ORDIN Nr. 1249/132/2018 din 10 august 2018 privind instituirea restrictiei de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, in zilele de vineri, sambata, duminica, in zilele premergatoare zilelor de sarbatoare legala si in zilele de sarbatoare legala
                     ORDIN  Nr. 1249/132/2018 din 10 august 2018
privind instituirea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare legală şi în zilele de sărbătoare legală
EMITENT:     MINISTERUL TRANSPORTURILOR
             Nr. 1.249 din 10 august 2018
             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
             Nr. 132 din 26 noiembrie 2018
PUBLICAT îN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1056 din 13 decembrie 2018

    în temeiul art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:

    ART. 1
    în înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos se definesc, după cum urmează:
    a) vehicul - orice autovehicul rutier, având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi o semiremorcă ori remorcă tractată de acesta;
    b) zilele de sărbătoare legală - zilele în care nu se lucrează, aşa cum sunt prevăzute la art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la ultima liniuţă;
    c) vehicul destinat exclusiv transportului de persoane - autoturism, microbuz, autobuz, autocar (vehiculele încadrate în categoria M, conform Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, de transpunere a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective);
    d) riveran - orice persoană fizică ori juridică ce are domiciliul/reşedinţa/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comerţului pe unul dintre sectoarele restricţionate prevăzute în anexa nr. 1 sau în localităţile pentru care singura cale de acces la un drum naţional se află pe unul dintre sectoarele restricţionate prevăzute în anexa nr. 1.
    ART. 2
    (1) Se instituie restricţia de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare legală şi în zilele de sărbătoare legală prevăzute la art. 1 lit. b), pe sectoarele de drum, în perioadele din an şi în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, se interzice şi în zilele libere situate între zilele de sărbătoare legală şi zilele de sâmbătă şi duminică, dacă acestea sunt declarate zile libere prin hotărâre a Guvernului.
    ART. 3
    Se interzice circulaţia vehiculelor rutiere prevăzute la art. 2, înmatriculate în România sau în alte state, precum şi a celor înregistrate la autorităţile locale, în zilele, perioadele din an şi în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1.
    ART. 4
    Se exceptează de la prevederile art. 2 vehiculele prevăzute în anexa nr. 2.
    ART. 5
    Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. va realiza semnalizarea corespunzătoare a sectoarelor de drum supuse interdicţiei de circulaţie, cu avizul poliţiei rutiere, şi va informa participanţii la trafic asupra restricţiilor impuse prin prezentul ordin.
    ART. 6
    în cazul executării unor lucrări de întreţinere sau reparaţii la drumurile naţionale ce constituie rute alternative la sectoarele de drumuri naţionale şi autostrăzi restricţionate conform prevederilor prezentului ordin sau în cazuri de forţă majoră şi condiţii meteo deosebite, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. poate ridica, pentru perioade limitate de timp, total sau parţial, restricţiile de circulaţie instituite conform prevederilor acestui ordin, cu acordul poliţiei rutiere.
    ART. 7
    (1) Nerespectarea restricţiilor instituite conform prezentului ordin se sancţionează potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (2) Controlul respectării prevederilor prezentului ordin se face de către:
    a) inspectorii Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;
    b) poliţiştii rutieri din cadrul Poliţiei Române.
    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 9
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                              Ministrul transporturilor,
                              Lucian Şova

                              Ministrul afacerilor interne,
                              Carmen Daniela Dan

    ANEXA 1

    Sectoarele de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) restricţionate din punctul de vedere al circulaţiei vehiculelor rutiere cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transporturilor de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare legală şi zilele de sărbătoare legală, precum şi perioadele şi intervalele orare supuse restricţiei

