Cu ce institutii publice intri in legatura ca si operator de transport?
 
Institutiile publice cu care intri in legatura in calitate de operator de transport sunt:

1. Primaria locala, unde se depune o declaratie de inregistrare .
In urma acestei declaratii se va plati impozitul pe camionul pe care il detine, inclusiv cel cu contract de Leasing.

2. ARR (Autoritatea Rutiera Romana). Aici se depun cererile de obtinere a Licentei de transport, respectiv Copiilor Conforme ale Licentei de transpor. Adresa de website a institutiei este: http://www.arr.ro/

3. RAR (Registru Auto Roman), pentru reglementari de natura tehnica (verificare tahograf, limitatoare de viteza, test de fum, benzi reflectorizante). Adresa de website a institutiei este:http://www.rarom.ro/

4. MT (Ministerul Transporturilor), cu competente in:
    - emiterea normelor obligatorii de licentiere si autorizare a agentilor economici care efectueaza sau urmeaza sa efectueze activitati de transport.
    - emiterea normelor obligatorii de atestare, certificare, licentiere si brevetare a personalului care lucreaza in transporturi.
    - emiterea normelor obligatorii pentru efectuarea transporturilor de marfuri periculoase.
    - distribuirea autorizatiilor de transport
    - asigurarea certificarii si omologarii de tip sau individuala a mijloacelor de transport, etc.
Mai multe informatii le puteti gasi la adresa: http://www.mt.ro
 
Sus
 
 
 
Ce documente trebuie pastrate la bordul unui vehicul?
 
Pentru sofer:

    -permis de conducere corepunzator tipului de camion
    -atestat profesional (daca masina depaseste masa maxima autorizata de 3,5 tone)
    -act de identitate
    -legitimatia soferului sau copie de pe contract de munca

Pentru masina:
    -licenta pentru  transport rutier public de marfuri in trafic international (copie)
    -copia conforma (in original)
    -contract de leasing (dupa caz)
    -contract de inchiriere (dupa caz)
    -carte de identitate al autovehicolului
    -talon (certificat de inmatriculare)
    -inspectia tehnica periodica
    -asigurare obligatorie
    -rovineta (taxa de drum)
    -diagrama tahograf si foaia de parcurs pentru vehiculele avand masa maxima autorizata mai mare de 3.5 tone
    -dovada de verificare tahograf
    -autorizatie speciala emisa de Regia Autonoma Administratia Nationala a Drumurilor in cazul transportului rutier de marfuri cu greutati si / sau gabarite depasite.
 
Pentru marfa:
    -scrisoare de transport
    -aviz

Pentru transport international in plus fata de cel intern:

    - pentru sofer pasaport

Pentru marfa:
    -carnet TIR (dupa caz) - pentru mai multe informatii despre carnetul TIR faceti click aici.
    -scrisoare de transport CMR - pentru informatii despre scrisoarea de transport CMR faceti click aici.
    -carte verde (dupa caz)
    -autorizatie CEMT (pentru derularea transporturilor dintre Romania si statele CEMT non-U.E. precum si a transporturilor "terta tara" dintre statele U.E. si statele CEMT non-U.E.) - pentru mai multe informatii despre autorizatia CEMT faceti click aici.
    -autorizatii emise de Ministerul Transporturilor din tarile de tranzit sau de destinatie (daca este cazul)
    - certificat de noxe
    -I.T.P.I. (Certificat Internationalde Inspectie Tehnica)
    - certificat de agreere a unui vehicul rutier pentru transportul marfurilor sub sigiliu vamal (daca este cazul)
    Pentru alte informatii despre Certificatul de noxe, I.T.P.I. - ul si Certificatul de agreere a unui vehicul rutier pentru transportul marfurilor sub sigiliu vamal faceti click aici.
  
    Pentru Transport marfa periculoasa (in plus fata de transport marfa generala):
    -autorizatie ADR
    -fisa de siguranta
    -certificat de atestare profesionala ADR, pentru sofer
    -certificat de agreere al autovehicolului emis de RAR (daca este cazul)
    -autorizatia eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare si agreerea autovehicolului daca este cazul
    -prospectul produsului transportat, instructiunile de siguranta si interventie in caz de necesitate, in limba romana si cel putin intr-o limba de circulatie internationala (pentru transportul coletelor mici de maximum 1.000 kg nu sunt necesare instructiuni de siguranta), valabile fiind doar indicatiile prevazute in ADR, referitoare la ambalaj, etichetare etc.

Pentru transportul de marfuri perisabile sau animale vii:

    -autovehicolul trebuie sa prezinte autorizatie sanitara
    -marfa trebuie sa posede certificat sanitar-veterinar
Informatii suplimentare privind Certificatul sanitar veterinar gasiti la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara
si pentru Siguranta Alimentelor (click aici) pentru informatii de contact.
 
Sus
 
 
4. AUTORIZATII
 
Ce este autorizatia CEMT?
 
Autorizatia CEMT este o autorizatie care se acorda de Conferinta Europeana a Ministrilor de Transport (CEMT) ministerelor de transport ale statelor membre CEMT in vederea facilitarii transporturilor internationale rutiere de marfa si utilizarii mai eficiente a autovehiculelor.

Incepand cu 01-01-2007, odata cu aderarea Romaniei la U.E., autorizatiile CEMT se repartizeaza numai pentru derularea transporturilor dintre Romania si statele CEMT non-U.E. precum si a transporturilor "terta tara" dintre statele U.E. si statele CEMT non-U.E.

De la data respectiva traficul dintre Romania si statele membre U.E. se desfasoara numai pe baza licentei comunitare.

Lista statelor membre unde traficul se deruleaza numai pe baza licentei comunitare este prezentata de:
Anglia UK, Austria A, Belgia B, Bulgaria BG, Cehia CZ, Cipru CY, Danemarca DK, Estonia EST, Finlanda FIN, Franta F, Germania D, Grecia GR, Irlanda IRL, Italia I, Letonia LV, Lituania LT, Luxembourg L, Malta M, Olanda NL, Polonia PL, Portugalia P, Romania RO, Slovacia SK, Slovenia SLO, Spania E, Suedia S, Ungaria H.

 Autorizatia CEMT o puteti obtine de la A.S.S.I. (www.autorizatiiauto.ro)

 Modul detaliat de preluare a CEMT-urilor pentru 2014 il puteti vizualiza daca faceti autorizatiiauto.ro/Portal?id=1">click aici.

Informatii suplimentare referitor la autorizatia CEMT pe anul 2016 gasiti daca deschideti pagina: www.arr.ro
 
Sus
 
 
4. AUTORIZATII
 
Pe ce perioada se obtine autorizatia CEMT?
 
Perioada de valabilitate a autorizatiei CEMT poate fi:
-1 an
-pe termen scurt, valabila 30 de zile.
 
Sus
 
 
4. AUTORIZATII
 
Cum se utilizeaza autorizatia CEMT?
 
Reguli de utilizare ale Autorizatiei CEMT

    a). In perioada valabilitatii autorizatiei CEMT se pot efectua un numar nelimitat de curse, respectand in acelasi timp conditia ca numarul de curse consecutive cu incarcatura ce poate fi efectuate in afara statului de inmatriculare sa fie de cel mult 3. Dupa efectuarea acestui numar de curse, este obligatorie intoarcerea vehiculului respectiv, incarcat sau gol, pe teritoriul statului de inmatriculare. Cursele fara incarcatura efectuate în afara statului de inmatriculare nu sunt luate
în considerare.
    b). Poate fi utilizata, in acelasi timp, de un singur autovehicul detinut de operatorul de transport nominalizat pe autorizatie
    c). Nu se poate transfera de la un operator de transport rutier la altul
    d). Este valabila numai însotita de carnetul de drum.
    e). Autorizatia CEMT trebuie sa ramana la bordul vehiculului de la punctul de incarcare la punctul de descarcare.

Autorizatia CEMT nu poate fi utilizata:
    - pentru transport rutier in cont propriu
    - pentru transport international intre un stat membru CEMT si un stat nemembru CEMT

Nu este permisa utilizarea autorizatiei CEMT:
    a)in cazul în care punctul de încarcare/descarcare se gaseste într-un stat CEMT pentru care autorizatia este restrictionata.
    b)pentru efectuarea transporturilor rutiere de marfuri intre doua puncte de incarcare descarcare aflate pe teritoriul aceluiasi stat, altul decat Romania (cabotaj).   
    c) in derularea, în exclusivitate, pe o perioda mai mare de 3 luni, a transporturilor între Romania si un singur alt stat CEMT sau intre doua state CEMT, altele decat Romania (transport ciclic);
    d). pentru derularea unui numar mai mare de trei transporturi cu incarcatura între statele CEMT, fara întoarcerea, in intervalul respectiv, pe teritoriul statului de inmatriculare - Romania.

Pentru a vizualiza Normele metodologice privind repartizarea si utilizarea autorizatiilor CEMT pentru transportul rutier international de marfuri va rugam faceti click aici.
 
Sus
 
 
4. AUTORIZATII
 
Ce este carnetul de drum?
 
Carnetul de drum este parte integranta a autorizatiei CEMT si contine, în ordine cronologica, informatii despre operatiunile de transport efectuate sub autorizatia CEMT corespunzatoare.

Mai multe detalii despre utilizarea carnetului de drum puteti gasi pe: http://www.arr.ro/
 
Sus
 
 
4. AUTORIZATII
 
Ce conditii trebuiesc indeplinite pentru obtinerea autorizatiei CEMT?
 
Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii de transport in vederea obtinerii autorizatiei CEMT sunt:

a) sa fie licentiati pentru activitatea de transport rutier de marfa.
b) sa detina, in proprietate sau cu contract de leasing, vehicule cu masa totala maxima autorizata mai mare de 12 tone, care indeplinesc normele tehnice si de siguranta activa / pasiva pentru categoria de clasificare ARR
c) sa nu fi fost sanctionati in anul 2006 pentru incalcarea prevederilor, referitoare la utilizarea incorecta a autorizatiilor CEMT.
d) sa nu fi fost sanctionati în anul 2006 pentru utilizarea autorizatiilor CEMT false.
e) nu au avut mai mult de 5 abateri (pentru operatorii de transport care nu au detinut autorizatii CEMT în cursul anului 2006).
f) nu au avut mai mult de 3 abateri / autorizatie CEMT repartizata, pentru operatorii de transport care au primit autorizatii CEMT în cursul anului 2006, privind respectarea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale
conducatorilor vehiculelor, pe teritoriul statelor CEMT, în anul 2006 (pana la 30.09.2006).
g) au utilizat eficient autorizatiile CEMT în cursul anului 2006 (minim 4 curse cu incarcatura /luna de utilizare sau
- minim 6.000 km/luna de utilizare, cu incarcatura, in afara Romaniei).

Ce contin dosarele de solicitare?

a) tabelul centralizator, conform modelului prevazut în anexa nr.9 (www.arr.ro)
b) declaratia pe propria raspundere
c) optiunea operatorului de transport privitoare la numarul autorizatiilor CEMT

Mai multe detalii si informatii puteti gasi pe: http://www.arr.ro/
 
Sus
 
 
4. AUTORIZATII
 
Unde avem nevoie de autorizatii?
 
    Transportatorii Romani nu mai au nevoie de autorizatii pentru 26 de tari europene, ca urmare a aderarii Romaniei la blocul European.
    Astfel, tarile cu acces fara autorizatii, sunt: Anglia, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.
    In tarile enumerate mai sus transportul se face doar pe baza Licentei comunitare.

    Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei (IGCTI) va continua sa elibereze autorizatii de transport pentru:  Serbia, Muntenegru, Croatia, Ucraina, Norvegia, Turcia, Maroc, Kazahstan, Rusia si Albania. Sistemul de alocare electronica a autorizatiilor de transport va functiona in continuare dupa aceleasi principii pentru destinatiile din tarile care nu fac parte din spatiul UE.

 
Sus
 
 
4. AUTORIZATII
 
Ce este si cum se obtine Licenta Comunitara?
 
    Licenta comunitara reprezinta dreptul operatorilor de transport din orice stat membru al UE, detinatori ai aceste licente comunitare, sa transporte marfuri intre puncte aflate oriunde pe teritoriul Uniunii.
    Odata cu aderarea la Uniunea Europeana, transportatorii romani nu mai au nevoie de autorizatii, transportul realizandu-se in interiorul UE pe baza unei licente comunitare.

Cum se obtine licenta comunitara?

    Pentru eliberarea licentei comunitare se percepe o taxa de 10 lei, iar pentru fiecare copie conforma inca 10 lei.  Aveti nevoie de contul (trezoreriei) agentiei  ARR din judetul dumneavoastra.
    Licenta comunitara se emite pe numele transportatorului si nu este transmisibila tertilor.
    Autoritatile competente ale statului membru de resedinta inmaneaza titularului originalul licentei comunitare, care este pastrat de transportator precum si numarul copiilor legalizate (copii conforme) corespunzatoare numarului de vehicule utilizate.
    Copia legalizata (conforma) trebuie sa se afle in vehicul si trebuie prezentata la cerere oricarui agent de control.
    Licenta comunitara se acorda pentru o perioada de cinci ani, dupa care poate fi reinnoita.


 
Sus
 
 
4. AUTORIZATII
 
Cum se elibereaza autorizatiile de transport?
 
Eliberarea autorizatiilor de transport rutier international de marfa se face in temeiul unei cereri în format electronic a operatorului de transport (la autorizatiiauto.ro">www.autorizatiiauto.ro).

Etapele ce trebuiesc parcurse sunt:
a) inregistrarea în SIAE;
b) eliberarea certificatului digital;
c) vizualizarea autorizatiilor disponibile;
d) efectuarea rezervarii de traseu;
e) depunerea cererii de eliberare a autorizatiei;
f) atribuirea electronica a autorizatiei;
g) eliberarea autorizatiei.

Pentru mai multe informatii vezi: HOTARARE nr. 1173 din 2 octombrie 2003 privind atribuirea electronica si distribuirea autorizatiilor de transport rutier international de marfa.
 
Sus
 
 
4. AUTORIZATII
 
Cum pot sa obtin autorizatie pentru transport deseuri?
 

autorizatiile pentru transportul deseurilor se pot obtine de la:
Ministerul Mediului -Departamentul Mediului-Directia strategii, legislatie, economia mediului si dezvoltare durabila

sursa: untrr
 
Sus
 
 
14. TAXE DE ACCES
 
Care sunt taxele locale in principalele localitati din Romania?
 

Aceste taxe se refera la zonele de restrictie care sunt semnalizate cu indicatoare.
Pentru obtinerea autorizatiei de circulatie in aceste zone restrictionate se va depune o cerere tipizata la sediile primariilor locale (numarul masinii, tonajul, traseul).

ARAD
Tarifele pentru obtinerea autorizatiei de acces, in functie de zona si de masa maxima autorizata a vehiculului:

Masa maxima
    admisa
          

               Zona       A
         B
 
Pana la 3,5 to

Fara plata

  Fara plata


3,51 – 7,5 to Nu au acces   200 lei/luna


    50 lei/zi
Peste 7,50 to                    Nu au acces      Nu au acces         
                                                                                           

Pentru mai multe informatii in ceea ce priveste taxa in zonele restrictionate in Municipiul Arad faceti click aici.BACAU

Taxa de eliberare a permisului de libera trecere pentru autovehicule este de
- 2 lei/tona/zi
Valoarea taxei este reglementata prin Hotararea Consiliului Local Nr. 274/28.12.2015, la Anexa nr.6.
Procedura de eliberare a permiselor de libera trecere este stabilita prin
Hotararea Consiliului Local Nr. 362/2007.

BAIA MARE
ZONA A:


Masa totala maxima autorizata Lei/zi Lei/luna Lei/an
Intre 4,5 si 7,5 tone inclusiv 30 350 3200
Intre 7,5 tone si 16 tone inclusiv 50
600 5400
Intre 16 tone si 40 tone inclusiv 120
1200 11000
Mai mare de 40 tone 150 1800 16000
ZONA B:


Masa totala maxima autorizata Lei/zi Lei/luna Lei/an
Intre 7,5 si 16 tone inclusiv 40
450 4300
Intre 16 tone si 40 tone inclusiv 80 900 8500
Mai mare de 40 tone 120 1200 12000

Pentru mai multe informatii in ceea ce priveste taxa in zonele interzise in Municipiul Baia Mare faceti
click aici.
 

BISTRITA

Taxa pentru autorizarea circulatiei mijloacelor de transport marfa, materiale si autoutilaje pe raza municipiului Bistrita sunt:

Nr. crt. Perioada si programul Valoarea taxei - zona A şi B
1 ANUAL
Program de noapte
Intre 2,5- 3,5 tone 150,00 lei
2 Intre 3501 si 12000 kg 400,00 lei
3 Peste 12000 kg 1.000,00 lei
4 ANUAL
Program de zi
Pana la 3,5 tone 200,00 lei
5 Intre 3501 si 12000 kg 600,00 lei
6 Peste 12000 kg 1.500,00 lei
7 LUNAR
Program de noapte
Intre 2,5- 3,5 tone 50,00 lei
8 Intre 3501 si 12000 kg 100,00 lei
9 Peste 12000 kg 300,00 lei
10 LUNAR
Program de zi
Intre 2,5- 3,5 tone 75,00 lei
11 Intre 3501 si 12000 kg 200,00 lei
12 Peste 12000 kg 600,00 lei
13 Pe zi (24 h) Peste 2,5 tone 50,00 lei

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de trafic greu este stabilita prin Hotararea Consiliului Local Nr. 61/26.06.2014 prin Anexa nr.1

Model autorizatie de libera trecere cu valabilitate o zi -
click aici.


BRASOV
In Municipiul Brasov se stabilesc urmatoarele tarife de utilizare a drumurilor publice pentru accesul pe strazi cu anumite restrictii de circulatie:

PERIOADA SI PROGRAMUL MASA MAX. AUTORIZATA VALOARE TARIF
ANUAL Sub 3,5 tone 1.800 lei
Program de noapte Peste 3,5 tone 3.600 lei
ANUAL Sub 3,5 tone 2.700 lei
Program de zi Peste 3,5 tone 5.400 lei
LUNAR Sub 3,5 tone 240 lei
Program de noapte Peste 3,5 tone 450 lei
LUNAR Sub 3,5 tone 360 lei
Program de zi Peste 3,5 tone 680 lei
ZILNICE Sub 3,5 tone 15 lei
Peste 3,5 tone 30 lei

Regulamentul (Anexa 3 la HCL nr. 243 / 2005 republicata conform HCL nr. 38 / 2008) pentru eliberarea si folosirea permiselor de libera trecere (L.T.), pentru circulatia pe strazile din Municipiul Brasov poate fi vizualizat daca faceti
click aici.

Hotararea Nr. 366 din data de 23 iulie 2015 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 243/2005, prin care s-a aprobat Regulamentul privind eliberarea si folosirea permiselor de Libera Trecere pentru circulatia pe strazile din Municipiul Braşov poate -
click aici.

BUZAU

Taxa pentru autorizarea circulatiei mijloacelor de transport marfa, materiale si autoutilaje pe raza municipiului Buzau sunt:

pentru autovehiculele cu o masă totală maximă autorizată cuprinsă între 7,5 şi 12,0 tone 50 lei/zi
250 lei/lună
2.250 lei/an
pentru autovehiculele cu o masă totală maximă
autorizată cuprinsă între 12,1 şi 16,0 tone
80 lei/zi
400 lei/lună
3.600 lei/an
pentru autovehiculele cu o masă totală maximă
autorizată cuprinsă între 16,1 tone şi 40 tone,
precum şi pentru autovehiculele care transportă
mărfuri şi produse periculoase
100 lei/zi
500 lei/lună
4.500 lei/an
pentru autovehiculele cu gabarit depăşit, precum şi pentru autovehicule care transportă mărfuri şi produse periculoase cu o masă totală maximă autorizată peste 40 tone 150 lei/zi
800 lei/lună
7.200 lei/an
pentru autocare, autobuze şi microbuze, cu excepţia celor pentru care s-a emis autorizaţie de traseu pentru transport regulat de persoane 116 lei/zi
3.400 lei/lună


Taxa este stabilitata prin HCL Nr. 175 din 26.11.2015, Anexa nr.10.

