Ce documente trebuie pastrate la bordul unui vehicul?
 
Pentru sofer:

    -permis de conducere corepunzator tipului de camion
    -atestat profesional (daca masina depaseste masa maxima autorizata de 3,5 tone)
    -act de identitate
    -legitimatia soferului sau copie de pe contract de munca

Pentru masina:
    -licenta pentru  transport rutier public de marfuri in trafic international (copie)
    -copia conforma (in original)
    -contract de leasing (dupa caz)
    -contract de inchiriere (dupa caz)
    -carte de identitate al autovehicolului
    -talon (certificat de inmatriculare)
    -inspectia tehnica periodica
    -asigurare obligatorie
    -rovineta (taxa de drum)
    -diagrama tahograf si foaia de parcurs pentru vehiculele avand masa maxima autorizata mai mare de 3.5 tone
    -dovada de verificare tahograf
    -autorizatie speciala emisa de Regia Autonoma Administratia Nationala a Drumurilor in cazul transportului rutier de marfuri cu greutati si / sau gabarite depasite.
 
Pentru marfa:
    -scrisoare de transport
    -aviz

Pentru transport international in plus fata de cel intern:

    - pentru sofer pasaport

Pentru marfa:
    -carnet TIR (dupa caz) - pentru mai multe informatii despre carnetul TIR faceti click aici.
    -scrisoare de transport cmr - pentru informatii despre scrisoarea de transport cmr faceti click aici.
    -carte verde (dupa caz)
    -autorizatie CEMT (pentru derularea transporturilor dintre Romania si statele CEMT non-U.E. precum si a transporturilor "terta tara" dintre statele U.E. si statele CEMT non-U.E.) - pentru mai multe informatii despre autorizatia CEMT faceti click aici.
    -autorizatii emise de Ministerul Transporturilor din tarile de tranzit sau de destinatie (daca este cazul)
    - certificat de noxe
    -I.T.P.I. (Certificat Internationalde Inspectie Tehnica)
    - certificat de agreere a unui vehicul rutier pentru transportul marfurilor sub sigiliu vamal (daca este cazul)
    Pentru alte informatii despre Certificatul de noxe, I.T.P.I. - ul si Certificatul de agreere a unui vehicul rutier pentru transportul marfurilor sub sigiliu vamal faceti click aici.
  
    Pentru Transport marfa periculoasa (in plus fata de transport marfa generala):
    -autorizatie ADR
    -fisa de siguranta
    -certificat de atestare profesionala ADR, pentru sofer
    -certificat de agreere al autovehicolului emis de RAR (daca este cazul)
    -autorizatia eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare si agreerea autovehicolului daca este cazul
    -prospectul produsului transportat, instructiunile de siguranta si interventie in caz de necesitate, in limba romana si cel putin intr-o limba de circulatie internationala (pentru transportul coletelor mici de maximum 1.000 kg nu sunt necesare instructiuni de siguranta), valabile fiind doar indicatiile prevazute in ADR, referitoare la ambalaj, etichetare etc.

Pentru transportul de marfuri perisabile sau animale vii:

    -autovehicolul trebuie sa prezinte autorizatie sanitara
    -marfa trebuie sa posede certificat sanitar-veterinar
Informatii suplimentare privind Certificatul sanitar veterinar gasiti la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara
si pentru Siguranta Alimentelor (click aici) pentru informatii de contact.
 
Sus
 
 
 
Scrisoarea de transport pentru transportul marfurilor in trafic international(cmr)
 
Scrisoare de trasura rutiera de tip cmr constituie dovada materiala a conditiilor de incheiere a contractului de transport in trafic rutier international de marfuri, precum si dovada primirii marfii de catre transportator.

