilitatea conduc─âtorului auto ┼či întreprinderilor de transport.
    3.3. Obiectiv: capacitatea de a preveni riscurile fizice:
    - principiile ergonomice: gesturile ┼či pozi┼úiile care implic─â riscuri, condi┼úia fizic─â, exerci┼úiile de manipulare, protec┼úia personal─â.
    3.4. Obiectiv: con┼čtientizarea importan┼úei st─ârii fizice ┼či mentale:
    - principiile unei alimenta┼úii s─ân─âtoase ┼či echilibrate, efectele alcoolului, medicamentelor sau ale oric─ârei substan┼úe susceptibile de a modifica comportamentul, simptomele, cauzele ┼či efectele oboselii ┼či stresului, rolul fundamental al ciclului elementar munc─â-odihn─â.
    3.5. Obiectiv: capacitatea de a evalua corect situa┼úiile de urgen┼ú─â:
    - comportamentul în caz de urgen┼ú─â: evaluarea situa┼úiei, evitarea supraaccidentelor, solicitarea de ajutor, asisten┼úa r─âni┼úilor ┼či acordarea primului ajutor, ac┼úiuni în caz de incendiu, evacuarea ocupan┼úilor din camioane/c─âl─âtorilor din autobuze, asigurarea siguran┼úei tuturor c─âl─âtorilor, ac┼úiuni în caz de agresiune; principiile de baz─â ale întocmirii unui proces-verbal de constatare a accidentului.
    3.6. Obiectiv: abilit─â┼úi de comportament care s─â contribuie la îmbun─ât─â┼úirea imaginii unei întreprinderi:
    - rela┼úia dintre comportamentul conduc─âtorului auto ┼či imaginea întreprinderii: importan┼úa pentru întreprindere a calit─â┼úii presta┼úiei conduc─âtorului auto, diferitele roluri ale conduc─âtorului auto, diferi┼úii interlocutori poten┼úiali ai conduc─âtorului auto, între┼úinerea autovehiculului, organizarea muncii, consecin┼úele pe plan comercial ┼či financiar ale unei dispute.

    Permis, C, CE, C1 ┼či C1E
    3.7. Obiectiv: cunoa┼čterea mediului economic al transportului rutier de m─ârfuri ┼či organizarea pie┼úei:
    - transportul rutier în raport cu alte tipuri de transport (concuren┼ú─â, expeditori), diferitele activit─â┼úi din domeniul transportului rutier (transportul public, în folos propriu, activit─â┼úi conexe transportului), organizarea principalelor tipuri de întreprinderi de transport sau activit─â┼úi conexe transportului, diferitele specializ─âri din domeniul transportului (cistern─â, temperatur─â controlat─â etc.), evolu┼úia sectorului (diversificarea serviciilor oferite, rela┼úia transport rutier - transport feroviar, subcontractarea etc.).

    Permis D, DE, D1 ┼či D1E
    3.8. Obiectiv: cunoa┼čterea mediului economic al transportului rutier de c─âl─âtori ┼či organizarea pie┼úei:
    - transporturilor rutiere de c─âl─âtori în raport cu alte tipuri de transport de c─âl─âtori (transport feroviar, automobile), diferitele activit─â┼úi ce implic─â transportul rutier de c─âl─âtori, trecerea frontierelor (transportul interna┼úional), organizarea principalelor tipuri de întreprinderi de transport rutier de c─âl─âtori.