CARANSEBES
Autorizatia de libera trecere pentru autovehiculele si utilajele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone este stabilita prin Hotararea Consiliului Local Nr. 133/20.05.2013, la Anexa nr.1.
Taxa pentru autovehiculele destinate transportului de marfuri este stabilita in functie de masa totala maxima autorizata, dupa cum urmeaza:
   Masa totala maxima autorizata                       Lei/zi                                         Lei/luna                                  Lei/an
1. intre 3,5 - 5 tone                                              10                                                50                                       200
2. intre 5 - 10 tone inclusiv                                  20                                                75                                       300
3. intre 10 - 20 tone inclusiv                                50                                               500                                     2000
4. intre 20 - 42 tone inclusiv                              100                                              1000                                    5000
5. transport agabaritic        1000/transport agabaritic/autovehicul       
3000/transport agabaritic/autovehicul                            Fondul autorizatiei                                         ROSU                                             PORTOCALIU                      VERDE                                          


CLUJ NAPOCA
Art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 507 din 14 decembrie 2012 interzice accesul vehiculelor cu masa total maxima autorizata de peste 7,5 tone pe strazile de pe raza municipiului Cluj-Napoca, cu exceptia celor care detin autorizatii de liber acces emise de Municipiul Cluj-Napoca.

La eliberarea autorizatiilor de liber acces se percep urmatoarele taxe:

1.  Zona 0 -  noapte (intre orele 21,00 -  07,00):

Pentru aprovizionare si transport marfuri, produse, inclusiv materiale de constructii:

- intre 2,5 to -   3,49 to     8 RON/zi      80 RON/luna     400 RON/an

- intre 3,5 to -   7,49 to   10 RON/zi    100 RON/luna     500 RON/an

- intre 7,5 to - 11,99 to   13 RON/zi    130 RON/luna     650 RON/an

- intre  12 to - 15,99 to   15 RON/zi    150 RON/luna     750 RON/an

- intre  16 to - 21,99 to   18 RON/zi    180 RON/luna     900 RON/an

- intre  22 to - 29,99 to   20 RON/zi    200 RON/luna   1000 RON/an

- intre  30 to - 34,99 to   23 RON/zi    230 RON/luna   1150 RON/an

- peste 35 to                   25 RON/zi    250 RON/luna 


2.   Zona 0 - zi (intre orele 07,00 -  21,00):

Pentru aprovizionare si transport marfuri, produse, inclusiv materiale de constructii:

- intre 2,5 to -   3,49 to   16 RON/zi    160 RON/luna     800 RON/an

- intre 3,5 to -   7,49 to   20 RON/zi    200 RON/luna   1000 RON/an

- intre 7,5 to - 11,99 to   26 RON/zi    260 RON/luna   1300 RON/an

- intre  12 to - 15,99 to   30 RON/zi    300 RON/luna   1500 RON/an

- intre  16 to - 21,99 to   36 RON/zi    360 RON/luna   1800 RON/an

- intre  22 to - 29,99 to   40 RON/zi    400 RON/luna   2000 RON/an

- intre  30 to - 34,99 to   46 RON/zi    460 RON/luna   2300 RON/an

- peste 35 to                   50 RON/zi    500 RON/luna 


3.  Pentru celelalte zone ale municipiului (fara zona 0) - noapte (21,00 - 07,00)

Pentru aprovizionare si transport marfuri, produse, inclusiv materiale de constructii:

- intre 7,5 to - 15,99 to     7 RON/zi      70 RON/luna     350 RON/an

- intre  16 to - 21,99 to     9 RON/zi      90 RON/luna     500 RON/an

- intre  22 to - 29,99 to   11 RON/zi    110 RON/luna     550 RON/an

- intre  30 to - 34,99 to   12 RON/zi    120 RON/luna     600 RON/an

- peste 35 to                   14 RON/zi    140 RON/luna 


4. Pentru celelalte zone ale municipiului (fara zona 0) - zi (07,00 - 21,00)

Pentru aprovizionare si transport marfuri, produse, inclusiv materiale de constructii:

- intre 7,5 to - 15,99 to   14 RON/zi    140 RON/luna     700 RON/an

- intre  16 to - 21,99 to   18 RON/zi    180 RON/luna   1000 RON/an

- intre  22 to - 29,99 to   22 RON/zi    220 RON/luna   1100 RON/an

- intre  30 to - 34,99 to   24 RON/zi    240 RON/luna   1200 RON/an

- peste 35 to                   28 RON/zi    280 RON/luna 


Taxele, si strazile din zonele de mai sus sunt stabilite in Hotararea Consiliului Local Nr. 484/20.12.2011.


Pentru autorizatie de liber acces - click aici.

Harta zona acces in Cluj-Napoca - click aici.


CONSTANTA
Taxa se stabileste in functie de masa totala maxima autorizata pentru toate autotractorele, autotrenurile, inclusiv ansamblelor formate din acestea cu semiremorci sau remorci, autovehiculele destinate transportului de marfa si in functie de capacitatea autovehiculului, astfel:
   Masa totala maxima autorizata                         Lei/zi     Lei/luna        Lei/an
1. pana la 2,5 tone inclusiv                                    4            85            720
2. intre 2,5 - 3,5 tone inclusiv                                6          125           1.080
3. intre 3,5 - 5 tone inclusiv                                   9          190           1.620

4. intre 5 - 10 tone inclusiv                                   15         315           2.700
5. intre 10 - 20 tone inclusiv                                 25         525           4.500
6. peste 20 tone (inclusiv captractor autotrenuri)    35         735           6.300

Taxa este stabilitata prin
 Hotararea Consiliului Judetean Constanta Nr. 252 din 17.08.2012

Cerere pentru eliberarea autorizatiei de circulatie pe drumuri judetene -
click aici.

Institutii publice care elibereaza autorizatii de circulatie pe drumurile judetene -
click aici.
Societati comerciale care elibereaza autorizatii de circulatie pe drumurile judetene -
click aici.


Conform Hotararii Consiliului Judetean Constanta Nr. 354 din 03.10.2013 pe tronsonul de drum: DJ391-Cobatin-Ciobanita-Osmancea-Mereni-Topraisar-Intersectia DN38 se suspenda taxa de utilizare pentru autovehiculele cu MTMA mai mare de 3,5 t pâna la data de 01 iunie 2014.


GIURGIU
Taxele speciale de utilizare a drumurilor judetene pentru anul 2010, precum si modelele Cererii pentru eliberarea autorizatiei de circulatie pe drumurile judetene sunt stabilite prin Hotararea Consiliului Judetean Nr. 244 din 17.11.2009 astfel:

MTMA                                              Lei / Zi           Lei / Luna         Lei / An
1. Intre 16-20 to inclusiv                      40                    750                8500
2. Peste 20 to (inclusiv cap tractor       50                    900              10000
                       autotrenuri)

Pentru Municipiul Giurgiu
-de la 7.5 t la 15 t    - 375 lei/luna sau 25 lei/zi
-peste 15 t               - 450 lei/luna sau 30 lei/zi
Nr. de telefon la care va puteti adresa pentru informatii referitor la obtinerea autorizatiei de drum pentru Municipiul Giurgiu este 0246-214-204 , 0246-217-416 (centrala) - serviciu strazi sau 0730 505 503 - dl. Rosu.


HUNEDOARA
Taxa pentru obtinerea avizului de acces auto in zonele cu restrictii de tonaj se stabileste dupa cum urmeaza:
- pentru autovehicule cu capacitatea intre 3.5 si 7.5 tone = 15 lei/zi = 100 lei/luna = 500 lei/an
- pentru autovehicule cu capacitatea intre 7.5 si 16 tone = 50 lei/zi
= 500 lei/luna = 1000 lei/an
- pentru autovehicule cu capacitatea intre 16 tone si 26 tone = 80 lei/zi = 800 lei/luna = 2500 lei/an
- pentru autovehicule cu capacitatea intre 26 tone si 40 tone = 100 lei/zi = 1000 lei/luna = 5000 lei/an
Taxa este stabilita prin Hotararea Consiliului Local Nr. 201/2013.

Pentru autorizatie de liber acces - autorizatii-tonaj.primariahd.ro/">click aici.


IASI
1. Taxa acces autovehicule pe strazile unde circulatia este interzisa in ambele sensuri (greutate cuprinsa intre 1,5 t si 2,5): 280 RON
2. Taxa acces autovehicule cu greutate mai mare de 2,4 t care circula in interiorul perimetrului format de centura de tranzitare a municipiliului: 550 RON
3. Taxa transport agabaritic: 1.105 RON
4. Taxa aviz comisie municipala de circulatie si/sau dasfasurarea activitatilor comerciale: 110 RON

Taxele de acces in zonele cu restrictii de tonaj sunt stabilite prin Hotararea Consiliului Local nr. 355/10.11.2015, la Anexa 8.2MIERCUREA CIUC
Aviz de libera trecere pentru autovehiculele de transport marfa cu masa maxima autorizata:

 • intre 3.51-7.50 tone pentru zona centrala

                     600 lei/auto/luna

                    50 lei/auto/zi

 • intre 7.51- 12.50 tone in afara zonei centrale

                            300 lei/autoluna

                              25 lei/auto/zi

 • intre 12.51- 16.00 tone in afara zonei centrale

                            500 lei/auto/luna

                              40 lei/auto/zi
Pentru informatii suplimentare referitor la accesul de intrare al camioanelor, in Municipiul Miercurea Ciuc, puteti vizualiza  Hotararea Consiliul Local nr. 214/2015, prin  Anexa nr.12.ORADEA
Regulamentul de eliberare a autorizatiilor de transport greu este prevazut prin Hotararea Consiliul Local nr. 952/2013, Anexa nr. 13 - pag.49.

Prin Hotararea Consiliul Local nr. 362/26.05.2010, este stabilit modalitatile de organizare si desfasurare a circulatiei autovehiculelor din categoria transport greu in municipiului Oradea.