Acest document contine:
    - locul si data intocmirii
    - numele si adresa expeditorului
    - numele si adresa destinatarului
    - numele si adresa transportatorului
    - locul si data incarcarii marfii
    - locul si data livrarii marfii
    - denumirea curenta a marfii si felul ambalajului, iar pentru marfurile periculoase denumirea lor in general recunoscuta
    - numarul coletelor, marcajele speciale si numerele (inscriptiile) lor
    - greutatea bruta a marfii sau cantitatea totala a acesteia altfel exprimata
    - conditia de livrare INCOTERMS 2000
    - cheltuieli aferente transportului (pret de transport, accesorii, taxe vamale, cheltuieli survenite de la incheierea contractului si pana la eliberarea marfii)
    - instructiuni pentru formalitati vamale si altele
    - mentiunea ca transportul este supus regimului stabilit prin cmr
    - Semnatura si stampila expeditorului
    - Semnatura si stampila operatorului de transport
    - Semnatura si stampila destinatarului 
Sus
 
 
 
Documente insotitoare ale scrisorii de trasura cmr
 
Documentele insotitoare ale scrisorii de trasura cmr sunt:
    -factura externa si lista specificativa
    -certificatul de calitate al marfii
    -certificatul de origine (exemplu-EURO 1)
    -certificat de sanatate
    -autorizatia (licenta) de export/import
  
 
Sus
 
 
 
De unde se poate obtine scrisoare de transport cmr?
 
Scrisoarea de transport cmr se poate obtine prin comanda, de la Asociatiile Profesionale cum ar fi:
    UNTRR - www.untrr.ro, tel: 021/3367788, 021/3301425
    ATRC - www.atrc.ro, tel: 0723228387 , e-mail: office@atrc.ro
    ARTRI - www.artri.ro, tel: 0213194525, 0212025760

Acest formular se mai poate obtine si de la unele firme de tipografie prin comanda cum ar fi:

EDITURA ANIMA SRL
Tel: 0213132532
Tel./fax: 0216132532, 0213101761, 0722742402
e-mail: anima@zappmobile.ro, animacas@b.astral.
 
Sus
 
 
 
Ce documente sunt necesare pentru transport de marfa in UE ?
 
Pentru a efectua transport de marfa in Europa aveti nevoie in primul rand de licenta de transport, care se obtine de la ARR. Daca nu detineti inca o astfel de licenta, o puteti obtine de la sediul local al agentiei ARR.
Documentele care sunt necesare pentru obtinerea  licentei le gasiti aici.

Ce documente trebuie pastrate la bordul unui vehicul?

Pentru sofer:
-permis de conducere corepunzator tipului de camion
-atestat profesional (daca masina depaseste masa maxima autorizata de 3,5 tone)
-act de identitate
-legitimatia soferului sau copia legalizata a contractului de munca

Pentru masina:
-licenta de transport
-copia conforma (in original)
-contract de leasing (dupa caz)
-contract de inchiriere (dupa caz)
-cartea de identitate a autovehiculului
-talon (certificat de inmatriculare)
-inspectia tehnica periodica
-asigurare obligatorie
-rovineta (taxa de drum)
-foaia de parcurs
-diagramele tahograf (pentru o perioada de 28 de zile plus ziua in curs) pentru vehiculele avand masa maxima autorizata mai mare de 3.5 tone.
Baza legala din care rezulta perioada de timp pentru diagramele care trebuie prezentate la un eventual control in trafic este Regulamentul AETR 561/2006.
Click aici pentru vizualizarea Regulamentului (CE) nr. 561 / 2006.
Pentru mai multe detalii despre tahograf dati click aici.
-dovada de verificare a tahografului
-autorizatie speciala emisa de Regia Autonoma Administratia Nationala a Drumurilor in cazul transportului rutier de marfuri cu greutati si / sau gabarite depasite.
- certificat de noxe
-I.T.P.I. (Certificat International de Inspectie Tehnica)
- certificat de agreere a unui vehicul rutier pentru transportul marfurilor sub sigiliu vamal (daca este cazul)
Pentru alte informatii despre Certificatul de noxe, I.T.P.I. si Certificatul de agreere a unui vehicul rutier pentru transportul marfurilor sub sigiliu vamal faceti click aici.