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Indicativ drum;
    B - Sens de parcurs;
    C - Perioada din an;
    D - în ziua premergătoare primei zile de sărbătoare legală;
    E - în zilele de sărbătoare legală;
    F - în zilele libere declarate astfel prin hotărâre a Guvernului;
    G - Perioada din an;
    H - vineri;
    I - sâmbătă;
    J - duminică.
 ____________________________________________________________________
|N |  A  |  Traseu  |  B  |      Perioada, zilele şi intervalele orare       |
|r.|     |          |     |      restricţionate                              |
|  |     |          |     |__________________________________________________|
|c |     |          |     | Perioada din an, zilele | Perioada din an, zilele|
|r |     |          |     | şi intervalele orare    | şi intervalele orare   |
|t.|     |          |     |_________________________|________________________|
|  |     |          |     |   C   |  D  |  E  |  F  |   G  |  H  |  I  |  J  |
|__|_____|__________|_____|_______|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|
|1.|A2   |Bucureşti |Bucu-|1      |16,00|06,00|06,00|1     |06,00|06,00|-    |
|  |     |(intersec-|reşti|aprilie|-    |-    |-    |iulie |-    |-    |     |
|  |     |ţia A2 cu |-    |- 31   |22,00|22,00|22,00|- 31  |22,00|22,00|     |
|  |     |DNCB) -   |Cons-|septem-|     |     |     |august|     |     |     |
|  |     |Fundulea -|tanţa|brie   |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |Lehliu -  |_____|       |     |     |     |      |_____|_____|_____|
|  |     |Feteşti - |Cons-|       |     |     |     |      |-    |-    |06,00|
|  |     |Cernavodă |tanţa|       |     |     |     |      |     |     |-    |
|  |     |-         |-    |       |     |     |     |      |     |     |22,00|
|  |     |Constanţa |Bucu-|       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |(intersec-|reşti|       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |ţia A2 cu |     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |A4)       |     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|__|_____|__________|_____|_______|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|
|2.|DN7  |Piteşti   |ambe-|în tot |16,00|06,00|06,00|-     |-    |-    |-    |
|  |     |(intersec-|le   |cursul |-    |-    |-    |      |     |     |     |
|  |     |ţia DN7   |sen- |anului |22,00|22,00|22,00|      |     |     |     |
|  |     |cu DN7C) -|suri |       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |Râmnicu   |     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |Vâlcea -  |     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |Veştem    |     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |(intersec-|     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |ţia DN7 cu|     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |DN1)      |     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|__|_____|__________|_____|_______|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|
|3.|DN39 |Agigea    |ambe-|1      |16,00|06,00|06,00|1     |06,00|06,00|06,00|
|  |     |(intersec-|le   |aprilie|-    |-    |-    |iulie |-    |-    |-    |
|  |     |ţia DN39  |sen- |- 31   |22,00|22,00|22,00|- 31  |22,00|22,00|22,00|
|  |     |cu DN39A) |suri |septem-|     |     |     |august|     |     |     |
|  |     |- Mangalia|     |brie   |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |(limită   |     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |municipiu)|     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|__|_____|__________|_____|_______|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|
|4.|DN22C|Murfatlar |Mur- |-      |-    |-    |-    |1     |-    |-    |06,00|
|  |     |(intersec-|fat- |       |     |     |     |iulie |     |     |-    |
|  |     |ţia DN22C |lar -|       |     |     |     |- 31  |     |     |22,00|
|  |     |cu DN3) - |Cer- |       |     |     |     |august|     |     |     |
|  |     |Cernavodă |navo-|       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |(INT DN22C|dă   |       |     |     |     |      |     |     |     |
|  |     |cu A2)    |     |       |     |     |     |      |     |     |     |
|__|_____|__________|_____|_______|_____|_____|_____|______|_____|_____|_____|