    ANEXA 2

                              CONDI┼óIILE
                      de ob┼úinere a CPI/CPIa/CPC

    SEC┼óIUNEA 1 - CPI

    Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. organizeaz─â examenele teoretice ┼či practice pentru a verifica de┼úinerea de c─âtre candida┼úi a nivelului minim de cuno┼čtin┼úe prev─âzut în anexa nr. 1 cu privire la tematica ┼či obiectivele indicate.
    a) Examenul teoretic este format din dou─â probe:
    (i) un set de întreb─âri care cuprinde câte 3 întreb─âri tip gril─â ┼či câte dou─â întreb─âri cu r─âspuns direct, pentru fiecare obiectiv (dintre obiectivele generale ┼či cele specifice tipului de transport - marf─â/c─âl─âtori) prev─âzut în anexa nr. 1;
    (ii) 6 studii de caz, câte dou─â pentru fiecare dintre cele 3 capitole ale anexei nr. 1.
    Durata examenului teoretic este de 4 ore. Candidatul este considerat admis dac─â a r─âspuns corect la cel pu┼úin 60% din întreb─âri ┼či la 4 studii de caz. Candida┼úii respin┼či nu vor mai sus┼úine examenul practic.
    b) Examenul practic este format din dou─â probe:
    (i) o prob─â de conducere destinat─â evalu─ârii preg─âtirii cu privire la conducerea ra┼úional─â bazat─â pe reguli de siguran┼ú─â. Aceast─â prob─â are loc, pe cât posibil, pe drumuri situate în afara zonelor construite, pe drumuri expres sau pe autostr─âzi (sau alte drumuri similare), precum ┼či pe toate tipurile de drumuri publice urbane, acestea trebuind s─â prezinte diferite tipuri de dificult─â┼úi pe care un conduc─âtor auto le poate întâlni. Este preferabil ca aceast─â prob─â s─â se desf─â┼čoare în diverse condi┼úii de intensitate a traficului. Timpul de conducere pe drum trebuie s─â fie folosit în mod optim pentru a evalua candidatul în toate zonele de circula┼úie pe care le-ar putea întâlni. Durata minim─â a acestei probe este de 90 de minute;
    (ii) o prob─â practic─â care vizeaz─â cel pu┼úin pct. 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 ┼či 3.5 din anexa nr. 1. Durata minim─â a acestei probe este de 30 de minute.
    Vehiculele utilizate în timpul examenelor practice r─âspund cel pu┼úin criteriilor aplicabile vehiculelor de examen, astfel cum sunt definite în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului administra┼úiei ┼či internelor nr. 574/2005 privind organizarea ┼či desf─â┼čurarea examenului pentru ob┼úinerea permisului de conducere.
    Examenul practic poate s─â fie completat de o a treia prob─â care se desf─â┼čoar─â într-un poligon special sau într-un simulator performant pentru a evalua perfec┼úionarea în ceea ce prive┼čte conducerea ra┼úional─â bazat─â pe reguli de siguran┼ú─â, în special în ceea ce prive┼čte controlul vehiculului în func┼úie de diferitele st─âri ale carosabilului, precum ┼či în func┼úie de condi┼úiile atmosferice, de ora din zi sau din noapte.
    Durata acestei probe op┼úionale nu este stabilit─â. în cazul în care conduc─âtorul auto ar trece aceast─â prob─â, durata sa ar putea fi sc─âzut─â din durata de 90 de minute a probei de conducere prev─âzute la lit. b) pct. (i), aceast─â sc─âdere neputând dep─â┼či 30 de minute.
    în ceea ce îi prive┼čte pe conduc─âtorii men┼úiona┼úi la art. 2 alin. (5) din ordin, examenul teoretic se limiteaz─â la materiile prev─âzute în anexa nr. 1, corespunz─âtoare tipului de transport (m─ârfuri/persoane) care se solicit─â de noua calificare ini┼úial─â. Ace┼čti conduc─âtori vor sus┼úine obligatoriu examenul practic în totalitate.