Atentie !
La controalele efectuate de autoritatile din Ungaria vi se cere traducerea legalizata in limba maghiara a urmatoarelor contracte:
-contract de leasing (dupa caz)
-contract de inchiriere (dupa caz)
 -contractul de munca al soferului (acesta nu este necesar a fi legalizat)
Un model de contract de munca bilingv maghiar-german
gasiti aici.


Pentru marfa:
-scrisoare de transport in trafic international (cmr)
-aviz

Pentru transportarea  marfurilor periculoase se mai cer in plus fata de transportul de marfa generala:
-autorizatie ADR
-fisa de siguranta
-certificat de atestare profesionala ADR  pentru sofer
-certificat de agreere a autovehiculului, emis de RAR (daca este cazul)
-autorizatia eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare si agreerea autovehiculului (daca este cazul)
-prospectul produsului transportat, instructiunile de siguranta si interventie in caz de necesitate, in limba romana si cel putin o limba de circulatie internationala, valabile fiind doar indicatiile prevazute in ADR  referitoare la ambalaj, etichetare etc. Pentru transportul coletelor mici de maximum 1.000 kg nu sunt necesare instructiuni de siguranta.

Pentru transportul de marfuri perisabile sau animale vii:
-autovehiculul trebuie sa aiba autorizatie sanitara
-marfa trebuie sa posede certificat sanitar-veterinar
Informatii suplimentare privind certificatul sanitar-veterinar gasiti la Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara
si pentru Siguranta Alimentelor.  Click aici pentru informatii de contact.

Atentie ! Este interzis cabotajul.
Cabotajul este o operatiune de transport rutier efectuata de catre un operator de transport intre cel putin doua
puncte de incarcare/descarcare aflate pe teritoriul unui alt stat. Deplasarea fara incarcatura pe teritoriul aceluiasi stat strain, intre doua operatiuni consecutive de transport international nu este considerata cabotaj. De exemplu, pentru un camion inmatriculat in RO, o cursa cu incarcatura de tipul DE-DE se considera cabotaj, in schimb o cursa DE-FR sau DE-RO nu este cabotaj.

In cazul efectuarii de transporturi in alte tari aveti posibilitatea de a recupera TVA-ul  pe cheltuielile facute in strainatate. Pentru cota TVA din tarile UE, firmele si cardurile prin care se poate recupera TVA-ul va rugam faceti click aici.


 
Sus
 
 
 
Ce documente sunt necesare in cazul unui control ARR la sediu?
 
Autoritatea Rutiera Romana poate verifica – in cazul unui control la sediul Operatorului de transport – urmatoarele:

1. Acte generale ce privesc Operatorul de transport:
- Act constitutiv actualizat sau Actul constitutiv si actele modificatoare in cazul in care nu exista un act constitutiv actualizat inregistrat la Registrul Comertului,
- CUI/CIF – documentul care atesta codul unic de inregistrare/codul de inregistrare fiscala,
- dovezi privind indeplinirea capacitatii financiare,
- dovezi privind sediul social si sediile secundare, in special cel in care se desfasoara activitatea principala,
- licenta de transport,
- copii conforme licenta de transport,
- licente executie vehicul,
- documente privind dreptul de folosinta al vehiculelor (acte de proprietate, contracte de leasing, comodat, inchiriere etc),
- documentele ale soferilor (contracte de munca, atestate profesionale, avize medicale, avize psihologice etc),
- contractele de transport (comenzile de transport, contractele de transport, cmr),
- documente privind respectarea timpilor de conducere si a timpilor de odihna (dovezi privind dotarea vehiculelor cu tahografe, dovezi privind verificarile acestora, dovezi privind verificarile limitatoarelor de viteza, cardurile pentru soferi, arhiva diagramelor tahograf, etc)
- registrul de evidenta al soferilor.

