ORDINUL Nr. 1172 din 12 noiembrie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului 1892/2006 privind transportul rutier.
 
Am publicat in sectiunea Legislatie a bursei noastre ORDINUL Nr. 1172 din 12 noiembrie 2009 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora.

In linii mari, modificarile si completarile conform actului normativ mai sus prezentat, fac referire la:
- dreptul unei persoane de a obtine functia de persoana desemnata a unei intreprinderi de transport (certificatul de competenta profesionala este valabil daca este eliberat de o autoritate competenta din orice stat membru UE).
- obtinerea si preschimbarea copiei conforme a licentei de transport (alin. 2 art. 9 din 1892/2006 care prevedea prezentarea certificatului privind incadrarea vehiculului rutier in normele de poluare si siguranta rutiera, in cazul solicitarii copiei conforme, se ABROGA).
- cauzele si motivele care duc la suspendarea copiei conforme a licentei de transport.
- obligativitatea amplasarii unei placute (model prevazut in anexele 31a si 31b)in partea frontala a autovehiculului in cazul transportului de marfa ce contine produse de panificatie si bauturi alcoolice.
- obligativitatea operatorului de transport de a asigura existenta la bordul vehicolelor a legitimatiei de serviciu valabile a conducatorului auto, din care sa reiasa ca este angajat al operatorului de transport (model prevazut in anexa nr. 32).

Pentru a vizualiza ORDINUL Nr. 1172 din 12 noiembrie 2009, va rugam faceti click aici.

 
06/01/2010 14:19