Mijloacele de transport greu vor avea acces in municipiul Oradea, fara a obtine autorizatie de transport greu pe anumite sectoare de strazi, prevazute prin Anexa la Hotararea Consiliului Local nr.362/2010.

autorizatiile ce se emit, sunt:
      - pentru o zi - 50 lei
                         - se elibereaza la statiile de carburanti situate la intrarile in municipiului Oradea;
      - pentru o luna calendaristica - 400 lei

                                                - se elibereaza la sediul Primariei Municipiului Oradea, la camera nr.14;
      - pentru un an calendaristic - 2000 lei

                                              - se elibereaza la sediul Primariei Municipiului Oradea, la camera nr.14.

Agentii economici cu sediul in alte localitati pot cumpara aceste autorizatii de la statiile de distribuire a carburantilor de la intrarile din oras:
       - statiile ROMPETROL pentru intrarile dinspre Satu Mare, Arad, Santandrei
       - statiile LUKOIL pentru intrarile dinspre Cluj, Deva, Bors


Pentru a vizualiza Regulamentul de organizare a transprtului greu pe raza municipiului Oradea va rugam dati click aici.


Autorizatia pentru accesul in zonele cu restrictie de tonaj se poate achita si online - autorizatii/adaugare">click aici.


PITESTI
Pentru eliberarea certificatului de producator taxa este de 80 lei.

Pentru eliberarea acordului de circulatie  in functie de tonaj se percep urmatoarele taxe:
a) Intre 3.5 tone si 7.5 tone inclusiv: 200 lei / an calendaristic
b) Intre 7.5 tone si 16 tone inclusiv: 300 lei / an calendaristic
c) Intre 16 tone si 30 tone inclusiv: 400 lei / an calendaristic
d) Mai mare de 30 tone: 500 lei / an calendaristic
e) Pentru acordul de circulatie global: 10.000 lei / an calendaristic
f) Pentru acordul de circulatie global special: 20.000 lei / an calendaristic

Pentru eliberarea acordului de circulatie pe perioada fractionate se percep urmatoarele taxe:
a) Intre 3.5 tone ai 7.5 tone inclusiv:                    
                               150 lei / 6 luni
                               100 lei / 3 luni
                               50 lei / luna
                               20 lei / zi
b) Intre 7.5 tone ai 16 tone inclusiv:         
                               200 lei / 6 luni
                               150 lei / 3 luni
                               80 lei / luna
                               30 lei /zi
c) Intre 16 tone ai 30 tone inclusiv:
                               250 lei / 6 luni
                               150 lei / 3 luni
                               100 lei / luna
                               50 lei/ zi
d) Mai mare de 30 tone:
                               300 lei / 6 luni
                               200 lei / 3 luni
                               130 lei / luna
                               80 lei / zi
e) Pentru acord global:
                               5000 lei / 6 luni
                               4000 lei / 3 luni
                               3000 lei / luna
                               500 lei / zi
f) Pentru acord global special:
                               10.000 lei / 6 luni
                               8000 lei / 3 luni
                               6000 lei / luna
                               1000 lei / zi

Pentru circulatia autovehiculelor/utilajelor/remorcilor/semiremorcilor pe arterele unde au fost instituite restrictii de tonaj din zona centrala, se percepe o taxa unica de 60 lei/zi.
Taxa pentru inregistrarea vehiculelor care sunt supuse inmatriculalarii  este de 60 lei/vehicul.
Taxele sunt stabilite prin Hotararea Consiliului Local Nr. 381/29.10.2015, Anexa nr. 9 PLOIESTI


In Ploiesti este interzisa circulatia autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare 3,5 tone in Zona A, potrivit Anexei nr. 1 la HCL nr.131/2011.


Circulatia autovehiculelor cu masa maxima autorizata cuprinsa intre 3,5 tone - 7,5 tone se poate face in Zona B si pe strazile nominalizate in Anexa nr.2 pe toata durata zilei, fara a fi necesara detinerea atuorizatie de acces.


Circulatia in intervalul orar 06:00-22:00 pe alte strazi decat cele nominalizate, este permis numai in baza unei atorizatii de acces, obtinuta in prealabil.


In intervalul orar 06:00-22:00, circulatia in municipiul Ploiesti a autovehiculelor cu masa maxima autorizata de peste 7,5 tone este permisa numai in baza unei autorizatii de acces, obtinuta in prealabil.


autorizatii de acces in municipiul Ploiesti pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata de peste 3,5 tone se vor elibera astfel:

- autorizatii cu valabilitate de o zi - se elibereaza la toate punctele de vanzare autorizate de Primaria municipiului Ploiesti;

- autorizatii cu valabilitate mai mare de o zi - se elibereaza de catre compartimentul Autorizare transport public local din cadrul Directiei Tehnic Investitii.


Tarif eliberare autorizatie (lei) Autorizatie pe o zi Autorizatie pe 15 zile Autorizatie pe 30 zile Autorizatie pe 60 zile Autorizatie pe 90 zile Autorizatie pe un an
Autovehicule transport marfa cu MMA 3,5 si 7,5 tone 500 5.000 10.000 15.000 40.000 80.000
Autovehicule transport marfa cu MMA peste 7,5 tone 1.000 10.000 20.000 30.000 80.000 160.000
        Observatii: 1. Autorizatia se elibereaza doar pentru accesul in municipiu intre orele 06:00-22:00. Intre orele 22:00-06:00 accesul este gratuit.

2. Indiferent de intervalul orar, tranzitarea centrului municipiului (Zona A) este interzisa.

3. Stationarea si gararea pe spatiul public a autovehiculelor cu MMA peste 7,5 tone este interzisa.
Taxele de acces in zonele cu restrictii de tonaj sunt stabilite prin Hotararea Consiliului Local Nr. 131/2011


Hotararea nr. 445/2011 privind modificarea HCL nr. 131/2011 care reglementeaza circulatia in municipiul Ploiesti a autovehiculelor cu MMA de peste 3,5 tone poate fi vizualizata daca faceti click aici.


RESITA
- Pentru vehiculele cu MTMA pana in 7 to nu exista o taxa de acces in oras; se elibereaza un acord scris gratuit pe baza Cererii pentru eliberarea unui acord de circulatie.

- Pentru toate vehiculele care depasesc MTMA  de 7 tone, se percepe o taxa de 27.5 lei/luna/autovehicul (luna calendaristica) conform Hotararii Consiliului Local Nr. 339/15.12.2015, Anexa nr.3.

Cererea pentru eliberarea unei autorizatii de circulatie pentru autovehicule cu sarcina de peste 7 tone pe raza municipiului Resita o gasiti, daca faceti click aici.

Achitarea taxei pentru eliberarea autorizatiei se poate face la sediul Primariei Resita (Tel/Fax: 0255 210 258) sau prin OP in contul RO10TREZ18121160203XXXXX.
Transmiterea documentelor necesare eliberarii unei astfel de autorizatii (cerere, chitanta sau OP, copie talon masina)se poate face si pe e-mail: transp@primariaresita.ro

SATU MARE

Conform Hotararii Consiuliului Local Nr. 76/30.04.2015, prin Anexa nr.1 pe raza municipiului Satu Mare este interzisa circulatia autovehiculelor destinate transportului de marfuri si materiale precum si utilajelor autopropulsate utilizate in constructii care a MTMA mai mare de 3,5 tone. Accesul in zonele cu restrictii se poate realiza doar in baza unei autorizatii de acces pentru traficul greu.


Mijloacele de transport care au MTMA mai mare de 3,5 tone vor avea acces fara a obtine autorizatie de acces pentru trafic greu pe sectoarele de strazi = "Traseul de grafic greu", acestea fiind stabilite prin HCL Nr.76/30.04.2015 Anexa nr. 1, Art.6.


autorizatiile de acces pentru traficul greu au valabilitate de:

- 24 ore

- 0 luna

- 6 luni

- un an


autorizatiile de acces pentru traficul greu pentru 24 ore se elibereaza la statiile carburanti, situate la intrarile in municipiul Satu Mare.

Tarifele practicate la statiile de carburanti pentru eliberarea autorizatiilor de acces, cu valabilitate de 24 de ore, sunt:

- autovehicule transport marfa cu MTMA intre 3,5 - 7,5 tone inclusiv: 20 lei

- autovehicule transport marfa cu MTMA intre 7,51 - 16 tone inclusiv: 30 lei

- autovehicule transport marfa cu MTMA intre 16,1 - 26 tone inclusiv: 40 lei

- autovehicule transport marfa cu MTMA intre 26,1 - 40 tone inclusiv: 50 lei

- autovehicule transport marfa cu MTMA mai mare de 40 tone: 100 lei


SIBIU


Acte necesare pentru obtinerea autorizatiilor de circulatie (de la Biroul de Autorizare si Verificare a Transporturilor Rutiere (A.V.T.R.):
- cerere tip completata cu datele fiecarei configuratii de transport ( auto + remorca / semiremorca), semnata si stampilata; (Anexa 2)
-cartile de identitate ale configuratiei de transport (auto + remorca / semiremorca ) - originale si copii;
-certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului - original si copie (pentru persoanele juridice);
-certificatul de cod fiscal - original si copie (pentru persoanele juridice).
-cartea de identitate (buletinul de identitate) al detinatorului autovehiculului- original si copie (pentru persoanele fizice)


Lista tarifelor pentru autorizarea autovehiculelor inmatriculate ce apartin persoanelor juridice sau fizice prevazute la art.1 (care include T.V.A.):


  PERSOANE JURIDICE PERSOANE FIZICE
pentru alte trasee pentru acces la sediu pentru alte trasee pentru acces la domiciliu
PERIOADA MASA (tone) 1 ZI 1 LUNA 3 LUNI 6  LUNI 12 LUNI 1 ZI 1 LUNA 3  LUNI 6  LUNI 12  LUNI
2-7,5 tone 20 100 200 150 200 10 50 100 50 75
7,5 – 22 tone 30 150 300
- - 15 75 150 - -
Peste 22 tone 40 200 400 - - 20 100 200 - -


Cererea pentru eliberarea unei autorizatii de circulatie pe raza municipiului Sibiu o gasiti, daca faceti click aici.