    SEC┼óIUNEA a 2-a - CPIa

    Calificarea ini┼úial─â accelerat─â va include întreaga tematic─â prev─âzut─â în anexa nr. 1. Durata sa este de 140 de ore.
    Fiecare candidat trebuie s─â efectueze cel pu┼úin 10 ore de conducere individual─â într-un vehicul din categoria respectiv─â, r─âspunzând cel pu┼úin criteriilor aplicabile vehiculelor de examen, astfel cum sunt definite în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului administra┼úiei ┼či internelor nr. 574/2005.
    în timpul conducerii individuale, candidatul trebuie s─â fie înso┼úit de un instructor, angajat al unui centru de preg─âtire ┼či perfec┼úionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere. Fiecare conduc─âtor poate s─â efectueze cel mult 4 ore din cele 10 de conducere individual─â într-un poligon special sau într-un simulator performant pentru a evalua perfec┼úionarea în ceea ce prive┼čte conducerea ra┼úional─â bazat─â pe reguli de siguran┼ú─â, în special în ceea ce prive┼čte controlul vehiculului în func┼úie de diferitele st─âri ale carosabilului, precum ┼či în func┼úie de condi┼úiile atmosferice, de ora din zi sau din noapte.
    Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. organizeaz─â examenele teoretice ┼či practice pentru a verifica de┼úinerea de c─âtre candida┼úi a nivelului minim de cuno┼čtin┼úe prev─âzut în anexa nr. 1 cu privire la tematica ┼či obiectivele indicate.
    a) Examenul teoretic este format din dou─â probe:
    (i) un set de întreb─âri care cuprinde câte dou─â întreb─âri tip gril─â pentru fiecare obiectiv (dintre obiectivele generale ┼či cele specifice tipului de transport - marf─â/c─âl─âtori) prev─âzut în anexa nr. 1;
    (ii) un studiu de caz.
    Durata examenului teoretic este de dou─â ore. Candidatul este considerat admis dac─â a r─âspuns corect la cel pu┼úin 60% din întreb─âri ┼či la studiul de caz. Candida┼úii respin┼či nu vor mai sus┼úine examenul practic.
    b) Examenul practic este format din dou─â probe:
    (i) o prob─â de conducere destinat─â evalu─ârii preg─âtirii cu privire la conducerea ra┼úional─â bazat─â pe reguli de siguran┼ú─â. Aceast─â prob─â are loc, pe cât posibil, pe drumuri situate în afara zonelor construite, pe drumuri expres sau pe autostr─âzi (sau alte drumuri similare), precum ┼či pe toate tipurile de drumuri publice urbane, acestea trebuind s─â prezinte diferite tipuri de dificult─â┼úi pe care un conduc─âtor auto le poate întâlni. Este preferabil ca aceast─â prob─â s─â se desf─â┼čoare în diverse condi┼úii de intensitate a traficului. Timpul de conducere pe drum trebuie s─â fie folosit în mod optim pentru a evalua candidatul în toate zonele de circula┼úie pe care le-ar putea întâlni. Durata minim─â a acestei probe este de 30 de minute;
    (ii) o prob─â practic─â care vizeaz─â cel pu┼úin pct. 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 ┼či 3.5 prev─âzute în anexa nr. 1. Durata minim─â a acestei probe este de 10 minute.
    Vehiculele utilizate în timpul examenelor practice r─âspund cel pu┼úin criteriilor aplicabile vehiculelor de examen, astfel cum sunt definite în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului administra┼úiei ┼či internelor nr. 574/2005.
    Pentru conduc─âtorii men┼úiona┼úi la art. 2 alin. (5) din ordin, durata calific─ârii ini┼úiale accelerate este de 35 de ore, din care dou─â ore ┼či jum─âtate de conducere individual─â. La sfâr┼čitul acestei preg─âtiri, candidatul va sus┼úine un examen în fa┼úa comisiei prev─âzute la art. 7 din ordin. Examenul teoretic va cuprinde câte dou─â întreb─âri tip gril─â pentru fiecare obiectiv specific (m─ârfuri sau persoane) men┼úionat în anexa nr. 1. Examenul practic va fi sus┼úinut în întregime.

    SEC┼óIUNEA a 3-a - CPC

    Autoritatea Rutier─â Român─â - A.R.R. organizeaz─â examenele teoretice, men┼úionate la art. 5 din ordin, pentru a verifica dac─â candida┼úii ┼či-au actualizat nivelul minim de cuno┼čtin┼úe prev─âzut în anexa nr. 1 cu privire la tematica ┼či obiectivele indicate.
    Examenul este format din dou─â probe:
    (i) un set de întreb─âri care cuprinde câte 3 întreb─âri tip gril─â pentru fiecare obiectiv (dintre obiectivele generale ┼či cele specifice tipului de transport - marf─â/c─âl─âtori) prev─âzut în anexa nr. 1;
    (ii) un studiu de caz.
    Durata examenului este de dou─â ore. Candidatul este considerat admis dac─â a r─âspuns corect la cel pu┼úin 60% din întreb─âri ┼či la studiul de caz.

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodus─â în facsimil.

               MODELUL CERTIFICATULUI DE PREG─éTIRE PROFESIONAL─é

    Fa┼úa 1

       ___________________________________________________________
     / _________                                                  
    | |         |  CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONAL─é   ROMâNIA  |
    | |_________|                                                   |
    |             1.                                                |
    |  _________  2.                                                |
    | | 6. FOTO | 3.                                                |
    | |         | 4a.    4b.                                        |
    | |         | 4c.                                               |
    | |         | 5a.    5b.                                        |
    | |         | 7.                                                |
    | |_________|                                                   |
    |                                                               |
    |  9.                                                           |
     _____________________________________________________________ /

    Fa┼úa 2

       ___________________________________________________________
     / _________                 ______________________________   
    | | 11.     |               | 9.      | 10.                     |
    | |         |               |_________|____________________     |
    | |         |               | C1      |                         |
    | |         |               |_________|____________________     |
    | |         |               | C       |                         |
    | |_________|               |_________|____________________     |
    | 1. Numele titularului     | D1      |                         |
    | 2. Prenumele titularului  |_________|____________________     |
    | 3. Data ┼či locul na┼čterii | D       |                         |
    | 4a. Data eliber─âri        |_________|____________________     |
    | 4b. Data expir─ârii        | C1E     |                         |
    |     certificatului        |_________|____________________     |
    | 4c. Eliberat de           | CE      |                         |
    | 5a. Num─ârul permisului    |_________|____________________     |
    | 5b. Seria                 | D1E     |                         |
    | 10. Codul comunitar       |_________|____________________     |
    |                           | DE      |                         |
    |                           |         |                         |
     _______________________________________________________________/

