1.Transport rutier de marfa
Atestare conducatori auto si coordonatori transport
Carnete TIR
Codul Fiscal
Codul Vamal al Romaniei
Conducatori auto
Contraventii
ITP (Inspectii Tehnice Periodice)
Licente ARR
Marfuri periculoase ADR
ORDIN Nr. 687 din 3 iunie 2009 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994
HOTĂRÂRE Nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României
HOTĂRÂRE Nr. 1175 din 26 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România
HOTĂRÂRE Nr. 1159 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substanţelor chimice
ORDIN Nr. 1239/1338/1460/753 din 6 august 2007 privind modalităţile de realizare a controlului exportului şi importului produşilor chimici periculoşi, precum şi modalităţile de colaborare dintre autorităţi, conform Hotărârii Guvernului nr. 305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 304/2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi
ORDIN Nr. 357 din 21 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor privind transportul materialelor radioactive
ORDIN Nr. 1119 din 8 noiembrie 2005 privind delegarea către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a atribuţiilor ce revin Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor în domeniul exportului deşeurilor periculoase şi al transportului deşeurilor nepericuloase în vederea importului, perfecţionării active şi a tranzitului
ORDIN Nr. 610 din 26 octombrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de omologare a ambalajelor destinate transportului rutier al substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
LEGE Nr. 263 din 5 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
ORDIN Nr. 122 din 24 martie 2005 privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină
ORDIN Nr. 2059/441 din 9 noiembrie 2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind acordarea avizului prevăzut la art. 220^1 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRÂRE Nr. 258 din 26 februarie 2004 pentru modificarea şi completarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.)
ORDIN Nr. 2/211/118 din 5 ianuarie 2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României
LEGE Nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
LEGE Nr. 122 din 18 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase
ORDIN Nr. 272 din 4 septembrie 2001 privind unele măsuri de aplicare etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul internaţional al mărfurilor periculoase
HOTĂRÂRE Nr. 1374 din 20 decembrie 2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994
LEGE Nr. 31 din 18 mai 1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
Noul cod rutier
Persoane fizice
RAR (Registrul Auto Roman)
Societati comerciale
Tahografe si Limitatoare de viteza