Hotararea Nr. 84/2003 privind instituirea unor norme pentru accesul si circulatia pe reteaua stradala a Municipiului Sibiu si stabilirea unor tarife poate vi vizualizata daca faceti click aici.SFANTU GHEORGHE

Circulatia autovehiculelor pe teritoriul Municipiului Sfantu Gheorghe de peste 3,5 tone este permisa fara stationare voluntara numai pe următoarele trasee:
    - Str. Lt. Pais David – Str. Constructorilor – Str. 1 Decembrie 1918 (de la intersectia cu Str. Lt. Pais David pana la Str. Lunca Oltului) - Str. Lunca Oltului – Str. Ciucului (de la intersectia cu Str. Lunca Oltului pana la iesirea din oras).   
    - Str. Lacramioarei (de la sensul giratoriu cu Str. Lunca Oltului) – Nicolae Iorga (de la intersectia cu Str. Lacramioarei pana la B-dul G-ral Grigore Balan) - B-dul G-ral Grigore Balan (pana la intersectia cu Str. Fabricii) – Str. Fabricii – Str. Kos Karoly (de la intersectia cu Str. Fabricii pana la intersectia cu Str. Jozsef Attila) – Str. Tigaretei – Str. Jozsef Attila – Str. Jokai Mor.


    (2) Circulatia autovehiculelor mentionate la art. 1 pe alte trasee decat cele stabilite la art. 2 alin. (1) este permisa numai in baza unei autorizatii speciale emisa de catre Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe.


    (3) Taxa perceputa pentru obtinerea autorizatiei este de 400 RON/luna sau 40 RON/zi.


autorizatiile sunt valabile insotite de catre certificatul de inmatriculare a autovehiculului.


Pentru informatii referitor la accesul de intrare al camioanelor, in Municipiul Sf. Gheorghe, puteti vizualiza Hotararea Consiliului Local Nr.115/2008.


TG.JIU


Cuantumul taxelor pentru libera trecere este prevazuta prin Hotararea Consiliului Local Nr. 436/20.11.2011, Art.8. Alineat.10:
 a) LT-pentru auto cu masa maxima autorizata pana la 10 tone = 200 lei/luna.
 b) LT-pentru auto cu masa maxima autorizata peste la 10 tone = 300 lei/luna.
 a) LT-pentru auto cu masa maxima autorizata pana la 10 tone = 1000 lei/an.
 b) LT-pentru auto cu masa maxima autorizata peste la 10 tone = 1500 lei/an.
 e) LT-pentru o zi = 50 lei (modificat prin
Hotararea Consiliului Local Nr. 221/25.05.2015, Art.1)
 f)  LT-pentru o saptamana = 100 lei.
 g) Taxa eliberare duplicat =10 lei.

 Restul prevederilor Hotararea Consiliului Local Nr. 212/30.05.2011, raman neschimbate.TG. MURES
Taxa pentru autorizatia de libera trecere si oprire pentru mijloacele de transport in zonele cu restrictie de circulatie sunt stabilite prin Hotararea Consiliului Local Nr. 326/17.12.2015 - Anexa Nr. 2

- sarcina <= 20 t = 36 lei/zi/vehicul
- sarcina > 20 t = 60 lei/zi/vehicul

- autovehicule sau ansambluri de vehicule agabaritice = 1200 lei/zi/vehicul


Autorizatie libera trecere pentru vehicule care circula pe strazile cu restrictie de tonaj - click aici.TIMISOARA

Hotararea Consiliului Local Nr. 638/16.12.2013, Art.1 prevede ca incepand cu anul 2014 vehiculele sau ansamblul de vehicule de transport marfa cu MTMA mai mare de 7,5 tone, care tranziteaza Municipiul Timisoara pe urmatorul traseu: Str. Gheorghe Adam (de la intersectie cu Calea Dorobantilor) - Str. Avram Imbroane - Str. Aristide Demetriade - Str. Divizia 9 Cavalerie - Str. Amurgului si retur, vor plati o taxa de tranzit in valoare de 200 lei/tranzitare.

Ruta ocolitoare pe acest tronson este urmatoarea: Calea Dorobantilor (de la intersectia cu str. Ghe. Adam) - DN 6 km 550+060 - centura de nord - Calea Aradului (pâna la intersectie cu str. Amurgului) si retur.

In anul 2016 taxa de tranzit s-a aprobat prin Anexa Nr.4a la HCLMT Nr. 405/16.10.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2016.

Taxa de tranzit se achita online, accesand site-ul www.dfmt.ro, precum si la casieria Directiei Fiscale.
Dovada achitarii taxei online se afla la conducatorul auto si trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele elemente:
1. Numarul de inmatriculare al vehiculului sau al ansamblului de vehicule;
2. Perioada pentru care a fost achitata taxa de tranzit.

Taxa de acces privind circulatia autovehiculelor destinate transportului de marfuri si a utilajelor cu MTMA mai mare de 5 tone in municipiul Timisoara este prevazuta prin Hotararea Consiliului Local Nr. 477/24.09.2013 prin Anexa Nr. 2

Se restrictioneaza accesul si circulatia autovehiculelor destinate transportului de marfuri si a utilajelor cu MTMA mai mare de 3,5 tone, in zona din municipiul Timisoara potrivit Anexa Nr. 1.
    -restrictionarea circulatiei autovehiculelor cu MTMA mai mare de 3.5 tone se face astfel:
         22:00-06:00 accesul si circulatia acestora sunt  permise numai pe baza de autorizatie.
         06:00-22:00 accesul si circulatia acestora sunt interzise.

Tariful perceput pentru obtinerea legitimatiei este de 600 lei.
Tarifele percepute pentru obtinerea abonamentelor lunare nominale sunt urmatoarele:
        3,5 t (exclusiv) - 5 t (inclusiv) - 1200 lei
        5 t (exclusiv) - 7,5 t (inclusiv) - 2000 lei
        7,5 t (exclusiv) - 12,5 t (inclusiv) - 4000 lei
        12,5 t (exclusiv) - 16 t (inclusiv) - 6000 lei
        16 t (exclusiv) - 22 t (inclusiv) - 8000 lei
        22 t (exclusiv) - 40 t (inclusiv) - 10000 lei
        Peste 40 t - 12000 lei
Se pot emite abonamente si  pentru mai multe luni, cu plata tarifului corespunzator pentru fiecare luna, cumulat. Pentru abonamentele emise pentru un an (12 luni), tariful cumulat se reduce cu 25%.

Taxele percepute pentru obtinerea autorizatiilor de circulatie pentru sectoarele de drum cu restrictie de tonaj de 5 tone sunt:
5 t (exclusiv) - 7,5 t (inclusiv) - 50 lei/zi
7,5 t (exclusiv) - 12,5 t (inclusiv) - 100 lei/zi
12,5 t (exclusiv) - 16 t (inclusiv) - 150 lei/zi
16 t (exclusiv) - 22 t (inclusiv) - 200 lei/zi
22 t (exclusiv) - 40 t (inclusiv) - 250 lei/zi
Peste 40 t - 300 lei/zi

Taxele percepute pentru obtinerea autorizatiilor de circulatie pentru sectoarele de drum cu restrictie de tonaj de 3,5 tone sunt:
3,5 t (exclusiv) - 5 t (inclusiv) - 60 lei/zi
5 t (exclusiv) - 7,5 t (inclusiv) - 100 lei/zi
7,5 t (exclusiv) - 12,5 t (inclusiv) - 200 lei/zi
12,5 t (exclusiv) - 16 t (inclusiv) - 300 lei/zi
16 t (exclusiv) - 22 t (inclusiv) - 400 lei/zi
22 t (exclusiv) - 40 t (inclusiv) - 500 lei/zi
Peste 40 t - 600 lei/zi

Neplata acestei taxe se amendeaza cu 2.500 lei.

Pentru a vizualiza harta cu restrictii de circulatie pe raza municipiului Timisoara, va rugam dati
click aici.


BUCURESTI

Taxa privind accesul autovehiculelor destinate transportului de marfuri si a utilajelor cu MTMA mai mare de 5 tone in municipiul Bucuresti este stabilita prin
HCGMB Nr. 218/10.12.2015, Anexa Nr. 1:

                                                                    Lei/Zi                   Lei/Luna
a) pentru accesul si circulatia in zona A
    - intre 5 - 7,5 tone inclusiv                            231                       2.000
    - intre 7,5 - 12,5 tone inclusiv                        452                       4.000
    - intre 12,5 - 16 tone inclusiv                         903                       8.000
    - intre 16 - 22 tone inclusiv                           1.355                     12.000
    - intre 22 - 40 tone inclusiv                           1.806                     16.000
    - mai mare de 40 de tone                              2.247                     20.000

b) pentru accesul si circulatia in zona B
    - intre 5 - 7,5 tone inclusiv                               63                         500
    - intre 7,5 - 12,5 tone inclusiv                         116                       1.000
    - intre 12,5 - 16 tone inclusiv                          179                       1.500
    - intre 16 - 22 tone inclusiv                             231                       2.000
    - intre 22 - 40 tone inclusiv                             284                       2.500
    - mai mare de 40 de tone                                347                       3.000

Zona A a municipiului Bucuresti in care se restrictioneaza accesul si circulatia celor cu MTMA mai mare de 5 tone:
Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Nerva Traian, Bd. O.Goga, Pasaj Marasesti, Bd. Marasesti, Str. Mitropolit Nifon, Bd. Libertatii, Calea 13 Septembrie, Sos. Pandurilor, Sos. Grozavesti, Sos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Piata Garii de Nord, Calea Grivitei, Sos. N. Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. I. Mihalache, Bd. Averescu, Bd. C-tin Prezan, Bd. Aviatorilor, Bd. Mircea Eliade, Str. P.I. Ceaikovski, Str. B. Văcărescu, Str. Tunari, Bd. Dacia.