    ANEXA 2

                         LISTA
    transporturilor care nu se supun restricţiei de circulaţie

    1. Se exceptează de la prevederile art. 2 din ordin, vehiculele:
    a) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către unităţile Ministerului Apărării Naţionale;
    b) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către unităţile Ministerului Afacerilor Interne;
    c) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către serviciile de ambulanţă;
    d) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aşa cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor şi a protocolului adiţional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995;
    f) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională;
    g) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
    h) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. şi de către subunităţile sale;
    i) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi utilizate pentru activitatea de inspecţie şi control;
    j) specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la intervenţii în caz de forţă majoră, în caz de fenomene naturale care afectează căile de comunicaţii şi telecomunicaţii, zone locuite şi obiective de interes naţional;
    k) specializate sau adaptate pentru deszăpezire;
    l) deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către riverani; excepţia nu se aplică pe sectoarele de autostradă;
    m) care efectuează transporturi funerare;
    n) care efectuează transportul de echipamente medicale şi medicamente de uz uman sau veterinar; excepţia nu se aplică pe sectoarele de autostradă;
    o) care efectuează transportul de echipamente, medicamente şi alte asemenea de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale;
    p) destinate, prin construcţie, intervenţiei în caz de accidente rutiere şi tractării vehiculelor avariate;
    q) specializate, destinate prin construcţie salubrizării;
    r) care efectuează transporturi poştale;
    s) care efectuează transport de mărfuri în trafic intern sau internaţional, aparţinând operatorilor de transport români sau străini, cu puncte de încărcare/descărcare sau care efectuează controlul vamal pe unul dintre sectoarele restricţionate; excepţia nu se aplică pe sectoarele de autostradă;
    ş) care transportă produse provenite din exploatări agricole, în perioada recoltării; excepţia se aplică pe sectoarele de drum naţional şi pe sectorul Feteşti (intersecţia A2 cu DN3B) - Cernavodă (intersecţia A2 cu DN22C) al autostrăzii A2;
    t) specializate, destinate recoltării; excepţia se aplică pe sectoarele de drum naţional şi pe sectorul Feteşti (intersecţia A2 cu DN3B) - Cernavodă (intersecţia A2 cu DN22C) al autostrăzii A2;
    ţ) care transportă produse agricole, horticole, de vânătoare şi produse conexe (produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare, animale vii şi produse de origine animală, produse de policultură, alte produse agricole); excepţia nu se aplică pe sectoarele de autostradă;
    u) care transportă peşti, produse pescăreşti şi alte produse pescăreşti secundare; excepţia nu se aplică pe sectoarele de autostradă;
    v) care transportă produse de origine animală, carne şi produse din carne, peşte preparat şi conserve de peşte, fructe, legume şi produse conexe, uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale, produse lactate, produse de morărit, amidon şi produse amilacee; excepţia nu se aplică pe sectoarele de autostradă;
    w) care transportă produse alimentare diverse (produse de panificaţie, produse de patiserie şi de cofetărie proaspete, pişcoturi şi biscuiţi, produse de patiserie şi de cofetărie conservate, zahăr şi produse conexe, cacao, ciocolată şi produse zaharoase, paste făinoase, cafea, ceai şi produse conexe, condimente şi mirodenii, produse nutriţionale speciale, diverse produse alimentare n.c.a. şi produse uscate, sucuri şi băuturi alcoolice şi nealcoolice, inclusiv apă minerală); excepţia nu se aplică pe sectoarele de autostradă;
    x) care transportă subproduse de abator pentru industria farmaceutică; excepţia nu se aplică pe sectoarele de autostradă;
    y) care transportă combustibili şi carburanţi, inclusiv butelii de aragaz;
    z) care transportă mărfuri sub temperatură controlată; excepţia nu se aplică pe sectoarele de autostradă.
    2. Vehiculele prevăzute la pct. 1 lit. a), b), c), d), e), f), g), h) şi i) pot circula pe sectoarele restricţionate dacă au însemnele specifice instituţiilor de care aparţin sau documentele vehiculului sau documentele de transport dovedesc încadrarea în una dintre categoriile exceptate.
    3. Vehiculele prevăzute la pct. 1 lit. j), k), p) şi q) pot circula pe sectoarele restricţionate dacă prin construcţie sau datorită echipamentelor anexe montate pe ele se încadrează în una dintre categoriile exceptate sau documentele vehiculului sau documentele de transport dovedesc încadrarea în una dintre categoriile exceptate.
    4. Vehiculele prevăzute la pct. 1 lit. l) se pot deplasa doar pe sectorul restricţionat pe care se află domiciliul/sediul social ori punctul de lucru declarat la oficiul registrul comerţului, fiind interzisă tranzitarea celorlalte sectoare restricţionate.
    5. Vehiculele prevăzute la pct. 1 lit. s) se pot deplasa doar pe sectorul restricţionat pe care se află punctul de încărcare/descărcare sau pe care efectuează controlul vamal, fiind interzisă tranzitarea celorlalte sectoare restricţionate. încadrarea în excepţie se dovedeşte astfel:
    a) pentru circulaţia fără încărcătură, pentru încărcare - în baza comenzii de transport sau a documentelor de însoţire a mărfii;
    b) pentru circulaţia cu încărcătură, pentru descărcare - în baza scrisorii de transport, denumită în continuare C.M.R., prevăzută în Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele sau a comenzii/contractului de transport;
    c) pentru circulaţia fără încărcătură, după descărcare - în baza C.M.R. sau a copiei documentelor de însoţire a mărfurilor/contractului de transport.

                              ---------------