2. Acte speciale ce privesc Operatorul de transport:
- persoana desemnata (dovada numirii, contractul de munca, atestat, aviz medical, aviz psihologic, etc),
- consilier de siguranta (dovada numirii, contractul de munca, atestat ADR etc)
- certificate de agreare RAR, certificate de suprastructura – in cazurile speciale.

Cu ocazia controlului la sediul Operatorului de transport ARR mai poate verifica si alte documente dar si vehiculele detinute de acesta.
 
Sus
 
 
3. EXCEPTII DE LA RESTRICTIILE DE CIRCULATIE
 
Transporturi exceptate de la restrictiile generale de circulatie in AUSTRIA
 

SUNT EXCEPTATE AUSTRIA

Autovehiculele cu remorca peste 3,5t care transporta lapte
Autovehicule si vehicule articulate cu masa totala maxim autorizata peste 7,5t care transporta: Carne sau animale vii destinate abatoarelor (dar nu si transportul de animale mari pe autostrads)
Marfuri alimentare perisabile (dar nu si cele congelate) si anume: fructele si legumele proaspete, laptele proaspat si produsele lactate proaspete, carnea proaspata si derivatele proaspete, pestele proaspat si derivatele sale proaspete, peste viu, oua, ciuperci proaspete, produse proaspete de brutarie, patiseriile si vienezele proaspete, ierburi aromatice proaspete, în ghivece sau taiate, mâncaruri preparate, precum si transporturi în gol în legatura cu transportul marfurilor suscitate sau transporturile de reexpeditie a ambalajelor si echipamentelor de trasnport în legatura cu transporturile sus-citate (o scrisoare de trasura (cmr) trebuie sa fie la bordul vehiculului si prezentat în caz de control). Pe tot parcursul transportului, soferul trebuie sa fie în masura sa furnizeze documentele privind cantitatile de marfuri transportate la bordul vehiculului. Aceste exceptii sunt valabile numai daca numai marfurile perisabile (mentionate în lista de mai sus sunt transportate.
Transportul de bsuturi în zonele de agrement
Autovehiculele destinate repararii de urgenţa a instalatiilor frigorifice
Autovehiculele de remorcare (în toate cazurile conform §46 StVO, este obligatorie parasirea autostrazii la cea mai apropiata iesire)
Autovehiculele serviciilor de depanare
Autovehiculele de salvare în caz de catastrofa
Autovehicule pentru transport regulat si excursii locale în cele 2 sambete care precede 24 decembrie
 
Sus
 
 
1. TRANSPORT RUTIER DE MARFA
 
Ce documente trebuie pastrate la bordul unui vehicul?
 

Pentru sofer:

    -permis de conducere corepunzator tipului de camion
    -atestat profesional (daca masina depaseste masa maxima autorizata de 3,5 tone)
    -act de identitate
    -legitimatia soferului sau copie de pe contract de munca

Pentru masina:
    -licenta pentru  transport rutier public de marfuri in trafic international (copie)
    -copia conforma (in original)
    -contract de leasing (dupa caz)
    -contract de inchiriere (dupa caz)
    -carte de identitate al autovehicolului
    -talon (certificat de inmatriculare)
    -inspectia tehnica periodica
    -asigurare obligatorie
    -rovineta (taxa de drum)
    -diagrama tahograf si foaia de parcurs pentru vehiculele avand masa maxima autorizata mai mare de 3.5 tone
    -dovada de verificare tahograf
    -autorizatie speciala emisa de Regia Autonoma Administratia Nationala a Drumurilor in cazul transportului rutier de marfuri cu greutati si / sau gabarite depasite.
 