Zona B
a municipiului Bucuresti in care se restrictioneaza accesul si circulatia celor cu MTMA mai mare de 7,5 tone:
Bd. Aerogarii, Str. Alex. Serbanescu, Str. B. Vacarescu, Str. Fabrica de Glucoza, Sos. Petricani, Str. Doamna Ghica, Sos. Colentina, Sos. Fundeni, Str. Morarilor, Bd. Basarabia, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Th. Pallady, Bd. Camil Ressu, Str. Fizicienilor, Bd. Energeticienilor, Calea Vitan, Sos. Vitan Barzesti, Str. Ion Iriceanu, Str. Turnu Magurele, Str. Luica, Sos. Giurgiului, Str. Alex. Anghel, Str. Zetarilor, Prelungirea Ferentari, Calea Ferentari, Str. M. Sebastian, Calea 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Str. Brasov, Sos. Virtutii, Calea Crangasi, Pasaj Grant, Calea Grivitei, Bd. Bucurestii Noi, Str. Jiului, Bd. Poligrafiei, Pasaj Jiului, Str. Baiculesti, Sos. Straulesti, Bd. Ion Ionescu de la Brad.

Accesele la zona B sunt:
• dinspre autostrada Bucuresti - Pitesti, prin Bd. Iuliu Maniu, str. Valea Cascadelor, str. Valea Oltului, str. Prelungirea
Ghencea;
• dinspre D.N. 6, prin sos. Alexandriei, sos. Antiaeriana.

Accesele la zonele de interes din interiorul zonelor restrictionate, sunt:
• la vama de pe Bd. Timisoara, pe Bd. Timisoara dinspre str. Valea Cascadelor sau str. Valea Oltului, pana la str. Romancierilor
si retur;
• la zona industriala cuprinsa intre Bd. Timisoara, Bd. Iuliu Maniu, bd. Vasile Milea, str. Lujerului, prin Bd. Timisoara,
Bd. Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu si retur;
• la zona industriala cuprinsa intre Drumul Sarii, str. M. Sebastian, Cal. Rahovei si str. Progresului, prin Calea 13 Septembrie,
str. M. Sebastian, str. Razoare, str. Progresului, sos. Panduri si retur prin Calea 13 Septembrie;
• la zona industriala cuprinsa intre Calea Rahovei, bd. G. Cosbuc, str. C-tin Istrati, str. Progresului, prin Calea Rahovei,
Bd. G. Cosbuc, str. C-tin Istrati, str. Progresului;
• la zona industriala de pe platforma "Rocar", prin str. Toporasi;
• la zona industriala cuprinsa intre str. Ziduri Mosi, bd. Ferdinand, bd. Garii Obor, str. Baicului, str. Paharnicu Turturea,
str. Heliade intre Vii, str. Doamna Ghica, prin str. Doamna Ghica, str. Heliade intre Vii, str. Paharnicu Turturea, str. Baicului.
Bd. Garii Obor, bd. Ferdinand, str. Ziduri Mosi si retur;
• la vama din bd. Expozitiei, prin bd. Bucurestii Noi, bd. Ion Mihalache, str. Clabucet, bd. Expozitiei, cu retur prin Putul lui Craciun;
• la zona industriala de pe Splaiul Unirii, dintre sos. Vitan Barzesti si sos. Mihai Bravu, pe Splaiul Unirii, pana la sos. Mihai
Bravu si retur.


Harta zonelor cu acces restrictionat din Bucuresti -
click aici

autorizatiile se elibereaza de catre Primaria Municipiului Bucuresti pe baza certificatului de inmatriculare (Sediu:
B-dul Regina Elisabeta Nr.47, Et. 2, camera 237; telefon: 021/305.55.00/1252 sau 021/305.55.55/1252
)

Modalitati de plata:
- mandat postal (pentru persoane fizice), sau ordin de plata (pentru persoane juridice)

Cont IBAN: RO79 TREZ 7002 1160 203 XXXXX
Beneficiar: Primaria Municipiului Bucuresti
Banca: DTCPMB
Cod fiscal: 4267117
Explicatie: Taxa conform HCGMB 134/2004

autorizatiile de acces se mai elibereaza in principalele benzinarii MOL localizate la intrarea in municipiul Bucuresti. Lista completa a acestora precum si adresele aferente pot fi consultate daca faceti
autorizatii-de-circulatie">click aici.
 
Sus
 
 
4. AUTORIZATII
 
Ce este cabotajul?
 
Cabotajul este o operatiune de transport rutier efectuata de catre un operator de transport intre cel putin doua
puncte de incarcare/descarcare aflate pe teritoriul unui alt stat; deplasarea fara incarcatura pe teritoriul aceluiasi stat strain, intre doua operatiuni consecutive de transport international nu este considerata cabotaj. De ex, pentru un camion inmatriculat in RO, o cursa cu incarcatura de tipul DE-DE se considera cabotaj, in schimb o cursa DE-FR sau DE-RO nu este cabotaj.
 
Sus
 
 
4. AUTORIZATII
 
Cum pot obtine o autorizatie in Ungaria ptr un transport agabaritic ?
 

Pentru efectuarea unui transport de marfa a carui greutate sau dimensiuni depasesc valorile maxim autorizate este necesara solicitarea unei autorizatii speciale de la:

Magyar Kozut Nonprofit Zrt. Utvonalengedelyezesi osztaly (Route license department)

Adresa: 1024 Budapest, Str. Fenyes Elek, Nr. 7-13

Program de lucru: 08:00-12:00

Tel.: +36-1-819-9000 Fax: +36-1-819-9540

Website: www.kozut.hu


Pentru obtinerea unei autorizatii de transport agabaritic pe teritoriul Ungariei este nevoie sa descarcati formularul de cerere de la adresa http://internet.kozut.hu/utvonalengedelyezes/Documents/13_2010_X5_NFM.xls. Formularul trebuie completat in limba maghiara si trimis la nr. de fax  +36-1-819-9540.

Confirmarea raspunsului in legatura cu aprobarea autorizatiei se cere telefonic la nr. de telefon  +36-1-819-9000. Aceste autorizatii se vor putea ridica de la punctele de trecere a frontierei care au fost indicate in formularul de cerere. Plata de 1000 FT (taxa de baza) pentru eliberarea autorizatiei se va face numai in moneda Forint in contul Magyar Kozut KHT, iar pentru surplusul de greutate plata se va face in punctul de trecere a frontierei dupa ce camionul va fi cantarit de catre autoritati.

autorizatiile pentru transporturile cu greutati depasite se elibereaza numai pentru un anumit traseu, in timp ce autorizatiile pentru transporturile cu volum depasit pot fi solicitate pentru anumite perioade de timp, indiferent de traseu (inclusiv un an).

 
Sus
 
 
 
Cum obtinem Licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier?
 

Pentru a desfasura activitate de intermediere in transporturi rutiere aveti nevoie de o Licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier. Aceasta este reglementata in Normele de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin ORDINUL Nr. 1892 din 17 octombrie 2006

Documente ce trebuie depuse pentru eliberarea licentei:

a) acte doveditoare asupra detinerii in proprietate sau cu alt titlu a spatiilor necesare pentru desfasurarea activitatii

  b) certificatul de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului, codul fiscal si statutul din care sa reiasa obiectul de activitate

  c) autorizatii de functionare specifice

d) decizia de numire a persoanei angajate de d-stra sa va reprezinte in relatia cu agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane (ARR)

e) polita de asigurare pentru raspundere civila pentru activitati conexe de minim 30.000 de Euro in cazul efectuarii transporturilor rutiere internationale sau 50 mil.lei (ROL) pentru transporturi rutiere nationale

f) recomandarea din partea unei organizatii profesionale aflata in evidenta Ministerului Lucrarilor publice, Transporturilor si Locuintei

g) taxa pentru prestatiile de servicii specifice realizate de ARR la eliberarea licentei de executie.

Aceste documente se prezinta la sediul agentiei teritoriale a ARR, in copie, stampilate si semnate de administratorul societatii, fiecare copie avand inscris in mod expres “Subsemnatul........., declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul in declaratii, ca prezentul act este conform cu originalul”

Licentele de executie se acorda de ARR pentru o perioada de 5 ani de la data eliberarii si sunt valabile numai daca sunt vizate anual de catre emitent, cu plata tarifelor aferente.Vizarea este conditionata de mentinerea valabilitatii documentelor care au stat la baza eliberarii acesteia.

Mentionam faptul ca aceste informatii dateaza din martie 2007

Va recomandam sa verificati eventualele modificari ulterioare la sediul ARR

 
Sus
 
 
2. RESTRICTII DE CIRCULATIE
 
Zonele cu acces restrictionat in principalele localitati din Romania
   
 Pentru a vizualiza restrictiile generale de circulatie, este nevoie sa aveti un Abonament Extra. Factura proforma poate fi descarcata din meniul CONTUL MEU/ Situatie Abonament 
   
 Pentru informatii suplimentare despre abonamente, va rugam sa dati click aici. 
   
 Pentru autentificare (logare), va rugam sa dati click aici. 
   
  
 
Sus
 
 
4. AUTORIZATII
 
autorizatii gabarit depasit Austria
 

Pentru vehiculele care depasesc masa totala sau dimensiunile maxim autorizate, trebuie solicitata o autorizatie speciala de la autoritatile provinciei unde vehiculul intra in Austria.

Gasiti mai jos datele de contact pentru obtinerea autorizatiei de la fiecare din cele 9 provincii ale Austriei:


Numerotare

PROVINCIA

CONTACT

1

Burgenland

Tel: (+43 2682) 643 04; Fax: (+43 2682) 672 59

2

Kärnten

Tel: (+43) 50 536-30701; Fax: (+43) 50 536-30740

3

Niederösterreich

Tel: (+43 2742) 9005-15840; Fax: (+43 2742) 9005- 15844

4

Oberösterreich

Tel: (+43 732) 7720/0; Fax: (+43 732) 7721-2933

5

Salzburg

Tel: (+43 662) 8042-5331, 5332; Fax: (+43 662) 8042-765313

6

Steiermark

Tel: (+43 316) 877-3422, 3425, 3430; Fax: (+43 316) 877 3427

7

Tirol

Tel: (+43 512) 508-2450, 2454; Fax: (+43 512) 508-2455

8

Vorarlberg

Tel: (+43 5574) 511-21219, 21221; Fax: (+43 5574) 511-21295

9

Wien

Tel: (+43 1) 811 14/92691, 92692; Fax: (+43 1) 811 14/999 2637


Harta administrativa a Austriei, cu numerotarea pe harta a acestor provincii o gasiti mai jos:

States of Austria

 
Sus
 
 
4. AUTORIZATII
 
autorizatii gabarit depasit Germania
 
autorizatii speciale pentru depasirea greutatii sau dimensiunilor maxim autorizate pot fi obtinute numai in cazuri particulare de la autoritatile de transport in punctele de trecere ale frontierei, daca incarcatura nu poate fi divizata din motive tehnice sau acest lucru ar genera costuri excesive si transportarea acesteia pe calea ferata sau pe apa, cel putin pentru cea mai mare parte a traseului ar fi imposibila sau ar genera costuri excesive.