    Not─â privind modelul certificatului de preg─âtire profesional─â


    1. Caracteristicile fizice ale certificatului sunt conforme normelor ISO 7810 ┼či ISO 7816-1.
    Metodele de verificare a caracteristicilor fizice ale certificatelor destinate s─â asigure conformitatea lor cu normele interna┼úionale sunt conforme cu norma ISO 10373.

    2. Certificatul are dou─â fe┼úe.
    Fa┼úa 1 con┼úine:
    a) titlul <<Certificat de calificare profesional─â a conduc─âtorului auto>> imprimat cu caractere îngro┼čate;
    b) numele Statului membru care a eliberat certificatul (men┼úiune facultativ─â);
    c) semnul distinctiv al Statului membru care a eliberat certificatul, imprimat pe negativ într-un triunghi albastru ┼či înconjurat de dou─âsprezece stele galbene; semnul distinctiv este urm─âtorul:
    RO: România
    d) informa┼úiile specifice certificatului, numerotate dup─â cum urmeaz─â:
    1. numele titularului;
    2. prenumele titularului;
    3. data ┼či locul na┼čterii titularului;
    4. a) data eliber─ârii;
       b) data expir─ârii;
       c) numele autorit─â┼úii care elibereaz─â certificatul (poate fi tip─ârit─â pe fa┼úa 2);
       d) un num─âr, altul decât num─ârul permisului de conducere, necesar administr─ârii certificatului de calificare ┼či formare de conduc─âtor auto (men┼úiune facultativ─â);
    5. a) num─ârul permisului de conducere;
       b) num─ârul de serie;
    6. fotografia titularului;
    7. semn─âtura titularului;
    8. domiciliul sau adresa po┼čtal─â a titularului (men┼úiune facultativ─â);
    9. (Sub)categoriile de vehicule pentru care conduc─âtorul r─âspunde obliga┼úiilor de calificare ini┼úial─â ┼či/sau de calificare continu─â;
    e) men┼úiunea <<model al Comunit─â┼úilor europene>> în limba sau limbile Statului Membru care elibereaz─â certificatul ┼či titlul <<certificat de calificare de conduc─âtor auto>> în celelalte limbi ale Comunit─â┼úii, tip─ârite în albastru pentru a constitui fondul certificatului:
    tarjeta de cualificacion del conductor
    chaufforuddannelsesbevis
    Fahrerqualifizierungsnachweis
    * - Caracterele din limba greac─â nu pot fi reproduse pe ecran
    driver qualification card
    carte de qualification de conducteur
    carta cailiochta tiomana
    carta di qualificazione del conducente
    kwalificatiekaart bestuurder
    carta de qualificacao do motorista
    kuljettajan ammattipatevyyskortti
    yrkeskompetensbevis for forare
    f) culorile de referin┼ú─â:
    - albastru: Pantone reflex blue;
    - galben: Pantone yellow.
    Fa┼úa 2 con┼úine:
    a) 9. (Sub)categoriile de vehicule pentru care conduc─âtorul auto r─âspunde obliga┼úiilor de calificare ini┼úial─â ┼či continu─â;
       10. codul comunitar armonizat stabilit în Anexa I ┼či Anexa Ia ale Directivei 91/439/CEE: "95." urmat de data limit─â de valabilitate pentru categoria respectiv─â. Ex.: "95. zz.ll.aaaa";
       11. Se va înscrie men┼úiunea:
        i. "CPI"/"CPIa" în cazul în care conduc─âtorul auto este titular al unui CPI/CPIa sau
       ii. "CPI * CPC"/"CPIa * CPC" în cazul în care conduc─âtorul auto a ob┼úinut ┼či un CPC.
    b) O explica┼úie a rubricilor numerotate care apar pe fe┼úele 1 ┼či 2 ale certificatului (cel pu┼úin rubricile 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b ┼či 10).

    3. Securitatea, inclusiv protec┼úia datelor
    Diferitele elemente constitutive ale certificatului au drept scop eliminarea oric─ârei falsific─âri sau manipul─âri ┼či detectarea oric─ârei tentative de acest gen. Nivelul de securitate al certificatului va fi cel pu┼úin la fel de ridicat ca nivelul de securitate a permisului de conducere.