Pentru marfa:
    -scrisoare de transport
    -aviz

Pentru transport international in plus fata de cel intern:

    - pentru sofer pasaport

Pentru marfa:
    -carnet TIR (dupa caz) - pentru mai multe informatii despre carnetul TIR faceti click aici.
    -scrisoare de transport cmr - pentru informatii despre scrisoarea de transport cmr faceticlick aici.
    -carte verde (dupa caz)
    -autorizatie CEMT (pentru derularea transporturilor dintre Romania si statele CEMT non-U.E. precum si a transporturilor "terta tara" dintre statele U.E. si statele CEMT non-U.E.) - pentru mai multe informatii despre autorizatia CEMT faceti click aici.
    -autorizatii emise de Ministerul Transporturilor din tarile de tranzit sau de destinatie (daca este cazul)
    - certificat de noxe
    -I.T.P.I. (Certificat Internationalde Inspectie Tehnica)
    - certificat de agreere a unui vehicul rutier pentru transportul marfurilor sub sigiliu vamal (daca este cazul)
    Pentru alte informatii despre Certificatul de noxe, I.T.P.I. - ul si Certificatul de agreere a unui vehicul rutier pentru transportul marfurilor sub sigiliu vamal faceti click aici.
   
    Pentru Transport marfa periculoasa (in plus fata de transport marfa generala):
    -autorizatie ADR
    -fisa de siguranta
    -certificat de atestare profesionala ADR, pentru sofer 
    -certificat de agreere al autovehicolului emis de RAR (daca este cazul)
    -autorizatia eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare si agreerea autovehicolului daca este cazul
    -prospectul produsului transportat, instructiunile de siguranta si interventie in caz de necesitate, in limba romana si cel putin intr-o limba de circulatie internationala (pentru transportul coletelor mici de maximum 1.000 kg nu sunt necesare instructiuni de siguranta), valabile fiind doar indicatiile prevazute in ADR, referitoare la ambalaj, etichetare etc.

Pentru transportul de marfuri perisabile sau animale vii:

    -autovehicolul trebuie sa prezinte autorizatie sanitara
    -marfa trebuie sa posede certificat sanitar-veterinar
Informatii suplimentare privind Certificatul sanitar veterinar gasiti la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara
si pentru Siguranta Alimentelor (click aici) pentru informatii de contact.
 
Sus
 
 
1. TRANSPORT RUTIER DE MARFA
 
Scrisoarea de transport pentru transportul marfurilor in trafic international(cmr)
 

Scrisoare de trasura rutiera de tip cmr constituie dovada materiala a conditiilor de incheiere a contractului de transport in trafic rutier international de marfuri, precum si dovada primirii marfii de catre transportator.

Acest document contine:
    - locul si data intocmirii
    - numele si adresa expeditorului 
    - numele si adresa destinatarului
    - numele si adresa transportatorului
    - locul si data incarcarii marfii
    - locul si data livrarii marfii
    - denumirea curenta a marfii si felul ambalajului, iar pentru marfurile periculoase denumirea lor in general recunoscuta
    - numarul coletelor, marcajele speciale si numerele (inscriptiile) lor
    - greutatea bruta a marfii sau cantitatea totala a acesteia altfel exprimata 
    - conditia de livrare INCOTERMS 2000
    - cheltuieli aferente transportului (pret de transport, accesorii, taxe vamale, cheltuieli survenite de la incheierea contractului si pana la eliberarea marfii)
    - instructiuni pentru formalitati vamale si altele
    - mentiunea ca transportul este supus regimului stabilit prin cmr 
    - Semnatura si stampila expeditorului
    - Semnatura si stampila operatorului de transport
    - Semnatura si stampila destinatarului
 
Sus
 
 
1. TRANSPORT RUTIER DE MARFA
 
Documente insotitoare ale scrisorii de trasura cmr
 

Documentele insotitoare ale scrisorii de trasura cmr sunt:
    -factura externa si lista specificativa
    -certificatul de calitate al marfii
    -certificatul de origine (exemplu-EURO 1)
    -certificat de sanatate
    -autorizatia (licenta) de export/import
 
Sus