In cazul in care, la un control, greutatea maxim autorizata este depasita cu mai mult de 1% si vehiculul nu detine o autorizatie speciala, transportatorul va fi amendat.

Pentru eventuale modificari aduse de catre autoritatile germane, va recomandam sa contactati Ministerul Federal de
Transport, Tel: +(49-228) 300 5330, sau Oficiului Federal pentru transportul de mărfuri, Tel: +(49-221) 57 760
 
Sus
 
 
2. RESTRICTII DE CIRCULATIE
 
Zonele cu acces restrictionat din Bucuresti
   
 Pentru a vizualiza restrictiile generale de circulatie, este nevoie sa aveti un Abonament Extra. Factura proforma poate fi descarcata din meniul CONTUL MEU/ Situatie Abonament 
   
 Pentru informatii suplimentare despre abonamente, va rugam sa dati click aici. 
   
 Pentru autentificare (logare), va rugam sa dati click aici. 
   
  
 
Sus
 
 
7. REGIM VAMAL
 
Predeclaratia Vamala Electronica
 
NOU !

Transmiterea obligatorie a informatiilor electronice TIR, inaintea sosirii vehiculelor la punctele de trcere a frontierei UE.

Potrivit cerintelor Uniunii Europene, începând cu data de 01 ianuarie 2009 trebuie implementata si in România Reglementarea Comisiei UE(EEC) 2454/1993 cu actualizarile din 05.02.2004 referitor la transmiterea obligatorie a informatiilor electronice TIR înaintea sosirii vehiculelor la punctul de trecere al frontierei UE de intrare / plecare de la un birou vamal interior UE/ sosire la un birou vamal interior UE de destinatie.

Conform reglementarilor UE, toate companiile de transport care efectueaza transport de marfuri sub acoperirea Carnetelor TIR, trebuie sa depuna informatii electronice la sistemele IT ale autoritatilor vamale nationale ale statelor membre UE.

In cazul în care companiile de transport nu au posibilitatea depunerii informatiilor TIR (în format electronic) la sistemele IT ale autoritatilor vamale nationale ale tarilor membre UE, vehiculele încarcate cu marfa sub acoperirea carnetelor TIR vor fi lasate sa astepte în frontierele externe UE si vor fi nevoite sa se îndrepte spre serviciile caselor de expeditii/comisionari vamali care, contra cost, vor înregistra si depune informatiile electronice TIR necesare sistemului IT al autoritatilor vamale nationale respective.

Pentru a vizualiza Reglementarea Comisiei UE(EEC) 2454/1993 faceti click aici.


Pentru a avea acces la depunerea informatiilor TIR (in format electronic) aveti mai multe posibilitati si anume:

1. Puteti apela la una dintre Asociatiile de Transport sau la Comisionarii Vamali care au acces la aplicatia NCTS-RO, acestia urmand a va înregistra si depune informatiile electronice TIR - serviciu contracost.

2. Puteti transmite chiar d-voastra predeclaratia vamala cu conditia de a avea acces la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO.

Pentru a avea acces ( gratuit ) la aceasta aplicatie este necesar depunerea unui dosar la Autoritatea Nationala a Vamilor, in vederea obtinerii unei autorizatii.

Dosarul de autorizare trebuie sa contina:

1. O cerere potrivit anexe 2 din Ordinul nr. 7879 din 12 decembrie 2008.

2. Formularul unic de inregistrare, anexa nr.3 din Ordinul 7879

3. Lista din anexa nr.4 Ordinul 7879

4. Declaratie (imputernicire )), în cazul destinatarilor agreati, în care se specifica daca terminarea/descarcarea carnetului TIR se face apelandu-se la serviciile unui reprezentant.


 5. Copie de pe autorizaţia de reprezentant sau cel putin o împuternicire de la un transportator autorizat la regimul TIR, în situatia în care accesul este solicitat de un reprezentant


  6. Copie de pe autorizatia de destinatar agreat eliberata de DJAOV/BV, daca este cazul


   7. O declaratie-angajament completata conform modelului prevazut în anexa nr. 5.

Dupa verificarea documentelor prevazute la pct. 5, se intocmeşte de Autoritatea Natională a Vamilor autorizatia de acces al operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO.

Autorizaţia de acces va conţine informatii privind numarul de identificare al operatorului economic (TIN), codul unic de inregistrare (CUI) si denumirea operatorului economic, certificatul digital (fisier care asigura accesul criptat si securizat la componenta NCTS/TIR din aplicaţia NCTS-RO) alocat pentru fiecare operator economic, constand în denumirea fisierului si parola. Impreuna cu autorizatia se vor transmite si:
    a) fisierul ce reprezinta certificatul digital;
    b) lista cheilor de acces la componenta NCTS/TIR pentru fiecare utilizator desemnat sa depuna carnete TIR la fiecare DJAOV/BV, constand în nume utilizator si parola, cu recomandarea ca parola sa fie modificata de catre utilizator dupa prima conectare.

Dupa obtinerea certificatului digital (fisier care asigura accesul criptat si securizat la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO), veti avea posibilitatea de a depune predeclaratia ori de cate ori va fi nevoie, predeclaratia facandu-se la fiecare transport cu o zi sau doua, inainte de a ajunge camionul in vama.


Pentru detalii suplimentare puteti vizualiza actul normativ Ordinul 7898 (click aici), sau daca sunati la Autoritatea Nationala  a Vamilor, Tel: 021.315.58.59, web: www.customs.ro


 
Sus
 
 
3. EXCEPTII DE LA RESTRICTIILE DE CIRCULATIE
 
Transporturi exceptate de la restrictiile generale de circulatie in SLOVENIA
 
SUNT EXCEPTATE SLOVENIA
Transportul vehiculelor remorcate/avariate (în asemenea cazuri doar firma înregistrata pentru acest tip de transport poate sa tracteze vehiculul)
Transporturile umanitare;
Vehiculele de urgenta
Transporturi legate de prevenirea sau eliminarea amenintarii directe la persoane sau proprietati
Transporturile pentru prevenirea sau eliminarea unor pierderi materiale majore sau contaminari ale mediului
Vehicule utilizate pentru mentenanta rutiera urgenta sau mentenanta de iarna (de ex. nisip)
Transportul de echipamente mecanice sau materiale de constructii solicitate de constructia sau mentenanta urgenta de drumuri (soferul trebuie sa fie în posesia autorizatiilor relevante emise de Compania Slovena de Autostrazi DARS)
Transportul de lapte
Transportul marfurilor perisabile;
Vehiculele radio si TV daca scopul operatiei de transport este de a furniza informatii publicului
Livrarea de derivate de petrol la statiile de petrol
Transportul fortelor internationale de pastrarea a pacii
Evacuare deseuri
Transportul puilor cu varsta de 1 zi
Transportul florilor taiate.
Transportul postei nationale si internationale
Transportul productiei de silvicultura sau agricultura în sezonul recoltei
Transportul granelor catre facilitatile de depozitare si uscare în sezonul recoltei
Evacuarea urgenta a carcaselor sau deseurilor animale (cu acordul scris al autoritatilor veterinare)
Transportul unitatilor mobile de dezinfectie utilizate pentru spitale
autovehiculele implicate în transportul de marfuri combinat (feroviar sau maritim) care se deplaseaza: - catre un terminal feroviar sau de feribot daca exista posibilitatea ca respectând interdictia de circulatie sa nu ajunga la timp la terminal; soferul trebuie sa dovedeasca acest fapt cu documente corespunzatoare
- de la un terminal feroviar sau de feribot catre punctul de frontiera cel mai apropiat cu conditia posibilitatii continuarii cursei în alta tara;
 
Sus
 
 
3. EXCEPTII DE LA RESTRICTIILE DE CIRCULATIE
 
Transporturi exceptate de la restrictiile generale de circulatie in FRANTA
 
SUNT EXCEPTATE FRANTA
Autovehiculele care transporta exclusiv animale vii, produse sau alimente perisabile cu conditia ca masa acestora sa fie cel putin jumatate din sarcina utila a vehiculului sau sa ocupe cel putin jumatate din suprafata utila de încarcare a vehiculului. în cazul livrarilor multiple, aceste conditii de încarcare minima nu sunt cerute mai departe de primul punct de livrare daca celelalte livrari au loc într-o zona limitata la regiunea de origine a primului punct de livrare si a departamentelor sale limitrofe, sau la regiunea primului punct de livrare si regiunile sale limitrofe în limita a 150 kilometri de la primul punct de livrare
Vehiculele care transporta cai de curse nu sunt supuse conditiilor de încarcatura minima
Vehiculele care transporta porumbei calatori sunt autorizati sa circule în gol pe întreaga retea rutiera
Sunt considerate alimente perisabile: oua în coaja - peste, crustacee si scoici vii -orice produs alimentar a carui conservare necesita refrigerare, orice produs refrigerat sau congelat si în special produsele din carne, produsele din peste, laptele si produsele din lapte, produsele din oua si produsele pe baza de oua, drojdiile, produsele vegetale inclusiv sucurile de fructe refrigerate si vegetalele crude taiate bune de utilizare; orice produs alimentar care trebuie sa fie obligatoriu mentinut la rece: fructe si legume proaspete, flori taiate, plante si flori în ghiveci, miere, animale taiate.
Vehicule care asigura, pe durata recoltelor, colectarii si transportului de produse agricole de la locul de recolta la locul de stocare, de conditionare, de tratare sau de transformare a acestor proudse, în zona formata de regiunea de origine si departamentele sale limitrofe sau regiunea de origine si regiunile limitrofe în limita a 150 kilometri
Vehicule care, în perioada campaniei de recoltare a sfeclei, transporta sfecla de la uzinele de tratare catre locurile de stocare sau utilizare. Aceste vehicule nu vor putea utiliza reteaua rutiera
Vehicule cu încarcatura indispensabile instalarii manifestatiilor economice, sportive, culturale, educative sau politice autorizate, sub rezerva ca manifestatia care justifica deplasarea sa se deruleze în aceeasi zi sau a doua zi cel mai târziu deplasarii
vehicule care transporta artificii de divertisment autorizate în aceeasi zi sau a doua zi;
vehicule care transporta hidrocarburi gazoase în amestec lichefiat, NSA, nr.ONU 1965 sau produse petroliere nr.ONU 1202, 1203, 1223 necesare desfasurarii competitiilor sportive autorizate, sub rezerva ca manifestatia care justifica deplasarea sa se deruleze în aceeasi zi sau a doua zi cel mai târziu deplasarii
vehicule care transporta exclusiv presa
vehicule care efectueaza mutari de birou sau de uzina în mediu urban
vehicule special angajate pentru vanzare ambulanta a produselor transportate, în interiorul unei zone constituite de regiunea de origine şi departamentele sale limitrofe sau regiunea de origine si regiunile sale limitrofe în limita a 150 km
vehicule comerciantilor utilizate pentru vânzarea produselor acestora în târguri sau piete, în interiorul zonei constituite de regiunea de origine si departamentele sale limitrofe sau regiunea de origine si regiunile sale limitrofe în limita a 150 km
vehicule utilizate pentru efectuarea transporturilor de marfa aeriene sub acoperirea unei scrisori de transport aerian
vehicule de transport deseuri provenite din spital si marfuri necesare functionarii spitalelor
circulatia în gol este autorizata în zona limitata regiunii ultimului punct de descarcare si departamentele sale limitrofe sau regiunii ultimului punct de descarcare si regiunile sale limitrofe în limita a 150 km
Vehiculelor care presteaza operatiuni de transport considerate indispensabile si urgente, în special cele care asigura transportul marfurilor pentru a raspunde necesitatilor ca urmare a împrejurarilor exceptionale cum ar fi seceta, inundatii, catastrofe naturale sau umanitare
Vehiculelor care asigura transportul deseurilor pentru evacuarea depozitelor de deseuri si abatoarelor
Vehicule cisterna destinate aprovizionarii statiilor service de-a lungul autostrazilor si aeroporturilor cu carburant pentru avioane
Vehiculelor care asigura transporturile de marfuri periculoase destinate încarcaturilor sau provenind de la descarcarile urgente din porturile maritime
vehiculelor angajate în asigurarea functionarii întreprinderilor care opereaza în serviciu continuu sau unitatilor de productie. Atunci când ele privesc transporturile de marfuri periculoase, aceste autorizatii nu pot fi eliberate decât cu avizul comisiei interministeriale de transport marfuri periculoase
vehiculelor care contribuie la furnizarea de servicii publice sau servicii de urgenta pentru nevoile colective imediate. autorizatiile pentru aceste operatiuni de transport sunt emise de prefectul de plecare
 
Sus
 
 
1. TRANSPORT RUTIER DE MARFA
 
Cu ce institutii publice intri in legatura ca si operator de transport?
 

Institutiile publice cu care intri in legatura in calitate de operator de transport sunt:

1. Primaria locala, unde se depune o declaratie de inregistrare . 
In urma acestei declaratii se va plati impozitul pe camionul pe care il detine, inclusiv cel cu contract de Leasing.

2. ARR (Autoritatea Rutiera Romana). Aici se depun cererile de obtinere a Licentei de transport, respectiv Copiilor Conforme ale Licentei de transpor. Adresa de website a institutiei este: http://www.arr.ro/

3. RAR (Registru Auto Roman), pentru reglementari de natura tehnica (verificare tahograf, limitatoare de viteza, test de fum, benzi reflectorizante). Adresa de website a institutiei este:http://www.rarom.ro/

4. MT (Ministerul Transporturilor), cu competente in:
    - emiterea normelor obligatorii de licentiere si autorizare a agentilor economici care efectueaza sau urmeaza sa efectueze activitati de transport. 
    - emiterea normelor obligatorii de atestare, certificare, licentiere si brevetare a personalului care lucreaza in transporturi.
    - emiterea normelor obligatorii pentru efectuarea transporturilor de marfuri periculoase.
    - distribuirea autorizatiilor de transport
    - asigurarea certificarii si omologarii de tip sau individuala a mijloacelor de transport, etc.
Mai multe informatii le puteti gasi la adresa: http://www.mt.ro
 
Sus
 
 
1. TRANSPORT RUTIER DE MARFA
 
Ce documente trebuie pastrate la bordul unui vehicul?
 

Pentru sofer:

    -permis de conducere corepunzator tipului de camion
    -atestat profesional (daca masina depaseste masa maxima autorizata de 3,5 tone)
    -act de identitate
    -legitimatia soferului sau copie de pe contract de munca

Pentru masina:
    -licenta pentru  transport rutier public de marfuri in trafic international (copie)
    -copia conforma (in original)
    -contract de leasing (dupa caz)
    -contract de inchiriere (dupa caz)
    -carte de identitate al autovehicolului
    -talon (certificat de inmatriculare)
    -inspectia tehnica periodica
    -asigurare obligatorie
    -rovineta (taxa de drum)
    -diagrama tahograf si foaia de parcurs pentru vehiculele avand masa maxima autorizata mai mare de 3.5 tone
    -dovada de verificare tahograf
    -autorizatie speciala emisa de Regia Autonoma Administratia Nationala a Drumurilor in cazul transportului rutier de marfuri cu greutati si / sau gabarite depasite.
 
Pentru marfa:
    -scrisoare de transport
    -aviz

Pentru transport international in plus fata de cel intern:

    - pentru sofer pasaport

Pentru marfa:
    -carnet TIR (dupa caz) - pentru mai multe informatii despre carnetul TIR faceti click aici.
    -scrisoare de transport CMR - pentru informatii despre scrisoarea de transport CMR faceticlick aici.
    -carte verde (dupa caz)
    -autorizatie CEMT (pentru derularea transporturilor dintre Romania si statele CEMT non-U.E. precum si a transporturilor "terta tara" dintre statele U.E. si statele CEMT non-U.E.) - pentru mai multe informatii despre autorizatia CEMT faceti click aici.
    -autorizatii emise de Ministerul Transporturilor din tarile de tranzit sau de destinatie (daca este cazul)
    - certificat de noxe
    -I.T.P.I. (Certificat Internationalde Inspectie Tehnica)
    - certificat de agreere a unui vehicul rutier pentru transportul marfurilor sub sigiliu vamal (daca este cazul)
    Pentru alte informatii despre Certificatul de noxe, I.T.P.I. - ul si Certificatul de agreere a unui vehicul rutier pentru transportul marfurilor sub sigiliu vamal faceti click aici.
   
    Pentru Transport marfa periculoasa (in plus fata de transport marfa generala):
    -autorizatie ADR
    -fisa de siguranta
    -certificat de atestare profesionala ADR, pentru sofer 
    -certificat de agreere al autovehicolului emis de RAR (daca este cazul)
    -autorizatia eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare si agreerea autovehicolului daca este cazul
    -prospectul produsului transportat, instructiunile de siguranta si interventie in caz de necesitate, in limba romana si cel putin intr-o limba de circulatie internationala (pentru transportul coletelor mici de maximum 1.000 kg nu sunt necesare instructiuni de siguranta), valabile fiind doar indicatiile prevazute in ADR, referitoare la ambalaj, etichetare etc.

Pentru transportul de marfuri perisabile sau animale vii:

    -autovehicolul trebuie sa prezinte autorizatie sanitara
    -marfa trebuie sa posede certificat sanitar-veterinar
Informatii suplimentare privind Certificatul sanitar veterinar gasiti la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara
si pentru Siguranta Alimentelor (click aici) pentru informatii de contact.
 
Sus
 
 
1. TRANSPORT RUTIER DE MARFA
 
Cum obtinem Licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier?
 

Pentru a desfasura activitate de intermediere in transporturi rutiere aveti nevoie de o Licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier. Aceasta este reglementata in Normele de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin ORDINUL Nr. 1892 din 17 octombrie 2006

Documente ce trebuie depuse pentru eliberarea licentei:

a) acte doveditoare asupra detinerii in proprietate sau cu alt titlu a spatiilor necesare pentru desfasurarea activitatii

  b) certificatul de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului, codul fiscal si statutul din care sa reiasa obiectul de activitate

  c) autorizatii de functionare specifice

d) decizia de numire a persoanei angajate de d-stra sa va reprezinte in relatia cu agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane (ARR)

e) polita de asigurare pentru raspundere civila pentru activitati conexe de minim 30.000 de Euro in cazul efectuarii transporturilor rutiere internationale sau 50 mil.lei (ROL) pentru transporturi rutiere nationale

f) recomandarea din partea unei organizatii profesionale aflata in evidenta Ministerului Lucrarilor publice, Transporturilor si Locuintei

g) taxa pentru prestatiile de servicii specifice realizate de ARR la eliberarea licentei de executie.

Aceste documente se prezinta la sediul agentiei teritoriale a ARR, in copie, stampilate si semnate de administratorul societatii, fiecare copie avand inscris in mod expres “Subsemnatul........., declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul in declaratii, ca prezentul act este conform cu originalul”

Licentele de executie se acorda de ARR pentru o perioada de 5 ani de la data eliberarii si sunt valabile numai daca sunt vizate anual de catre emitent, cu plata tarifelor aferente.Vizarea este conditionata de mentinerea valabilitatii documentelor care au stat la baza eliberarii acesteia.

Mentionam faptul ca aceste informatii dateaza din martie 2007

Va recomandam sa verificati eventualele modificari ulterioare la sediul ARR

 
Sus